top


Konspektai.com > Transportas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Įmonės ekspedicinės veiklos analizė teorijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Uab “vlantana” veikla ir informacijos šaltinių apžvalga. Įmonės ekspedicinės veiklos teoriniai aspektai. Ekspedicijų teikiamos paslaugos. Ekspedicijų rūšys. Ekspeditoriai. Jų pareigos ir funkcijos. Ekspeditoriai tarptautinės logistikos sistemoje. Literatūros sąrašas. Ekspedicijos paslaugos yra ne tiek pats gabenimas, kiek rūpinimasis šia apslauga. Ekonomikos prasme ekspedicija yra veiklos rūšis, kurioje tarpininkaujama parduodant krovinio gabenimo paslaugas. Ekspedicijos darbas – tai ne transporto priemonės vairuotojo darbas, o krovinio gabenimo darbas. Tarptautiniuose krovinių gabenimo maršrutuose dažniausiai ekspedijavimo veikla ir transporto priemonės vairavimas yra atskiros funkcijos ir atliekamos skirtingų tiek fizinių, tiek juridių asmenų. Norint, kad savarankiškos gabenimo operacijos vyktų skalndžiai viena po kitos, turės būti tiksliai suderintas jų atlikimo laikas, reikės parinkti tinkamas krovos priemones ir panašiai. Kaip matome, prekių pristatymas iš gamintojo vartotojui nėra paprastas jų pervežimo atitinkama transporto priemone procesas. Tai vadinama ekspedijavimu. Darbo objektas: UAB „Vlantana“ ekspedicinė veikla. Darbo tikslas: UAB „Vlantana“ ekspedicinės veiklos analizė. Tikslui pasiekti keliami uždaviniai: 1. Ekspedicijų teikiamos paslaugos. 2. Ekspedicijų rūšys. 3. Ekspeditoriai. Jų pareigos ir funkcijos. 4. Ekspeditoriai tarptautinės logistikos sistemoje. Darbo metodai: lyginimo ir vertinimo metodai, mokslinės literatūros analizė, įmonės duomenu šaltiniai. Darbo struktūra. Darbą sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje pateikiama UAB „Vlantana“ veklos charakteristika ir informacijos šaltinių apžvalga. Antroje teorinėje dalyje analizuojami. Pateikiamos išvados ir pasiūlymai.
4

Įmonių organizavimas ir valdymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 28
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Transportas – viena iš stambiausių šalies ūkio šakų. Jis susijęs ir jungia tarpusavyje tokias ūkio šakas, kaip: pramonę, žemės ūkį, statybą, prekybą ir t.t. Kiekviena transporto įmonė sudaro savo verslo planus, šių planų pagrindas yra įvairios prognozinės programos pagal įvairiausius ūkinės veiklos rodiklius. Šie planai sudaromi taip pat atsižvelgiant į šalies atskirų ūkio šakų pasiekimų rezultatus bei tų rezultatų analize. Kiekvienos ūkio šakos atitinkamas įvertinimas iš transporto pozicijų leidžia pakoreguoti pačios transporto įmonės verslo planus. Siekiant sėkmingai realizuoti planus gyvenime, reikia stengtis įdiegti į gamybą pažangias technikas, technologijas, darbo organizavimo bei planavimo metodus bei kelti darbuotojų kvalifikaciją, ypač artėjant stojimui į europos sąjungą. Visos šios priemonės turėtų užtikrinti ritmingą transporto įmonės darbą, darbo našumo didėjimą, produkcijos savikainos mažėjimą bei visų gamybos išlaidų mažinimą. Transporto įmonių darbo planavimas. Planavimo uždaviniai. Plano rodikliai. Einamasis ir perspektyvinis planavimas. Transporto įmonės veiklos planų turinys. Plano vykdymo tikrinimas. Gamybinė programa bei jos turinys. Išleidžiamos produkcijos matavimo vienetai. Išleidžiamos produkcijos apimties planavimas. Eksploatacinių darbų planavimas. Techniniai-eksploataciniai rodikliai. Krovinių pervežimų planavimas. Keleivių pervežimų planavimas. Automobilių reikiamo tipo nustatymas bei reikiamo kiekio paskaičiavimas pagal tipus. Autotransporto darbo našumo skaičiavimai. Autotransporto darbo našumo skaičiavimai. Krovininio transporto darbo našumas. Keleivinio transporto darbo našumas. Automobilių transporto eksploatacijos gamybinė programa. Automobilių (judamo sąstato) techninių aptarnavimų bei remontų planavimas. Techninių aptarnavimų bei remontų kiekio nustatymas. Transporto priemonių parko techninio paruoštumo nustatymas. Transporto įmonės transporto priemonių techninių apžiūrų bei remontų gamybinė programa. Aptarnavimo zonų bei remonto dirbtuvių gamybinės programos. Produkcijos savikaina. Bendras supratimas apie savikainą. Pervežimų savikainos nustatymas ir planavimas. Pervežimų savikainos mažinimo planavimas.
10

Įmonių organizavimas ir valdymas 1parsisiųsti


Lapų skaičius: 18
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Krovinių grupės. Vežimų skaičiavimai. Sugrupuotų krovinių duomenų lentelė. Krovinių vežimai automobiliais. Automobilių gamybiniai - eksploataciniai skaičiavimai. Planuojamas automobilių skaičius laikotarpio pradžioje. Reikiamo automobilių skaičiaus nustatymas. Automobilių techninės priežiūros ir remonto skaičiavimai. Automobilių ridos normos TA-1, TA-2, KR. Reikiamo TA-1, TA-2 ir KR kiekio skaičiavimas. Reikiamo kasdieninių apžiūrų (KA) skaičiaus nustatymas. Materialinio-techninio tiekimo skaičiavimai. Kuro sunaudojimo normos. Kuro sunaudojimo padidėjimo žiemos metu koeficiento skaičiavimai. Kuro kiekio skaičiavimai automobilio eksploatacijai. Tepalų kiekio skaičiavimas. Reikiamo skudurų kiekio skaičiavimas. Reikiamų padangų kiekio skaičiavimas. Išlaidų ta ir r darbams atlikti normos. Išlaidų z nustatymas medžiagoms ir atsarginėms dalims automobilių ta ir r atlikti. Darbo ir darbo užmokesčio skaičiavimas. Vairuotojų ir remonto darbininkų darbo fondo skaičiavimas. Vairuotojų skaičiaus nustatymas. Darbininkų skaičiaus nustatymas te ir r darbams atlikti. Vairuotojų vienetinio atlyginimo ir įvairių priemokų skaičiavimas. Vairuotojų darbo užmokesčio suvestinė. Darbininkų darbo užmokesčio skaičiavimai. Vds ir tarnautojų darbo užmokesčio fondo skaičiavimai. Jaunesniojo aptarnavimo personalo, priešgaisrinės apsaugos ir pagalbinių darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimai. Darbo užmokesčio suvestinė. Vežimų savikainos skaičiavimas. Išlaidų tepalams, degalams ir skudurams skaičiavimai. Išlaidų ta ir r skaičiavimai. Išlaidų automobilių padangų remontui ir atstatymui skaičiavimas. Automobilių amortizacinių atskaitymų skaičiavimai. Pridėtinių išlaidų skaičiavimas. Vežimų savikainos nustatymas. Pajamų ir pelno skaičiavimas. Pajamų už krovinių vežimus skaičiavimai. Pelno skaičiavimas. Išvada. Literatūra. Sugrupuotų krovinių rūšių ir jų pervežimų apimčių duomenys. Užduotyje duotus 10 rūšių krovinius suskirstom į stambesnes grupes. Apjungtos jos duoda šias krovinių grupes. Pramoniniai kroviniai. Popierius. Ventiliatoriai. Lovos. Valikliai. Drabužiai. Statybiniai kroviniai. Plytelės. Parketas. Linoleumas. Žemės ūkio kroviniai. Ridikai. Ridikėliai.
0

Įmonių organizavimas ir valdymas 2parsisiųsti


Lapų skaičius: 18
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Krovinių grupės. Vežimų skaičiavimai. Sugrupuotų krovinių duomenų lentelė. Krovinių vežimai automobiliais. Automobilių gamybiniai - eksploataciniai skaičiavimai. Planuojamas automobilių skaičius laikotarpio pradžioje. Reikiamo automobilių skaičiaus nustatymas. Automobilių techninės priežiūros ir remonto skaičiavimai. Automobilių ridos normos ta-1, ta-2, kr. Reikiamo ta-1, ta-2 ir kr kiekio skaičiavimas. Reikiamo kasdieninių apžiūrų (ka) skaičiaus nustatymas. Materialinio-techninio tiekimo skaičiavimai. Kuro sunaudojimo normos. Kuro sunaudojimo padidėjimo žiemos metu koeficiento skaičiavimai. Kuro kiekio skaičiavimai automobilio eksploatacijai. Tepalų kiekio skaičiavimas. Reikiamo skudurų kiekio skaičiavimas. Reikiamų padangų kiekio skaičiavimas. Išlaidų ta ir r darbams atlikti normos. Išlaidų z nustatymas medžiagoms ir atsarginėms dalims automobilių ta ir r atlikti. Darbo ir darbo užmokesčio skaičiavimas. Vairuotojų ir remonto darbininkų darbo fondo skaičiavimas. Vairuotojų skaičiaus nustatymas. Darbininkų skaičiaus nustatymas te ir r darbams atlikti. Vairuotojų vienetinio atlyginimo ir įvairių priemokų skaičiavimas. Vairuotojų darbo užmokesčio suvestinė. Darbininkų darbo užmokesčio skaičiavimai. Vds ir tarnautojų darbo užmokesčio fondo skaičiavimai. Jaunesniojo aptarnavimo personalo, priešgaisrinės apsaugos ir pagalbinių darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimai. Darbo užmokesčio suvestinė. Vežimų savikainos skaičiavimas. Išlaidų tepalams, degalams ir skudurams skaičiavimai. Išlaidų ta ir r skaičiavimai. Išlaidų automobilių padangų remontui ir atstatymui skaičiavimas. Automobilių amortizacinių atskaitymų skaičiavimai. Pridėtinių išlaidų skaičiavimas. Vežimų savikainos nustatymas. Pajamų ir pelno skaičiavimas. Pajamų už krovinių vežimus skaičiavimai. Pelno skaičiavimas. Išvada. Literatūra. Įmonė visus metus dirbo pelningai ir metų pabaigoje gavo 2269432 Lt pelno.
0

Investicijų vadyba UAB Marijampolės pieno konservaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Ilgalaikė ir efektyvi firmų veikla, teisinga jų plėtra, konku-rencingumo gerinimas labai priklauso nuo investicinio aktyvumo lygio ir investicinės veiklos apimčių. Ūkio subjektų ir šalių ekonominė veikla apibūdinama vykdomų investicijų apimtimi ir formomis. Apibūdinant investicijų ekonominę esmę, galima teigti, kad šiuolaikinėje literatūroje šis terminas traktuojamas klaidingai arba labai siaura prasme. Tipiškiausia klaida yra ta, kad bet koks lėšų įdėjimas, kuris gali ir nedidinti nei kapitalo prieaugio, nei pelno, suprantamas kaip investicijos. Tokiam lėšų įdėjimui dažniausiai priskiriamos vadinamosios investicijos televizoriams, automobi-liams, butams ir pan. pirkti. Jos savo ekonominiu turiniu nepriklauso investicijoms. Įsigyjant šių prekių, lėšos tiesiogiai naudojamos ilgalaikiam vartojimui, išskyrus tuos atvejus, kai jų įsigijimo tikslas yra pardavimas. Dažna klaida yra termino investicijos sutapatinimas su terminu kapitaliniai įdėjimai. Investicijos šiuo atveju yra lėšų naudojimas pagrindinėms priemonėms atnaujinti (pastatams, įrenginiams, trans-porto priemonėms ir pan.).
0

Klaipėdos konteinerių terminalasparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Klaipėdos konteinerių terminalo istorija. Apie terminalą. Terminalo techniniai duomenys. Terminalo paslaugos. Straipsniai laikraščiuose. Konteinerių terminale – naujos galimybės (2013-11-19). Klaipėdos uostą su liubeku sujungė nauja krovininių keltų linija. Klaipėda atsiriekia solidžią nato krovinių dalį. „klaipėdos konteinerių terminalas“ investavo 5 mln. Lt. Klaipėdos konteinerių terminalo istorija. Svarbiausios datos:. 199 0. Įmonės įkūrimo data. Terminalas įkurtas 6,7 ha teritorijoje (dabartinis ro-ro ir gk terminalas). Jau pirmaisiais gyvavimo metais terminalas pirmasis klaipėdoje pradėjo krauti konteinerius. 1995 – 1996 m. Pasirašomos pirmosios sutartys su laivybos linijų operatoriais (taron sea line, dfds, baltic container lines), plečiamas krovinių asortimentas. Sukurta infrastruktūra ro-ro krovinių aptarnavimui. 2000 m. Įsigyjamas mobilus kranas liebherr lhm 2 ši naujos kartos technika padėjo žymiai padidinti krovos našumą, užtikrinti europos standartus atitinkančią kokybę. 2004 m. Įsigyjamas mobilus kranas liebherr lhm 3 konteinerių krovos augimas pasiekė 25% per metus. 2005 m. Kkt perėmė iš ab klasco specializuotą konteinerių terminalą. Suformuoti du atskiri terminalai: konteinerių terminalas ir ro-ro bei generalinių krovinių terminalas. Bendra įmonės teritorija padidėjo 125%, pajėgumas išaugo 100%. Kkt konteinerių terminalas tampa konteinerių krovos lyderiu ne tik klaipėdoje,bet ir pabaltijo šalyse.
0

Krovimo - iškrovimo darbų organizavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 28
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Pakrovimo ir iškrovimo darbų mechanizavimo įtaka transporto priemonių našumui. Įvadas. Teorinė problemos analizė.šiuolaikinės vėjo jėgainės.krovinio klasifikacija. Transporto priemonės parinkimas. Pakrovimo mašinos parinkimas. Krovinio tvirtinimas. Iškrovimo mašinos parinkimas. Išvados naudota literatūra priedai. Įvadas. Krovinių vežimas – pastaruosius kelerius metus sparčiausiai besiplėtojusi paslaugų sfera. Tokiam sparčiam šios ūkio šakos kilimui daug įtakos turi kitų pramonės šakų augimas ir vystimasis. Krovinių vežimai ir pervežimai glaudžiai susiję su ekonomikos augimu. Didėjant ekonominiam lygiui didėja ir vartotojų poreikiai, kurių tenkinimui, prekių bei paslaugų tiekimui pasitelkiamos pervežimo įmonės. Pagrindinis poreikių tenkinimo tikslas – sutrumpinti užsakymo gavimo ir įvykdymo laiką. Už kurio, antro punkto vykdimą atsakinga yra autotransporto įmonė (atį), vykdanti gautą užsakymą. Norėdama autotransporto įmonė sutrumpinti krovinio pristatymo laiką turi ištirti kai kurias procedūras. Tokais kaip: paraiškos dokumentas, krovinio parinkimas sandėlyje, įpakavimas, pakrovimas ir vežimas gavėjui. Nors atį ir atliko procedūras sutrumpinančias krovinio pristatymo laiką, ji taip pat dar privalo įvykdyti ir kitas operacijas. Kurios yra: maršruto parinkimas, eismo grafiko sudarymas, transporto priemonių techninis aptarnavimas. Šių operacijų tikslas likviduoti teritorinį skirtumą tarp gamintojo ir vartotojo, užtikrinti saugų ir savalaikį krovinių vežimą iš gamybos vietos į vartojimo vietas, kur jie reikalingi ir kada reikalingi.
10

Krovinio gabenimo iš Kauno į Taliną būdo pasirinkimas ir optimaliausio maršruto nustatymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 29
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įžanga. Lietuvos eksporto ypatumai. Krovinio gabenimo organizavimas. Krovinio apibūdinimas. Transportavimo rūšies parinkimas. Transporto priemonės parinkimas ir jos apibūdinimas. Teisės aktai reglamentuojantys krovinio gabenimą. Krovinio gabenimo dokumentai. Krovinio gabenimo iš kauno į taliną maršruto sudarymas. Alternatyvūs gabenimo maršrutai. Bendros laiko sąnaudos. Maršrutų sąnaudos. Maršrutų palyginimas. Išvados. Literatūra. Priedai. Tarptautinė prekyba, užsienio investicijos ir kitos tarptautinio ekonominio – komercinio bendradarbiavimo formos šiais ekonomikos integracijos ir globalizacijos laikais tapo gyvybiškai svarbiomis visoms šalims, tautoms, visai žmonijai. Vis daugiau šalys eksportuoja ir vis daugiau įsiveža pačios. Todėl labai svarbu ekonomikos sritis tapo logistika – krovinių gabenimas. Vis didesnę įmonės kaštų dalį sudaro pervežimų išlaidos, todėl ypatingai svarbu yra tinkamai organizuoti krovinių pervežimą. Svarbu yra užtikrinti, kad butų įvertintos visos krovinio savybės, transportavimo rūšių privalumai ir trūkumai, kurie leidžia pasirinkti tinkamiausią transportavimo rūšį. Atsakingai pasirinkti transporto priemonę įvertinant krovinį, aplinkos veiksniu, kaštus.
0

Krovinių vežimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Užduotis. Tir tranzito sistema. Multimodaliniai pervežimai. Transporto politika lietuvoje. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Transportas Lietuvoje yra viena iš prioritetinių ūkio šakų. Tai nulėmė gyvenamojo laikotarpio poreikio ir Lietuvos geografinė padėtis. Iš kitų transporto rūšių kelių transportas ryškiai išsiskiria populiarumu ir paplitimu. Transportas yra ūkio šaka, apimanti krovinių gabenimą ar keleivių vežimą įvairiomis transporto priemonėmis. Jo paskirtį įgyvendina kiekvienoje valstybėje funkcionuojanti transporto sistema, susidedanti iš transporto tinklo, transporto rūšių techninių priemonių ir valdymo struktūrų.
5

Krovinių vežimo organizavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Teorinė – metodinė dalis. Krovinio gabenimo maršrutų parinkimas. Darbo laiko sąnaudos. Bendras krovinio pristatymo laikas. Bendra krovinio pristatymo kaina. Praktinė dalis. Transporto priemonės parinkimas. Pagrindinio ir alternatyvaus maršruto parinkimas. Bendro krovinio pristatymo laiko pagrindiniame ir alternatyviame maršrute apskaičiavimas. Galimų reisų bei reikiamų transporto priemonių skaičiaus nustatymas. Bendra krovinio pristatymo kaina pagrindiniame ir alternatyviame maršrute. Palyginamųjų kaštų analizė maršrutuose. Išvados ir pasiūlymai literatūros sąrašas. Mūsų kursinio projekto darbo tikslas buvo suorganizuoti tarptautinį krovinių pervežimą dviem maršrutais, atlikti tyrimus ir skaičiavimus, iš kurių būtų pagrįstai matoma, kuris maršrutas yra optimalesnis. Kursinį projektą atlikome pagal šias sąlygas ir užduotis. Kursinio projekto darbo sąlygos. Krovinio siuntėjas (miestas) – Klaipėda. Krovinio gavėjas (miestas) – helsinkis. Krovinio siuntėjas (miestas) – helsinkis. Krovinio gavėjas (miestas) – vilnius. Pirminis krovinys – durpės. Atgalinis krovinys – šaldyti žuvies produktai. Metinė maršruto apyvarta – 8900 tonos. Kursinio projekto darbo užduotis. Parinkti maršrutą. Parinkti tinkamą transporto priemonės tipą. Įvertinti galimus kelis maršruto variantus. Apskaičiuoti galimų reisų skaičių per metus bei reikiamų transporto priemonių skaičių.
4

Paieška


bottom