top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 9 su reikšme "nusikaltimų kvalifikavimas":

Nusikaltimų kvalifikavimas Nusikaltimų kvalifikavimas. Baudžiamojo įstatymo ir baudžiamosios teisės normos santykis. Oficialaus nusikaltimo kvalifikavimo prielaidos, esminiai bruožai ir apibrėžimas. Nusikaltimų kvalifikavimo ir kitų teisių pažeidimo kriterijai. Teisingo nusikaltimų kvalifikavimo juridinė ir socialinė reikšmė, kvalifikavimo ...
(Teisė. Konspektas, 41 psl, 88 kB)
Nusikaltimų kvalifikavimas 2 Baudžiamojo įstatymo ir bt normos santykis. Oficialaus nusikalstamų veikų kvalifikavimo prielaidos, teisminiai bruožai ir apibrėžimas. Nusikalstamų veikų ir kitokių pažeidimų atskirimo kriterijai. Bt normos struktūra ir jos įtaka nusikaltimų kvalifikavimui. Nusikaltimų ir adm. Teisės pažeidimų atskirimas. Materialiosios ...
(Teisė. Konspektas, 6 psl, 11 kB)
Nusikaltimų kvalifikavimas 3 ...
(Teisė. Referatas, 34 psl, 88 kB)
1tema. Baudžiamosios teisės samprata. Baudžiamosios teisės kaip teisės šakos sąvoka. 2. Baudžiamosios teisės dalykas ir metodai. Baudžiamosios teisės sistema. Baudžiamosios teisės uždaviniai. Baudžiamosios teisės specialieji principai (. Ir kt.). Baudžiamosios teisės funkcijos. Baudžiamosios teisės santykis su kitomis teisės šakomis (tarpt
(Teisė. Konspektas, 78 psl, 291 kB)
Bt samprata. Bt funkcijos. Bt sistema. Bį. Bt šaltiniai. Bį aiškinimas. Bį spragos ir analogija. Bį galiojimas laiko atžvilgiu. Bį galiojimas teritorijoje. Baudžiamoji atsakomybė. Baudžiamosios atsakomybės pradžia, realizavimas ir pabaiga. Baudžiamoji atsakomybė ir bausmė, jų tarpusavio santykis. Baudžiamoji politika. Lietuvos respublikos
(Teisė. Konspektas, 67 psl, 147 kB)
Nusikaltimų daugeto požymiai ir sąvoka. - nusikaltimų daugeto skirtingumas nuo pavienių nusikaltimų, kuriuos sudaro keli elgesio aktai. Nusikaltimai su sudėtinėmis sudėtimis, trunkamieji ir tęstiniai nusikaltimai. Nusikaltimų daugeto rūšys. - idealiosios nusikaltimų sutapties atskirimas nuo pavienio nusikaltimo. Nusikaltimų sutapties atski ...
(Teisė. Konspektas, 8 psl, 26 kB)
Baudžiamosios teisės teorija ir uždavinukai. Dėl alkoholio kontrab. Nusikaltimų kvalifikavimas. Kas turi teisę aiškinti įstatymus lr? Lr bį galiojimas kt valstybių piliečiams padariusiems nusikaltimus lietuvoje arba užsienyje. Nusikaltimo padarymo vietos įtaka kaltininko ba bei padaryto nusikaltimo kvalifikavimui. Paaiškinkite kaip jūs sup ...
(Teisė. Konspektas, 14 psl, 41 kB)
1 užduotis. Nusikaltimų kvalifikavimo samprata. Kvalifikavimas (iš lot.kalb.-qualis-kokybė)-reiškia objekto priskyrimą pagal jo kokybinius požymius tai ar kitai kategorijai, rūšiai. Teisės srityje kvalifikavimas yra suprantamas, kaip teisės normos parinkimas ir pritaikymas konkrečiam įvykiui. Nusikaltimą kvalifikuoti –tai duoti šiam nusika ...
(Teisė. Konspektas, 43 psl, 88 kB)
1 užduotis Paaiškinkite nusikaltimų kvalifikavimo sampratą. Motyvuokite teisingo nusikaltimų kvalifikavimo reikšmę ir neteisingo kvalifikavimo žalą teisingumo autoritetui bei žmogaus teisėms. 2 užduotis Išvardykite kokiose baudžiamojo proceso stadijose vykdomas nusikalstamų veikų kvalifikavimas. Išvardykite procesin ...
(Teisė. Konspektas, 24 psl, 29 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom