top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 4 su reikšme "gynejo atsisakymas":

Tema. Baudžiamojo proceso samprata. Baudžiamojo proceso sąvoka, funkcijos ir proceso tipai. Proseco funkcijos. Baudžiamojo proceso tipai (formos). Klasikinis rungimosi procesas. Tiriamasis procesas. Mišrusis procesas. Baudžiamojo proceso paskirtis. Baudžiamojo proceso stadijos. Baudžiamojo proceso mokslas. Tema. Baudžiamojo proceso teisė.
(Teisė. Konspektas, 90 psl, 223 kB)
Baudžiamojo proceso paskirtis. Pareiga atskleisti nusikalstamas veikas. Aplinkybės, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas. Lietuvos respublikos baudžiamojo proceso kodekso galiojimas užsienio piliečiams ir asmenims be pilietybės. Bylų nagrinėjimas laikantis rungimosi principo. Proceso kalba. Bylų nagrinėjimo teisme viešumas. Įtariamojo
(Teisė. Špera, 5 psl, 34 kB)
1 tema. Baudžiamojo proceso esmė ir paskirtis. Baudžiamojo proceso samprata. Baudžiamasis procesas - valstybinės veiklos rūšis. Teoriniai baudžiamojo proceso modeliai. Jų pagrindiniai bruožai. Baudžiamojo proceso tikslai bei uždaviniai. Baudžiamojo proceso esmė, uždaviniai. Teisingumas kaip teismo veikla ir baudžiamasis procesas. (žr. 5 te
(Teisė. Konspektas, 87 psl, 175 kB)
Įžanga. Šiame darbe pristatomas gynėjo institutas. Kadangi vienas mūsų tikslų yra palyginti dabar galiojantį (toliau dbpk) ir naująjį baudžiamojo proceso kodeksus (toliau nbpk), mes nuosekliai pereisime visus dbpk straipsnius, pateikdamos nedidelę kiekvieno jų analizę, atsižvelgiant į jų atitikimą, skirtumą, papildymą ar panaikinimą nbpk.
(Teisė. Referatas, 7 psl, 15 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom