top


Konspektai.com > Statyba
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Gamybinės technologinės praktikos ataskaitaparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Įmonės veiklos aprašymas. Peri sistemos klojiniai. G/b konstrukcijų armavimas ir betonavimas. Žmogaus ir darbų sauga statybos objekte. Išvados ir pasiūlymai. Informacinių šąltinių sąrašas. UAB „Vilmesta” savo veiklą Lietuvoje pradėjo 1995 m. nuo prekybos statybinėmis medžiagomis, cementu, metalais, vėliau sėkmingai išplėtė verslą už Lietuvos sienos ribų: daug importavo iš Ukrainos, Kazachstano, Rusijos, Lenkijos, Suomijos. 1997 m. UAB „Vilmesta” tapo viena iš didžiausių importuotojų, tiekiančių cementą į Lietuvos rinką. Turėdama daug patirties statybinių medžiagų rinkoje, bendrovė iškėlė naujus tikslus: tapti profesionaliai ir pelningai dirbančia statybos bendrove. 1999 metais UAB „Vilmesta” gavo statybinės veiklos atestatą ir pradėjo statyti individualius namus. „Vilmestos” veikla įgavo pagreitį: 2000-2004 metais pastatyta ir parduota apie 650 butų įvairiuose Vilniaus miesto rajonuose. Jau projektavimo metu yra analizuojami ir įvertinami būsimųjų gyventojų poreikiai, todėl bendrovės statomi namai išsiskiria gerai parengta vieta, gražia ir modernia išore, patogiu vidaus išplanavimu. Įmonės veikla: Pilnas nekilnojamojo turto projektų vystymo paketas: •sklypo įsigijimas; •naujai statomo objekto projektavimas; •statybų organizavimas, statyba ir pridavimas; •pardavimo bei nuomos paslaugos jau pastačius ir įregistravus statinį; •nekilnojamojo turto projektų valdymas. Pagrindiniai projektai: •Daugiabučių namų statyba ir pardavimas; •Komercinių patalpų statyba, pardavimas, nuoma ir administravimas; Kotedžų bei individualių namų statyba ir pardavimas
0

Gamybinis pastatas kursinisparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Pastato charakteristika. Pastato konstrukciniai elementai. Pastato konstrukciniai sprendiniai. Pamatai. Sienos. Denginiai. Grindys. Kitos konstrukcijos. Langai. Durys. Garažo vartai. Apdaila. Specifikacijos ir žiniaraščiai. Betoninių, gelžbetoninių ir monolitinių element lentelė. Grindų tipų ir jų plotų lentelė. Langų, durų ir vartų žiniaraštis. Buitinių patalpų plotų skaičiavimo lentelė. Išvados. Literatūra. Įvadas Šiais laikais gamybinių pastatų statybose yra naudojama daug įvairiausių konstrukcijų, medžiagų bei gaminių. Projektuojant pastatus iškyla daug problemų priimant architektūrinius konstrukcinius sprendinius, renkantis gaminius, medžiagas bei konstrukcijas, nes šių dienų rinkoje jų yra gausus pasirinkimas. Todėl, prieš priimant sprendimą, reikia įvertinti kelis faktorius: išanalizuoti gerąsias ir silpnąsias architektūrinių konstrukcijų puses, įvertinti konstrukcijų, medžiagų, gaminių savybes, klimatines sąlygas, techninius ir ekonominius rodyklius renkantis konstrukcines medžiagas. Norint įgyvendinti anksčiau minėtus punktus yra numatomi kursinio projekto tikslai: 1. Suprojektuoti gamybinį pastatą su buitinėmis patalpomis; Uždaviniai: 1. Suprojektuoti pastato brėžinius; 2. Aprašyti pastato konstrukcinius sprendimus; 3. Sudaryti langų, durų ir vartų kiekių žiniaraščius; 4. Betoninių, gelžbetoninių ir monolitinių element lentelė. Šie uždaviniai sprendžiami parengiant pastato planą, pamatų planą, stogo planą, denginio planą, buitinių patalpų planą, pjūvius bei fasadus. Kursinio projekto ataskatą sudaro dvi dalys: 1. Architektūrinė dalis; Aiškinamasis raštas;
0

Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. Tuštumėtos plokštės skaičiavimas . Apkrovos ir įrąžų skaičiavimas. Plokštės skaičiuojamasis skerspjūvis. Plokštės statmenojo pjūvio stiprumo skaičiavimas. Įstrižojo pjūvio stiprumo skaičiavimas. Pakėlimo kilpų skaičiavimas. Monolitinės briaunuotos perdangos plokštės skaičiavimas ir konstravimas. Apkrovos ir įrąžų skaičiavimas. Sijos stiprumo skaičiavimas. Įstrižojo pjūvio stiprumo skaičiavimas. Medžiagų sąnaudų palyginimas.
0

Gelžbetoninių konstrukciju skaičiavimas ir konstravimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 33
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Kursinio darbo užduotys. Kursinio darbo žiniaraštis. Kursinio darbo žiniaraštis. Kursinio darbo anotacija. Įvadas. Monolitinės sijos skaičiavimas. Duomenys projektavimui. Apkrovų skaičiavimas, 1m2 denginio apkrova.sijos skaičiuojamoji schema. Skaičiuotinis skerspjūvis. Tikrųjų įrąžų skaičiavimas.išilginės armatūros skaičiavimas. Viršutinės armatūros skaičiavimas nuo atramos momento. Apatinės armatūros skaičiavimas nuo angos momento. Skersinės armatūros skaičiavimas. Strypų nutraukimo vietų nustatymas. Sijos betono tūrio skaičiavimas. Kiaurymėtos plokštes skaičiavimas. Duomenys projektavimui. Apkrovų skaičiavimas,1m2 perdenginio apkrova. Sijos skaičiuojamoji schema ir įražos. Skaičiuotinis skerspjūvis. Išilginės armatūros skaičiavimas. Skersinės armatūros skaičiavimas. Kilpų skaičiavimas. Išvados. Naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas. Grafiniai brėžiniai ir žiniaraščiai. Monolitinės sijos darbo brėžinys. Monolitinės sijos žiniaraščiai. Kiaurymėtos plokštes darbo brėžinys. Kiaurymėtos plokštes žiniaraščiai. Šio kursinio darbo tikslas buvo suprojektuoti gelžbetoninę siją ir gelžbetoninę kiaurymėta perdangą. Taip pat sugebėti parinkti reikiamas armatūras (išilgines ir skersines) šioms konstrukcijoms. Parinkti gelžbetoninei sijai skerspjūvio matmenis. Mokėti atlikti darbo brėžinius ir armatūros dirbinių brėžinius suprojektuotoms konstrukcijoms. Padaryti atitinkamus žiniaraščius ir pasistengti įgauti kuo daugiau vertingų žinių. Veiklos sritis. Statinių, išskyrus ypatingos svarbos statinius, konstrukcines dalies projektavimas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Mokėti pasirinkti statybines medžiagas ir gaminius pagal pastatams keliamus reikalavimus. Mokėti analizuoti ir taikyti pastatų konstrukcinius sprendimus. Gebėti parengti nesudėtingo pastato statybinės dalies inžinerinį projektą. Tikslai. Mokėti sudaryti laikančių konstrukcijų skaičiuojamąsias schemas. Suvokti lenkiamos konstrukcijos darbą veikiant apkrovoms. Gebėti apskaičiuoti konstrukciją veikiančias apkrovas. Gebėti apskaičiuoti įrąžąs. Gebėti apskaičiuoti laikančios konstrukcijos skerspjūvio matmenis. Gebėti patikrinti konstrukcijos laikomąja galią. Gebėti parinkti pagrindinę armatūrą (išilginę ir skersinę) g/b konstrukcijoms. Analizuoti skaičiavimo rezultatus, daryti išvadas. Mokėti naudotis normatyvine statybos technine dokumentacija skaičiuojant apkrovas ir pastato konstrukciją. Žinoti konstrukcinius reikalavimus lenkiamajam elementui. Gebėti atlikti ir analizuoti konstrukcijos darbo brėžinius, sudaryti žiniaraščius.
2

Geodezijos pagrindaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Geodezija. Pagrindiniai istoriniai geodezijos mokslo vystimosi etapai. Geodezijos praktinė reikšmė. Planai naudojami. Svarbiausi geodezijos uždaviniai, nustatyti. Kaip paaiškinama: matuoti reikia: teisingai,tikslingai,ūkiškai. Vienodos matavimo sąlygos yra tokios,kai. Objekto paklaidos. Asmeninės paklaidos. Instrumentinės paklaidos. Matavimo matodo paklaidos. Ilgių vienetai geodezijoje. Kampų vienetai geodezijoje. Žemės forma. Geoidas. Žemės sferoidas. Žemės elipsoidas. Bendras žemės elipsoidas. Geocentrinė koordinačių sistema. Topocentrinė koordinačių sistema. Geografinės koordinatės. Astronominės koordinatės. Geodezinės koordinatės. Plokštumos stačiakampės koordinatės. 1994m. Lietuvos koordinačių sistema. Kas yra normalė. Kas yra vertikalė. Kaip orientuojamas bendrasis žemės elipsoidas. Kas yra geodezinė platuma. Kas yra geodezinė ilguma. Kokiomis koordinatėmis apibūdinama taško erdvinė padėtis geodezinėje koordinačių sistemoje? Pląno sąvoka. Žemėlapio sąvoka. Profilio sąvoka. Plano mastelio samprata. Plano skatmeninis mastelis. Plano linijinis mastelis. Linijinis mastelis naudojamas topografiniuose. Lano skersinis mastelis. P. Plano mastelio grafinis tikslumas. Atstumų matavimas. Matavimo metodai. Mechaniniai atstumų matavimo prietaisai. Optiniai tolimačiai. Elektroniniai tolimačiai. Linijų parengimas matuoti mechaniniais prietaisais. Linijų matavimas rulete. Eklimetras ir jo paskirtis. Linijų ilgių koregavimas. Linijų ilgių koregavimas komparavimo pataisa.
0

Geodezinis pagrindasparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Santrauka. Įvadas. Vietovės fizinės ir geografinės sąlygos. Esamas geodezinis pagrindas. Gps sutankinamojo ( klasės) tinklo techniniai reikalavimai. Punktų parinkimo gps matavimams reikalavimai. Punktų įtvirtinimas vietovėje. Tinklo projektavimas ir suprojektuoto tinklo schema. Matomumo į gretimus tinklus nustatymas. Matuotojų brigados sudėtis, įranga, transportas. Matavimo organizavimas (privažiavimo prie punktų schema, prietaisų judėjimo grafikas). Matavimų planavimas ir metodika. Matavimų kalendorinis laiko grafikas. Išvados. Naudota literatūra. Pradiniai duomenys: 1 : 50000 mastelio topografinis žemėlapis. Užduotis: sudaryti gps sutankinimo tinklo projektą. Techniniai reikalavimai:. Atstumai tarp punktų 1 - 3 km. Tinklas turi tolygiai dengti visą teritoriją. Iš kiekvieno punkto turi būti tiesioginis matomumas bent į vieną gretimą tinklo punktą. Punktai įtvirtinami gruntiniais ženklais. Punkto padėties vidutinė kvadratinė paklaida nedidesnė kaip 5 cm. Tinklas sudaromas penkiais gps imtuvais. Tinklą projektuojant turi būti ne mažiau kaip du ryšio taškai. Tinklas susiejamas su valstybiniu gps tinklu. Santrauka. Vietovė, kuriai bus sudaromas gps sutankinimo tinklo projektas yra radviliškio rajone, jos plotas 256,36 km.vietovė yra palanki projektuojant gps tinklo sutankinimą, kadangi nėra gausių aukščių svyravimų, miškai dengia nedidelę teritorijos dalį. Suprojektuotų punktų skaičius - 82, iš jų 10 trianguliacijos punktai. Trianguliacijos punktai naudojami kaip pastovūs gps punktai, kurių koordinatės yra žinomos. Naujose vietose parinkti punktai bus įtvirtinami g – 05 tipo ženklais. Suprojektuoto tinklo matavimams pasirenku penkis ashtech m xii tipo gps imtuvus. Planuojama matuoti apie 30 minučių, duomenų įrašymo intervalas – 15 s. Matavimai bus atliekami dvi dienas. Prietaisų judėjimas suplanuotas taip – 2 prietaisai pasilieka o 3 juda, kitos sesijos metu juda kiti 3 prietaisai, o 2 pasilieka ir t.t.
2

geotechnikos speraparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: Gruntu klasifikacija pagal sudeti? Smelio gruntu klasifikascija pagal graniulometrine sudeti. Granuliometrinė sudėtis. Gruntu struktura ir tekstura. Nepastoviu strukturiniu rysiu gruntai. Isvardinkite svarbiausias gruntu fizikines savybes. Kaip nustatomas skaiciuoti gruntu skaiciuotinos charakteristikos? Gruntų fizinių charakteristikų norminių ir skaičiuojamųjų reikšmių nustatymas. Kuo skiriasi labaratoriniai ir lauko tyrimai. Isvardinkite pagrindo deformacijos fazes ir trumpai jas apibudinkite. Nuo ko priklauso pagrindo deformavimasis ir jo irimo pobudis? Pamatu konstrukcijos – ju tipines schemos. Veiksniai itakojantys pamato igilinima. Sekliuju pamatu tipai ir ju tipines schemos. Galimi pamatu hidroizoliacijos ir apsiltinimo konstrukciniai sprendimai? Pamato šiluminė izoliacija. Hidroizoliacija. Montuojama hidroizoliacija. Tepama hidroizoliacija. Klijuojama hidroizoliacija. Įsiskverbianti hidroizoliacija. Nuosliauzu susidarymo stadijos. Atraminiu sienu tipai ju iliustracijos? Atraminių sienų pagrindiniai tipai. Klasifikacija pagal an126699;2 kokius zinote inkariniu pamatu tipus. Giliuju pamatu tipai ir ju schemos. Isvardinkite geotechninio reikalavimo kategorijas. Kada inicijuojami indzineriniai geologiniai (biotechniniai) tyrimai? Kas juos užsako.
0

Gruntaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 47
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: Gruntų struktūra ir klasifikavimas. Gruntų fizinės savybės ir jų rodikliai. Gruntų mechaninės savybės ir jų rodikliai. Vanduo gruntuose,optimalus drėgnumas. Grunto rišlumas. Kulono dėsnis. Grunto kirpimo bandymas. Standartinis grunto tankinimo bandymas, proktoro bandymas. Grunto fizinių savybių nustatymas kovaliovo prietaisu. Grunto fizinių savybių nustatymas litvinovo lauko laboratorijos pagalba. Grunto įtempto būvio kitimo greičio įtaka įtempimų ir deformacijų tarpusavio priklausomybei. Grunto stiprumo riba. Pagrindiniai grunto suardymo būdai. Kasybos mašinų klasifikavimas. Gruntų pjovimas ir kasimas. Pjaunančio pleišto parametrai. Pjovimo ir kasimo jėgos, pjovimo ir kasimo procesai. Ciklinio veikimo mašinų našumas. Nepertraukiamo veikimo mašinų našumas. Betranšėjinio vamzdžių klojimo mašinos ir technologijos. Grunto tankinimo procesai. 2 buldozeriai. 2 skreperiai.
0

Individualaus gyvenamojo namo su garažu statybinės dalies projektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 26
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Pastato tūrinė- planinė charekteristika. Sklypo planas. Pastato konstrukcijos. Pamatai. Sienos. Šiluminės izoliacijos storio ir sienos varžos rt skaičiavimas. Perdangos. Stogas. Grindys. Langai ir durys. Laiptai. Tiriamoji dalis - sienos. Bendros žinios apie sienas. Plytų ir smulkiuju blokeliu sienos. Sienos architekturiniaikonstrukciniai elementa. Sąramos. Mūro stulpai. Sienu apdaila. Išvada. Informaciniaišaltiniai. Didžiuliai tempai darbuose, įtemptas gyvenimo ritmas ne vieną žmogų priverčia keltis į mažesnius miestelius, gyvenvietes. Tačiau nė vienas nenorėtų gyventi visiškai necivilizuotoje vietovėje. Renkantis gyvenamo namo statybos vietą, pagrindinė problema tampa rasti tinkamą pusiausvyrą tarp urbanizacinio teritorijos potencialo ir gamtinio kraštovaizdžio. Nauja perspektyva tampa statomi individualiųjų namų kvartalai, kuriuose gyventojai tampa tarsi bendruomene. Pagėgiai nedidelis miestelis, įsikūręs šalia Gėgės upės.
0

Individualus gyvenamasis namas su garažuparsisiųsti


Lapų skaičius: 27
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Statybos darbų technologinių procesų aprašymas. Pamatų įrengimo technologija. Mūro darbai. Pertvarų įrengimas. Grindų įrengimas. Stogo dangos technologija. Vidaus sienų apdaila. Aplinkos tvarkymo darbai. Langų montavimas. Statybos darbų kiekių skaišiavimai. Montavimo krano parinkimas. Perdangos plokštės montavimo technologinės kortelės sudarymas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. 1 priedas : darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų skaičiavimai. 2 priedas :perdangos plokštės montavimo technologinė kortelė. Tikslas: paskaičiuoti individualaus namo įvairių konstrukcijų darbų kiekius, parinkti montavimo darbams kraną, paskaičiuoti sąnaudas, sudaryti perdangos plokštės technologinę kortelę. Uždaviniai:. Aprašyti statybos darbų technologinius procesus. Apskaičiuoti darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudas. Apskaičiuoti darbų kiekius:. Pamatų montavimo. Mūro darbų. Pertvarų įrengimo. Gelžbetoninių konstrukcijų montavimo. Grindų ir stogo irengimo. Aplinkos tvarkymo darbų. Langų montavimo. Parinkti kraną nulinio ciklo montavimui. Parengti perdangos plokštės technologinę kortelę. Šiame darbe demonstruojamos profesinės kompetencijos:. Parinkti ir taikyti pastatų laikančiųjų ir atitvarinių konstrukcijų įrengimo technologijas. Parinkti ir taikyti baigiamųjų darbų technologijas.
0

Paieška


bottom