top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 15 su reikšme "foto tyrimas":

Tema. Baudžiamojo proceso samprata. Baudžiamojo proceso sąvoka, funkcijos ir proceso tipai. Proseco funkcijos. Baudžiamojo proceso tipai (formos). Klasikinis rungimosi procesas. Tiriamasis procesas. Mišrusis procesas. Baudžiamojo proceso paskirtis. Baudžiamojo proceso stadijos. Baudžiamojo proceso mokslas. Tema. Baudžiamojo proceso teisė.
(Teisė. Konspektas, 90 psl, 223 kB)
Eukariotinės ląstelės sandara ir funkcijos. Dvimembranės ląstelės organelės: branduolys, mitochondrijos, chloroplastai. Šviesinis ir elektroninis mikroskopai, pro juos matomi ląstelių ir jų struktūrų dydžiai. Amebos prisitaikymas vykdyti gyvybines funkcijas. Gyvūninės, augalinės ir grybo ląstelių sandara. Augalų audiniai ir jų funkcijos. G
(Biologija. Konspektas, 38 psl, 73 kB)
Fotometrijos dėsnio tyrimas ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 7 psl, 408 kB)
Fotometrijos tyrimas Darbo užduotis. Eksperimentiškai ištirti apšviestumo dėsnius. Teorinio pasirengimo klausimai. Fotometrija, apšviestumo dėsniai. Vidinis fotoefektas. Darbo eiga. a) Apšvietumo priklausomybė nuo atstumo iki šviesos šaltinio tyrimas. 1. Surinkti prietaisą. Fotoelmentą pastatykite statmenai prietaiso ašiai. Lemputę ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 3 psl, 10 kB)
G spindulių silpimo medžiagoje tyrimas. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo eiga. Išvados. Yra 3 rūšių radioaktyvieji spinduliai: a (Helio branduoliai), b (elektronų srautas), g (labai trumpas elektromagnetinės bangos). G bangas sudaro fotonai. G spindulys, skrisdamas medžiaga, silpnėja. Tai Komptono efektas. Be to, jie ne tik a ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 4 psl, 6 kB)
Išorinio foto efekto desnių tyrimas Laboratorinis darbas. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga. Išvados. Literatūra. Laboratorinis darbas Nr. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga. Išvados. Literatūra. Išorinio foto efekto dėsnių tyrimas. Ištirti vakuuminio foto elemento voltamperinę ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 12 psl, 35 kB)
Išorinio fotoefekto dėsnių tyrimas ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 3 psl, 41 kB)
Išorinio fotoefekto dėsnių tyrimas ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 2 psl, 58 kB)
Kriminalistikos sąvoka ir vieta mokslų sistemoje (konspektai, seno vadovėlio 3-6 psl.). Apibendrinus galima pateikti tokį šių dienų kriminalistikos apibrėžimą: kriminalistika yra mokslas, rengiantis nusikaltimų atskleidimo, jų išaiškinimo ir prevencijos metodus, nusikaltimo pėdsakų ir kitų įrodymų rinkimo, tyrimo ir panaudojimo taktinius b
(Teisė. Konspektas, 67 psl, 147 kB)
Kriminalistikos teorija ir metodologija. 1 tema. Kriminalistikos mokslo samprata, dalykas ir sistema. Kriminalistikos mokslo samprata, dalykas. Kriminalistikos mokslo uždaviniai. Kriminalistikos mokslo sistema. Kriminalistikos teorija ir metodologija. Kriminalistikos technika. Kriminalistikos taktika. Atskirų nusikaltimų rūšių tyrimo metod
(Teisė. Konspektas, 54 psl, 170 kB)
Puslaidininkio fotorezistoriaus vidinio fotoefekto tyrimas Puslaidininkio fotorezistoriaus vidinio fotoefekto tyrimas. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Literatūra. Ištirti fotorezistoriaus liukamperinę ir voltamperinę charakteristikas, apsakaičiuoti stacionarinio fotolaidumo ir tamsinio laidumo santykį ...
(Fizika. Tyrimas, 5 psl, 20 kB)
Puslaidininkio integralinio fotolaidumo tyrimas ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 4 psl, 32 kB)
Puslaidininkio vidinio fotoefekto tyrimas Teorinė dalis. Darbo eiga ir skaičiavimų rezultatai. Išvados. Puslaidininkio vidinio fotoefekto tyrimas. Priėmė. Nustatyti puslaidinikinio fotorezistoriaus liuksamparametrinę ir voltamperinę charakteristikas, krūvininkų vidutinę gyvavimo trukmę. Apšvietus puslaidininkį, dėl optinio generavimo susidaro ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 4 psl, 28 kB)
Įkalčių rinkimas ir susiejimas. Įvadas. Reikalavimai įkalčių išsaugojimui. Įkalčių išsaugojimo grandinė. Įkalčių išsaugojimo grandinės procesas. Įkalčių išsaugojimo grandinės dokumentacija. Įkalčių rinkimas. Tinkama įkalčių apsauga. Medžiagos mėginių pakankamumas. Žinomi mėginiai (pavyzdžiai). Neigiami kontroliniai pavyzdžiai. Užterštumas.
(Teisė. Konspektas, 58 psl, 129 kB)
G spindulių silpimo medžiagoje tyrimas. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo eiga. Rezultatai. Absorbuojanti medžiaga. Išvados. Nustatyti g spindulių tiesinį ir masinį silpimo koeficientus ir pusstorius dviem skirtingoms medžiagoms. Radioaktyvumu vadiname savaiminį vienų atomų branduolių virsmą kitų atomų branduoliais, kurio met
(Fizika. Laboratorinis darbas, 8 psl, 22 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom