top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 5 su reikšme "kritika etika":

Moralė ir etika. Etikos objektas, problematika, tyrimo būdai, svarbiausios distinkcijos. Etiška, neetiška, moralu, amoralu. Kasdienėje kalboje sąvokos “etiška” ir “moralu” (“neetiška”, “amoralu”) dažniausiai yra vartojamos pakaitomis, nediferencijuojant; kalbame apie moralų ar etišką asmenį ar veiksmą. Kita vertus, dažnai kalbame apie etik
(Etika. Konspektas, 10 psl, 26 kB)
Turinys. Įvadas. Intelektas ir protas. Grynojo proto antinomijos. Kanto veikale „grynojo proto kritika“. Išvados. Naudota literatūra. Po apšvietos filosofijos antras xviii amžiaus kūrinys buvo „kritinė\" filosofija. Su apšvietos filosofija ji turėjo tam tikrų bendrų bruožų, ypač savo negatyviąja dalimi; kaip ir anoji, ji laikėsi minimalist ...
(Filosofija. Referatas, 12 psl, 20 kB)
Valstybės ir teisės sąveikos problema (įžanga). II Valstybės ir teisės santykis skirtngais požiūriais į teisės sampratą. 1. Pozityvistinis požiūris. a) valstybės ir teisės suvokimas. b) kritika. c) valstybės įtaka teisei. 2. Vertybinis (aksiologinis) požiūris. a) valstybės ir teisės suvokimas. b) teisinė valstybė. c) kritika. d) teisės įta ...
(Teisė. Konspektas, 23 psl, 49 kB)
TS susiformavimo priežastys. Sociologinio požiūrio reikšmė. Analizės lygiai. 3.3. Teisinių-socialinių reiškinių atskyrimas. Su kitais visuomeniniais mokslais. 1.3. Tyrimo etika. Stebėjimas. 2.1. Metodologiniai principai. 3.1. Dokumento sąvoka TS. 3.2. Dokumentų kokybinė analizė. 3.3. Dokumentų kiekybinė analizė. 4.2. Eksperimentavimas. Tei
(Teisė. Konspektas, 27 psl, 32 kB)
Įvadas. Tomas akvinietis (biografija). Tomas akvinietis – viduramžių žmogus. Šv. Tomo estetika. Moralės filosofija. Tomizmo kritika. Tomo akviniečio iškelti klausimai. Pirmasis, antrasis, trečiasis, ketvirtasis, penktasis įrodymai. Išvados. Literatūros sąrašas. Norėdami suprasti viduramžius, turime įsivaizduoti visai kitokį pasaulį negu ...
(Filosofija. Namų darbas, 10 psl, 29 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom