top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Priešgaisrinė apsaugaparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: 1.Ekstremalios situacijos samprata. Lietuvos Respublikos teisės aktuose ekstremali situacija apibūdinama kaip padėtis, kuri atsiranda dėl gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio priežasčių ar karo veiksmų ir sąlygoja staigų bei didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba žmonių žūtį, sužalojimą ar turtinius nuostolius. Ekstremalus įvykis - tai nustatytus kriterijus pasiekęs ar viršijęs gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio įvykis, keliantis pavojų žmonėms, jų fiziologinėms ar socialinėms gyvenimo sąlygoms, turtui, ūkiui ir aplinkai. 2.Ekstremalios situacijos pagal jų kilimo priežastis. 1) Gamtines - ryškūs klimatinių sąlygų pakitimai, sukeliantys stichines nelaimes, masinius miškų ir durpynų gaisrus, geologiškai pavojingus reiškinius, ypač pavojingas arba masines epidemijas, epizootijas, epifitotijas; 2) Technines - įvairių technologinių procesų sutrikimai, dėl kurių kyla gaisrai, įvyksta sprogimai, patenka į aplinką cheminiai ir radioaktyvieji teršalai, griūva pastatai, įvyksta įvairių transporto rūšių avarijos, energetikos, magistralinių vamzdynų avarijos ir kiti ekstremalūs įvykiai, būdingi pramonės objektams ir komunikacijoms; 3) Ekologines - priežastys, sukeliančios sausumos būklės, atmosferos sudėties ir savybių, hidrosferos būsenos pakitimus; 4) Socialines - masinės riaušės ir neramumai, blokados, provokacijos, diversijos, teroro aktai, taip pat kariniai veiksmai Lietuvos ar kaimyninės valstybės teritorijoje. Pradžia gaisras nelaimė, kad vaikai yra labiausiai tikėtina, kad patirties. Tai yra penktoji pirmaujančių netyčinio žalos priežastis ir mirties Jungtinėse Amerikos Valstijose, už motorinių transporto priemonių avarijos, kritimo, apsinuodijimai skysčiai arba kietos medžiagos, ir nuskęsti. Jis taip pat yra vertinama kaip pirmoji mirties priežastis vaikams iki 15 metų amžiaus namie . Grubiai 80 procentų visų gaisrų mirčių įvyksta, kai žmonės miega, pavyzdžiui, namuose, bendrabučiuose, kareivinėse, arba viešbučiuose. Mirtinų gaisrų dauguma įvyksta tada, kai žmonės linkę būti mažiau pavojaus, pvz nakties miego valandas. Beveik visi namų ir kitų pastatų gaisrai yra išvengiama, net padegimas gaisrų. Dėl padegimo gaisrų dauguma sukelia nepilnamečiai, kurie dažnai reaguoti į konsultavimo ir poilsio gali būti atgrasomi į įvairiai. Nr gaisras yra neišvengiamas.
2

Profesinės rizikos įvertinimas įmonėjeparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Profesinės rizikos vertinimas. Bendrosios nuostatos. Rizikos tyrimas. Rizikos nustatymas. Profesinės rizikos įvertinimo tikslas. Pagrindiniai rizikos įvertinimo darbe elementai. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Vertinant darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, nustatoma profesinė rizika – traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnio (veiksnių) poveikio. Profesinė rizika turi būti įvertinta kiekvienoje įmonėje, jos vertinimo tvarką įmonėse nustato Profesinės rizikos vertinimo nuostatai. Profesinės rizikos vertinimas vykdomas pasitelkiant įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą, licencijuotus juridinius ir fizinius asmenis, teikiančius įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos paslaugas, akredituotas profesinės rizikos veiksnių tyrimo laboratorijas. Turi būti įvertinta kiekvieno darbo aplinkos veiksnio (cheminio, fizikinio, biologinio, ergonominio, psichosocialinio, fizinio) darbuotojams keliama rizika. Įvertinus profesinę riziką, įmonėje turi būti parengtas ir patvirtintas rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių planas, kuriuo vadovaujantis įgyvendinamos rizikos prevencijos priemonės.
5

Psichologinė - socialinė parama esant ekstremaliai situacijaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Civilinės saugos esmė. Apskrities ekstremalių situacijų valdymo centro uždaviniai ir funkcijos. Apskrities ekstremalių situacijų valdymo centro teisės. Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos specialaus krizių ir ekstremalių situacijų psichologijos centro nuostatai. Atsakomybė už civilinės saugos pažeidimus, kompensacija ir valstybės. Paramos teikimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Ekstremali situacija - padėtis, kuri atsiranda dėl gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio priežasčių ar karo veiksmų ir sąlygoja staigų bei didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba žmonių žūtį, sužalojimą ar turtinius nuostolius. Žmonėms patekusiems į tokias situacijas yra labai svarbi ne tik medicininė pagalba, bet ir psichologinė, bei socialinė pagalba. Tam, kad žmonės po patirtos traumos galėtų vėl „atsistoti ant kojų“ jiems būtina suteikti pirminį prieglobstį ir su psichologo pagalba padėti išspręsti ne tik materialines problemas, patirtas po nelaimės, bet ir atstatyti po patirtos traumos jų psichologinę būseną. Mano darbo tikslas yra parodyti, jog patekus į ekstremalią situaciją reikia kreiptis paramos ne tik socialinės, bet ir psichologinės paramos, ko žmonės dažnai net nežino. Patirta žala privalo būti atlyginta. Turi būti suteikta pagalba ekstremalių situacijų metu. Civilinė sauga - civilinė krašto apsaugos funkcija, apimanti valstybės institucijų, vietos savivaldos vykdomųjų institucijų, visų ūkio subjektų, visuomeninių organizacijų bei gyventojų pasirengimą ekstremaliai situacijai ir veiksmus jai susidarius, visų valstybės išteklių panaudojimą gyventojams išgyventi, šalies ūkio gyvybingumui palaikyti, turtui ir aplinkai nuo susidariusios ekstremalios situacijos poveikio apsaugoti, aktyviai šiuose procesuose dalyvaujant piliečiams.
0

Radiacijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Radiance – tai jonizuojančioji spinduliuotė, kuri veikia aplinką iš skirtingų šaltinių. Tai a, b, g dalelių, kurias skleidžia radioaktyvios medžiagos (uranas, plutonis ir kt.) bei rentgeno spindulių spinduliuotė. Šios radioaktyvios dalelės yra sugeriamos žmogaus organizmo audinių arba juos praeina nepakitusios. Jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai plačiai naudojami daugelyje pramonės šakų, medicinoje bei moksliniams tyrimams. Aptikti radiacijos pavojų ir perspėti apie jonizuojančios spinduliuotės grėsmę mums gali padėt prietaisai. Pats paprasčiausias jutiklis, fiksuojantis jonizuojančią spinduliuotę, yra Geigerio Miulerio skaitiklis.
0

Radiacija ir jos poveikis žmoguiparsisiųsti


Lapų skaičius: 17
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Radiacija naudojama. Apsaugos priemonės. Radiacijos poveikis žmogui. Radiacijos simptomai žmogui. Radiacija gydoma „radiaterapija“. Projektas „radiacinės saugos infrastruktūros stiprinimas ir plėtra“. Straipsnis „černobylio katastrofos padariniai: beveik pusė vokietijos šernų – radioaktyvūs“. Straipsnis „ar įmanoma apsisaugoti nuo radiacijos poveikio“. Įdomu. Išvados. Naudoti šaltiniai. Įvadas Žmogus išgirdęs žodį ”radiacija” daugumoje suvokia kažką baisaus ir pavojingo. Ypatingai tai tapo aktualu po Černobilio atominės elektrinės avarijos ar radiologinių avarijų įvykusiu įvairiose pasaulio šalyse. “Radiacija” arba kitaip jonizuojančioji spinduliuotė mus veikia nuo skirtingų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių. Tai ir gamtinė apšvita nuo kosminės spinduliuotės ar skirtingų radionuklidų esančių grunte, statybinėse medžiagose, radono ir jo skilimo dukterinių produktų bei žmogaus sukurtų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, kurie naudojami atominėje energetikoje, medicinoje, pramonės, mokslo ir mokymo bei kitose įmonėse ir įstaigose. Jau kelis dešimtmečius nagrinėjamas jonizuojamosios radiacijos poveikis sveikatai. Potencialūs pavojai yra urano uolienų radonis, taip pat profesinė aplinka ir atominės avarijos ar branduolinių ginklų bandymai. Dėl jonizuojamosios radiacijos gali išsivystyti vėžys. Radiacija naudojama Jonizuojančios radiacijos šaltiniai plačiai naudojami daugelyje pramonės šakų, medicinoje bei moksliniams tyrimams. Pramonėje ji naudojama metalų struktūrai, susidėvėjimui ir patvarumui vertinti, naujų medžiagų sintezei ir jų paieškoms. Jų yra kontrolės, signalizacijos ir kituose įrengimuose. Biologijoje ir medicinoje radioaktyvūs izotopai naudojami molekuliniams medžiagų apykaitos tyrimams, sterilizacijai, susirgimų diagnostikai ir gydymui. Realus jonizuojančios radiacijos poveikis galimas aptarnaujant atominius rektorius ir energetinius įrengimus, visų rūšių atominę ginkluotę.
0

Rūkymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Rūkymas Kaip rūkymas veikia įvairias organų sistemas. 1. Širdies ir kraujagyslių sistema - padidėja širdies sistolinis dažnis (pulsas), pakyla kraujo spaudimas. 2. Oksidaciniai procesai (kuriuos sukelia rūkymas) pažeidžia kraujagyslių epitelį - tai sukelia aterosklerozę (dalyvaujant didelei cholesterolio koncentracijai, aukštam kraujo spaudimui ir kt.), ko pasekoje, dėl susidariusių trombų g.b. miokardo infarktas(MI), insultas. 3. Plaučiai - dūmai dirgina plaučių epitelines ląsteles, į tas vietas atvyksta Makrofagai (apsauginės ląstelės), jos pradeda skirti proteazes (tai fermentai, kurie ardo plaučių audinį) - tada išsivysto lėtinis bronchitas (štai kodėl daugelis rūkorių kosti rytais, o kai kurie ir dažniau). 4. Rūkančių žmonių žaizdos lėčiau gyja, rūkantiems ir turintiems bėdu su skydliauke yra blogesnė prognozė. Daugelio tėvams, kurie kažkada dirbo su asbestu ir dar rūkantiems, labai didelė rizika sirgti plaučių mezotelioma (tai viena iš navikų rūšių).
0

Sauga darbe ir ekologija. Oro tarša ir apsaugaparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Oro tarša ir apsauga. Pagrindiniai atmosferos taršos šaltiniai. Pramoniniam perversmui. Ozono. Planktonas, o tai sutrikdytų vandenynų mitybos grandinę. Atmosferos apsauga. Išvados. Literatūros sąrašas. Vilniaus kolegija. Elektronikos ir informatikos fakultetas. Viena svarbiausių gyvybės atsiradimo ir vystymosi Žemėje prielaidų — ją supantis dujų sluoksnis. Kasdieninėje kalboje labai dažnai jį vadiname paprastai ir suprantamai — atmosfera, oras. Atmosfera visiškai sugeria gama spindulius, kurie žudomai veiktų gyvybę mūsų planetoje. Tarp atmosferos ir Žemės paviršiaus vyksta labai svarbi visai gyvybinei veiklai šilumos, dujų ir vandens apykaita. Kiekvienas iš 6 mlrd. Žemės gyventojų per parą sukvėpuoja po 15—20 kg oro. Galima drąsiai tvirtinti, kad tai — svarbiausias mūsų gyvybinės veiklos komponentas. Todėl ypač svarbu, kad oras būtų neužterštas, nes bet kokie nukrypimai nuo normalios oro sudėties yra žalingi. Normalia atmosferos sudėtimi laikoma tokia, kai čia esama apie 78% azoto, 21% deguonies, kiek mažiau kaip 1% argono ir šiek tiek helio, neono, kriptono. Čia, matyt, tiksliau būtų vartoti ne esamąjį, o būtąjį laiką, nes tokia normali atmosferos sudėtis. Buvo. Neseniai paskelbti SNO duomenys nurodo, kad, sumažinus atmosferos užterštumą 50%, gyventojų amžius pailgėtų 3—5 metais, vidutinis metinis sergamumas ir mirtingumas sumažėtų 4—5%. Daug mažiau žmonių sirgtų plaučių vėžiu, bronchitais, kitomis kvėpavimo organų ligomis. Mes galime pasirinkti, sakysime, svaresnį ar ne tokį svarų vandenį, dirvožemį ar kokią kitą gamtos išteklių rūšį, o štai oru kvėpuojame, deja, tokiu, koks jis yra. Orą daugiausia teršia žmogus. Miestų ir pramonės rajonų užterštame ore kur kas daugiau retesnių dujų, kurių švariame ore esama tik pėdsakų arba visai nėra. Kai priemaišų daug, atmosfera darosi drumsta, patamsėja, blogiau permatoma. Užterštu oru nemalonu kvėpuoti, neretai jis būna netgi kenksmingas bet kokiai...
0

Saugos ir sveikatos instrukcija lengvojo automobilio vairuotojuiparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Saugos ir sveikatos instrukcija lengvojo automobilio vairuotojui. I. Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą. Lengvojo automobilio vairruotoju leidžiama dirbti ne jaunesniems kaip 18m. Asmenims, turinčiam B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir turinčiam ne mažiau kaip 3 metų vairavimo stažą. Darbo laikas prasideda nuo 08: 00 iki Techninės pertraukėlės skiriamos kas valandą 10 min. Trukmės. Įvykus incidentui, nelaimingam atsitikimui darbuotojas pirmiausia privalo pranešti darbdaviui ar jo įgaliotam asmenui. Vairuotojų periodinis sveikatos tikrinimas atliekamas Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka ne rečiau kaip kas 2 metai. Vairuotojas visada privalo vilkėti spec. Aprangą. Už šios instrukcijos nesilaikymą darbuotojas yra skiriamas griežtas papeikimas, išskirtiniais atvėjais atleidimas iš darbo. Pavojus vairuoti gali kilti dėl labai intensyvaus eismo, slidžios kelio dangos, kelio dangos nelygumų, kelyje atsivėrusių plyšių, prasto apšvietimo, prastai prižiūrimo trasporto priemonės ir jos gedimų, kelyje atsiradusių kliūčių. Vairuotojas privalo laikytis visų įmanomų priemonių, kad apsaugotų savo ir kitų sveikatą, t.y. Privalo laikytis visų KET taisyklių, krovinį pritaisyti taip, kad jis nejudėtų iš vietos ir kitiems nekeltų nepatogumų kelyje. Darbuotojas atvykęs į darbo vietą privalo pasirodyti vadovui, negali pradėti darbo negavęs darbo užduoties. Darbuotojui privaloma patikrinti ar techniškai tvarkingas automobilis, radus gedimų privalo juos pašalinti, patikrinti ar yra visi reikalingi kelionės dokumentai, pasirašyti prieš naudojant transporto priemonę. Prieš užvedant automobilio variklį pavarų perjungimo svirtį nustatyti į neutralią padėtį. Automobilis visada privalo būti tvarkingas, kėbulas turi...
0

Saugus litavimo darbuotojo vietos įrengimas ir eksploatacijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Saugus litavimo darbuotojo vietos įrengimas ir eksploatacija individualus darbas Tikslas: aprašyti su litavimo darbais susijusios darbo vietos potencialius kenksmingus veiksnius darbuotojo sveikatai, tiek cheminį poveikį, tiek elektrinį ir kitus galimus poveikius, kadangi dirbama su cheminėmis medžiagomis ir elektros bei elektronikos prietaisais. Taip pat parengti darbuotojų saugos priemonių struktūrą, apmokymo ir darbo tvarką bei darbo vietos planą, kurioje būtų dirbama. Įžanga. Darbo vietos veiklos pobūdis. Darbuotojų saugos sistema ir mokymo bei atestavimo tvarka nedidelei įmonei. Technologinių procesų ir įrengimų pavojingumo nustatymas. Įrengimų išdėstymas. Litavimo darbo vietos saugos instrukcija. Išvados Šaltiniai.
0

Slaugos planas senas žmogusparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: 1. SAUGIOS APLINKOS PALAIKYMAS Pacientė nelinkusi rūpintis savo sveikata. Charakteris pakankamai ramus, retkarčiais nervinga, jautroka. Artimųjų neturi, dėl to jaučiasi prislėgta. Klausa ir rega pasilpusi, todėl reikia aiškiai kalbėti ir stengtis kuo daugiau apibūdinti aplinką, aprodyti daiktus. Reikalingos pritvirtintos grotelės prie lovos, dėl traumos pavojų. 2. BENDRAVIMAS Kokybiškai ir pilnavertiškai bendrauti trukto klausos ir regos susilpnėjimas, bei noro nebuvimas bendrauti. Pacientė, ramaus būdo, kai skauda pilvą pasako ir tyliai kenčia, didelių emocijų nerodo. Jaučia diskonfortą .Pacientės niekas nelanko, šeimos neturi. Religinka. Prieš miegą kalba maldas. 3. KVĖPAVIMAS, ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMA Kvėpavimas padažnėjęs, ritmiškas, krūtininis. Kvėpavimo dažnis - KD – 16k/min, normos ribose. Oda išblyškus, sausa. Kartais nusikosti, kosulys sausas, skreplių nėra. Padidėjęs arterinis kraujo spaudimas. AKS – 160/95 mmHg. Pulsas P – 98k/min. Žalingų įpročių (rūkymas) neturi. Daug laiko praleidžia namuose, gryno, oro stygius.
0

Paieška


bottom