top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 23 su reikšme "darbo grafikas":

Page 1 of 2
Paslaugų verslui įgyjant vis didesnę pasiūlą lietuvoje, verslo planą sudarėme, norėdami įkurti disko klubą \"fargus\". Bene svarbiausias tikslas - sukurti savo stilių, kad žmogus atsipalaiduotų ir jį pamėgtų. Norint maksimaliai tenkinti klientų norus, pateiksim aukšto lygio aptarnavimą. Todėl personalą atrinksime pagal specialiai sukurtą p
(Ekonomika. Kursinis, 24 psl, 48 kB)
Įvadas. Statybos vykdymo sąlygos. Paruošiamieji darbai prieš statybos pradžia. Darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Pamatų montavimo darbų kiekių skaičiavimas. Monolitinių pamatų įrengimo darbų kiekių skaičiavimas. Pamatų hidroizoliacijos darbų kiekių skaičiavimas. G/b kolonų montavimo darbų kiekių skaičiavimas. G/b
(Statyba. Kursinis, 71 psl, 898 kB)
Švegždai, Ebbinghausas. Įvadas. Jutimu, suvokimu, mąstymu ir kitais būdais gautos informacijos įsiminimas, laikymas ir atsiminimas vadinamas atmintimi. Informacija atmintyje koduojama vaizdais ir sąvokomis (1). Darbo tikslas: nustatyti Ebbinghaus kreivę ir ištirti priekio ir galo efektus. Metodika. Tiriamasis. Psichologijos specialybės ant ...
(Psichologija. Kursinis, 7 psl, 19 kB)
Įvadas. Metodika. 1 lentelė: Teisingai atsakytų elementų pozicijų palyginimas. 1 grafikas: Ebbinghaus kreivė. 2 grafikas: Priekio efekto naikinimas. 3 grafikas: Galo efekto naikinimas. Rezultatų apdorojimo procedūra. Instrukcija tiriamajam. Darbo tikslas: nustatyti Ebbinghaus kreivę ir ištirti priekio ir galo efektus. Rezultatai. Išvados: ...
(Psichologija. Kursinis, 8 psl, 21 kB)
EViews pradmenys ataskaita. Duomenų įvedimas. Stebinių reikšmės pateiktos lentelėje. Kintamųjų skaitinės charakteristikos. Grafinės diagramos. Kintamųjų sklaidos diagramos. Kintamųjų porinės sklaidos diagramos. Kintamųjų histogramos. Kvantilių grafikai. Kvantilių grafikai. Kintamųjų stačiakampės diagramos. Pirmojo laboratorinio darbo (2 da ...
(Ekonomika. Laboratorinis darbas, 24 psl, 161 kB)
Darbo užduotis: išmokti įvertinti elektrinių dydžių matavimo sistemines paklaidas. Aparatūra ir darbo metodas: ampermetras ir voltmetras. Žinant vienos padalos vertę galima apskaičiuoti išmatuoto dydžio skaitinę vertę. Grafikas: išreiškia priklausomybę tarp srovės stiprio ir įtampos u. Išvada: darbo rezultatus įtakoti galejo matavimo priet ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 2 psl, 25 kB)
Laboratorinis darbas Nr.4 Darbo tikslas. Laboratorinio darbo ataskaita. Parametrai. Vidutiniai geometriniai dažnumai oktavose, Grafikas ∆L=f(f). Skaičiuojamieji parametrai. Vidutiniai geometriniai dažnumai oktavose. Išvados. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Patalpos garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Garsą ...
(Sauga. Laboratorinis darbas, 2 psl, 18 kB)
Kokie jėgos srautai yra mobiliose mašinose. Išvardinkite juos. Užrašykite srauto galios išraišką ir ją paaiškinkite. Parašykite paskalio dėsnį ir pagal jį suklasifikuokite hidraulines mašinas.paaiškinkite dėsnio matematinės išraiškos narius. Kuo išreiškiama jėga hidraulinėse mašinose? Jos išraiška ir vienetai. Siurblio slėgis ir slėgio auk
(Mechanika. Konspektas, 18 psl, 4451 kB)
Dėmesys – tai savita ir sudėtiga psichikos savybė, susitelkti į vieną ar kelis objektus. Jis tarsi filtras, kuris išrenka reikalingus išorinius poveikius ir signalus. Bet koks pažinimo procesas yra nukreiptas į tam tikrą objektą, kuris juose atsispindi . Be dėmesio neįmanomas normalus žmogaus egzistavimas, be jo negalėtume mokytis nes n
(Psichologija. Tyrimas, 10 psl, 37 kB)
Aiškinamasis raštas. Ruožų gretimų stočiai n schema. Prekinių traukinių atvykimo tvarkaraštis ir jų skaidymas pagal kryptis. Stoties n krovimo darbo apimtis. Įvadas. Skyrius. Stoties darbo organizavimas, stoties schema. Traukinių rangos grafikai. Manevrų stotyje organizavimas. Stoties paros darbo plano grafiko sudarymas. Traukinių eismo sa ...
(Vadyba. Kursinis, 40 psl, 145 kB)
Makroekonomika vilniaus kolegija. X šalies darbo jėgos ir užimtumo 2002-2006 metais duomenys II variantas. Pateikti X šalies darbo jėgos rinkos 2002-2006 metais duomenys. Baikite pildyti lentelę; Grafiškai pavaizduoti nedarbo ir užimtumo kitimą X šalyje 2002-2006 metais. Nedarbo ir užimtumo kitimą X šalyje 2002-2006 metais grafikas. lentel ...
(Ekonomika. Namų darbas, 16 psl, 81 kB)
Užduotis. 1. Eksperimentiškai ištirti nuolatinės srovės liniją. 2. Bendroje koordinačių sistemoje nubraižyti gautų priklausomybių grafikus. Naudojami prietaisai. 1. Nuolatinės srovės šaltinis 5V. 2. Reostatas. 3. Varžynas. 4. Voltmetras 2 vnt. 5. Miliampermetras. Darbo eiga. 1. Sujungti schemą. Antras varžynas naudojamas fiksuotoms apkrovo ...
(Elektronika. Laboratorinis darbas, 2 psl, 17 kB)
Aiškinamasis raštas. Informacinė bazė. Projektiniai duomenys pagal konstrukcijų skaičiavimo užduotį. Technologinės kortelės projektavimas. Technologinės kortelės paskirtis. Mechanizmų bei įrangos pasirinkimas. Karkaso montavimo darbų technologijos aprašymas. Įrangos parinkimas. Darbo sąnaudų skaičiavimai. Darbų saugos reikalavimai. Kokybės ...
(Statyba. Kursinis, 19 psl, 74 kB)
Bendroji informacija. Sumanymo aprašymas. Investicijos. Įstatinis kapitalas, jo sudėtis. Reikalingos patalpos. Įrengimai ir kitos priemonės. Rinka ir rinkodara. Konkurencija rinkoje. Produktas rinkos požiūriu. Numatomos problemos ir kliūtys. Rizikos veiksniai. Įmonės veiklos aprašymas. Valdymas. Finansai. Pagrindinis darbų grafikas. Žvelgi
(Ekonomika. Referatas, 10 psl, 18 kB)
Įvadas. Dokumento tikslas. Dalyvių ir tyrimo srities savybės. Kuriamo produkto savybės. Kompiuterizuojamos organizacijos apibūdinimas. Bendri reikalavimai. Produkto apibrėžimas. Analogiškų sistemų apibūdinimas. Vartotojų apibūdinimas. Vartotojų problemų apibūdinimas. Vartotojų tikslai ir reikalavimai. Bendri apribojimai. Funkciniai reikala
(Informatika. Referatas, 16 psl, 37 kB)
Įvadas. Pastato fasadai. Trumpa pastato charakteristika. Statybos sąlygos. Apimčių skaičiavimo žiniaraščiai. Kalendorinio grafiko aprašymas. Darbų judėjimo grafiko aprašymas. Mašinų ir mechanizmų poreikio grafiko aprašymas. Medžiagų poreikio grafiko aprašymas. Pavojingos zonos skaičiavimai. Krano parinkimas. Laikinų kelių projektavimas. Sa
(Statyba. Kursinis, 32 psl, 241 kB)
Aiškinamasis raštas. Informacinė bazė. Projektiniai duomenys pagal konstrukcijų skaičiavimo užduotį. Technologinės kortelės projektavimas. Technologinės kortelės paskirtis. Mechanizmų bei įrangos pasirinkimas. Karkaso montavimo darbų technologijos aprašymas. Įrangos parinkimas. Darbo sąnaudų skaičiavimai. Darbo sąnaudų skaičiavimas. Materi ...
(Statyba. Kursinis, 20 psl, 463 kB)
Darbo užduotis. Ištirti kaitinamosios lempos siūlelio temperatūros priklausomybę nuo elektros srovės galios bei apskaičiuoti Stefano ir Bolcmano konstantą. Teorinė dalis. Darbas atliekamas remiantis šiluminio spinduliavimo dėsniais kūno šiluminiu spinduliavimu vadiname jo elektromagnetinį spinduliavimą termodinaminėje pusiausvyroje. Kūnas ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 3 psl, 21 kB)
Stefano ir bolcmano konstantos nustatymas. Darbo užduotis. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Grafikas t=f(u*i). Išvados. Literatūra. Ištirti kaitinamosios lempos siūlelio temperatūros priklausomybę nuo elektros srovės galios bei apskaičiuoti Stefano ir Bolcmano konstantą. Darbas atliekamas remiantis šiluminio spi ...
(Fizika. Konspektas, 6 psl, 21 kB)
Darbo užduotis. Išbrėžti vakuuminio diodo voltamperinę charakteristiką ir apskaičiuoti elektrono išlaisvinimo darbą. Teorinė dalis : kai elektrodai yra bendraašiai ir elektronus emituoja vidinis elketrodas (katodas) legmiūro formulė turi pavidalą. Darbo schema. Principinė darbo schema parodyta 3 paveiksle. Gauti rezultatai. Grafikas. Išvad ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 3 psl, 50 kB)
« PradžiaAnkstesnis12SekantisPabaiga »
Susijusi paieška:

Paieška


bottom