top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Tarnybinis etiketasparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Taip pat remiasi ir taktiškumu gebėjimu kieikvienu atvėju parinkti tinkamiausią kalbos toną, formą, dėl kurių ir nemalonus pokalbis pasidaro priimtinas, neleidžiantis žmogui jaustis pernelyg nepatogiai, nežeidžia jo žmogiškojo orumo. Dar etiketas grindžiamas kuklumu. Kuklumas tai savęs, savo nuomonės, dorovinių savybių vertinimas, atsižvelgiant ir lyginant jas su kitų žmonių nuomonėmis, vetinimais. Tarnybinis etiketas tai elgesio taisyklės (aprangos, bendravimo, kūno kalbos) darbe. Tinkamas pasirodymas, kitaip - pirmasis įspūdis. Nustatyta, kad pirmąsios trys arba devynios sekundės lemia simpatiją arba antipatiją. Taigi į pirmąjį įspūdį susipina apranga ir kūno kalba. Pirmiausia tikslinga būtų, jeigu prieš dalykinį susitikimą atsakytumėte sau į klausimus, kokioje aplinkoje, su kokios profesijos asmenimis būsite, kokia jūsų pokalbio misija - taip jausitės bent šiek tiek ramesni ir užtikrinti ką ir kaip darote. Kūno kalba. Mes nuolat siunčiame ir priimame kūno siunčiamus signalus ir net nejučiomis sukuriame nuomonę apie save ar sprendžiame apie kitą žmogų. Kūno kalbos etiketo būtina mokytis, nes dėl neapgalvoto patapšnojimo per petį kolegai ar netinkamos sėdėjimo pozos lengva tapti nepageidaujamu. Kūno kalbos taisyklės. Kalbėdami, palaikykite akių kontaktą, tačiau žvilgsnis neturėtų būti stiklinis" ar priešingai skvarbus. Nuolat palaikomas akių kontaktas, tik kelioms sekundėms ir retai nusukamas žvilgsnis signalizuoja, jog abu kalbantieji yra suinteresuoti palaikyti malonius ir pagarbius santykius. Distancija. Bendraudami su verslo partneriu, laikykitės ištiestos rankos atstumo, kitaip įsibrausite į jo asmeninę sferą ir, tikėtina, paliksite nemalonų įspūdį. Žinoma, nestovėkite ir toliau, kitaip bendravimas bus šaltas ir paviršutiniškas. *Ištiestos rankos atstumas - itin svarbus susipažįstant pirmą kartą. Stovėsena gali parodyti, kuo pašnekovas vadovaujasi - logika ar jausmais. Tai yra, jeigu remiamasi kaire koja, o dešinė laikoma laisvai - žmogus...
10

Tarnybinis etiketas moterimsparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Teorinė dalis. Etiketas. Rūbai kuria žmones. Dalykinės moters apranga. Dalykinio moters įvaizdžio kūrimas. Praktinė dalis. Trumpai apie Swedbank. Swedbank tarnybinis etiketas moterims. Swedbank moterų aprangos reikalavimai. Moterų uniformos dėvėjimo rekomendacijos. Išvados. Literatūros sąrašas. Šiandien nebe užtenka būti maloniam ir draugiškam , mandagiam ir susilaikančiam, jei norite kompetentingai atsakyti į visus etiketo klausimus.be gerų manierų šiandien kopti profesijos laiptais beveik neįmanoma. Kalbame ne tik apie žinojimą, kada ir kaip reikia elgtis pagal taisykles, privalu visa tai įgyvendinti kaip savaime suprantamą dalyką. Manierų galima išmokti ir paversti jas savo asmenybės dalimi. Mūsų darbo tikslas – išanalizuoti teoriniu bei praktiniu aspektais tarnybinį etiketą moterims. Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė; informacijos paieška internete. Darbą sudaro: įvadas, dalys (teorinė, praktinė), išvados, 7 literatūros šaltinių sąrašas.
10

Tevai ir vaikaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Rašinys
Darbe esantys žodžiai: Konfucijus (kung fu-cu). Apmąstymai ir pašnekesiai. Mišelis Montenis (Michel de Montaigne). Esė. Georgas Hėgelis (georg hegel). Istorijos filosofija. Emanuelis levinas (emmanuel levinas). Etika ir begalybė. Erichas fromas (erich fromm). Menas mylėti. Hermanas hesė (herman hesse). Burtininko vaikystė. Fiodoras dostojevskis. Broliai karamazovai. Garethas matthewsas. Ko galime išmokti iš vaikų? KONFUCIJAUS (Kung Fu-Cu) etikoje svarbiausia kiekvieno žmogaus pareiga – tarnauti tėvams. Vaikai privalo laikytis visų formalių ritualo normų: rūpestingai tėvus prižiūrėti, pagarbiai palaidoti, laikytis gedulo, reikiamu metu atnašauti aukas ir t.t. Kita vertus, vidinis paklusnumas tėvams yra tiesioginė dorovės išraiška. Pasakojama, kad kai Konfucijui buvo aštuoniolika metų, mirė jo motina. Būsimas filosofas surado tėvo kapavietę ir ypatingai pagarbiai palaidojęs motiną supylė virš tėvų kapų aukštą kalvą. Pasak legendos, Konfucijus pasakęs: „Ruošiuosi ateity vykti į rytus ir į vakarus, į pietus ir į šiaurę. Todėl turiu pasirūpinti tuo, kad lengvai galėčiau atpažinti protėvių kapus“.
7

Turistų aptarnavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 27
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Pagrindinės elgesio su lankytojais taisyklės. Lankytojų tipai ir jų aptarnavimas. Lankytojų tipai. Lankytojų aptarnavimo sistemos. Lankytojų aptarnavimo standartai. Lankytojų sutikimas ir susodinimas restorane, kavinėje, bare. Turistų aptarnavimas. Turistai. Turistų reikalavimai. Profesionalus elgesys ir svetingumas. Bendravimas. Pobūvių aptarnavimo organizavimas. Patiekalų patiekimo metodai. Indidualus aptarnavimas. Banketo aptarnavimas. Švediškas stalas. Pobūvis furšetas. Banketo furšetas. Dalyvavimo renginiuose etiketas. Apranga. Priėmimai. Priėmimų tipai. Bendrieji priėminų reikalavimai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Etiketas – tai kurios nors visuomenės ar jos dalies tinkamo elgesio ir laikysenos normos, žmonių priimtos tarpusavio bendravimo mandagumo taisyklės ir formos. Etiketas padeda išskirti žmones, su kuriais bendraujame, parodyti jų reikšmingumą, pademonstruoti savo požiūrį į juos – pagalbą ir mandagumą. Žmonių bendravimas reikalauja laikytis tam tikrų elgesio normų. Kitaip tariant, individo bendravimas visuomenėje turi tam tikrą norminį pobūdį, tai yra privaloma laikytis normų sistemos, etiketo ir mandagumo. Norim pasakyti, kad tinkama elgsena rūpi kiekvienam žmogui, siekiančiam palengvinti sudėtingą mūsų gyvenimą. Vis dėl to reikia elgsenos taisyklių, kaip bendrauti su partneriais, vaikais, tėvais, kolegomis,bičiuliais ir varžovais. Ant kai kurių kavinių ir restoranų durų netrukus bus priklijuoti lipdukai su vežimėlyje sėdinčio žmogaus piešinuku ir užrašais "Sveiki atvykę", "Aptarnavimo kokybė visiems". "Išmokyti bendravimo su neįgaliaisiais subtilybių geriausiai gali sveikatos problemų turintys asmenys. Akivaizdu, jog patys turime parodyti, kaip reikia mums padėti. Juk mes norime integruotis į visuomenę, norime būti savarankiški ir nepriklausomi, - vadinasi, privalome įrodyti aplinkiniams, kad esame tokie patys kaip jie, o užsukę į kavinę ar restoraną tikimės sulaukti tik kokybiško aptarnavimo, o ne gailesčio ar užuojautos". Pakantumą, dėkingumą, dėmesingumą ir pasirengimą mes sugebėsime išsiugdyti tik patys.
0

Utilitarizmas ir deontologijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Utilitarizmas yra viena reikšmingiausių dabartinės empiristinės etikos pakraipų. Utilitarizmas - etikos teorija, teigiamus poelgio padarinius laikanti jo dorumo kriterijumi. Utilitarizmo pradininku laikomas J. Benthamas (1748 –1832). Anot jo, pagrindinis veiksmų moralumo kriterijus yra nauda pačia plačiausia prasme. Jeremy Benthamas. J.S Millis. Dviejų veiksmų moralinė vertė nesiskiria, jeigu jų rezultatai tapatūs, o motyvacijos skirtingos. Vienas žmogus šoka gelbėti kito skatinamas pareigos, kitas - tikėdamasis atlygio. Pasekmių principas. Šis principas veiksmo kokybę ar poelgius vertina pagal padarinius, nepaisant paties turinio ir remiasi tų padarinių skaičiavimu. Naudingumo principas. Yra kriterijus, kuriuo vertinamos poelgio pasekmės – poelgio pasekmių naudingumas realizuojant savaiminę gėrybę. Hedonizmo principas. Utilitarizmas apibrėžia savaiminę gėrybę kaip žmogiškų poreikių bei interesų tenkinimą. Socialinis principas. Plėtodamas Hume ir Smith požiūrį, utilitarizmas atmeta egoistinį hedonizmą. Veiksmo padariniai, Milio manymu, turi būti naudingi. Tačiau naudingi ne tik pačiam veikiančiajam, o visiems su veiksmu susijusiems asmenims, iš jų ir pačiam moraliam veikėjui.. Deontologija – etikos šaka, sprendžianti pareigos problemą. Deontinė etika – etikos kryptis, kurioje moralinė kokybė (privalomumas arba draudžiamumas) laikoma nepriklausoma nuo jos padarinių. Immanuelis Kantas. KATEGORINIS IMPERATYVAS. I.Kantas pirmasis moralę atskiria nuo laimės. Anot jo, akivaizdu, jog gras elgesys ne visada užtikrina laimę.. Moraliniu požiūriu geras poelgis yra tik tada, kai jo paskata yra grynoji moralės principo, kaip tokio, forma. Deontologijos ir utilitarizmo palyginimas. Hipokrato priesaika lietuvių kalba...
0

Vadybininko etiketasparsisiųsti


Lapų skaičius: 17
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Pirmasis pokalbis. Elgesys susitikimuose ar konferencijose. Dalykiniai pietūs. Elgsena sudėtingose situacijose. Pokalbis su vadovu. Tinkamas drabužių ir jų priedų pasirinkimas. Neišvengiamas papuošalas. Kontrolinis sąrašas: oficiali vyro apranga. Kontrolinis sąrašas: oficiali moters apranga. Bendravimas telefonu. Rašysena. Dalykinis laiškas. Išvados. Literatūra. Įvadas. Šiais laikais daugeliui abejonių nekelia, kad verslo žmonių įtaka visuomenėje vis sparčiau auga ir jie yra neatsiejama jos dalis. Taip pat auga ne tik jų galia, bet ir vaidmuo visuomenėje bei svarba. Ši verslo galia daro vis didesnį poveikį ir įtaką įvairioms visuomenės gyvenimo sritims. Ji ne tik turi įtakos formuojant šalies įvaizdį, pokyčiams darbo rinkoje, bet ir formuojant vartotojų kultūrines orientacijas per siūlomas prekes ir paslaugas. Todėl vis labiau visuomenės sąmonėje įsitvirtina mintis, kad verslininkas turi prisiimti didesnę atsakomybę ir ne tik už gerovės kūrimą visiems, bet ir puoselėjamas vertybes bei naudojamas priemones iškeltiems tikslams pasiekti. Taigi jo veikla ir jo rezultatai imami vertinti ne tik ekonominiu, teisiniu, bet ir etiniu aspektu. Etika keičia požiūrį į verslo pasaulį. Įsigali nuostata, kad etikos žinios yra ne tik verslo žmonių bendrojo išsilavinimo reikalas. Etika įgauna funkcinę reikšmę, ekonominiam pelnui pasiekti. Ji labai įvairiai veikia visuomenės socialinį gyvenimą, didžia dalimi formuoja jos narių ekonominį mąstymą. O šis savo ruožtu betarpiškai veikia ūkinių subjektų veiklą ir įtakoja jų priimamus sprendimus, kurie gali intensyvinti ar slopinti ekonomiką. Verslo etika - viena iš jauniausių ir sparčiausiai besiplėtojančių mokslo sričių.
0

Valstybės tarnautojų etikaparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Etikos samprata. Valstybės tarnautojo etika. Teisiniai dokumentai, reglamentuojantys valstybės tarnautojų etiką. Išvados. Literatūra. Įvadas Žmogus nuolat gyvena kitų žmonių aplinkoje, kontaktuoja su kitais žmonėmis, bendrauja, palaiko draugiškus ar nelabai santykius ir pan. kadangi nuolat bendraujame vieni su kitais, neretai jaučiame, kad yra pažeista privati mūsų erdvė, kad nesilaikoma tam tikros bendravimo etikos. Daugiausia tai dviejų kontaktuojančių pusių klausimas, kuris ir yra tarp jų išsprendžiamas. Daugelis organizacijų turi pasitvirtinusios savo etikos kodeksus, kad darbuotojai vienaip ar kitaip suvoktų įstaigos prioritetus bei gerbtų vieni kitus. Dažniausia tuo ir yra apsiribojama. Tačiau dažnai visuomenės informavimo priemonėse pastebime informaciją apie tai, kad tam neetiškai elgiasi valstybės tarnautojai. O juk jie turėtų būti pavyzdžiu aplinkiniams, kadangi, atstovaudami valstybę ir tiesiogiai kontaktuodami su kitais, jie tarsi reprezentuoja valstybę aplinkinių akyse, formuoja nuomonę apie svarbiausias šalies institucijas ir pan. Vis dėl to vis dažniau pasitaiko, kad yra pažeidžiamas valstybės tarnautojo etikos kodeksas, kurio ir derėtų laikytis asmenims, dirbantiems valstybės tarnyboje. Tie, kurie dirba valstybės tarnyboje, turėtų dirbti reprezentatyviai ir etikos nepaisymas turėtų būti griežčiau pastebimas bei reglamentuojamas. Kalbant apie valstybės tarnautojų etikos pažeidimus, derėtų pastebėti, kad etikos pažeidimai gali būti labai įvairūs. Tas pats pasakytina apie valstybės tarnautojų etikos pažeidimus. Todėl siekiant išsamiau pažvelgti į šią problemą, derėtų nuosekliai išanalizuoti konkretų pavyzdį. Šio darbo tikslas – naudojimosi tarnybine padėtimi valstybės tarnyboje atvejo analizė.
0

Valstybės ydos, su kuriomis susiduriuparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Rašinys
Darbe esantys žodžiai: Naujuosius metus pasitikau optimistiškai. Perskaičiau savo gimtojo miesto rajoniniame laikraštyje ,,Ukmergės žinios“, kad 2013m. Lietuvos namų ūkiai pasitinka geriau nusiteikę, teigia ,,Swedbank“ asmeninių finansų instituto vadovė Lietuvoje Odeta Bložienė, pristačiusi tradicinę namų ūkių finansinių metų apžvalgą. Jos duomenimis, realus namų ūkio vartojimo augimas Lietuvoje buvo vienas didžiausių Europoje ir siekė 3 procentus ,t.y. augo sparčiau nei kainos. Tačiau vidutinis darbo užmokestis šalyje per 12 mėnesių padidėjo 2,4 procento.Nuo 2013m. padidėjo minimali mėnesinė alga nuo 850Lt. iki 1000Lt. Realai gaunamas atlygimas padidės apie 100Lt. Pamąsčiau, kokį pagerėjimą jausiu aš ir mano tėvai. Aš laisvu laiku dirbu, mano atlyginimas padidės apie 100Lt. Tai - jau papildomos pajamos buto nuomai bei pragyvenimui. Tačiau mano tėvų darbo užmokestis nepasikeis, tėčio darbdaviai ne laiku moka atlyginimą, todėl problematiška, kai reikia mokėti už mokslą.
0

Verslo etikaparsisiųsti


Lapų skaičius: 1
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: Verslo etikos apibrėžimas-Mokslinio pažinimo sritis ir taikomoji disciplina, nagrinėjanti moralinių principų ir standartų, darančių įtaką elgsenai verslo pasaulyje, taikymą konkrečiose situacijose. Etika – tai mokslas, tiriantis moralę.Tai filosofijos mokslo šaka, nagrinėjanti žmogaus moralines savybes ir vertinanti žmogiškuosius poelgius. Profesinė (funkcionaliai diferencijuota, vaidmeninė) etika išreiškia tam tikrą konkretų elgesio normų rinkinį ar elgesio kodeksą, kuriuo turi vadovautis tam tikro profesinio vaidmens atlikėjas, priimdamas sprendimus. Visos etikos teorijos: Religinės etikos nuostatomis. Jo pagrinde glūdi orientacija į absoliučias moralines vertybes, kurių ištakų dera ieškoti judaizmo ir krikščionybės tradicijoje. Pradininkas Aristotelis. Utilitarizmo teorija. Utilitarizmas (lot. utilitaris – nauda) kaip etinė teorija sietina su XIX a. anglų filosofų J. Bentham (1748-1832) ir J.St. Mill (1806-1873) vardais. Bendriausia prasme utilitarizmo etika, tirdama, kaip žmogus turi pasielgti, formuluoja tokį moralaus elgesio kriterijų: poelgis (veiksmas) laikomas geru, jeigu iš jo turi naudos kuo didesnis žmonių skaičius. Bet kuris veiksmas yra teisėtas etiniu požiūriu tik tuo atveju, jeigu suminis šio veiksmo naudingumo efektas viršija suminį bet kurio kito veiksmo, kuris gali būti atliktas vietoje pirmojo, naudingumo efektą.
0

Viduramžių filosofijos reikšmė ir jos įnašas dorovės principų analizeiparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Viduramžiais buvo tik viena filosofija, visa kita buvo draudžiama, atmetama, kritikuojama. Tais laikais pagrindinė mokslo, filosofijos ir religijos paskirtis buvo įtvirtinti tikėjimą, išganyti sielą. Protas ir tikėjimas nebuvo absoliučiai ir griežtai supriešinami, bet tikėjimas buvo skelbiamas aukščiau už žinojimą. Dievas, visa ko pradžia ir pabaiga. Kadangi pasaulio sukūrimas yra Dievo, kaip absoliutaus gėrio, visiško gerumo išraiška, kurdamas jis veikia ne savivaliaudamas, o suprasdamas – taigi tvarkingai, dėsningai, patikimai ir žmogui ir sau. Pasaulio tvarka pasireiškia Dievo tobulumas. Aurelijus Augustinas - krikščioniškos filosofijos, kuri buvo vadinama patristika, žymiausias pirmtakas, viduramžių laikų filosofas. Aurelijui Augustinui atitinkamai jo gyvenimo ir filosofavimo laikų išminčiams pagrindinė mąstymo kategorija buvo Dievas. Tik Dievas yra tikroji ir aukščiausioji būtis, ir tik jo būtis yra savaiminė ir amžina. Tais laikais buvo propaguojama idėja, kad Dievas sukūrė viską iš nieko, tuo viduramžiai ir skyrėsi nuo antikos laikų filosofijos, kai buvo manoma, jog dievai buvo lyg architektai, kuriantys, kaip žmonės iš tam tikros medžiagos. Krikščionybė tai paneigė. Dar daugiau, viskas pradedant Dievu ir jo santykiu su pasauliu ir baigiant žmogumi su juo begaliniu paklusnumu Dievui, viskas yra Dievo valioje, Dieve ir Dievu duota, sukurta. Žmogaus gyvenimo prasmė – yra vykdyti kūrėjo valią, su kuriuo yra susiję absoliučiai viskas, pradedant nuo pasaulio sukūrimo, Dievo ir žmogaus santykių, pačių žmonių santykių, žmonių jausmų, veiksmų, mąstymo ir baigiant materialiais daiktais. Visas kultūrinis žmonių gyvenimas yra nuosekliai sutvarkytas ir persunktas religinių dogmų. Viskas veikia vieningai ir tikslingai, o visa, kas netelpa į vieningumo dėsnius laikoma klaidomis ar erezija. Nors viduramžių filosofai kelia tikrai daug klausimų, į kuriuos kartais pristingus argumentacijos net religijoje, jie palieka tai Dievo valiai, visgi jų samprotavimų ir tiesos paieškų kelias vertas dėmesio ir yra tikrai labai įdomus ir intriguojantis.
0

Paieška


bottom