top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 50 su reikšme "saugos":

Page 1 of 3
Apsauga išjungiant maitinimą maksimalios srovės apsaugos įtaisu 9 laboratorinis darbas. Apsaugos priemonių TN tinkle tyrimas. Apsauga išjungiant maitinimą maksimalios srovės apsaugos įtaisu. Darbo tikslas. Eksperimentinė grandinė su trifaziu asinchroniniu varikliu. 1 pav. Darbo eiga. 1 užduotis. Rezultatas. Papildomas įžeminimas, panaudojant ...
(Sauga. Laboratorinis darbas, 5 psl, 150 kB)
Apsaugos įžeminimo tyrimas Darbo tikslas. Laboratorinio darbo ataskaita. 1 užduotis. 2 užduotis. 1 pav. Įžeminimo įrenginio varžos matavimo schema. 3 užduotis. 2 pav. Įžemiklių išdėstymo schema grunto savitąjai varžai nustatyti. Išvados. Apsaugos įžeminimo tyrimas. Išmokti nustatyti įžeminimo ir savitąją varžas. Įžeminimo įrenginio varžos skaičiavimas. ...
(Sauga. Laboratorinis darbas, 3 psl, 198 kB)
Apsaugos TT tinkle testavimas ižeminimo varža Apsaugos TT tinkle testavimas: įžeminimo varža. Darbo tikslas. Didžiausios leistinos RE įžeminimo varžos nustatymas. Darbo eiga. 1 užduotis. RE įžeminimo varžos matavimas. 2 užduotis. Rezultatas. Atsargiai! Pavojus!. RE įžeminimo varžos testavimas. 3 užduotis. Rezultatas. Klaidos, matuojant įžeminimo ...
(Sauga. Laboratorinis darbas, 5 psl, 132 kB)
Apsaugos TT tinkle testavimas: Kontūro varža. Darbo tikslas. Uždarojo kontūro pilnutinės varžos nustatymas. 1 pav. Darbo eiga. 1 užduotis. Rezultatas. Kontūro ZL pilnutinės varžos matavimas. 2 pav. Rezultatas. L pilnutinę varžą. 3 užduotis. 4 užduotis. Rezultatas. 10 laboratorinis darbas. 1 pav. Pateikta trifazė elektros grandinė, kurios m ...
(Sauga. Laboratorinis darbas, 4 psl, 63 kB)
Automobiliu saugos sistemos Įžanga. Pirmoji automobilio auka. Stabdžių antiblokavimo sistema ABS. 3 pagrindinės abs dalys. Tcs/ asr sistema. Esp sistema. Susidūrimo prevencijos sistema CMBS. Avarinio stabdymo sistema EBA. Msr sistema. Dstc sistema. Acc sistema. Naktinio matymo sistema. Srs sistema. Rops sitema. Išvados. Literatūra. Įžanga. ...
(Mechanika. Referatas, 11 psl, 276 kB)
Įžanga. Biurokratija sveikatos apsaugos sistemoje. Sveikatos priežiūros sistemos organizavimas. Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas. Auditas. Siuntimų sistema. Kompetencijos ribų nustatymas. Išvados. Kaip ir šiais laikais, prieš 200 metų Vakarų Europoje gyvenę žmonės turėjo sveikatos problemų, ir tie patys žmonės, t.y. pacientai i ...
(Medicina. Referatas, 8 psl, 12 kB)
Darbo ir civilinės saugos projektas ...
(Sauga. Referatas, 17 psl, 55 kB)
Darbų sauga, jos tikslas ir uždaviniai.Darbų saugos tarnybos ir kontrolė. Dokumentacija Įvadas. Darbo saugos tikslas ir uždaviniai. Darbo saugos tarnybos ir kontrolė. Komisijos. Darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolė įmonėse ir būklės įvertinimas. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Išvados. Naudota literatūra. Darbuotuojų saugos problema ...
(Sauga. Referatas, 16 psl, 26 kB)
ŽMOGAUS SAUGA IR EKOLOGIJA KONTROLINIS DARBAS 1.Nurodyti pagrindinius privalomus įmonėse DSS dokumentus. 2.Nurodyti DSS instrukcijų turinio koregavimo ir apskaitos tvarką. 3.Nurodyti darbuotojų pareigas DSS klausimais. 4.Nurodyti asmeninių apsaugos priemonių išdavimo, apskaitos, nurašymo tvarką. 5. Nurodyti bendruosius DS reikalavimu ...
(Kita. Kontrolinis darbas, 6 psl, 12 kB)
Darbų saugos užtikrinimas Įvadas. Įmonės charakteristika. Darbuotojų saugos ir sveikatos. Užtikrinimas įmonėje. Darbuotojų instruktavimas. Saugos ir sveikatos darbe klausimais. Darbų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas. Darbuotojų instruktavimas. Darbuotojų saugai ir sveikatai labai pavojingų. Darbų statybvietėse sąrašas. Kritimo iš aukščio ...
(Sauga. Referatas, 14 psl, 21 kB)
Įvadas (kas tai?). Darbo uždaviniai. Instrukcijos. Instruktavimas. Instrukcijos rengiamos. Instruktavimo tvarka. Įmonėse vykdomi instruktavimai darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Įvadinis. Pirminis. Periodinis. Papildomas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos ir instruktavimo tvarka ...
(Kita. Prezentacija, 15 psl, 344 kB)
Dirbančiųjų saugos ir sveikatos (DSS) organizavimas įmonėje UAB Guoba Akademija Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Per įmonės veikimo laikotarpį nelaimingų atsitikimų ar susirgimų darbe neužfiksuota. Direktoriaus pareigos. Išanalizuoti Dirbančiųjų saugos ir sveikatos (DSS) organizavimą UAB Guoba įmonėje. Pagal Europos Sąjungos direktyvas, darbdaviai ...
(Sauga. Namų darbas, 4 psl, 55 kB)
Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą. IĮ „RODENA“ dirbti su galandimo staklėmis gali asmuo ne jaunesnis kaip 18 metu, susipažinęs su staklių eks ...
(Sauga. Referatas, 7 psl, 16 kB)
Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas įvykus radiacinei avarijai, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai, naudojamos apsaugos priemonės Įvadas. Gyventojų apsaugos organizavimas. Apsaugos nuo jonizuojančios spinduliuotės būdai. Budinčiosios sargybos veiksmai gavus pranešimą apie radioaktyviųjų šaltinių aptikimą. Gyventojų perspėjimas ir ...
(Aplinka. Referatas, 15 psl, 85 kB)
Individualios apsaugos priemonės Įvadas. Terminų žodynas. Apsaugos priemonės. Individualiosios apsaugos priemonės. Filtruojamosios individualiosios kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Civilinės dujokaukės. Pramoninės filtruojamosios individualios apsaugos priemonės. Izoliuojamosios individualios kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Paprastos ...
(Sauga. Referatas, 17 psl, 42 kB)
Jungtinių tautų aplinkos apsaugos programa: įtaka tarptautinei teisei ir politikai, susijusiai su klimato kaita ...
(Teisė. Kursinis, 25 psl, 514 kB)
... Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojų motyvacijos analizė ...
(Vadyba. Kursinis, 57 psl, 203 kB)
... Konstitucinės nuosavybės teisės apsaugos garantijos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ...
(Teisė. Kursinis, 26 psl, 33 kB)
Įvadas. LR sveikatos apsaugos ministerijos samprata, uždaviniai ir funkcijos. Lr sveikatos apsaugos ministerijos teisės. LR sveikatos apsaugos ministerijos darbo organizavimas. LR sveikatos apsaugos ministras. Viceministrai. Kolegija. LR sveikatos apsaugos ministerijos valstybės sekretorius ir kancleris. Ministeijos sekretoriai. Išvados. L ...
(Teisė. Referatas, 15 psl, 18 kB)
Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Sveikatos politiko principai. Lietuvos nacionalinės sveikatos politikos formavimas. Sveikatos politikos būtinumas. Lietuvos sveikatos politikos esama padėtis. Sveikatos politikos pokyčių būtinybė. Išvados. Literatūra. Tikslas - išanalizuoti Lietuvos sveikatos apsaugos politiką. Uždaviniai: 1. Aptarti sv ...
(Ekonomika. Referatas, 15 psl, 24 kB)
« PradžiaAnkstesnis123SekantisPabaiga »
Susijusi paieška:

Paieška


bottom