top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 20 su reikšme "spindulys":

Marijampolės miesto gyventojų nuomonė apie kino teatrą Spindulys Tyrimo metodologija. Kiekybinio tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados ir siūlymai. Respondentų amžius. Respondentų socialinė padėtis. Respondentų gyvenamoji vieta. Respondentų atsakymai, ar lankosi kino teatre „spindulys“. Respondentų pasirinktos alternatyvos. Respondentų ...
(Vadyba. Tyrimas, 12 psl, 98 kB)
Įmonės apibrėžimas. Salės įranga. Prekybos salės įranga. Prekybinė įranga. Sandėliavimo įranga. Transportavimo įranga. Prekių ruošimo pardavimui įranga. Apsaugos įranga. Kompiuterinė ir organizacinė įranga. Kompiuterinė technika. Spausdintuvai ir kita organizacinė įranga. Kompiuteriniai tinklai. Programinė įranga. ĮMONĖS APIBRĖŽIMAS UAB
(Apskaita. Referatas, 10 psl, 22 kB)
Darbo tikslas Teorinė dalis. Darbo eiga. Išvados. Elektringos dalelės specifiniu krūviu yra vadinamos jos krūvio ir masės santykis. Dalelę, turinčią krūvį q ir judančią greičiu elektriniam lauke, kurio stiprumas, bei magnetiniame lauke, kurio indukcija, veikia Lorenco jėga. Elektronų greitis V prklauso nuo greitinančios įtampos U, prijungt
(Fizika. Konspektas, 6 psl, 18 kB)
Ka vad. Atskaitos sistema ? Kokias zinote koordinaciu sistemas ? Nuodugniai isnagrinekite Dekarto koordinaciu sistema. Atskaitos sistema sudaro koordinaciu sistema susieta su kokiu nors kunu ar kunu grupe ir laikui atskaiciuoti prietaisas – laikrodis. Ka vad poslinkio vektoriumi?Ar visada vektoriaus modulis lygus keliui ?.Ka vad. Greiciu,
(Fizika. Konspektas, 6 psl, 26 kB)
Atomu saveikos molekuleje samprata. Joninis ryšys. Valentinis ryšys. Rotaciniai energijos lygmenys. Vibraciniai energijos lygmenys. Kvantiniu stiprintuvu ir generatoriu veikimo pricipas. Kvantiniu generatoriu praktinis naudojimas. Kvantinės elektronikos taikymas. Fononai. Branduoliniu reakciju samprata, tipai, ju efektyvusis skerspjuvis:.
(Fizika. Špera, 3 psl, 102 kB)
Darbo tikslas. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo eiga. Išvados. Yra 3 rūšių radioaktyvieji spinduliai: a (Helio branduoliai), b (elektronų srautas), g (labai trumpas elektromagnetinės bangos). G bangas sudaro fotonai. G spindulys, skrisdamas medžiaga, silpnėja. Tai Komptono efektas. Be to, jie ne tik absorbuojami, bet ir išsklaidomi branduol ...
(Fizika. Konspektas, 4 psl, 14 kB)
G spindulių silpimo medžiagoje tyrimas. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo eiga. Išvados. Yra 3 rūšių radioaktyvieji spinduliai: a (Helio branduoliai), b (elektronų srautas), g (labai trumpas elektromagnetinės bangos). G bangas sudaro fotonai. G spindulys, skrisdamas medžiaga, silpnėja. Tai Komptono efektas. Be to, jie ne tik a ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 4 psl, 6 kB)
Jupiteris. Tai didžiausia ir masiviausia saulės šeimos planeta. Jupiterio masė didesnė už visų kitų didžiųjų planetų bendrą masę net pustrečio karto. Tačiau iki Saulės masės jam dar toli gražu: iš vienos Saulės būtų galima padaryti beveik 1050 tokių kosminių kūnų kaip Jupiteris. Vidutiniškas Jupiterio tankis – pats artimiausias Saulės tank
(Astronomija. Referatas, 5 psl, 6 kB)
Jupiteris. Tai didžiausia ir masiviausia saulės šeimos planeta. Jupiterio masė didesnė už visų kitų didžiųjų planetų bendrą masę net pustrečio karto. Tačiau iki Saulės masės jam dar toli gražu: iš vienos Saulės būtų galima padaryti beveik 1050 tokių kosminių kūnų kaip Jupiteris. Vidutiniškas Jupiterio tankis – pats artimiausias Saulės tank
(Astronomija. Referatas, 5 psl, 7 kB)
Darbo tikslas. Teorinė dalis. Aparatūros specifinė schema. Rezultatai. Išvados. Literatūra. Niutono žiedai. Filtro spalva. Tamsaus žiedo eilės Mikroskopo kairioji padėtis. Mikroskopo dešinioji padėtis. Tamsaus žiedo spindulys. 5 (tde-tka). Bangos ilgis. Bangos ilgių aritmetinis vidurkis. Oranžinė. Raudona. Nustatyti šviesos bangos ilgį tuš ...
(Fizika. Konspektas, 4 psl, 9 kB)
Regos fizika Net 70 proc. visos informacijos apie aplinką žmogus gauna regos dėka. Todėl svarbu žinoti regos mechanizmą, mokėti pasinaudoti regos teikiamomis galimybėmis ir mokėti ją saugoti. Akies optinę sistemą sudaro dvi pagrindinės dalys: šviesą laužiančioji ir šviesą priimančioji. Žmogaus akies obuolys yra netaisyklingo rutulio (ap
(Medicina. Konspektas, 15 psl, 40 kB)
Skysčio sąvoka. Tankis. Suspaudžiamumas. Temperatūrinis išsiplėtimas. Klampa. Idealaus skysčio sąvoka. Skystį veikiančios jėgos. Skysčio slegio savoka, matavimo vienetai. Euliorio lygtys (Difer. Skysčių pusiausvyros lygtys. Pagrindinis hidrostatikos dėsnis. Paskalio dėsnis ir jo taikymas. Skystieji prietaisai slėgiui matuoti. Mechaniniai p
(Fizika. Špera, 22 psl, 208 kB)
Užduotys 1. Susipažinti su skysčių vidinės trinties atsiradimo mechanizmu ir Stokso metodu skysčio klampos koeficientui nustatyti. 2. Nustatyti vandens ir etanolio klampos koeficiento priklausomybę nuo temperatūros. Eksperimento teorinis pagrindimas Vidinės trinties, arba klampos, jėga yra proporcinga sluoksnio pa¬vir¬¬¬šiaus
(Fizika. Laboratorinis darbas, 6 psl, 554 kB)
Darbo užduotis. Ižmoktini klausimai. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Niutono žiedų optine sistema nustatyti polimonochromatinės šviesos bangos ilgį. Vienos krypties ir vienodo dažnio svyravimų sudėtis. Šviesos bangų koherentiškumas ir interferencija. Šviesos interferencija plonose plievelėse. Kintamo storio plokštel
(Fizika. Laboratorinis darbas, 6 psl, 20 kB)
Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Paruošiame Giometrą darbui. Sureguliuojame žiūroną kolimatoriaus siunčiamų spindulių krypčiai nustatyti, kai jų kelyje nėra prizmės. Atskaitome kampą, kuriuo sklinda kolimatoriaus siunčiami spinduliai, kai jų kelyje nėra prizmės. Dar du kartus išmatuojame kampą, kuriuo sklinda ko
(Fizika. Tyrimas, 3 psl, 35 kB)
Mechaninė sistema, ją veikiančios jėgos. Sistemą veikiančių jėgų savybės. Sistemos masė, sistemos masių centras. Kūno inercijos momentas centro ar ašies atžvilgiu. Inercijos spindulys. Kūno inercijos momentas Dekarto koordinačių atžvilgiu. Sistemos masių centro teorema. Tvermės dėsnis. Absoliučiųjų (virtualiųjų) poslinkių lygtis. Sistemos ...
(Mechanika. Konspektas, 9 psl, 396 kB)
Automobilių dinamikos analizė. Variklio išorinio greičio charakteristikos sudarymas. Variklio apsisukimų parinkimas. Variklio galios ir sukimo momento skaičiavimas prie įvairių variklio. Ratų riedėjimo spindulys. Automobilio traukos charakteristika. Automobilio traukos balansas. Automobilio dinaminė charakteristika. Automobilio apkrovimo m ...
(Kita. Referatas, 14 psl, 54 kB)
Automobilių dinamikos analizė. Variklio išorinio greičio charakteristikos sudarymas. Variklio apsisukimų parinkimas. Variklio galios ir sukimo momento skaičiavimas prie įvairių variklio. Ratų riedėjimo spindulys. Automobilio traukos charakteristika. Automobilio traukos balansas. Automobilio dinaminė charakteristika. Automobilio apkrovimo m ...
(Mechanika. Referatas, 14 psl, 54 kB)
Kas yra visiškasis šviesos atspindys Visiško šviesos atspindžio taikymas praktikoje Visiško atspindžio dėsnis Šviesai pereinant iš optiškai tankesnės terpės į optiškai retesnę (pvz., iš stiklo į orą), stebimas visiško atspindžio dėsnis. Didinant kritimo kampą, galima pasiekti tokią jos vertę αo, kad spindulys lūžtų 90o kampu, t.y. sk ...
(Fizika. Prezentacija, 10 psl, 1912 kB)
1.Apsauga nuo žaibo. Statinė elektra. Statinė elektra. 2.Degimas ir sprogimas, degių medžiagų savybės. 3.Gaisrų gesinimo būdai, medžiagos ir priemonės. Priemonės. 4. Pastatu atsparumas ugniai jo padidinimas. Sauga. 8.Teisiniai darbų saugos dokumentai. 9. Darbdaviu ir darbuotoju pareigos DSS srityje. Pavojingi darbai pavojingi irenginiai. 1
(Sauga. Konspektas, 5 psl, 16 kB)

Paieška


bottom