top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Kurt Tepperwein "Menas mokytis nepavargstant"parsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Esminiai klausimai keliami knygos autoriaus ir galimi atsakymai į autoriaus iškeltus klausimus. Autoriaus taikyti tyrimo metodai, siekiant gauti atsakymus. Idėjos ir teorijos, kuriomis autorius pagrindžia savo atsakymus. Autoriaus atsakymų suderinamumas su studento turima asmenine patirtimi. Kurt Tepperwin savo knygoje kelia proto galių klausimą. Proto galiomis laikoma – mūsų gebėjimas mąstyti ir pažinti. Proto galios reiškiasi kaip ypatingas dvasinis gebėjimas įgyti žinių ir naudotis jomis. Jos remiasi ne tik jusliniu suvokimu ir loginiu mąstymu, bet ir vaizduotės galia. Proto galias kiekvienas žmogus gali sąmoningai ugdyti. Autorius išdėsto asmenybės struktūros komponentus. Asmenybės struktūrą sudaro. Darbo vieta ir darbo ritmas. Darbo vietos reikšmė. Mokymuisi svarbu turėti nuolatinę darbo vietą, kuriai, jei yra galimybė, būtų skirtas atskiras kambarys. Kambaryje turi būti tvarka. Reikia rūpintis, kad darbo vietoje būtų tik tai, ko reikia darbui. Tvarka reikalinga tam, kad būtų sudarytos idealios sąlygos mokytis ir sutelkti dėmesį. ANTROJI DALIS. GERIAUSIAI MOKYMOSI METODAI. Mokymasis miegant. Sugestijos miegant principai. Trys pagrindinės išvados apie sugestiją miegant. Perteikti žinias galima ir miego metu. Be žinių pateikimo miego metu galima bendra didelė emocinė įtaka. Pasąmonės imlumas tokiam žinių perteikimui arba emociniam poveikiui proporcingas miegančiojo atsipalaidavimui. Idėjos ir Teorijos, kuriomis autorius pagrindžia savo atsakymus. Autoriaus atsakymų suderinamumas su studento turima asmenine patirtimi. MINI TYRIMAS TAIKANT ANKETINĖS. APKLAUSOS METODĄ. Tyrimas susideda iš aprašymo ir paaiškinimo. Aprašymas gali būti faktų, žmonių grupių, visuomenės. Tyrimo procesas turi tokias stadijas. Problemos parinkimas. Tyrimo planavimas. Duomenų kaupimas ir analizė. Išvados. II.DĖSTOMOJI DALIS. Tyrimas: 20 studentų, kurių amžius nuo 24 metų iki 40 metų,besimokančių aukštosiose mokyklose, neakivaizdiniame skyriuje, dirbančių Panevėžio rajono PK ir gautų duomenų analizė. PABAIGA. Esminiai klausimai keliami knygos autoriaus ir galimi atsakymai į autoriaus iškeltus klausimus bei taikyti tyrimo metodai, siekiant gauti atsakymus. Kinestika – neverbalinė komunikacija, kūno kalba. Tai priemonė, kuri padeda perteikti abstrakčiomis sąvokomis išreikštus pojūčius, pavz.: baimę, pyktį, užuojautą. Kūno kalbą galima suskirstyti į tris aspektus : mimiką, gestikuliaciją ir elgesį. Žmonių atsakymai į jiems pateiktus klausimus ne visada sutampa su jų elgesiu.
0

Nežodinis bendravimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Veido išraiška. Akių kontaktas. Kūno kalba. Gestai ir prisilietimai. Apranga bei išvaizda. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Žmogus iš prigimties yra sociali būtybė. Iš visų žmogaus savybių gebėjimas bendrauti yra pats svarbiausias. Bendraudami galime perduoti kitiems žmonėms tai, ką galvojame ar jaučiame. Tik bendraudami žmonės gali ugdyti kitus ir tobulinti save, mokyti ir mokytis, padėti kitiems ir ieškoti pagalbos bei paramos sau. Bendravimas – tai viena pagrindinių žmogaus vertybių. Tik bendraujant iš kartos į kartą yra perduodama amžiaus kaupta žmonių patirtis, žinios, kultūrinės tradicijos. Be bendravimo neįmanomas joks profesinis pasirengimas bei tobulėjimas, negalima jokia kuriamoji veikla. Taigi bendraudamas žmogus gauna informacijos, kuri yra svarbi žmogaus gyvenimui. Kai bendraudamos susitinka dvi asmenybės, jos stengiasi „perskaityti“ viena kitą, iššifruoti tai, ką pastebi ar pajaučia.
0

Norvegijos verslo protokolasparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Norvegija išvertus į Lietuvių kalbą reiškia “ kelias į šiaurę “ Sostinė – Oslas Šalies plotas – 386’890 km² Gyventojų skaičius: Visoje Norvegijoje – 4’273’634 Tikėjimas – evangelikų liuteronų Valdymo forma – demokratija Piniginis vienetas – Krona Dovanos Jei dovanojate gėles, venkite baltųjų gėlių ir gvazdikų, nes Norvegijoje – tai laidotuvių gėlės. Jei eidamas pietų perkate gėles, prieš įeidamas vidun būtinai jas išvyniokite. Dovanos tarp verslo partnerių nėra įprastas dalykas, tačiau šventinės atvirutės labai dera.
0

Pareigūnų elgesio kultūraparsisiųsti


Lapų skaičius: 24
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Literatūros apžvalga. Dorovinės pareigūnų savybės. Tarnybinis pareigūnų etiketas. Policijos pareigūnų elgesys tarnybos metu. Policijos pareigūnų elgesys su teisės pažeidėjais. Policijos pareigūnų elgesys ir etika tarnybos, ekstremaliomis. Situacijomis,metu. Pareigūnų bendravimas su užsienio piliečiais. Policijos pareigūnų tarpusavio santykiai. Profesinės etikos reikalavimai vadovaujantiems. Policijos pareigūnams. Policijos pareigūnų elgesys ir priedermės ne tarnybos metu. Išvados. Literatūra. Efektyviai taikyti administracinį įstatymą gali tik pareigūnas, turintis plačią nuožiūrą, galintis taikyti įstatymą kūrybiškai. Demokratinio pasaulio normatyvizmas yra sukurtas moralės, iškeliančios humaniškąsias vertybes, pagrindu, o žodžiai teisė, administravimas yra neatsiejami nuo tokių etikos sąvokų, kaip dorovė, dorovinės vertybės, gėris, teisingumas, žmogaus prigimtinės teisės, laisvės. Lietuvoje vykdomos įvairios reformos, kuriami šiuolaikiniai įstatymai, į gyvenimą diegiami tarptautinės teisės reikalavimai. Tačiau visų darbų sėkmės garantas - naujos kartos, naujo mąstymo įvairių lygių valdininkai, pareigūnai, tarnautojai - savo darbo specialistai“.
5

Personalo atrankaparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Dėstymas. Bendravimas. Bendradarbiavimas. Cv atrinkimas. Darbuotojų atranka pažingsniui. Pokalbio su darbuotoju organizavimas. Išvados. Literatūra. ĮVADAS Kiekvienas darbdavys siekiantis sekmės savo įmonei supranta, jog sekmės pagrindas tai - gera komanda, bendravimas bei bendradarbiavimas. Personalo atranka tai pirmas žingsnis sėkmės link, todėl aprašysiu kas tai personalo atranka ir kaip teisingai bei apgalvotai žengti šį žingsnį. Mano referato tikslas: sužinoti kaip turi vykti personalo atranka, kaip privalo elgtis vadovas, į ką privaloma atsižvelgti šios procedūros metu.
0

Pokalbis dėl darboparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Darbo pokalbis iš potencialaus darbuotojo pusės. Prieš pokalbį su darbdaviu. Įvaizdžio galia sėkmingai karjerai bei pasitikėjimas. Ką svarbu žinoti apie aprangą ir išvaizdą. Punktualumas ir kvepalai. Patarimai moterims. Nevalia pamiršti šypsenos bei geros nuotaikos. Neverbalinė kalba. Pasiruošimas pokalbiui su darbdaviu. Dažniausiai pateikiami klausimai. Pokalbis su darbdaviu. Svarbiausi patarimai, kaip elgtis pokalbio metu. Nenumatytos aplinkybės. Ar reikia užsipulti darbdavį. Nuo ko pradėti. Ką būtina žinoti apie darbą. Keblus atlyginimo klausimas. Baimк klausti lydintys kuriozai. Pokalbiui pasibaigus. Kandidato elgesys po interviu su darbdaviu. Darbo pokalbis iš potencialaus darbdavio pusės. Kad pokalbis su kandidatais būtų efektyvus. Išvados. Naudoti šaltiniai. Šiuo metu, vyraujant dideliam nedarbui, ypač paaštrėjusi konkurencija dėl laisvų darbo vietų, tad norint gauti darbą, reikia būti ne tik geru specialistu, bet ir mokėti save parduoti, t.y. nepriekaištingai pateikti savo sugebėjimus potencialiam darbdaviui, subtiliai išsisukti iš keblių kalusimų bei situacijų. Sudarius puikų įspūdį pokalbio metu, padidėja šansas užimti norimą darbo vietą. Garsiose firmose į vieną vietą pretenduoja daug kandidatų. Rizikuoti verta tiems, kurie mano esantys geriausi, kurie moka pateikti savo privalumus.
0

Profesinė etikaparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Profesinės etikos atsiradimas. Pagrindinės profesinės etikos kryptys. Profesinės etikos vaidmuo. Profesinės etikos problemos. Profesinės moralės problemos. Profesinės etikos funkcijos. Profesinės etikos kodeksai. Profesinė sąžinė. Pareiga, atsakomybė ir garbė. Interviu. Interviu analizė. Išvados. Literatūra. savo sprendimuose ir pasirinkimuose, kas lemia vienokį ar kitokį elgesį. Besigilindama supratau, kad daugelį dalykų nulemia įprastos, kitaip tariant amžinosios vertybės, kurias nuo mažų dienų skiepijame savo vaikams. Egzistuoja vertybinės sistemos su savais specifiniais kriterijais, kurios formuoja mūsų nuomonę apie įvykius, elgesį ir idėjas. Mokslas yra grindžiamas teiginiais, besiremiančiais tiesos ir netiesos samprata. Etika grindžiama gero ir blogo, teisingo ir neteisingo elgesio supratimu. Etika - mokslas, tiriantis moralę, žmonių elgesio normų visuma. Etika yra viena iš filosofijos mokslo šakų. Kaip atskiros filosofinės disciplinos pavadinimas žodis “etika” imtas vartoti IV a. pr.Kr. Pirmąkart jis sutinkamas Aristotelio veikaluose. Etiškas elgesys nepaveldimas iš gamtos, o įgyjamas auklėjant. Nėra etikos, moralės, doros, elgesio vertinimo. Jis visuomet priklauso nuo visuomenės ir jos egzistavimo laikmečio. Etika žmogų vertina kaip unikalų individą, kurio vertė – ne biologinė jo kilmė, bet socializavimasis, socialinė savikūra. Elgesio normos – tai visuomenės vystymosi rezultatas, ilgo žmogaus sąmonėjimo išraiška. Jos įsitvirtina tik tuomet, kai įtakojamos auklėjimo. Visų mūsų, elgesys, tarpusavio santykiai, pareigų atlikimas priklauso nuo aplinkos: 1. bendrosios visuomeninės kultūros, kurioje mes gyvename, veikiame ir kurioje kyla įvairūs etiniai konfliktai; 2. organizacijų, kuriose mes dirbame arba kurioms priklausome kultūros; 3. savarankiškai atrastų sprendimų (Aristotelis jas pavadino „praktinėmis žiniomis“).. Šiuolaikinė Europos šalių etikos mintis išaugo iš tų pačių idėjinių ištakų ir patyrė tuos pačius konceptualinius pokyčius kaip ir kitos filosofinės disciplinos, ir toliau plėtojasi bendrame europietiškosios filosofijos kontekste.
0

Profesinė psichologo etikaparsisiųsti


Lapų skaičius: 26
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Profesinės psichologo etikos pradžia. Sąžiningumas. APA etikos bendri principai. Hipokrato (460-377 pr.kr.) priesaika. Lietuvos psichologų etikos kodekso struktūra. Psichologo apibrėžimas. Psichologo veiklos teisinis pagrindas Lietuvoje. Psichologo veiklos teisinis reguliavimas Lietuvoje. Psichologu mokykloje ar pedagoginėje psichologinėje tarnyboje gali dirbti asmuo, įgijęs aukštąjį išsilavinimą, turintis psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį kaip psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų). Psichologas – asmuo, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turintis teisę teikti psichologijos pagalbą psichikos ligoniams. Profesinės psichologo etikos pagrindai: Žmogaus teisių ir orumo gerbimas.
0

Sąžinė ir tolerancijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: Moralės principas ir laisva valia. Kanto kategorinis imperatyvas. Dorovės norma, jos ypatumai. Dorovės normų būtinumas. Moralės normų pagrindimas autoritetu ir jo ypatumai. Moralės normų pagrindimas diskursu ir jo ypatumai. Dorybė. Klasikinė dorybės sąvoka ir jos aiškinimas. Pagr.dorybės platono teorijoje. Pagr.dorybės aristotelio teorijoje. Dorybės t.akviniečio teorijoje. Mac intere’o dorybių etika. Tolerancijos supratimas. Termino kilmė ir reikšmė. Tolerancija kaip moralės principas. Tolerancijos sritys (politinė, kūrybinė, religinė). Tolerancijos ribos. Netolerancija ir jos apraiškos.
0

Sveika gyvensenaparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Sveikos gyvensenos atsiradimas lietuvoje. Kas yra sveika gyvensena? Pagrindiniai sveikos mitybos principai. Mankšta ir jos nauda organizmui. Mityba tarpukariu ir dabar. Žalingų įpročių žala organizmui. Rūkymo žala. Alkoholio žala. Išvados. Informaciniai šaltiniai. Sveikas gyvenimo būdas – kas tai? Vieni mano, kad tai aktyvus sportas, kiti – kad tai subalansuota mityba, dar kiti – mano, kad tai – tiesiog nerūkyti ir nevartoti alkoholio. Bet geriau viską apgalvojus, galime apibendrinti visus šiuos dalykus ir pasakyti, kad sveikas gyvenimo būdas – tai mitybos, sportavimo ir žalingų įpročių neturėjimo subalansavimas. Bet kaipgi visa tai subalansuoti šiuolaikiniame beprotiškai laiką bei sveikatą ryjančiame pasaulyje, kai žmogus apart namų ruošos darbų, mokymosi, darbo daugiau nieko nemato? Kai netgi laisvomis dienomis žmogus neturi laiko? Kai net nespėja pailsėti nuo beprotiško ritmo? Kai nei kūnas, nei siela nė trupučio nepailsi? Kai maisto produktai darosi vis labiau “užteršti”? Atsakymų į šiuos klausimus teikiama įvairių, taigi tik mums patiems reikia rinktis, kaip gyventi. Bet ne tai yra svarbiausia. Svarbiausia yra kiekvienam žmogui nustatyti savo sveikos gyvensenos ribas. O tam padaryti svarbu žinoti, kas yra sveika mityba, sportas ir žalingi įpročiai bei kaip juos reikia valdyti. Per daug paviršutiniškas žiūrėjimas į savo sveikatą ir savitvardą, atveda prie daugybės fizinių ir psichinių ligų. Protingai organizuodami savo gyvenimą, žmonės galėtų išvengti daugybės rūpesčių ir gyventų ilgiau. Darbo tikslas: Susipažinti su sveika gyvensena, išnagrinėti žalingų įpročių daromą žalą organizmui. Darbo uždaviniai: 1. Išnagrinėti tarpukario sporto istoriją. 2. Išanalizuoti sporto bei sveiko gyvenimo būdo naudą organizmui. 3. Išsiaiškinti žalingų įpročių poveikį sveikatai. Aktualumas: Sveika mityba ir fizinis aktyvumas- ypač svarbūs sveikos gyvensenos komponentai, kurie turi susiformuoti jau vaikystėje. Žinome, jog mityba lemia 50%, o fizinis aktyvumas apie 20% sveikatos. Kadangi Lietuvos sveikatos rodikliai yra gana prasti, todėl būtina išsaugoti žmonių sveikatą, o pradėti ja rūpintis derėtų kuo ankstyvesniame amžiuje. Žvelgiant iš šalies atrodo, jog tiek pirmokas, tiek dvyliktokas gyvena prie kompiuterio, užkandžiauja greitai paruošiamą, daugybe skonio stipriklių praturtintą maistą, užsigerdamas energetiniu gėrimu, kuris dabar karaliauja ne vien tik mūsų mokykloje, bet ir visame pasaulyje. Taip pat dauguma žmonių savo laisvalaikį leidžia tik Facebook‘uose, nes su savo klasiokais ar „realiais draugais“ neturi ką veikti, nežino kuo užsiimti. Niekam neturėtų kilti klausimų, kodėl šios problemos yra aktualios. Juk visi nori būti sveiki, deja, stebime priešingą situaciją- kuo toliau, tuo mažiau žmonių yra visiškai sveiki.
0

Paieška


bottom