top


Konspektai.com > Statyba
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Inžinerinių optimizacijos uždavinių formulavimas ir sprendimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Tiesioginio programavimo optimizacijos uždavinio bendras matematinis modelis. Pritaikymas šio matematinio modelio nagrinėjamos konstrukcijos minimalaus tūrio optimizacijai. 2.1 Nagrinėjamos konstrukcijos diskretinis modelis. Optimizacijos uždavinio tikslo funkcijos sudarymas. Optimizacijos uždavinio apribojimų sąlygos. Momentų pusiausvyros lygtys. Jėgų pusiausvyros lygtys. Stiprumo sąlygos. Išspręsti tiesioginį optimizacijos uždavinį. 6. Dualaus optimizacijos uždavinio ir jo simpleksų lentelės sudarymas. Dualaus uždavinio lygtys. Uždavinių sprendinių analizė. Tiesioginis optimizacijos uždavinys sudarytas iš. • 18 nežinomųjų. • 37 apribojimų. • 9 lygybių. • 28 nelygybių. Suskaičiavus ir išanalaizavus gautus rezultatus paiškėjo, kad uždavinys turi vieną optimalų sprendinį.
0

Kambarines grindysparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Darbo tikslas – aptarti grindų įvairovę. Darbo uždaviniai. Apžvelgti medžiagas, iš kurių gaminamos grindys. Aptarti grindų medžiagos susidarymą. Apžvelgti grindų derinimo prie patalpos būdus. Šiuo metu lietuvoje labai didelis grindų rūšių pasirinkimas. Grindis galima skirstyti pagal medžiagos rūšį, spalvą, raštą, patvarumą, kainą. Pasirenkant grindis būtina atsižvelgti į tai, kokioje patalpoje jos bus, derinti grindų spalvas su patalpos spalvomis, atkreipti dėmesį į tai, kokios apkrovos teks grindims. Grindys sukuria atitinkamą atmosferą, kuri išduoda žmogaus finansines galimybes, skonį interjerui.
0

Kėlimo siurblinė, tiekianti vandenį gyvenvieteiparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Aiškinamasis raštas. Kursiniame projekte projektuojame kėlimo siurblinė, tiekianti vandenį gyvenvietei, kai vidutinė vandens reikmė 3500 m3/d. Slėginės linijos ilgis 4500m, slėgis skirstymo tinklo pradžioje didžiausio vandens vartojimo metu 50,0 m.v.st., gesinant gaisrus 45,0 m.v.st. Siurblinė veikia 3 rėžimais. Pirmu rėžimu siurblinė tiekia qi = 126 m3/h, rėžimu qii = 231 m3/h, q3 = 299m3/h ir gesinant gaisrus qgsr = 497 m3/h. Siurbliai parinkti iš “ksb” firmos katologo omegos markės. Žemės paviršiaus altitudė ties siurbline 41,0 m, žemės paviršiaus altitudė skirstomojo tinklo pradžioje 89,0 m, žemiausio vandens lygio altitudė rezervuare 40,0 m. Skaičiuojamojo siurblinės našumo nustatymas. Tikrinu ar siurblinė gali veikti vienu režimu. Tikrinu ar siurblinė gali veikti dviem režimais. Tikrinu ar siurblinė gali dirbti trim rėžimais. Slėginių ir siurbimo linijų parinkimas. Apskaičiuoju vietinius nuostolius slėginėse ir siurbimo linijose. Siurblių parinkimas. Siurblinės veikimo analizė. Siurblinės ekonominių rodiklių skaičiavimas.
2

Kelių dangos būklės valdymo ir kelių plėtros planavimo sistemos HDM-3 HDM-4parsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Kelio dangos degradacijos bei dangos priežiūros ir remontų modelis. Specializuotos kelių sprendimų paramos sistemos Lietuvoje. DVS (HDM) koncepcija ir taikymo sritys. Projektų įvertinimas. Programų sudarymas. Strateginis planavimas. Kelių dangos būklės valdymo ir kelių plėtros planavimo sistemų komponentai ir modeliai. Duomenys apie kelio ruožą, kelius ar kelių tinklą. Duomenys apie automobilius ir automobilių eismą. Duomenys apie kelių darbus. Autotransporto priemonių eksploatacinių išlaidų modelis. Poveikio kelio naudotojams modelis. Specializuotų kelių sprendimų paramos sistemų raida ir faktoriai, įtakoję jų atsiradimą.
10

Konstrukcijų skaičiavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Savarankiškas darbas Nr.1 Tikslas: Apskaičiuoti nesudėtingų konstrukcijų apkrovas. Užduotis: 1. Nubraižyti (A+ klasės) stogo konstrukcijos detalę. 2. Medžiagų sluoksnius sužymėti pagal brėžinių įforminimo standartą LST EN ISO 7200:2005. 3. Apskaičiuoti apkrovą sutapdintam stogui. Stogo detalė pasirinkti iš PAROC katalogo. Duota: Stogo detalės numeris – GSS 05 Stogas Užduotis: 1. Nubraižyti perdangos konstrukcijos detalę. 2. Medžiagų sluoksnius sužymėti pagal brėžinių įforminimo standartą LST EN ISO 7200:2005. 3. Apskaičiuoti apkrovą sutapdinto stogo ploto vienetui. Perdangos detalė pasirinkti iš katalogo Paroc. Duota: Perdangos detalės numeris – GI 06; pastato būdingojo panaudojimo kategorija – A; pastato panaudojimo paskirtis – gyvenamasis namas. Denginys
0

Medinės santvaros skaičiavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 44
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Užduotis. Denginio komponavimas. Konstrukcijų parinkimas ir išdėstymas. Santvaros geometrinių dydžių apskaičiavimas. Stogo elementų skaičiavimas. Pakloto skaičiavimas. Sijų skaičiavimas. Santvaros skaičiavimas. Apkrovų skaičiavimas. Sąntvaros statinis skaičiavimas. Santvaros elementų įrąžų derinių sudarymas. Santvaros elementų skaičiavimas. Santvaros viršutinės juostos skaičiavimas. Santvaros apatinės juostos skaičiavimas. Santvaros spyrio projektavimas. Santvaros mazgų projektavimas. Atraminis mazgas. Konstrukciniai techniniai – ekonominiai rodikliai. Konstrukcijų variantinis palyginimas. Šiame kursiniame projekte skaičiuoju pastato medinius santvaros elementus. Projektuojamas pastatas yra 63,6 m ilgio ir 30 m pločio. Šiam pastatui yra naudojama penkių segmentų santvara. Viršutinė penkių segmentų santvaros juosta projektuojama iš 14 plokštėmis suklijuotų 120x32mm lentų. Santvaros spyriai taip pat projektuojami iš 6 tokių pačių, kaip ir viršutinei juostai, plokštėmis suklijuotų lentų. Prieš klijuojant lentos nuobliuojamos. Penkių segmentų santvarai naudojama mediena - pušis, GL 24h klasės. Penkių segmentų santvaros apatinė juosta projektuojama iš plieninių elementų, plieno klase S275, - parenkami du nelygiašoniai kampuočiai kurių matmenys yra 100 mm pločio, 63 mm aukščio ir 7 mm storio. Plieniniai andėklai tvirtinami sraigtais, kuriu d = 12d mm ir l = 70 mm. Imame po du sraigtus iš kiekvienos spyrio pusės. Ant medinės, penkių segmentų santvaros, yra klojamas paklotas iš 19 mm storio lentų C16 klasės. Ant medinės, penkių segmentų santvaros, yra klojamas paklotas iš 29 mm storio lentų C16 klasės. Įrengiama 1 sluoksnio garo izoliacinė poletileno plėvelė „SAMPLEX 200“, 2 sluoksnių termoizoliacija „TECHNOROOF N40 “: viršutinis sluoksnis – 120 mm, o apatinis – 40 mm storio ir 2 sluoksnių ruloninė prilydomoji bituminė danga „MIDA TECHNOELAST“: viršutinis sluoksnis – PV S4b, apatinis sluoksnis – PV S4s.
0

Miesto gatvės kursinis projektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: 2 AutoCAD brėžiniai: gatvių aukščių planas 1:500 ir gatvių tinklo trasos piketažas.
4

Miestų gatvės ir keliaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Aiškinamasis raštas. Mikrorajono gatvių tinklo projektavimas. Gatvių atkarpų ilgių skaičiavimas. Gatvių trasų elementų skaičiavimas ir piketažas. Gatvių trasų išilginiai profiliai. Gatvių trasų skersiniai profiliai. Gatvių tinklo aukščių planas. Yra duota gatvių ašių tinklo schema, nubraižyta masteliu 1:20 ją perbraižau masteliu 1:5 parenku gatvėms kategorijas. Pagal gatvės kategoriją parenku jai eismo juostų skaičių, važiuojamosios dalies plotį, horizontalių kreivių užapvalinimo spindulius. Suprojektuoju šaligatvius, dviračių takus, pažymiu raudonąsias linijas. Viską darau pagal reikalavimus, vadovaudamasis str 6:1999 “miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos”. Suprojektuoju autobusų stoteles, nors ir atstumai tarp sankryžų nesiekia 600m, kaip to reikalauja str. Tačiau atsižvelgiant į gatvės intensyvumą ir pėsčiųjų srautus suprojektuoju sustojimą b kategorijos gatvėje.
2

Naujų technologijų termoizoliacinės medžiagosparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Multireflektinė daugiasluoksnė izoliacija. Montavimas. Privalumai. Tradicinės ir tūrinės izoliacijos skirtumai. Naudojimas. Savybės. Vakuuminė termoizoliacija. Trūkumai. Koriai. Išvados. Literatūra. Pasaulyje nuolat sukuriama naujų termoizoliacių medžiagų. Dauguma sukurtų naujų medžiagų tokių pat savybių, kaip ir dauguma jau žinomų. Dažnai kyla klausimas, ar įmanoma dar gerinti termoizoliacinių medžiagų savybes, pirmiausia – mažinti šilumos laidumą. Šiluma perduodama trimis pagrindiniais būdais – spinduliavimu, konvekcija ir šilumos laidumu. Nagrinėjant įvairias efektyvias termoizoliacines medžiagas, buvo pabrėžiama, kad oro, kuris užpildo kai kurių medžiagų poras, akutes ir kitas tuštumas, šilumos laidumo koeficientas 0,024 W/m • K, o tų medžiagų šilumos laidumo koeficientas dar šiek tiek padidėja dėl medžiagos karkaso, bet įmanoma pasiekti 0,03 W/m • K medžiagos šilumos laidumo koeficientą. Kai naudojamos dujos, kurių šilumos laidumo koeficientas 0,012–0,013 W/m • K, dauguma dujų eksploatuojant pasišalina, bet tokiu atveju vis tiek pasiekiamas 0,026 W/m • K šilumos laidumo koeficientas. Medžiagos, kurių šilumos laidumo koeficientas artimas 0,03W/m • K, dažnai vadinamos „ateities“ medžiagomis. Tačiau nuolat kuriamos įvairios technologijos, kurios leidžia pasiekti daug mažesnį šilumos laidumą arba akivaizdžiai sumažinti šiluminės izoliacijos storį ir svorį. Dažniausiai šios technologijos žinomos pakankamai seniai, bet nemažai trunka, kol pritaikomos gaminant termoizoliacines medžiagas. Šiame referate aptarsime tris termoizoliacines medžiagas, kurių veikimo principas pirmiausia buvo pritaikytas kosmoso reikmėms.
0

Nekilnojamo turto vertinimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 18
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Nekilnojamas turtas. Nekilnojamojo turto nuosavybės teisės. Būsto kainos. Nekilnojamojo turto rinkos samprata. Dviejų kambarių butų tauragės mieste palyginamoji analizė. Išvados. Literatūra. Praktinės atkuriamosios vertės metodo taikymas. Nekilnojamas turtas priklausomai nuo jo panaudojimo, gali būti suprantamas įvairiai. Vieniems jis - darbo ar poilsio vieta, kitiems - turtinis garantas, patikima investicija, verslo ar veiklos priemonė, prekė ir panašiai. Šiais laikais egzistuoja daugelis atvejų, kuriais būtina žinoti turto vertę. Tai davė stimulą vystytis nekilnojamojo turto vertinimo principams bei vertinimo metodams. Nekilnojamojo turto vertinimas yra svarbus tiek privatiems asmenims, tiek verslo plėtrai ir pačiai valstybei, nes bet kada gali atsirasti palanki proga parduoti nekilnojamą turta, nusipirkti kitą arba pelningai investuoti.Nekilnojamo turto vertė nuolatos keičiasi priklausomai nuo daugybės išorinių veiksnių- ekonominės šalies situacijos, pasikeitusiu objekto ir kitu. [1]. Rinkos vertė yra nustatoma statistiniais metodais, todėl informacijos pakankamumas ir patikimumas yra labai svarbus. Tačiau nekilnojamojo turto sandorių sudaroma ne tiek ir daug, todėl galime rasti neužtektinai panašių sandorių. Ypač tai jaučiama vietovėse toliau nuo didesnių miestų. Be to ne visi sandoriai gali būti panaudoti rinkos vertės nustatymui. Dalis jų neatitiks rinkos vertės apibrėžimo – pirkėjai ar pardavėjai bus įtakojami tam tikrų aplinkybių, todėl pardavimo kaina neatspindės rinkos vertės. [2]. Darbo tikslas.Išanalizuoti ir apibendrinti rinkos tyrima Tauragės mieste. Darbo uždaviniai. 1. Surinkti informacija apie dviejų kambarių butus Tauragės mieste 2. Įvertinti butų savybių įtaką vertei. 3. Sudaryti ir išanalizuoti,palyginamąją lentelę, dviejų kambarių butų Tauragės mieste.
0

Paieška


bottom