top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 12 su reikšme "darbo grafiku":

Įvadas. “725 limited” įmonės įkūrimas ir veikla. Įmonės strateginis veiklos planas. Įstaigos struktūra, valdymo schema, darbuotojų pareigos. Pareiginių nuostatų rengimo tvarka. Įmonės kontrolės formų ir priemonių analizė. „725 limited“ įmonės komunikacinių priemonių analizė. Personalo dokumentų rengimo ir įforminimo tvarkos analizė. „725 l
(Ekonomika. Kursinis, 41 psl, 517 kB)
Darbo laikas. Darbo laiko režimas Penkių ir šešių darbo dienų savaitė. Pamaininis darbas ir jo rūšys. Suskaidyta darbo diena. Darbo laiko paskirstymas ir apskaita. Padienė apskaita. Savaitinė apskaita. Suminė darbo laiko apskaita. Viršvalandiniai darbai. Viršvalandiniais. Viršvalandinių darbų trukmė. Kiekvieno darbuotojo darbo ir poilsio l ...
(Teisė. Konspektas, 14 psl, 13 kB)
1. Darbo tikslas. Išnagrinėti paprasčiausių optinės elektronikos elementų ir tiristorių klasifikaciją, sandarą, veikimą, charakteristikas, parametrus, taikymus. 2. Pradiniai duomenys. Matavimų rezultatai. 1 lentelė. Optrono įėjimo charakteristikos matavimų rezultatai. Optrono išėjimo charakteristikos matavimų rezultatai. Optrini valdymo ch ...
(Elektronika. Laboratorinis darbas, 3 psl, 61 kB)
Tikslas: išmatuoti puslaidininkio lygintuvinio diodo voltamperinę charakteristiką, apskaičiuoti lyginimo koeficientą ir nubrėžti jo priklausomybės nuo įtampos grafiką, iš voltamperinės charakteristikos įvertinti p-n sandūros kontaktinį potencialų skirtumą. Darbo eiga: Išvados: išmatavome diodo pralaidumo ir uždarumo įtampas ir sroves, nu ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 2 psl, 15 kB)
Microsoft office programų paketo pritaikymas ekonomikos ir vadybos mokslų studijose. Įvadas. Ms excel. Formulės ir funkcijos. Lentelė. Excel formulių ir funkcijų pavyzdys. Duomenų vaizdavimas grafikuose. Diagramų tipai. Ms access. Duomenų bazės lentelės pavyzdys. Išvados. Vis didėjantis informacijos srautas skatina kurti informacinę visu
(Informatika. Referatas, 8 psl, 1296 kB)
Užduotis. 1. Eksperimentiškai ištirti nuolatinės srovės liniją. 2. Bendroje koordinačių sistemoje nubraižyti gautų priklausomybių grafikus. Naudojami prietaisai. 1. Nuolatinės srovės šaltinis 5V. 2. Reostatas. 3. Varžynas. 4. Voltmetras 2 vnt. 5. Miliampermetras. Darbo eiga. 1. Sujungti schemą. Antras varžynas naudojamas fiksuotoms apkrovo ...
(Elektronika. Laboratorinis darbas, 2 psl, 17 kB)
Metinė gamybinė programa, tūkst. Vnt. Originalių detalių skaičius gaminyje, vnt. 52 ir jų paskirstymas pagal sudėtingumo. Grupes pateikiama 1 lentelėje. Originalių detalių pasiskirstymas. Veiklos technologinis procesas pagal darbų rūšis. Įvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai.
(Ekonomika. Kursinis, 51 psl, 126 kB)
Įvadas. Situacijos planas. Statybos projekto vykdymo eiga. Kalendorinio grafiko sudarymas. Tinklinio grafiko sudarymas. Srautinės statybos organizavimas. Statybvietės plano sudarymas. Mašinų ir mechanizmų išdėstymas statybvietėje, pavojingų zonų skaičiavimas. Laikinų privažiavimo kelių projektavimas. Laikinų sandėlių ir sandėliavimo aikšte
(Statyba. Kursinis, 36 psl, 161 kB)
Įvadas. Pastato fasadai. Trumpa pastato charakteristika. Statybos sąlygos. Apimčių skaičiavimo žiniaraščiai. Kalendorinio grafiko aprašymas. Darbų judėjimo grafiko aprašymas. Mašinų ir mechanizmų poreikio grafiko aprašymas. Medžiagų poreikio grafiko aprašymas. Pavojingos zonos skaičiavimai. Krano parinkimas. Laikinų kelių projektavimas. Sa
(Statyba. Kursinis, 32 psl, 241 kB)
Stiklų optinio skaidrio tyrimas. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Darbo rezultatai. Išvada. Jei per laiką τ, į S ploto paviršių krenta energijos kiekis W, tai energijos srautu. vadiname dydį. Jis lygus per 1 s į plotą S kritusiam energijos kiekiui. Šviesos energijos srautas, apskaičiuotas ploto vienetui, vadinamas srauto tankiu arba šviesos i ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 4 psl, 79 kB)
Įvadas. Statistinė duomenų analizė. Vartojamosios sąvokos. Gyventojų užimtumas pagal jų aktyvumą. Užimtumas pagal sektorius. Užimtumas pagal išsilavinimą ir lytį. Atskirų gyventojų grupių užimtumas. Moterų užimtumas. Moterų padėtis darbo rinkoje ir lyčių lygybės užtikrinimas. Jaunimo užimtumas. Neįgaliųjų užimtumas. Darbo laikas. Darbo lai ...
(Ekonomika. Kursinis, 25 psl, 53 kB)
Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Naujo produkto gyvavimo ciklas. Gamybinė programa. Darbo priemonių poreikio nustatymas. Technologiniai įrengimai. Paruošimo baras - (a, b ,c – veikloms - technologinė specializavimo forma). Apdirbimo baras (cechas) – (pertraukiamo veikimo srovinė linija – d ÷ k veikloms - daiktinė specializavi ...
(Vadyba. Kursinis, 24 psl, 105 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom