top


Konspektai.com > Chemija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Molekulinės dinamikos taikymas biomolekulių modeliavimuiparsisiųsti


Lapų skaičius: 17
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Molekulinės dinamikos taikymas biomolekulių modeliavimui. Apie ką kalbėsime? Molekulinė dinamika. Molekulinė dinamika. Molekulinė dinamika. Molekulinė dinamika. Molekulinė dinamika. Molekulinė dinamika. Biomolekulių modeliavimas. Biomolekulių modeliavimas. Populiariausios programos molekulių modeliavimui. Apie gromacs. Apie gromacs. Apie gromacs. Dar šis tas. Literatūra. Klausimai.
0

Molibdenas Volframas Chromas Mo W Crparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: W gaunamas sudėtingai praturtinant ir perdirbant jo rūdas ir galiausiai WO3 redukcija H2. Bet tam reikalinga Cr2O3 daugiastadijinė procedūra iš gamtinių j. išskirti. Išgaunant Mo jo rūdos perdirbamos į MoO3, kuris redukuojamas metaloterminiu būdu. VI B grupės elementai W, Cr, Mo. Grynas Cr gaunamas iš atskiro Cr2O3 aliumotermiškai. Junginiai. Oksidaciniai laipsniai Cr, Mo ir W jonų būna nuo +2 iki +6. Svarbiausia yra +3 ir +6. Žinoma nemažai Cr(II) j. ir jie yra stiprūs reduktoriai. Dioksochromatai. Metachromitams tirpstant H2O susidaro hidroksochromitas. Šio oksido susmulkinti kristalai naudojami įvairiems gaminiams šlifuoti ir poliruoti, o taip pat kaip mineraliniai dažai. Jei terpė šarminė - chromatais. Chromato jonai geltoni ir H2o tirpsta tik š.m. ir amonio chromatai. Panaudojimas. Šiais metalais legiruojamas plienas, jo dedama į Ni ir Cu lydinius, kuomet reikia padidinti atsparumą šilumai ir korozijai.
10

Narkotiniai ir nenarkotiniai analgetikaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Narkotiniai analgetikai. Opioidai. Opioidų poveikis. Opioidai pagal stiprumą. Klasifikacija ir atstovai. Narkotinių analgetikų veikimo mechanizmas. Nenarkotiniai analgetikai. Paprasčiau tariant, analgetikų yra skausmas klasės vaistų naudojami siekiant palengvinti. Skausmą sukelia analgetikai įvyksta arba blokuoja skausmo signalus vyksta į smegenis ar kištis į smegenis aiškinimas signalus, be gamybos anestezijos ar sąmonės praradimą. Iš esmės yra dviejų rūšių analgetikai: ne narkotikais ir narkotikų. Opiumas – aguonų alkaloidų mišinys. Farmakokinetika. Dauguma šios klasės vaistų gerai absorbuojami, tačiau morfinas, oksimorfinas, hydromorfonas, pavartoti per os, pereina pirmos eilės metabolizmą. Opioidai pereina placentos barjerą, todėl veikia ir vaisių: gali sukelti respiracinį nepakankamumą, o ilgai vartojant- vaisiaus priklausomybę nuo opioidinių preparatų. Dauguma opioidų. Veikimo mechanizmas. Opioidiniai peptidai. Joninis mechanizmas. Ūmus poveikis. Analgezija. Sedatacija ir euforija. Resperacinė depresija. Antikosulinis veikimas. Pykinimas ir vėmimas. Poveikis virškinimo traktui. Chroninis poveikis. Klinikinis panaudojimas. Toksiškumas. Agonistai- antagonistai ir daliniai agonistai. Opioidų poveikis. Poveikis virškinimo traktui. Vartojimo būdai. Transderminis būdas. Rektalinis būdas. Pleistro trūkumas. Neuroaksialinis būdas. Benzomorfanai. Difenilheptanai: propoksifenas, metadonas. Propoksifenas yra nestipriai veiksmingas narkotinis analgetikas, dažnai skiriamas. Metadonas. Narkotinių analgetikų veikimo mechanizmas. Salicilatai. Paraaminofenolio dariniai. Pirazolo dariniai. Propiono rūgšties dariniai. Fenilacto rūgšties dariniai. Oksikama. Fenamatai.
0

Natrisparsisiųsti


Lapų skaičius: 17
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Pagal paplitimą mūsų planetoje natris užima šeštąją vietą tarp visų elementų. Todėl nė kiek nenuostabu, kad su natrio junginiais mūsų protėviai susipažino labai seniai. Pitekantropui natrio chloridas buvo būtinas lygiai tiek pat, kaip ir šiuolaikiniam žmogui. Naujajame Testamente minima medžiaga neter, kuri buvo naudojama skalbimui. Ta pati medžiaga, kuri buvo žinoma dar senajame Egipte, minima graikų (Aristotelis, Dioskoridas) pavadinimu, o senovės romėnų (Plinijus) buvo vadinama nitrum . Visais šiais atvejais, matyt, kalbama apie sodą, t.y. natrio karbonatą ir, iš dalies, apie potašą, kurio tuo metu nesugebėta atskirti nuo sodos. Arabų alchemikai vietoje termino nitrum vartojo natron . Alchemiko Geberio (14-15 a.) rankraščiuose greta pirmą kartą pavartoto termino soda sutinkamas pavadinimas alkali. Alchemikams priimtiniausi buvo pavadinimai, atspindintys atitinkamų medžiagų kilmę. Pvz., potašas gautas iš vyno akmens, buvo vadinamas sal tartari, o gautas iš augalų pelenų – sal vegetable. Nuo 1600 m. šarminių metalų druskos vadinamos sal lixiviosium, iš kurio kilo vokiškas žodis “Laugensalz”. Skirtumus tarp natrio (valgomosios druskos) ir kalio, kuris tuo metu karbonatų pavidalu buvo gaunamas iš augalų pelenų, pirmasis pažymėjo Štalis (Stahl, 1660-1734 m.) 1702 metais. Dviejų elementų egzistavimą eksperimentiškai pirmasis įrodė Diumelis de Monso (Duhamel de Monceau, 1700-1781 m.) . Markgrafas 1758 m. nustatė, kad šie elementai skirtinga spalva nudažo liepsną. Klaprotas (Klaproth, 1797 m.) pirmą kartą įrodė, kad kalis, nepaisant tuo metu paplitusio pavadinimo alkali vegitable , sutinkamas ir mineraluose. 18 amžiuje chemikai žinojo jau daug įvairių natrio druskų. Natrio druskos plačiai buvo naudojamos medicinoje, apdorojant odas, audinių dažymui. Tačiau iki 19 a. elementas vis dar nebuvo atrastas. Šis metalas buvo per daug aktyvus, todėl tradiciniais cheminiais metodais jo išskirti nepavykdavo.
0

Organinė chemija ir angliavandeniliaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Organinė chemija – tai anglies junginių chemija. Anglies yra kiekvienoje organinėje medžiagoje. Beveik visada į organines medžiagas įeina vandenilis, labai dažnai – deguonis ir azotas, rečiau – siera, fosforas, chloras. Iš šių elementų susideda didesnioji dalis gamtinių organinių junginių. Sintetiniuose organiniuose junginiuose plačiai aptinkama silicio, fluoro, bromo. Xix a. Pradžioje medžiagos remiantis gavimo šaltiniu pradėtos skirstyti į. Organines – gaunamas iš gyvų organizmų bei jų kitimo produktų. Neorganines – gaunamas iš negyvosios gamtos. Tik vėliau paaiškėjo, kad visose organinėse medžiagose yra anglies. Riba tarp organinės ir neorganinės chemijos nėra griežta. Šiuo metu organinių junginių žinoma daugiau kaip 10 milijonų, ir šis skaičius sparčiai didėja. Neorganinių junginių žinoma apie pusė milijono. Kodėl taip yra? Taip yra dėl kelių priežasčių. Izomerai. Enantiomerai. Alifatiniai junginiai. Alicikliniai junginiai. Aromatiniai junginiai. Heterocikliniai junginiai. Organinė chemija – angliavandenilių ir jų darinių chemija. Angliavandeniliai. Alkanai. Sočiaisiais angliavandeniliais. Vadinami parafinais. Alkanais. Izomerija. Nomenklatūra. Alkanų halogeninimas. Alkanų sulfonchlorinimas. Alkanų oksidavimas. Alkanų nitrinimas. Vandenilio halogenidų prijungimas. Halogenų prijungimas. Hidrinimas. Oksidinimas. Halogenų prijungimas. Hidrinimas. Vandenilio halogenidų prijungimas. Hidratavimas. Oksidinimas.
0

Praktikos ataskaita. Ekspeditorių paslaugosparsisiųsti


Lapų skaičius: 29
Tipas: Diplominis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Apie uab „jogeda“. Praktikos eiga. Uab „jogeda“ vidaus darbo tvarkos taisyklės. Darbo saugos taisyklės. Sanitarinės ir higieninės normos. Darbo sutartis. Bendros darbuotojų pareigos. Pagrindinės darbdavio pareigos. Bendrovės įstatai. Swot analizė. Swot analizės matrica. Iso standartai. Kokybės standartai (iso 9000 ir iso 14000). Įmonės organizacinė struktūra. Pareigybių nuostatai. Tarptautinės logistika. Tarptautinės logistikos kanalai. Transportas. Dokumentai. Krovinio dokumentai. Transporto priemonės dokumentai. Vairuotojo dokumentai. Logistikos įmonės vadovo vadovavimo stilius. Literatūra. Praktikos aktualumas. Baigiamąją praktiką atlikau UAB „ Jogeda“. Tai įmonė, kuri teikia krovinių ekspedijavimo paslaugas. Išanalizavau įmonės UAB „Jogeda“ veiklą. Vadovaudamasi gauta informcija atlikau tam tikras užduotis. Šioje įmonėje dirba jaunas, kompetentingas kolektyvas, puikiai išmanantys savo darbą. Laikas praktikoje nenuėjo veltui, įgijau daug naujų ir įtvirtinau jau įgytas teorines žinias. Praktikos tikslas. Ugdyti verslumą, įtvirtinti teorines žinias, formuoti praktinio darbo įgūdžius logistikos įmonėje arba logistikos padalinyje. Praktikos uždaviniai: - Susipažinti su įmonės darbo saugos reikalavimais, - Įvertinti sanitarines ir higienines normas, vidaus tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos reikalavimus, - Apibūdinti įmonės viziją, misiją, tikslus, strategiją. - Susipažinti su LR įstatymais, poįstatyminiai aktais, Vyriausybės nutarimais, bendrovės įstatais (padalinio nuostatais) generalinio direktoriaus ir komercijos direktoriaus įsakymais, pareigybės nuostatais, - Įvertinti pagrindinius 9000 serijos standartus, ISO 9001 kokybės vadybos sistemų ir ISO 14000 aplinkosaugos vadybos sistemos įdiegimą įmonėje ir jų sertifikavimą, - Susipažinti su įmonės valdymo organizacine struktūra, padaliniais, atliekamomis funkcijomis, gaminama produkcija ar teikiamomis paslaugomis, - Nubraižyti įmonės organizacinės struktūros valdymo schemą, - Apibūdinti logistikos padalinio organizacinę valdymo struktūrą, susipažinti su pareigybės nuostatais ( pateikti. pareigybės nuostatų aprašus), - Apibūdinkiti tarptautinės logistikos paslaugų sistemą ir jos valdymo ypatumus, kanalus, tarpininkus, tarptautinių krovinių vežimą, dokumentus, - Pateikiti savo nuomonę apie logistikos įmonės veiklos rezultatyvumą, - Įvertinkiti įmonės stipriąsias ir silpnąsias puses, plėtros galimybes, - Įvertinti logistikos įmonės vadovo vadovavimo stilių. Darbo objektas. Ekspeditorių įmonė UAB „Jogeda“. Darbo metodas. Mokslinės literatūros analizė, teisinių dokumentų analizė, statistinių dokumentų analizė, įmonės vidaus apskaitos duomenų analizė.
0

Praktikos darbas. Duonaparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: 1. Tikslas: Pagaminti duoną pagal pateiktą receptūrą, kuri pateikta 1 lentelėje. 2. Uždaviniai: 2.1. Atlikti medžiaginius žaliavų skaičiavimus. 2.2. Paruošti gamybinį barą technologiniam procesui. 2.3. Vykdyti technologinį procesą. 2.4. Įvertinti gaminio išeigas, juslinius rodiklius. 2.5. Pateikti srauto diagramą (technologinę schemą) ir numatyti svarbius valdymo taškus (SVT). 3. Pradiniai duomenys: 3.1. Skaičiavimus atlikti nuo 0,900 (kg) pagrindinės žaliavos kiekio. 4. Receptūra ir savikainos skaičiavimas 5. Darbo eiga: Produkto pavadinimas: duona Produkto išeiga: Pusgaminio kiekis: 1472 g Gaminamas kiekis: Gaminio kiekis: 1410 g Reikalingas žaliavos kiekis: 1440 g 5.1. Medžiagų skaičiavimai pateikti 2 lentelėje.
0

Siera ir jos gamybaparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Sieros rūgšties fizikinės savybės. Sieros rūgšties cheminės savybės. Gamyba. Reakcija yra grįžtamoji. Lietuvoje, kėdainiuose, sieros rūgštį gamina AB „Lifosa“. Panaudojimas. Gamtosauginės problemos (darbų sauga). Išvados. Sieros rūgštis (pagal naujausias kalbines normas reiktų vadinti sulfato rūgštis) – stipri neorganinė rūgštis kurios cheminė formulė yra H2SO4. H2SO4 – stipri dviprotonė rūgštis, kurioje siera yra didžiausio oksidacijos laipsnio (+6). Kartais juokais vadinama „chemikų duona“. Tai neabejotinai didžiausiais kiekiais gaminamas cheminis junginys. Jis turi ir plačiausią pritaikymą. Vien 2001 metais iš viso pagaminta apie 165 milijonai tonų. Gamyba. XIII amžiuje nedideli sieros rūgšties kiekiai buvo gaunami termiškai skaidant FeSO4 (geležies kuporosą). Todėl viena iš sieros rūgšties rūšių dar ir dabar yra vadinama kuporoso alyva, nors iš jo ji jau seniai nebegaminama. Pastaruoju metu sieros rūgštis pramonėje gaunama, oksiduojant sieros dioksidą.
0

Siera ir jos junginiaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Siera (Sulfur) – cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas S, eilės numeris 16. Pasižymi aukštu elektroneigiamumu ir nemetalų savybėmis. Naudojama juodojo parako gamybai. Junginiuose su vandeniliu bei deguonimi yra įvairių anijonų sudėtyje, sudaro daug rūgščių ir druskų. daugelis sieros turinčių druskų prastai tirpsta vandenyje. Svarbiausi sieros junginiai: FeS2 – piritas, ZnS – sfaleritas, PbS – galenitas, HgS – cinoberis, CaSO4 • H2O – gipsas, Na2SO4 • 10H2O, MgSO4 • 7H2O – karčioji druska, kaikuriuos aptarsime plačiau. Siera yra penkioliktas pagal paplitimą elementas žemės plutoje. Sutinkama laisva arba junginiuose. Įeina į įvairių mineralų, rūdų ir uolienų, naftos, akmens anglies sudėtį. Siera yra šeštas pagal gausumą elementas gamtiniuose vandenyse, daugiausia sulfato jono pavidale ir sudaro „nuolatinį“ gėlo vandens kietumą. Gyvybiškai svarbus elementas aukštesniesiems organizmams, sudėtinė daugelio baltymų dalis, kaupiasi plaukuose. Istorija: Lotyniško pavadinimo – Sulfur kilmė nežinoma. Lietuviškas pavadinimas greičiausiai perimtas iš slavų tautų, gali būti siejamas su sanskrito sira – šviesiai geltonas. Fizikinės savybės: Vandenyje netirpsta. Geltonos spalvos, kietas, menkai praleidžia elektros srovę, lydosi.
0

Sieros ir jos junginių panaudojimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Dėl aktyvumo ir gana pigios gamybos sieros rūgštis plačiai vartojama. Sunku rasti lauidies ūkio šaką, kurioje ji arba jos junginiai nebūtų vartojami. Daugiausia sieros rūgšties suvartojama superfosfatui, amonio sulfatui ir kitoms mineralinėms trašoms gaminti. Daugelis rūgščių (pvz., fosforo, acto, druskos) ir druskų gaunama panaudojant sieros rūgštį. Jos daug reikia spalvotųjų ir retųjų metalų gavyboje. Daug sieros rūgšties suvartojama naftos produktams valyti. Be jos neišsiverčiama dažalų (audiniams), lakų ir dažų (pastatams ir mašinoms), vaistų, kai kurių plastmasių gamyboje. Sieros rūgštis taimoma etanolio ir kitų alkoholių, esterių, sintetinių skalbimo priemonių, pesticidų, vartojamų kovai su žemės kenkėjais ir piktžolėmis, gamyboje. Praskiesti sieros rūgšties ir jos druskų tirpalai vartojami dirbtinio šilko gamyboje, jais tekstilės pramonėje apdorojami dažyti pluoštai. Maisto pramonėje vartojama krakmolo, sirupų ir kitų produktų gamyboje. Sieros rūgštimi pripildomi automobilių akumuliatoriai. Ja džiovinamos dujos ir koncentruojamos rūgštys. Be to, sieros rūgštis vartojama nitrinimui ir sprogstamųjų medžiagų gamybai.
10

Paieška


bottom