top


Konspektai.com > Statyba
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Susisiekimo sistemos kursinis projektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 39
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Aiškinamasis raštas. Kursinio projekto užduotis. Vilniaus rajono žemėlapis. Projektavimo eiga. Automobilių eismo diagramų sudarymas. Krovinių ir keleivių pervežimo apimčių skaičiavimas. Vilniaus rajono susisiekimo sistemos automobilių eismo kartogramos sudarymas. Transporto mazgų (automobilių kelių sankryžių) projektavimas. Automobilių kelių pralaidumo pagal esamus kelių parametrus skaičiavimas. Susisiekimo sistemos sąveikos punktų (a/b gamyklos (mineralinių medžiagų), poilsio aikštelių) projektavimas. Racionalios krovinių vežimo schemos projektavimas. Racionalios kelio dangos konstrukcijos parinkimas. Išvada. Naudotos literatūros sarašas. Iš vilniaus rajono schemos pasirenku 6 svarbiausius kelius. Magistraliniams keliams priskiriami keliai: vilnius-panevėžys (172) ir vilnius-medininkai-minskas (2). Krašto keliams priskiriami: vilnius-lavoriškės-baltarusija (103), vilnius-nemenčinė (103), nemenčinė-maišiagala (102), vilnius-širvintų raj. (1). Nustatau šių kelių duomenis – ilgius ir intensyvumą pagal lietuos automobilių kelių direkcijos 2000 metais surinktus duomenis. Kiekvienam keliui sudarau automobilių eismo diagramas ir skaičiuoju keleivių ir krovinių vežimo apimtis. Skaičiavimai atliekami kiekvienam keliui, taip pat skaičiuojamos vežimo apimtys per parą, ir per metus. Pagal nubraižytas diagramas sudarau vilniaus rajono susisiekimo sistemos automobilių eismo kartogramą. Projektuoju automobilių kelių sankryžas. Iš vilniaus rajono susisiekimo schemos pasirenku 6 kelius, kurie yra svarbiausi ir su didžiausiais intensyvumais. Kaip matyti iš diagramų, didžiausią pravažiuojančio transporto priemonių dalį sudaro lengvieji automobiliai. Tačiau diagramos atspindi tranzitinį eismą. Vilnius yra patogioje geografinėje padėtyje, pervežama daug krovinių bei keleivių. Tai parodo skaičiai, pateikti 2 lentelėje. Projektuojant sankryžas, pirmiausia reikia atsižvelgti į kelių eismo intensyvumus. Todėl buvo suprojektuota viena sankryža vieno lygio ir dvi dviejų lygių sankryžos.
10

Susisiekimo sistemos kursinis projektas (2)parsisiųsti


Lapų skaičius: 22
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Aiškinamasis raštas. Kursinio projekto užduotis. Alytaus rajono žemėlapis. Automobilių eismo diagramų sudarymas. Krovinių ir keleivių pervežimo apimčių skaičiavimas. Alytaus rajono susisiekimo sistemos automobilių eismo kartogramos sudarymas. Transporto mazgų (automobilių kelių sankryžų) projektavimas. Automobilių kelių pralaidumo pagal esamus kelių parametrus skaičiavimas. Transporto susisiekimo sistemos sąveikos punktų (sandėlių, aikštelių, saugyklų). Projektavimas. Krovinių pervežimo racionalios sistemos projektavimas. Kelio dangos racionalios konstrukcijos parinkimas. Naudojamos literatūros sąrašas. Išvados. Iš alytaus rajono schemos pasirenku 6 svarbiausius kelius ,visi priskiriami krašto keliams, tai: alytus-vilnius, alytus-kalvarija, alytus- jieznas, alytus- merkinė, alytus-lazdijai, alytus-kaunas. Nustatau šių kelių duomenis – ilgius ir intensyvumą pagal lietuos automobilių kelių direkcijos 2000 metais surinktus duomenis. Kiekvienam keliui sudarau automobilių eismo diagramas ir skaičiuoju keleivių ir krovinių vežimo apimtis. Skaičiavimai atliekami kiekvienam keliui, taip pat skaičiuojamos vežimo apimtys per parą, ir per metus. Pagal nubraižytas diagramas sudarau alytaus rajono susisiekimo sistemos automobilių eismo kartogramą. Projektuoju automobilių kelių sankryžas. Pirmoji sankryža jungia privažiavimą į A/B gamyklą kelią ir kelią alytus-kalvarija. Pagal suskaičiuotus duomenis nustatau, kad šis kelias bus IV kategorijos.
2

Teritorijų palanavimo kursinis projektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Miesto koncepcija ir gyventojų skaičiaus nustatymas. Planuojamos teritorijos tikrosios būklės analizė. Teritorijų reikalingų pramonei, gyvenamajai teritorijai skaičiavimas. Socialinės infrastruktūros objektų, jiems reikalingų teritorijų ir bendro naudojimo teritorijų skaičiavimai. Techninės infrastruktūros objektų ir jiems reikalingų teritorijų skaičiavimai. Gatvių tinklo projektavimas. Sutartiniai ženklai. Kursiniame projekte planuojamas miestas, kurio kuriančiosios gyventojų skaičius – 247 be jo pateikta situacija lietuvos žemėlapis m 1:25000 ir vėjo rožės duomenys. Darbe apskaičiuojamas bendras miesto gyventojų skaičius ir jam planuojamas miesto gyvenamas teritorijas, žalieji plotai, socialinės ir techninės infrastruktūros objektai.
0

Teritorijų planavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Sklypo projektavimas. Minimalaus ploto butų skaičiavimas. Sklypo ploto skaičiavimas. Pastatais užstatymo ploto skaičiavimas. Automobilių stovėjimo aikštelės projektavimas. Dviračių saugyklos projektavimas. Vaikų žaidimų aikštelės ir želdynų sklype projektavimas. Energijos vartojimo skaičiavimas. Vandens sunaudojimas. Patalpų šildymas per mėnesį. Elektros energijos sąnaudos buitinėms reikmėms. Projekto dalių kainų paskirstymas. Aiškinamasis raštas. Miesto gyvenamojo rajono esamos situacijos analizė. Išvados. Projektas parengtas. Parašytas aiškinamasis raštas. Paskaičiuotas sklypo plotas ir pats sklypas suprojektuotas žemėlapyje. Sklype suprojektuota požeminė ir antžeminė automobilių stovėjimo aikštelės, vaikų žaidimų aikštelė ir 5 aukštų gyvenamasis namas 200-ams gyventojų. Paskaičiuoti enrgijos sunaudojimo kiekiai. Suprojektuoti visų komunikacijų įvadai į gyvenamąjį namą. Sudaryta samata.
0

Vieno aukšto su monsarda ir garažu gyvenamasis namasparsisiųsti


Lapų skaičius: 44
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Uždaviniai. Statybos vykdymo sąlygos. Paruošiamieji darbai prieš statybos darbų pradžią. Techniniai – ekonominiai rodikliai. Statybos darbų apimčių skaičiavimas. Žemės darbų suvestinė. Surenkamų pamatų montavimo darbų kiekių skaičiavimas. Pamatų hidroizoliacijos darbų kiekių skaičiavimas. Mūro darbų kiekių skaičiavimas. Pertvarų įrengimo darbų kiekių skaičiavimas. Sąramų montavimo darbų kiekių skaičiavimas. Perdangų iš surenkamų gelžbetonio plokščių montavimo darbų apimčių skaičiavimas. Monolitinės gelžbetonio perdangos įrengimo darbų apimčių skaičiavimas. Monolitinių ruožų įrengimas. Laiptų įrengimo darbų kiekių skaičiavimas. Stogo dangos įrengimo darbų kiekių skaičiavimas. Grindų įrengimo darbų kiekių skaičiavimas. Krano statybos darbams skaičiavimas ir parinkimas. Krano surenkamų elementų montavimui skaičiavimas ir parinkimas. Krano techninė charakteristika. Statybos procesų technologijos, naudojami vykdymo metodai, darbininkų darbo organizavimas, kokybės kontrolė ir saugaus darbo užtikrinimas. Pamatų montavimas. Statybos procesų technologijos, naudojami vykdymo metodai, darbininkų darbo organizavimas, kokybės kontrolė ir saugaus darbo užtikrinimas. Pamatų montavimas. Surenkamų konstrukcijų montavimas. Mūro darbai. Pertvarų įrengimas. Langų, durų statymas. Saugus darbas. Apdailos darbai. Grindų įrengimo darbai. Aplinkos tvarkymo darbai. Šlaitinio stogo įrengimo. Skardos montavimas. Statybos procesų technologijos, naudojami vykdymo metodai, darbininkų darbo organizavimas, kokybės kontrolė ir saugaus darbo užtikrinimas. Pamatų montavimas. Surenkamų konstrukcijų montavimas. Mūro darbai. Pertvarų įrengimas. Langų, durų statymas. Saugus darbas. Apdailos darbai. Grindų įrengimo darbai. Aplinkos tvarkymo darbai. Šlaitinio stogo įrengimo. Skardos montavimas. Skardinio stogo schema. Stogo dengimo darbams brigadų parinkimas. Stogo dengimo darbų kokybės reikalavimai. Saugaus darbo reikalavimai atliekant stogo dengimo darbus. Išvados. Darbo sąnaudų skaičiavimas. Darbų kiekių skaičiavimas.
0

Žemės ūkio naudmenų pasėlių plotų deklaravimas ir kontrolėparsisiųsti


Lapų skaičius: 39
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Žemės ūkio žemės surašymas. Žemės ūkio surašymo tikslai ir uždaviniai [1]. Žemės fondų analizė joniškio rajone [2]. Visuotinis žemės ūkio pasėlių deklaravimas. Paraiškos valstybės paramai gauti pateikimo reikalavimai [3]. Žemės ūkio naudmenų plotai, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos [8]. Deklaravimo darbų pasiskirstymas pagal apskritis 2004 m. Duomenys [10]. Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų įbraižymas ortofotografiniuose žemėlapiuose. Ortofotografiniai žemėlapiai, žemės blokai ir jų charakteristikos [4]. Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų ribų įbraižymas ortofotografiniame žemėlapyje [5]. Pasėlių plotų nustatymas, deklaracijos formos užpildymas. Ortofotografiniame žemėlapyje pasirinktų žemės sklypų plotų skaičiavimas. Deklaracijos formos. Išmokų ir sankcijų taikymas [ 6 ]. Pasėlių deklaracijos kontrolė. Tiesioginių išmokų informacinė sistema [ 7 ]. Gps imtuvai [9]. Priedai. Šiame darbe susipažinsime su žemės ūkio surašymo tikslais, bei uždaviniais, žemės fondo joniškio rajone analize, visuotiniu žemės ūkio pasėlių deklaravimu, paraiškų valstybės paramai gauti pateikimo reikalavimais, žemės ūkio naudmenų plotais už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos, deklaravimo darbų pasiskirstymu pagal apskritis 2004 m. Duomenimis, žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų įbraižymu ortofotografiniuose žemėlapiuose, ortofotogarfiniuose žemėlapiuose pasirinktų žemės sklypų plotų skaičiavimu, skaičiavimo leistinomis paklaidomis, pasėlių plotų nustatymu, deklaracijos formų užpildymu bei formomis, išmokų ir sankcijų taikymų, pasėlių deklaracijos kontrole, tiesioginių išmokų informacinė sistema bei prietaisais, kurių pagalba yra atliekama patikra vietoje. Sukurti ir išlaikyti paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo sistemą, suderintą su europos sąjungos (es) bendrosios žemės ūkio politikos principais, es reglamentais bei lietuvos respublikos derybinio skyriaus nuostatomis, siekiant tinkamai pasiruošti efektyviai administruoti visus atsiskaitymus, susijusius su europos fondų finansuojamomis žemės ūkio rinkos reguliavimo ir paramos bei nacionalinės paramos programomis.
8
« PradžiaAnkstesnis1234567SekantisPabaiga »

Paieška


bottom