top


Konspektai.com > Statyba
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo plano rengimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 23
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Praktinių darbų užduotis. Įvadas. Rajono teritorijos apibūdinimas. Aiškinamasis raštas. Ryšių linijų apsaugos zonos. Kelių apsaugos zonos. Elektros linijų apsaugos zonos. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos. Gyvulininkystės, paukštininkystės ir ž. ū. įmonių pastatų sanitarinės apsaugos zonos. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos. Naudingųjų iškasenų telkiniai. Miškų naudojimo apribojimai. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos. Pelkės ir šaltinynai. Pievos ir ganyklos. Akmenynai. Gamtos paminklų apsaugos zonos. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos. Dirvožemio apsauga. Žemės ūkio paskirties žemėvaldų formavimas. Išvados. Literatūra. Žemėtvarka – tai visuma žemės tvarkymo ir žemės santykių reguliavimo priemonių, apimančių žemės naudojimo planavimą, žemėtvarkos projektų rengimą ir įgyvendinimą, žemės nuosavybės ir naudojimo teisių apsaugą. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos – įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatyti ūkinės ir (ar) kitokios veiklos apribojimai, priklausantys nuo geografinės padėties, gretimybių, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio bei žemės sklype esančių statinių ir aplinkos apsaugos poreikių.
0

Statybinių medžiagų konspektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Dirbtinės statybinės medžiagos. Magminės uolienos. Keraminės apdailos medžiagos. Gipsinės rišamosios medžiagos. Betono klasifikacija. Spalvotieji metalai. Termoizoliacinių medžiagų klasifikavimas. Gaminiai iš polistirėninio putplasčio. Stiklo gaminių panaudojimas statybose. Medienos sandara ir savybės. Statybinių skiedinių rūšys ir savybės. Dirbtinės statybinės medžiagos. Magminės uolienos. Keraminės apdailos medžiagos. Gipsinės rišamosios medžiagos. Betono klasifikacija. Spalvotieji metalai. Termoizoliacinių medžiagų klasifikavimas. Gaminiai iš polistirėninio putplasčio. Stiklo gaminių panaudojimas statybose. Medienos sandara ir savybės. :. Statybinių skiedinių rūšys ir savybės. Dirbtinės statybinės medžiagos (cementas, kalkės, bitumas, polimerai) skirstomos pagal pagrindinį požymį, - sukietėjimą. Dirbtinės medžiagos skirstomos:. Nedegtos medžiagos ir gaminiai. Degtos medžiagos ir gaminiai. Autoklavinės statybinės medžiagos ir gaminiai. Nedegtos medžiagos ir gaminiai kietėja normaliomis sąlygomis, sąlygiškai neaukštose temperatūrose vykstant kristalizacijai. Nedegtos medžiagos yra neorganinės, organinės, polimerinės ir kompleksinės. Neorganinėmis ryšamosioms, klinkeriai yra klinkerio turintys cementai: gipsas, magnezinės ir kitos medžiagos. Organinės medžiagos, tai mediena, bitutinės ir degutinės ryšamosios medžiagos ir gaminiai iš jų pastos ir emulsijos. Iš organinių ryšamųjų medžiagų gaunamos statybinės medžiagos išsiskiriančios jų naudojimo temperature. Tokios ryšamosios medžiagos naudojamos karštiems, šaltiems ir šaltiems asfaltiniams betonams gaminti. Plastikais vadinamos medžiagos gaunamos iš pagrindinės žaliavos, - polimerų. Šildomi plastikai gali minkštėti arba išlikti kieti. Pagal šį požymį plastikai skirstomi: Termoplastikus ir duroplastikus. Termoplastikai, yra polimerinės medžiagos, kurios sudaro didžiąją visų vartojamų polimerų dalį ir naudojamas plataus vartojimo produktų gamybai. Jie turi geras savybes ir palyginti nedidelius gamybos kaštus. Jų gamyba paprasta, naudoja mažai energijos, todel lengvai perdirbami standartiniai termoplastikai sudaro 4/5 visų pasaulyje pagamintų plastikų. 2/3 plataus vartojimo termoplastikų gamybos sudaro polietilenas (PE) ir polivinilchloridas. Beveik 1/3 polistirenas (PS) ir polipropilenas (PP). Kitų termoplastikų gaminama...
0

Statybos darbų organizavimo kursinos projektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 36
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Situacijos planas. Statybos projekto vykdymo eiga. Kalendorinio grafiko sudarymas. Tinklinio grafiko sudarymas. Srautinės statybos organizavimas. Statybvietės plano sudarymas. Mašinų ir mechanizmų išdėstymas statybvietėje, pavojingų zonų skaičiavimas. Laikinų privažiavimo kelių projektavimas. Laikinų sandėlių ir sandėliavimo aikštelių projektavimas ir plotų skaičiavimas. Laikinų administracinių ir buitinių patalpų projektavimas ir plotų skaičiavimas. Laikino vandentiekio ir nuotekų projektavimas ir vandens poreikio skaičiavimas. Laikino aprūpinimo elektros energija projektavimas ir poreikio skaičiavimas. Darbo saugos, priešgaisrinės apsaugos ir aplinkosaugos. Reikalavimai statybvietėje. Objekto statybos techniniai-ekonominiai rodikliai. Išvados. Naudota literatūra. Kiekvieno žmogus svajoja apie savo nuosavą būstą kuriame jis galėtu jaustis gerai ir laimingai, kur galėtu jaustis laisvai. Nors ir pastarieji metai nebuvo mums labai dėkingi žmones paveikė stipriai ekonomika bei daug mūsu šalies žmonių emigravo svetur, bet gerai pagalvojus kiekvienas iš mūsu norime kurti savo namų židini ten kur gimėme todėl ir pasirinkau statyti gyvenamąjį namą. Namas turi būti erdvus, patogus, atitikti šilumos izoliacija, garso. Šis pastatas yra orientuotas į vidutines pajamas turinčias šeimas. Projektuojamas namas Kauno mieste Romainių gyvenvietėje. Projektuoti pasirinkau šia vietą kadangi toje vietoje turime sklype į kurį ir orientavausi. Projekto tikslas: sudaryti gyvenamojo pastato, darbų atlikimo kalendorinį grafiką, darbininkų poreikio, mechanizmų bei medžiagų poreikio grafikus, taip pat tinklinį grafiką, statybvietės planą, ciklogramą, numatyti mechanizmų išdėstymą, laikinuosius kelius ir privažiavimus, laikiną aprūpinimą vandentiekiu ir elektros energija, taip pat laikinus kanalizacijos įrenginius ir šilumos tiekimą. Suprojektuoti laikinus pastatus.
0

Statybos inžinerijos chemijos konspektas egzaminuiparsisiųsti


Lapų skaičius: 22
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Chemijos dalyko temos statybos fakulteto studentams. Cheminė termodinamika. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Tirpalai ir jų savybės. Vandens chemija. Koloidinės sistemos. Stambiadispersinės sistemos. Neorganinės rišamosios statybinės medžiagos. Elektrodų potencialai ir galvaniniai elementai. Metalų korozija ir apsaugos nuo jos būdai. Technikoje plačiai naudojami polimerai, jų gavimas ir savybės. Fizikinės savybės:. Cheminės savybės:. Gamtinis vanduo, jo valymas, dezinfekavimas ir minkštinimas:. Gamtinio vandens valymas. Mechaniniu. Cheminiu. Mechaniniu. Cheminiu. Vandens dezinfekavimas. Nuotekų vanduo, jo valymas bei neutralizacija:. Vandens kietumas ir minkštinimas. Vandens minkštinimas. Terminiu metodu(virinant). Cheminiu metodu. Vandens kietumo šalinimas kalkėmis. Jonitiniu (jonų mainų) metodu. Jonitai. Katijonitais. Anijonitais. Homogenines. Heterogenines. Homogeninės. Heterogeninės. Ma+nbsc+pd. Reakcijos greičio kitimas:. Heterogeninių reakcijos greičio ypatumai. Cheminė pusiausvyra. Cheminės pusiausvyros poslinkis. Le šatelje principas :. Pakeitus vieną iš sąlygų, kuriomis sistema yra cheminės pusiausvyros, pusiausvyra pasislenka ta kryptimi, kuri priešinasi padarytam pokyčiui. Temperatūros pokyčio įtaka pusiausvyrai. Slėgio pokyčio įtaka pusiausvyrai. Medžiagų koncentracijos pokyčio įtaka pusiausvyrai. Orinės rišamosios medžiagos. Orinės kalkės. Kalkių gesinimu. Gesintomis kalkėmis. Statybinis gipsas – caso. Anhidritas. Hidraulinės rišamosios medžiagos. Portlandcementis. Pagrindiniai portlandcemenčio klinkerio mineralai. Porlandcementį maišant su h2o vyksta šios reakcijos. Cemento akmens ardymo tipai. Cemento akmens ardymas del ca(oh)2 ištirpimo:. Cemento akmens ardymas dėl lengvai tirpių ir išplaunamų junginių susidarymo. Cemento akmens ardymas dėl jį plešiančių didelio tūrio junginių susidarymo. Cemento akmens apsaugos nuo korozijos būdai:... Aliuminatinis cementas.... Milteliai. Suspensijos. Emulsijos. Putos. Aerozoliai (dūmai,dulkės). Elektrinio filtro schema. Koloidiniais tirpalais. Zoliais. Aerozoliais. Hidrozoliais. Kietuoju zoliu. Koloidinių dalelių sandara :. Koloidinių sistemų susidarymas :. Dispergavimo būdu. Mechaniškai. Disperguojant elektra. Disperguojant ultragarsu. Cheminis dispergavimas (peptizacija). Kondesavimo būdu. Cheminis kondensavimas. Tirpiklio pakeitimas. Elektroforezė ir elektroosmosas. Elektroforeze. Elektroosmosu. Koloidinių dalelių koaguliacija ir jos sukėlimo būdai:. Koaguliacija –. Elektrolitų, priešingo krūvio zolių, keliama temperatūra, naudojama elektroforezė. Koaguliacijos riba c. Koaguliacijos galia. Sedimentacija. Liofiliniais. Liofobiniais. Fe(oh)3 koloidinio tirpalo susidarymas virinant fecl3 druskos vandeninį tirpalą. Metalo standartinis elektrodo potencialas ( φ0 ). Nernsto lygti. Galvaliniai elementai. Anodu. Neigiamesni potencialą. Teigiamesni potencialą. Katodu. Elektrovaros jėga evj. Koncentracinis galvaninis elementas. Galvalinio elemento schemos pavyzdys:. Poliarizacija ir depoliarizacija. Poliarizacija –. Depoliarizacija. Rūgštinis švino akumuliatorius. Metalų korozija. Metalų erozija. Dujinė metalų korozija. Metalų korozija neektrolituose. Metalų pasyvacija. Metalo pasyvacija. Oksidinių plėvelių teorija. Adsorbcinę pasyvacijos teoriją. Anodu. Aktyvesnis metalas. Tas kurio potencialas. Neigiamesnis. Katodu. Mažesnio aktyvumo. Metalas. Korozinio proceso poliarizacija ir depoliarizacija. Anodinę poliarizaciją. Dpoliarizaciją. Katodinė depoliarizacija. A) rugštinėje terpėje elektronus sujungia vandenilio jonai, vyksta vandenilinė depoliarizacija rugstinėje terpėje, esant geram kontaktui su deguonimi, vyksta misri depoliarizacija.Neutraliojoje arba sarminėje terpėje vyksta deguoninė depoliarizacija. sarminiuose tirpaluose, koroduojant amfoteriniams metalams, elektronus prisijungia vandens molekules. Metalų korozija dėl grunte klaidžiojančių elektros srovių. Elektrodrenažas. Metalų apsaugos nuo korozijos būdai. Anodinės dangos. Anodinė danga apsaugo metalą nuo korozijos. Katodinės dangos. Katodinė danga nuo korozijos neapsaugo. Pažeidus katodinę dangą, koroduoja padengtasis metalas, o danga nekoroduoja. Padengus metalą aktyvesniu metalu, gaunama anodinė danga. Pažeidus anodinę dangą, koroduoja dangos metalas, o. Padengtasis metalas apsaugomas nuo korozijos. Todėl, kai yra pavojus, kad eksploatacijos metu danga gali buti pažeista, metalai yra dengiami anodine danga.
0

Statybos organizavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 32
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Pastato fasadai. Trumpa pastato charakteristika. Statybos sąlygos. Apimčių skaičiavimo žiniaraščiai. Kalendorinio grafiko aprašymas. Darbų judėjimo grafiko aprašymas. Mašinų ir mechanizmų poreikio grafiko aprašymas. Medžiagų poreikio grafiko aprašymas. Pavojingos zonos skaičiavimai. Krano parinkimas. Laikinų kelių projektavimas. Sandėlių projektavimas. Buitinių patalpų projektavimas. Laikinųjų inžinerinių tinklų projektavimas. Išvados. Informacinių šaltinių apžvalga. Kalendorinis grafikas. Statybvietės planas. Dabar statybos vykdomos griežtai nustatytose laiko rėmuose, į kuriuos būtina įtilpti norint išvengti nuobaudų, todėl labai svarbu tinkamai sudaryti kalendorinį darbų vykdymo grafiką, darbininkų judėjimo, mašinų ir medžiagų pareikalavimo grafikus. Tinkamai parengus šiuos grafikus, objekto statyba tampa lengvesnė, nes žinomas darbų eiliškumas, mašinų ir medžiagų pareikalavimas statybos objekte. Darbo tikslai. Išmokti suplanuoti pastato statybos kalendorinį grafiką,darbininkų judėjimo grafiką,statybinių mašinų ir mechanizmų poreikio grafiką,pagrindinių statybinių medžiagų poreikio ir užvežimo grafiką. Suprojektuoti statybvietės planą. Darbo uždaviniai. Išanalizuoti nagrinėjamus procesus. Nubraižyti statybvietės planą. Suplanuoti pastato statybos kalendorinį grafiką. Darbo objektas. Pastato procesų statybos technologijos ir organizavimas kursiniame darbe nagrinėsiu statybos procesų technologijas. Kalendorinio grafiko sudarymo. Krano parinkimo. Statybvietės plano. Darbo struktūra. Kursiniame darbe nagrinėsiu: statybvietės planą,objekto statybos kalendorinį, darbų judėjimo,mašinų ir mechanizmų poreikio, medžiagų poreikio grafikus. Skaičiuosiu atliekamų darbų apimtis, parengsiu brėžinius, parengsiu rašto darbą.
0

Statybos organizavimo kursinis projektas su kalendoriniu grafiku (dwg)parsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Pastato aprašymas. Prekybos centras bus statomas Kaune, Pramones pr.. Sklypo plotas 5830,6m2. Šalia projektuojamo pastato yra kiti pramoniniai, gyvenamieji pastatai. Pastatas mišraus karkaso – pagrindinės laikančiosios gelžbetonio kolonos, metalo santvaros, atitvarinė siena nūrijama iš silikatinių plytų (250 mm. storio), gelžbetoninės perdenginio plokštės. Prekybos salė ir nuomai skirtos patalpos pirmame aukšte, antrame aukšte kavinė ir personalo kabinetai. Aplink pastatą teritorija yra išasfaltuota bei išklota trinkelėmis. Pastato teritorija yra aptverta. Visa teritorija yra apšviesta elektros stulpų pagalba. Statybos darbų apimties skaičiavimas Darbų vykdymo metodai. Statybos darbai atliekami tokia seka: 1.Paruošiamųjų darbų ciklas; 2.Nulinis ciklas; 3.Bendrastatybinių darbų ciklas; 4.Specialiųjų darbų ciklas; 5.Apdailos darbų ciklas; 6.Aplinkos tvarkymo darbų ciklas. Paruošiamųjų darbų ciklą sudaro augalinio sluoksnio nukasimas ir sustūmimas į sankasas kuris atliekamas Fiat Hitachi D 180 buldozeriu. Šiam procesui atlikti sudaroma 3 žmonių brigada, vienas mašinistas ir du pagalbiniai.
0

Statybos sprendimų optimizavimo teorijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 29
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: 6 LABORATORINIAI DARBAI: Statybos procesų tyrimo rezultatų statistinis apibendrinimas. Betono stiprumo priklausomybė nuo įvairių jį sąlygojančių veiksnių bei jų statistinių charakteristikų analizė. Statybos gaminių gamybos ir statybviečių aprūpinimo gaminiais optimizavimas. Statybos gaminių gamybos struktūros optimizavimas. Optimalios gamybos organizavimas racionaliai naudojant armatūros ruošinius. Betono mišinių gamybos optimizavimas.
0

Statybos technologijos kursinis projektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Aiškinamasis raštas. Informacinė bazė. Projektiniai duomenys pagal konstrukcijų skaičiavimo užduotį. Technologinės kortelės projektavimas. Technologinės kortelės paskirtis. Mechanizmų bei įrangos pasirinkimas. Karkaso montavimo darbų technologijos aprašymas. Įrangos parinkimas. Darbo sąnaudų skaičiavimai. Darbo sąnaudų skaičiavimas. Materialinių ir techninių išteklių skaičiavimas. Darbų saugos reikalavimai. Bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai. Darbų vykdymas su kranais. Kokybės kontrolės organizavimas. Surenkamųjų konstrukcijų montavimo darbų kontrolė. Darbų vykdymo grafiko skaičiavimas. Darbų vykdymo grafikas. Informacijos šaltiniai. Aiškinamasis raštas Šiame projekte suprojektuotas objektas„Jonavosdumbloapdorojimoįrenginių, Gineikių k., Kulvossen., Jonavos r., naujastatyba” Privalomieji projektui rengti bei pagrindiniai teisės norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta konstrukcinė projekto dalis (išskyrus pamatus) yra šie: STR 2.05.04:2003 – Poveikiai ir apkrovos STR 2.05.05:2005 – Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijių projektavimas STR 2.05.11:2005 – Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas STR 2.05.08:2005 – Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos STR 2.01.01:2004 – Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai. STR 2.05.03:2003 – Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai STR 2.01.07:2003 – Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo Bendrieji duomenys: statinio geografinė vieta, funkcinė paskirtis, ryšys su gretimu užstatymu, kultūros paveldo vertybe, klimato sąlygos ir reljefas. Statomi statiniai yra Gineikių kaime, Kulvos seniūnijoje, Jonavos rajone. Kulvos seniūnija yra Jonavos rajono vakaruose. Gineikių kaimas nuo Kulvos nutolęs apie 7 km pietvakarių kryptimi, o nuo Jonavos miesto yra nutolęs apie14 km vakarų kryptimi. Klimatinės sąlygos Kauno savivaldybėje (artimiausia Jonavos savivaldybei): vyrauja pietų, pietvakarių ir vakarų krypčių vėjai. Vidutinė metinė oro temperatūra yra 6,6°C. Absoliutustemperatūrosmaksimumas34,9°C - 1959m, absoliutustemperatūrosminimumas -36,3°C - 1956m. Vidutinis kritulių kiekis per metus yra 630 mm. Reljefas: užstatomo sklypo bei aplinkinių teritorijų reljefas yra su nežymiu nuolydžiu pietryčių kriptimi, aukščio perkritimas sklype yra apie 1.8m.
0

Statybų baigiamosios praktikos ataskaita UAB Liforasparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės statomų objektų apžvalga. Įmonės atsargų valdymo sistema. Rangos sutartys, jų rūšys, turinys. Projekto vadovas, jo funkcijos. Statybos vadovas, jo funkcijos. Statinio statybos techninė priežiūra, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, jo funkcijos. Statybos darbų žurnalas, jo paskirtis, turinys. Darbų priėmimo aktai, jų paskirtis, turinys, įforminimo tvarka. Darbo laiko apskaitos informacija, jos įforminimas. Saugos darbe dokumentacija, jos įforminimas. Išvados ir pasiūlymai. Naudotų informacijos šaltinių sąrašas. Naudingiausia iš visų atliktų praktikų, mūsų nuomone, buvo šita. Dirbant tikrame objekte, kur vyksta statybos darbai, įgavau daug praktinių, teorinių žinių. Praktikos metų nedaug, teko susidurti ir su statybos dokumentais, tačiau įgyta patirtis yra labai vertinga. Pastaruoju metu, statybose įvykstant daug nelaimingų atsitikimų, susižalojimų, individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės pradėjo labiau rūpintis darbo saugumu. Labiau imta kreipti dėmesį į darbo pažeidimus, tokius kaip asmeninių apsaugos priemonių nenaudojimas, alkoholinių gėrimų vartojimas. Todėl darbdaviai yra suinteresuoti samdyti specialistus prižiūrinčius, kaip darbuotojas laikosi saugumo reikalavimų ,galinčius juos instruktuoti, apmokyt kaip dirbt su kenksmingomis, pavojingomis gyvybei medžiagomis ir svarbiausia bausti ar surašyti darbo drausmes pažeidimą. Samdant specialistus ne tik yra labiau užtikrinamas darbuotojų saugumas, bet pati firma sutaupo gana nemažai pinigų.
6

Statybų įmonės veikla ir valdymas SKANSKAparsisiųsti


Lapų skaičius: 26
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Pagrindinės žinios apie skanska. Skanska strategija. Skanska siekiai. Skanska veikla. Skanska statyba. Skanska namai. Viešojo – privataus sektorių partnerystė. Skanska elgesio kodeksas. „skanska“ vystymosi istorija. Organizacinė struktūra. Statybos padaliniai. Skanska švedija. Skanska norvegija. Skanska suomija. Skanska lenkija. Skanska čekija. Skanska didžioji britanija. Skanska jav statyba. Skanska jav civilinė. Skanska lotynų amerika. Gyvenamųjų rajonų plėtros padaliniai. Komercinės plėtros padaliniai. Komercinė plėtra europoje. Komercinė plėtra šiaurės šalių regione. Komercinė plėtra jav. Infrastruktūros plėtros padaliniai. Skanska projektai. Skanska statyba lietuvoje. Skanska klientai. Atsiliepimai apie skanska. Išvados. Statybos pramonės šaka yra viena iš sudėtingiausių savo kompleksiškumu ir procesų bei procedūrų įvairumu. Statybos įmonės veikla neįmanoma be gero planavimo ir vykstančių procesų analizės. Atsargų valdymas, gamybos paruošimas, planavimas, dokumentacija, vykdymo kontrolė ir t.t. - tinkamai nesuderinus šių aspektų pelninga įmonės veikla bus tik laikinas reiškinys, sąlygotas atsitiktinumo. Stiprėjant konkurencijai techninis ir fizinis „rezervas“ , dalyvauti konkursuose ar pradėti statybas, tik gal būt tikintis pelno, kaip kad buvo neseniai, tampa visiškai beprasmiška. Reikalavimai kokybei nuolat didėja, tad statybinės įmonės priverstos ieškoti būdų, kaip darbus atlikti taupiau bei sparčiau, o to padaryti nepavyks, jei įmonės darbas nėra gerai organizuotas. Siekiant efektyvios statybos įmonės veiklos verta remtis geraja patirtimi ir analizuoti didžiausių bei sėkmingiausių statybos įmonių veiklą, organizacinę santvarką, valdymo metodus. Darbo objektas: Švedijos statybų bendrovės „Skanska“ veikla ir valdymas. Darbo tikslas: išanalizuoti Švedijos statybų bendrovės „Skanska“ veiklą ir valdymą. Darbo uždaviniai: 1.Pateikti pagrindines žinias apie „Skanska“. 2.Pristatyti bendrovės strategiją, tikslus bei vystymosi istoriją. 3.Išanalizuoti „Skanska“ organizacinę struktūrą ir valdymą. 4.Pristatyti žinomus „Skanska“ įvykdytus projektus įvairiose šalyse. 5.Išanalizuoti „Skanska Statyba“ veiklą Lietuvoje. 6.Pateikti išvadas valdymo ir veiklos klausimais.
8

Paieška


bottom