top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Žmonių sauga ir ergonomika 2parsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Namų darbai. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyminis reglamentavimas. Potencialiai pavojingi įrengimai. Potencialiai pavojingi įrenginiai. Darbo higiena. Apšvietimo sąvokos ir vienetai. Apšvietos būdai ir sistemos, higieninis normavimas. Šviesa fiziniu požiūriu. Darbo vietos apšvieta. Apšvietos vienetas. Darbo vietų apšvieta. Natūrali apšvieta. Dirbtinė apšvietą. Dirbtinis apšvietimas. Bendras apšvietimas. Vietinis apšvietimas. Mišrusis apšvietimas. Specialų apšvietimą. Avarinė apšvieta. Signalinė apšvieta. Technologinių procesų darbų sauga arba ergonomika. Ergonomikos tyrimo metodologija. Ergonomika. Aprašomaisiais. Eksperimentiniai. Įvertinamieji. Indukcinis. Dedukcinis. Kiekybiniai. Kokybiniai. Lyginamieji. 1) žmonės yra skirtingi. 2) žmonių galimybės yra ribotos. 3) žmonės turi (yra linkę) elgtis kaip tikimasi ir jų reakcija yra nenuspejama. 1) suvokimo klaidos. 3) klaidingi veiksmai. Gaisrinė sauga. Medžiagų ir konstrukcijų degumas. Literatūra.
0

Žmonių saugos egzaminuiparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: 1.Apsauga nuo žaibo. Statinė elektra. Statinė elektra. 2.Degimas ir sprogimas, degių medžiagų savybės. 3.Gaisrų gesinimo būdai, medžiagos ir priemonės. Priemonės. 4. Pastatu atsparumas ugniai jo padidinimas. Sauga. 8.Teisiniai darbų saugos dokumentai. 9. Darbdaviu ir darbuotoju pareigos DSS srityje. Pavojingi darbai pavojingi irenginiai. 14.Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. 9. Darbdaviu ir darbuotoju pareigos DSS srityje. 10. Darbuotoju saugos ir sveikatos kontrole ir socialine partneryste. 11. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, instruktavimas ir atestavimas. 14.Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. 6. Automatinės gaisrų sistemos. 7.Ergonomika. Pagr. ergonom. principai. ES direktyvų derinimas. PĮ. Pavojingas darbas. 10. Darbuotoju saugos ir sveikatos kontrole ir socialine partneryste. 11. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, instruktavimas ir atestavimas. 12. Atsakomybės formos pažeidus Darbuotoju Saugos reikalavimus. 13. Darbo ir poilsio laikas. Nelaimingus atsitikimus. 4. Atsakomybės formos pažeidus Darbuotoju Saugos reikalavimus. Žaibas –elektros išlydis, atsirandantis tarp žemės ir debesų arba tarp debesų. Žaibas turi terminį, griaunamąjį ir elektromagnetinį poveikį. Žaibuojant negalima bėgti, dirbti su elektros įrenginiais, elektros prietaisais, stovėti šalia didelių pastatų, medžių. Apsaugai nuo žaibų naudojami žaibolaidžiai: jie gali būti strypiniai, tinkliniai, lyniniai. Žaibolaidį sudaro: 1.žaibo priėmiklis 2.atrama 3.žaibo nuvediklis 4.įžeminimo įrenginys. Tokio žaibolaidžio apsaugos zona – kūgis, kurio aukštis h ir spindulys r. Šio kūgio erdvėje apsauga yra ne mažesnė kaip 95%.
10
« PradžiaAnkstesnis1234567SekantisPabaiga »

Paieška


bottom