top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Tirpalų lūžio rodiklio priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas refraktometruparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Darbo užduotis. Išmatuoti įvairių koncentracijų tirpalų lūžio rodiklius ir nustatyti nežinomo tirpalo koncentraciją. 2. Teorinė dalis. Šviesa, pereidama iš vienos aplinkos į kitą, keičia sklidimo kryptį, t.y. lūžta. Pagal Reilėjaus dėsnį, šviesos kritimo ir lūžimo kampų (i ir ) sinusų santykis yra pastovus dydis. Jis lygus fazinių šviesos sklidimo greičių tose aplinkose (v1 ir v2) santykiui ir vadinamas santykiniu antrosios aplinkos lūžio pirmosios aplinkos atžvilgiu rodikliu. 3. Aparatūra ir darbo metodas. Darbe naudojamo refraktometro principinė schema pavaizduota 2 paveiksle, o išorinis vaizdas parodytas.3 paveiksle. Prietaisas susideda iš glaudžiamojo lęšio 1, stačiakampės apšvietimo prizmės 2, stačiakampės matavimo prizmės 3, dispersijos kompensatoriaus 4 ir žiūrono Ž. 4. Darbo rezultatai. Išvados. Matavome įvairių koncentracijų tirpalų lūžio rodiklius ir nubraižėme n = f(z) grafiką.
0

Tranzistoriusparsisiųsti


Lapų skaičius: 43
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Žmonijos istoriją įprasta dalinti į periodus, pavadintus svarbiausiosios to laiko technologinės medžiagos vardu. Turime akmens, bronzos ir geležies amžius. Sekant šia tradicija, XX amžiui, o ypač jo antrajai pusei, labiausiai tiktų silicio amžiaus vardas. Be šio antrojo pagal paplitimą Žemėje elemento nebūtų nei elektronikos, nei kompiuterių, nei šiuolaikinių ryšių priemonių. 98 procentus Žemės plutos sudaro aštuoni elementai: deguonis, silicis, aliuminis, geležis, kalcis, natris, kalis ir manganas Tranzistorius atrastas 1947 m. gruodžio 16 d. po vieno sėkmingo Johno Bardeeno ir Williamo Brataino bandymo. Tas atradimas buvo gana atsitiktinis; abu ruošėsi patikrinti visai kitą hipotezę, bet netyčia prijungė prie kristalo vielytes taip, kad kristalas ėmė stiprinti juo tekančią elektros srovę.    Grupei vadovavęs firmos "vunderkindas" Williamas Shockley buvo kiek nusivylęs, jog pats svarbiausias atradimas buvo padarytas jam nedalyvaujant. Shockley reakcija buvo tokia: jis visiškai užsidarė savo kabinete ir iš jo išėjo tik po mėnesio, kuomet galėjo pasauliui parodyti pirmą išsamią tranzistoriaus teoriją. 1956 metais, paminėtiems bendradarbiams už tranzistoriaus sukūrimą buvo įteikta Nobelio premija. Dvipolis tranzistorius – tai puslaidininkio monokristale suformuotas trijų skirtingo laidumo sričių darinys, turintis dvi pn sandūras. Viena kraštinė darinio sritis, kurioje priemaišų tankis yra didžiausias, vadinama emiteriu. Vidurinė sritis, kurios laidumo tipas skiriasi nuo kraštinių sričių laidumo tipo, o priemaišų tankis pats mažiausias, vadinama baze. Kita kraštinė sritis vadinama kolektoriumi. Kolektoriuje priemaišų tankis yra mažesnis nei emiteryje, bet gerokai didesnis nei bazėje. Sandūra tarp emiterio ir bazės vadinama emiterine sandūra, o tarp kolektoriaus ir bazės – kolektorine sandūra. Žiūrint kokio laidumo emiterio, kolektoriaus ir bazės sritys, tranzistoriai būna pnp ir npn sandaros. Abiejų sandūrų tranzistorių veikimas analogiškas, jie skiriasi tik įtampų poliškumu ir srovių kryptimis.
0

Tūrio matavymas 7kl. laboratorinisparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: 7e kl. mok. fizikinis praktinis darbas Darbo eiga Pažiūrėjau ant pakelio kokia masė, kokia forma, apskaičiuoju tūrį, apskaičiuoju kraštines.
0

Ultragarso greičio ore nustatymas, bangų interferencijos tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Darbo tikslas: 1. Oscilokopu išmatuoti ultragarso (UG) bangos sklidimo laiką ir nustatyti jo plitimo greitį ore; 2. Stebėti UG interferenciją ir iš interferecinių maksimumų ir minimumų nustatyti UG bangų ilgį ir dažnį; 3.Nustatyti oro molinių šiluminių Cp/Cv santykį ir įvertinti oro molekulių laisvės laipsnių skaičiu i. Darbo priemonės: ultragarso bangų šaltinis, UG jutiklis, stovas su dviem plyšeliais, UG šaltinio žadinimo generatorius, stiprintuvas, dviejų kanalų osciloskopas, UG bangų atspindžio lekštė, liniuotė. Pagrindinės formulės:
0

Ultragarso slopinimas oreparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Darbo tikslai, uždaviniai. Darbo teorinis pagrindimas. Darbo priemonės. Darbo schema, stendas. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Darbo išvados. Darbo tikslai, uždaviniai. Išmatuoti ultragarso intensyvumo priklausomybę nuo atstumo tarp spinduolio bei imtuvo. Nustatyti ultragarso slopinimo koeficientą. Darbo teorinis pagrindimas. Ultragarsu vadinamos 0,02–200 mhz dažnio mechaninės bangos. Jos skirstomos į: žemo dažnio 6080 khz (skleidžia delfinai, šikšnosparniai ir įvairūs dirbtiniai triukšmai) ir aukšto dažnio (80 khz – 100 mhz), kuriuos dažniausiai sukuria dirbtiniai šaltiniai (turintys elektrinių virpesių generatorių). Medicinos diagnostikoje dažniausiai naudojamas 130 mhz dažnio ultragarsas. Elektromechaninių ultragarso šaltinių ir imtuvų veikimas pagrįstas pjezoelektriniu efektu. Atvirkštinis pjezoelektrinis efektas naudojamas ultragarso šaltiniuose. Jo esmė: pjezoelektrinio kristalo darbinių matmenų kitimas, veikiant elektriniu lauku, sustiprintas rezonansu, sukuria kietajame kūne ar skystyje ultragarsinę bangą (ub). Toks ub generatorius paprastai būna sudarytas iš medžiagos, pasižyminčios geromis pjezoelektrinėmis savybėmis, plokštelės.
0

Visiškojo šviesos atspindžio taikymas praktikojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Kas yra visiškasis šviesos atspindys Visiško šviesos atspindžio taikymas praktikoje Visiško atspindžio dėsnis Šviesai pereinant iš optiškai tankesnės terpės į optiškai retesnę (pvz., iš stiklo į orą), stebimas visiško atspindžio dėsnis. Didinant kritimo kampą, galima pasiekti tokią jos vertę αo, kad spindulys lūžtų 90o kampu, t.y. sklistų lygiagrečiai skiriamųjų medžiagų paviršiui. Šis kampas vadinamas ribiniu visiško atspindžio kampu ir yra lygus: sinαo=n2/n1 arba αo=arcsin (n2/n1). Kada kritimo kampai yra didesni ar lygus αo, šviesa visiškai atsispindi.
0

Y-spindulių silpimo medžiagoje tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: G spindulių silpimo medžiagoje tyrimas. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo eiga. Rezultatai. Absorbuojanti medžiaga. Išvados. Nustatyti g spindulių tiesinį ir masinį silpimo koeficientus ir pusstorius dviem skirtingoms medžiagoms. Radioaktyvumu vadiname savaiminį vienų atomų branduolių virsmą kitų atomų branduoliais, kurio metu skleidžiami įvairių rūšių radioaktyvieji spinduliai. Pasirinkto elemento atomai skiriasi branduolio mase, jie yra vadinami izotopais. Gamtoje randamų izotopų radioaktyvumas vadinamas natūraliuoju. Vykstant branduolinėms reakcijoms susidaro nauji radioaktyvieji izotopai, kurie paprastai žemėje nerandami. Šių izotopų radioaktyvumas vadinamas dirbtiniu. Atomo branduolys, kuriam būdingas savaiminis virsmas, vadinamas motininiu, o naujai atsiradęs branduolys dukteriniu. Radioaktyviojo virsmo metu spinduliuojami trijų rūšių spinduliai: a, b bei g spinduliai. A spindulius sudaro helio branduolių, vadinamų a dalelėmis, srautas. B spindulius sudaro elektronų srautas (b- spinduliai) arba pozitronų srautas (b+ spinduliai). B dalelių greitis gali pasiekti kur c šviesos greitis vakuume. A ir b dalelės yra elektringos, todėl jas veikia elektrinis ir magnetinis laukai. G spinduliai pagal klasikinę fiziką yra labai trumpos elektromagnetinės bangos ne ilgesnės nei 10-11m. Pagal Planko iškeltą kvantinę hipotezę elektromagnetinės bangos yra fotonų srautas. Fotono energija tiesiogiai proporcinga elektromagnetinių bangų dažniui n ir lygi. Sklisdami medžiaga, g fotonai gali sąveikauti tiek su medžiagos atomų elektroniniais apvalkalais, tiek ir su jų branduoliais. Kai g fotoną absorbuoja atomo elektroninis apvalkalas, stebimas fotoefektas iš apvalkalo vidinių sluoksnių išlaisvinamas elektronas. Šis procesas vadinamas g spindulių fotoelektrine...
0

Žvaigždynaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 22
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Žvaigždynai. Įvadas. Žvaigždynas. Šiaurės pusrutulis. Atstumas. Zodiako žvaigždynas. Žvaigždėlapiai. Patarimai.
0
« PradžiaAnkstesnis111213141516SekantisPabaiga »

Paieška


bottom