top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 17 su reikšme "fizikinės savybės":

Įvadas. Alkaloidų istorija. Alkaloidų fizikinės ir cheminės savybės. Biologinė alkaloidų reikšmė. Alkaloidai augalų pasaulyje. Alkaloidų klasifikacija. Augalai turintys izochinolino grupės alkaloidų. Augalai turintys steroidinių grupės alkaloidų. Augalai turintys aciklinių grupės alkaloidų. Augalai turintys pirolizidino grupės alkaloidų. A ...
(Biologija. Referatas, 19 psl, 37 kB)
Įvadas. Dangaus vaizdas ir senovės kosmologinės pažiūros. Visata. Mokslo duomenys. Astronomijos reikšmė. Pirmieji žmonės kosmose. Saulės sistemos planetų atradimas. Pabaiga. Naudota literatūra. Turinys. Astronomija (gr. astron - žvaigždė, nomos - dėsnis) - mokslas, apimantis reiškinių, esančių už Žemės ir jos atmosferos, stebėjimą ir aiški
(Astronomija. Referatas, 12 psl, 1099 kB)
Atomo sudėtis. Cheminės jungtys. Kompleksiniai junginiai. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Antrasis termodinamikos dėsnis. Metalų fizikinės savybės. Metalų cheminės savybės. Žodis “atomas” kilęs iš senosios graikų kalbos: nedalomas. Jau xix a. Pabaigoje buvo nustatyta, kad atomai – sudėtinės dalelės. Atomo sandaros tyrimai – vienas iš įdomi ...
(Chemija. Referatas, 17 psl, 59 kB)
Cheminė tarša: chloras, amonikas. Įvadas. Cheminė tarša. Cheminė tarša neorganinius ir organinius. Chloras. Naudojimas. Pavojus. Apsauga. Trumpai. Chloras. Amoniakas. Naudojimas. Pavojus. Trumpai. Amoniakas. Pastarųjų metų įvykiai. 1. Išvados. Literatūra. Šiais laikais neįsivaizduojama, kad pramonė ir žemės ūkis galėtų apseiti be įvairiaus
(Biologija. Konspektas, 8 psl, 15 kB)
I B grupės elementai Cu, Ag, Au. VARIS. Fizikinės savybės. Vario cheminės savybės. Vario panaudojimas. Biologinė reikšmė. Savybės. Tai minkšti blizgantys metalai, labai geri šilumos ir elektros laidininkai. Jie lengvai ištempiami į vielą. Cheminis aktyvumas mažas, su O2 reaguoja tik Cu. Tačiau šildomi Cu ir Ag reaguoja su S. Ag sdirbiniai ...
(Chemija. Konspektas, 4 psl, 15 kB)
Gruntu klasifikacija pagal sudeti? Smelio gruntu klasifikascija pagal graniulometrine sudeti. Granuliometrinė sudėtis. Gruntu struktura ir tekstura. Nepastoviu strukturiniu rysiu gruntai. Isvardinkite svarbiausias gruntu fizikines savybes. Kaip nustatomas skaiciuoti gruntu skaiciuotinos charakteristikos? Gruntų fizinių charakteristikų norm
(Statyba. Špera, 6 psl, 170 kB)
IA grupės metalai yra gana minkšti. Lydymosi temperatūros, tankiai maži. Temperatūros grupėse kylant aukštyn didėja, tankiai - mažėja. IIA grupės metalų fizikinės savybės: kietesni už šarminius metalus, lydymosi temperatūra aukštesnė, tankiai didesni. IA ir IIA grupių metalų elektroninė sandara yra tokia, kad norėdami įgyti artimiausių int ...
(Chemija. Konspektas, 2 psl, 7 kB)
Įvadas. Kaučiuko naudojimas. Akriliniai dažai. Akrilinių dažų saugos duomenų lapai. Pirmosios medicinos pagalbos priemonės. Priešgaisrinės priemonės. Cheminės medžiagos, preparato naudojimas ir sandėliavimas. Cheminės medžiagos, preparato fizikinės ir cheminės savybės. Cheminės medžiagos, preparato atlieku tvarkymas. Išvados. Literatūros s ...
(Aplinka. Referatas, 10 psl, 337 kB)
SS rūšys ir organizacijos principai, tyrimų metodai, funkcionavimo kriterijai, info apdorojimo principai ss, pirminiai procesai ss, akies sandara ir f-ijos, fotorecepcija, nerviniai regos centrai ir takai, požievio reikšmė regos vaizdo formavimuisi, pirminės regos žievės įtaka vaizdosusidarymui, asociatyvinės regos žievė ir suvokimas, bin
(Medicina. Konspektas, 8 psl, 88 kB)
Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Sieros rūgšties fizikinės savybės. Sieros rūgšties cheminės savybės. Gamyba. Reakcija yra grįžtamoji. Lietuvoje, kėdainiuose, sieros rūgštį gamina AB „Lifosa“. Panaudojimas. Gamtosauginės problemos (darbų sauga). Išvados. Sieros rūgštis (pagal naujausias kalbines normas reiktų vadinti sulfato rūgštis) ...
(Chemija. Namų darbas, 6 psl, 12 kB)
Siera (Sulfur) – cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas S, eilės numeris 16. Pasižymi aukštu elektroneigiamumu ir nemetalų savybėmis. Naudojama juodojo parako gamybai. Junginiuose su vandeniliu bei deguonimi yra įvairių anijonų sudėtyje, sudaro daug rūgščių ir druskų. daugelis sieros turinčių druskų prastai tirpsta vanden
(Chemija. Referatas, 12 psl, 367 kB)
Chemijos dalyko temos statybos fakulteto studentams. Cheminė termodinamika. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Tirpalai ir jų savybės. Vandens chemija. Koloidinės sistemos. Stambiadispersinės sistemos. Neorganinės rišamosios statybinės medžiagos. Elektrodų potencialai ir galvaniniai elementai. Metalų korozija ir apsaugos nuo jos būdai. Techn
(Statyba. Konspektas, 22 psl, 76 kB)
Tetraciklinai Istorija Pirmasis tetraciklinas – chlortetraciklinas ( aureomicinas) išskirtas 1945 m. iš Streptomyces aureofaciens kultūrų Loido Konoverio. Vėliau susintetinti kiti šios grupės antibiotikai morfociklinas, doksiciklinas, metaciklinas. Cheminė struktūra ir fizikinės-cheminės savybės Tetraciklinai – naftaceno dariniai. Jų c ...
(Medicina. Konspektas, 1 psl, 4 kB)
Chimotologija. Naftos cheminė sudėtis. Naftos produktų savybės. Angliavandenilių grupės (alkanai, cikloalkanai, arenai, nesotieji angliavandeniliai). Metanas Butanas. Ciklopentanas Cikloheksanas. Deguonies, sieros, azoto, metalų ir kiti junginiai. Fiziniai naftos perdavimo būdai. Cheminiai naftos perdirbimo būdai. Alkanas Alkanas Alkenas.
(Mechanika. Konspektas, 16 psl, 493 kB)
Vandenilis, fizikinės bei cheminės savybės, gavimas, naudojimas Vandenilis, fizikinės bei cheminės savybės, gavimas, naudojimas. Vandenilis kaip Litis, Natris, Kalis, Rubidis, Cezis ir Francis yra 1A grupės elementas. Vandenilio gavimas. Vandenilio fizikinės ir fiziologinės savybės. Vandenilio cheminės savybės. Vandenilis gamtoje. Vandenilio ...
(Chemija. Konspektas, 1 psl, 6 kB)
Įvadas. Vanduo. Vandens svarba organizmui. Priežastys, dėl ko reikėtų gerti vandenį. Vandens pasiskirstymas žmogaus organizme. Vandens fizikinės ir cheminės savybės. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Vandens vaidmuo kosmetologijoje. Jūros vanduo. Magnetinis vanduo. Mineralinis vanduo mineralinės medžiagos mikroelementai. Mikroelementų c ...
(Chemija. Referatas, 23 psl, 31 kB)
Įvadas. Varis. Vario lydiniai ir jų susidarymas. Vario gamyba ir panaudojimas. Išvados. Naudota literatūra ir šaltiniai. Įvadas. Varis, ko gero, yra vienas iš seniausiai žinomų metalų. Jo lydiniai bronza ir žalvaris buvo patys pirmieji plačiai vartojami metalai žmonijos istorijoje. Netgi yra istorinis periodas, tarp akmens amžiaus ir gelež
(Chemija. Referatas, 10 psl, 232 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom