top


Konspektai.com > Statyba
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Polistireninis putplastisparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Polistireninio putplasčio sandara, gamyba ir rūšys. Sudėtis. Gamyba. Klasifikavimas. Pilkasis polistireninis putplastis (neoporas). Polistireninio putplasčio savybės. Šilumos laidumas. Stipris. Įmirkis. Drėgnis. Valkšnumas. Matmenų kitimas. Elgsena esant aukštai temperatūrai. Degumas. Ilgaamžiškumas. 0 ekologiškumas. Suderinamumas su kitomis medžiagomis. Polistireninio putplasčio gamintojai lietuvoje. Polistireninio putplasčio perdirbimas. Polistireninio putplasčio panaudojimas. Išvados. Literatūra. Darbo objektas – polistireninis putplastis. Tikslas – atskleisti polistireninio putplasčio charakteristikas ir naudą. Uždaviniai. Apžvelgti polistireninio putplasčio sandarą, gamybą ir rūšis. Išryškinti polistireninio putplasčio savybes. Parodyti suderinamumą su kitomis medžiagomis. Išsiaiškinti polistireninio putplasčio gamintojus lietuvoje. Parodyti polistireninio putplasčio perdirbimo galimybes. Apžvelgti polistireninio putplasčio panaudojimą. Darbo metodas: mokslinės literatūros analizė. Polimerizacijos metu stireno molekulės jungiasi viena su kita į grandines. Polimerizacijoje dalyvaujant pentanui, gaunama plėtriojo polistireno medžiaga.
0

Praktikos ataskaita Stogaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Nurodykite pagrindinius stogo elementus, apibūdinkite juos. Laštakio tvirtinimas prie gegniu. Stogo plėvelės tvirtinimas. Ventiliaciniu tašeliu tvirtinimas. Aukšti reguliuojancio grebėsto tvirtinimas. Ventiliacinës juostos tvirtinimas. Užtvaros nuo paukšciu tvirtinimas. Stogo grebėstavimas. Šoniniu cerpiu klojimas. Kraigo čerpiu klojimas. Nuožulnaus kraigo irengimas. Kraigo pradžios ir pabaigos cerpës. Stoglovis. Stogo dangos priedai. Stogo langai. Stogo ilinkis. Stogo bendrieji reikalavimai. Nurodyti šlaitinių stogu įrengimo kontrolė. Bendrieji reikalavimai. Darbų sauga: išvardinkite pagrindines nelaimingu atsitikimu priežastis vygdant stogų įrengimo darbus. Prie stogo kraigo. Išvados.
0

Praktinis darbas Remonto darbų technologijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: DALYKAS: Pastatų remonto darbų technologija. TEMA: Pastatų pamatų stiprinimo ir remonto darbų technologijos. TIKSLAI: •Įvertinti pastato pamatų suirimo ir deformacijų charakteristiką. •Parinkti galimus pamatų stiprinimo ir remonto būdus ir metodus. •Pritaikyti racionalias pamatų stiprinimo ir remonto darbų technologijas. •Užtikrinti saugų darbą vykdant remonto darbus. •Mokėti naudotis kapitalinio remonto normatyvais. •Racionaliai parinkti statybines medžiagas. •Parinkti optimalų darbų organizavimo variantą ir grandžių sudėtį. •Įvertinti technologinių pertraukų įtaką remonto proceso organizavimui. UŽDAVINIAI: •Pateikti pamatų planus, pjūvius ir reikalingus detalių fragmentus. •Tarpusavyje palyginti galimus pamatų stiprinimo, remonto būdus ir parinkti optimalius. •Apskaičiuoti pasirinktam pamatų stiprinimo, remonto būdui darbų apimtis. •Apskaičiuoti darbo sąnaudų ir medžiagų poreikį. •Pateikti medžiagų, mechanizmų ir įrankių santrauka. •Parinkti grandžių sudėtį darbams atlikti. •Detaliai aprašyti parinkto pamatų stiprinimo, remonto būdo darbų technologijas. •Sudaryti kalendorinį grafiką. •Apskaičiuoti techno- ekonominius rodiklius. DUOMENYS UŽDAVINIAMS ATLIKTI: •Pastato pamatų planas su pjūviais. DARBO SUDĖTIS: •Užduotis. •Darbo turinys. •Išvados ir pasiūlymai. •Naudotos literatūros sąrašas.
0

Pramoninio pastato plieninių konstrukcijų projektavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 33
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Užduotis. Aiškinamasis raštas. Explanation list. Konstrukcinė dalis. Konstrukcijų išdėstymas. Apkrovos. Nuolatinės apkrovos. Stogo apkrovos. Sienos apkrovos. Langų apkrova. Kolonos apkrova. Kintamosios apkrovos. Sniego apkrova. Vėjo apkrova. Ekscentriškai gniuzdomos kolonos projektavimas. Kolonos skerspjūvio parinkimas. Kolonos pastovumas. Pastovumas rėmo plokštumoje. Pastovumas iš rėmo plokštumos. Kolonos sienelės pastovumas. Kolonos juostos pastovumas. Kolonos bazės projektavimas. Inkarinių varžtų parinkimas. Plokštelės esančios po inkariniais varžtais skaičiavimas. Galvenos projektavimas. Santvaros projektavimas. Centriškai tempiamų ir gniuždomų strypų parinkimas. Santvaros strypų projektavimas. Literatūros sąrašas. 1 priedas. Santvaros elementų įrąžos. 2 priedas. Skerspjūvių lentelė. Projektuojamas pramoninis pastatas. Pastato plotis 33m, ilgis 119m, žingsnis tarp kolonų išilgai pastato 8,5m. Pastato stogo konstrukcija lengva ir šilta. Sienos šiltos. Pastatą veikia nuolatinės ir kintamosios apkrovos: nuolatinė stogo apkrova 10,15kN/m, sienų apkrova 39,24 kN, langų apkrova 9,72 kN, kolonos apkrova 5,27kN. Kintamosios, tai sniego apkrova 14,04kN/m, vėjo apkrova, kurią sudaro spaudimo ir čiulpimo apkrovos, bei apkrova nuo parapeto suvedama į santvaros viršutinį mazgą.
0

Rusijos ir Lietuvos plieno apdirbimo ir gamybos sektoriusparsisiųsti


Lapų skaičius: 21
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Plieno apdirbimo ir gamybos sektorius. Plieno apdirbimo ir gamybos sektoriaus informacijos paieškos apžvalga. Plieno apdirbimo ir gamybos sektoriaus įmonių internetinių tinklalapių apžvalga. Uab “metalo prekyba” elektroninio verslo sistemos apžvalga. ”складметалла” elektroninio verslo sistemos apžvalga. ” центрметалл” elektroninio verslo sistemos apžvalga. Išvados. Literatūra. Plienas – tai geležies ir anglies lydinys su kitomis priemaišomis (siliciu, manganu, siera, fosforu). Žmonės pirma išmoko pagaminti ir naudoti plieną, o tik vėliau sužinojo jo sudėtį. Senovės egiptiečiams buvo žinoma, kad kai kurios „geležies rūšys“ įkaitintos ir įmerktos į vandenį užsigrūdina, o kai kurios – neužsigrūdina. 1722 metais prancūzas Reomiuras pateikė prielaidą, kad geležis ir plienas skiriasi vienas nuo kito tam tikra priemaiša, kurią jis pavadino lakia druska. Ši druska ir apsprendžia plieno savybes. Tik 1814 metais vokietis Karstenas nustatė, kad toji priemaiša pliene yra anglis. XIX amžiaus pabaigoje galutinai buvo ištyrinėta geležis ir jos lydiniai. Šiame amžiuje žmonės išmoko gaminti legiruotą plieną, kuris pasižymėjo įvairiomis savybėmis. Rusijoje tuo išgarsėjo P.P.Anosovas. 1825 metais Rusijoje plieną sulydė su platina. Juo galima buvo pjauti stiklą, kapoti ketų ir geležį jam neatšimpant. Sukurti lydiniai tokie kaip platinitas (48% Ni, 0,15% C, likusi dalis Fe), pasižymintis tokiu pat plėtimosi koeficientu kaip stiklo (todėl jis naudojamas elektroninių lempų įvadams), kovaras (29% Ni, 18%Co, likusi dalis Fe), kurio linijinio plėtimosi koeficientas kaip molibdeninio stiklo, „medinis plienas“ (35% Ni, 1% Cr, 64% Fe), kurio laidumas šilumai panašus kaip medžio. Tai precizinis plienas. Neatitinkant sudėčiai, savybės tuoj pat keičiasi. 1898 metais šveicaras Gijomas nustatė, kad pliene esant 25% nikelio, jam įkaitus, jis netenka magnetinių savybių. Plienas, kuriame 36% nikelio, pasižymi labai mažu a (10 kartų mažesniu negu platina).
0

Seklieji pamataiparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Sekliųjų pamatų klasifikacija.atskiri kolonų pamatai.surenkamieji kolonų pamatai.juostiniai sienų pamatai.juostinis kolonų pamatas.ištisiniai pamatai.masyvūs pamatai. Sekliojo pamato gylio parinkimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Įvadas. Tikslas – apžvelgti sekliuosius pamatus. Uždaviniai:. Išsiaiškinti sekliųjų pamatų savybes;. Išnagrinėti sekliųjų pamatų konstrukcinius tipus;. Išsiaiškinti pamato įgilinimo svarbą. Sekliųjų pamatų klasifikacija. Statyboje dažniausiai naudojami gelžbetoniniai ir betoniniai seklieji pamatai. Seklieji pamatai daromi monolitiniai arba surenkamieji. Jie yra apačioje platesni nei viršuje, nes pagrindą sudarančių gruntų stiprumas mažesnis nei konstrukcijų medžiagų stiprumas. Sekliųjų pamatų konstrukciniai tipai: 1) atskiri kolonų pamatai; 2) juostiniai sienų pamatai; 3) juostiniai kolonų pamatai; 4) ištisiniai pamatai; 5) masyvūs pamatai.atskiri kolonų pamatai. Dažniausiai daromi monolitiniai (1 pav., a), rečiau – surenkamieji (1 pav., b). Pamato pado forma parenkama atsižvelgiant į apkrovų pobūdį. Kai į pamatą remiama centriškai gniuždoma kolona, jo padas yra kvadratinis. Ekscentriškai gniuždomos kolonos pamato padas daromas stačiakampis, kurio ilgesnioji kraštinė yra lenkimo momento ir horizontaliosios jėgos veikimo plokštumoje. Pado didesniosios kraštinės ilgio l ir pločio b santykis nedideliems pastatams yra toks pat kaip ir kolonos skerspjūvio kraštinių santykis. Pamato pado matmenys turi būti 100 mm kartotiniai. Kai veikiančių apkrovų ekscentriškumas didelis, jis daromas nesimetriškas (2 pav., b). Taip galima suvienodinti grunto įtempius po pamato padu, jei pamato apkrovimas centriškas ar ekscentriškumas nedidelis, pamatas daromas simetriškas kolonos ar sienos atžvilgiu (2 pav., a). 1 pav. Atskiri kolonų pamatai: a – monolitinis; b – surenkamasis. Surenkamajai kolonai su pamatu sujungti (įstatyti pamate) daromas lizdas (2 pav., c, d). Kai kolonos pamatą reikia įgilinti daugiau nei reikalingas jo konstrukcinis aukštis, jis paaukštinamas (2 pav., c).surenkamieji kolonų pamatai. Daromi iš vieno (2 pav., d, e) arba keleto (2 pav., f) elementų. Lizdas įrengiamas taip pat kaip ir monolitinio pamato. Kai koloną veikia didelės apkrovos (šiluminių elektrinių), kolona statoma tiesiog pamato plokštės ar pakolonio viršaus (2 pav., e), nes didelio skerspjūvio kolonoms lizdiniai pamatai nėra ekonomiški. Didelius pamatus geriausia daryti iš keleto elementų: piramidinio bloko ir plokštės (2 pav., f). Blokas ir plokštė jungiami suvirinant metalines įdėtines detales arba sumonolitinant specialius jungiamuosius armatūros strypus.
0

Senovės graikų architektūraparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Senosios graikų kultūros ypatumai. Graikų architektūros bruožai. Šventyklų tipai. Orderiai. Partenonas. Literatūra. Po Minojos-Mikėnų civilizacijos žlugimo XI a. pr. Kr. iki VIII a. pr. Kr. įsivyravo vadinamieji “Tamsieji amžiai”. Gyventojų pagrindą sudarė dvi tautos: dorėnai ir jonėnai. Dorėnai į Peloponesą atkeliavo iš Dalmacijos apie 1100 m. pr. Kr. Jų centrais tapo Argolidė, Lakonija (Sparta), Mesenija, Kreta, Tera, Halikarnasas, Rodas ir kt. Tai buvo sukarinta, griežta tvarka besivadovaujanti visuomenė. Jonėnai atkeliavo iš už Egėjo jūros į Mažają Aziją ir Graikų salas. Tai buvo merkantiliškų žmonių, prekijų visuomenė. VIII a. pr. Kr. šios dvi etninės grupės susimaišė ir tapo viena su didele kultūrine įvairove, pavadinta helenais, kuriuos vienijo graikiškas išsimokslinimas ir kultūra. Jų politinis darinys buvo nedideli miestai-valstybės, o ne vientisa karalystė. Graikija – tai kalnuotas reto grožio kraštas, kuriame labai mažai dirbamos žemės. Archainiu (VII a. pr. Kr.) ir klasikiniu (480-323 m. pr. Kr.) periodais nei vienas miestų nedominavo aukščiau kitų. Jų ekspansinė politika buvo nukreipta steigti kolonijas už Graikijos ribų: Egėjo jūros salose ir pakrantėse, Pietų Italijoje ir ypač Sicilijoje. Daugelyje šių vietų geriausiai išliko graikų archeologijos paminklai. Nepaisant politinio nevienalytiškumo ir skirtingų dorėnų ir jonėnų kultūrinių arealų tendencijų, nuo pat pradžių graikai stipriai jautė kultūrinį bendrumą, jį puoselėjo ir juo didžiavosi. Kalba, Homero epai, mitai ir dievai buvo bendri. Kiekvienas miestas savo globėju laikė skirtingas dievybes, bet visi dievai kartu sudarėdarnią šeimą. Graikai “išrado” filosofinį skepticizmą, tačiau buvo itin religingi: kiekviename mieste būdavo daugybė šventyklų. Visi graikai klausė didžiųjų orakulų, kaip, pvz., Delfų, autoriteto, lankėsi vieni kitų šventyklose. Žymiausia šventovė buvo Pan-helenų vietovė Olimpijoje – su garsiom Dzeuso ir Heros šventyklom, olimpinėm žaidynėmis ir šventėmis: buvo manoma, kad čia dievai renkasi nugalėtojus.
0

Šildymas ir šiltinimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Pastatas. Būsto šildymo būdai. Šildymas dujomis. Šildymas granulėmis. Šildymas elektra. Geoterminis šildymas. Namo šildymo sistemos. Radiatoriai. Grindinis šildymas. Orinis šildymas. Šiltinimas. Šiltinimo medžiagos. Vata. Ekovata. Polistirolis. Mineralinė stiklo vata. Oras arba vakuumas. Keramzitas. Šiltinimo būdai. Sienų šiltinimas. Sienų apšiltinimas iš išorės. Sienų apšiltinimas iš vidaus. Sienų apšiltinimas užpiltant oro tarpą. Pamatų šiltinimas. Stogo šiltinimas. Plokščiųjų ir šlaitinių stogų šiltinimas. Pastogių šiltinimas. Ekologiška bei atsinaujinanti energija. Šilumos gamyba ir atsinaujinančios ernergijos technologijos. Saulės energijos kolektorius. Biokuras. Šilumos siurbliai. Išvados. Literatūros šaltiniai. Įvadas Šio referato tiklas susipažinti su pastatų šiltinimo įpatumais, kokie metodai bei medžiagos taikomos šiltinant pastatą. Bus pateiktą daug statyboje taikomų sąvokų, bei trumpas jų apibrėžimas. Tai pat susipažinsime su šilumos nuostoliais, kaip jie pasireiškia, bei kaip sprendžiamos šios problemos. Šio referato tema naudinga, manau, daugeliui žmonių, nes su šilumos nuostolių problema susiduria daugelis, ir šią problemą gali spręsti netik namą statantys žmonės, bet jau ir senai pastatytą pastatą. Pastatas – stogu apdengtas statinys, kuris yra suskirstytas į kambarius ar kitas patalpas, atskirtas sienomis ar pertvaromis. Pastatai skirstomi į: gyvenamuosius - skirti žmonėms gyventi, kurio bent pusė ploto yra gyvenamosios patalpos; negyvenamuosius – pastatai neskirti nuolat gyventi žmonėm (viešbučiai, moteliai, administaciniai, prekybos, ūkiniai, gamybos ir pramonės pastatai...). Gyvenamasis pastatas dar vadinas namu, kuris apibrėžiamas, kaip pastatas, skirtas žmogui gyventi. Namą sudaro stogas ir sienos, kurių funkcija saugoti gyventojus nuo nemalonių oro sąlygų: lietaus, karščio, vėjo ir šalčio, ir nuo įsibrovėlių. Name be žmonių taip pat gali gyventi naminiai gyvūnai ir įvairūs kiti, nepageidaujami, gyvūnai (pelės,vabzdžiai). Kartais žodis „namas“ turi reikšmę – bet kokio gyvūno gyvenamoji buveinė.
0

Šildymo sistemų kursinis projektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 28
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Pastato atitvarų ir šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Sienos, stogo šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Grindų, langų ir durų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Pastato atitvarų perdavimo koeficientų rezultatų suvestinė. Pastato savitieji šilumos nuostoliai. Patalpų šilumos nuostoliai ir šildymo sanaudos. Pastato šilumos nuostoliai per atitvaras. Šilumos nuostoliai dėl vėdinimo ir per ilginius šiluminius tiltelius. Suminiai šilumos nuostoliai pastate. Šildymo šaltinio parinkimas. Cirkuliacinio siurblio parinkimas. Pastato energetinis naudingumo įvertinimas.
0

Sodybos planavimo ir apželdinimo projektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Sodybos planavimo ir apželdinimo projektas. Nuo sklypo iki sodybos. Vietovės sąlygos. Sklypo forma, reljefas. Klimatas. Erdvių kūrimo menas. Medžiai ir krūmai. Takai. Tako plotis. Dangų įvairovė. Vanduo sodyboje. Kuriamos sodybos analizė. Naudota literatūra. Nedaugelis sodybinio sklypo šeimininkų tiks¬liai žino, kaip sutvarkyti sodybą. Dažnai nesuvokiame, kad jokiu būdu. neturime tei¬sės pertvarkyti gamtą taip, kaip šauna i gal¬vą. Respublikoje nedaug yra gerai suplanuo¬tų, gražiai sutvarkytų sodybų. Tai visai ne¬priklauso nuo to, ar sodyboje daugybė vešliai augančių sodinių, ar ji spartietiškai pa¬prasta, pagyvinta keletu dekoratyvinių au¬galų. Sodyba priklauso bendram miesto ar gyvenvietės vaizdui, yra sudėtinė gyvenvie¬tės želdinių dalis. Be uždaros erdvės; skirtos tik šeimininkams, dalis sodybos teritorijos įsilieja i gatves ir aikštes, leidžia praeiviams gėrėtis augalais, kruopščiai prižiūrimos vejos žaluma.
0

Paieška


bottom