top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 5 su reikšme "gimtoji zeme":

Daugumai žmonių gimtieji namai yra labai brangūs. Kraštas, kuriame gimėme ir augome, stipriais saitais mus pririša prie savęs ir iki gyvenimo pabaigos neleidžia užmiršti, kur yra tikroji mūsų vieta. Gimtieji namai mums yra amžiams ištikimi ir laukiantys sugrįžtant, tad žmogus, palikęs gimtinę arba jos netekęs, iš jos atima brangų turtą, ta
(Lietuvių kalba. Rašinys, 1 psl, 7 kB)
Pavadinimo reikšmė Pavadinimas „Kur bėga Šešupė“ pasako, kad eilėraštis apie meilę tėvynei. Viso eilėraščio erdvė – Lietuvos kraštovaizdis: „ Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka...“ Eilėraščio tema Gimtoji žemė pajuntama kaip stiprus ryšys, jungęs tautą dabartyje ir siejęs ją su anksčiau gyvenusiomis kartomis. Šis jausmas padeda žmogui s ...
(Lietuvių kalba. Prezentacija, 9 psl, 419 kB)
Daugumai žmonių gimtieji namai yra labai brangūs. Kraštas, kuriame gimėme ir augome, stipriais saitais mus pririša prie savęs ir iki gyvenimo pabaigos neleidžia užmiršti, kur yra tikroji mūsų vieta. Gimtieji namai mums yra amžiams ištikimi ir laukiantys sugrįžtant, tad žmogus, palikęs gimtinę arba jos netekęs, iš jos atima brangų turtą, ta
(Lietuvių kalba. Rašinys, 1 psl, 4 kB)
Savo kalbą norėčiau pradėti labai pamokančiais ir teisingais Mikalojaus Daukšos žodžiais: „Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę“ Taigi kalba yra didžiausias t
(Lietuvių kalba. Konspektas, 2 psl, 6 kB)
Širdies troškimai Maironio lyrikoje. Maironio lyrika kupina meilės gamtai ir žmogui. Gamtos vaizdai poeto eilėraščiuose susiklosto iš konkrečių, aplinką įvardijančių žodžių ir vietovardžių. Jie kūrinyje įgyja poetišką, kilnią prasmę. Žodžiai, kuriais Maironis kalba apie gamtą, tampa tėvynės ženklais. Lietuva - tai Nemunas, Dubysa, Šešupė i
(Lietuvių kalba. Rašinys, 1 psl, 7 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom