top


Konspektai.com > Istorija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Mezolitasparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Mezolitas - vidurinis akmens amžius – archeologinis laikotarpis po paleolito. Terminą 1865 m. pavartojo Džonas Lubokas. Periodizavimas. Mezolitas yra visuomenės raidos laikotarpis, apimantis holoceno epochos preborealio, borealio ir atlančio periodus (8000–5500/5300 m. pr. m. e.). Iš dalies mezolitas įsiterpia tarp dviejų skirtingų klimato laikotarpių: driaso III ir atlančio. Materialiosios kultūros raidos požiūriu mezolitas yra tarp mikrolitų ir keramikos dirbinių atsiradimo, ūkio požiūriu – tarp labiausiai išplėtoto miškų zonos pasisavinamojo ūkio ir gamybinio ūkininkavimo pradžios, visuomeninės raidos požiūriu – tarp klajoklių medžiotojų, žvejų ir maisto rinkėjų bendruomenių ir sėsliųjų gyvulių augintojų ir žemdirbių bendruomenių susidarymo. Mezolito laikotarpiu žmogus kaip biologinė būtybė prisitaikė gyventi pakitusioje gamtinėje (dažn. miškų) aplinkoje.
0

Mirtis LDK visuomenės pasaulėjautojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Mirtis visais laikais buvo laukiama ir suprantama kitaip. Kieviena kultūra turi savitas mirusiojo išlydėjimo, laidojimo tradicijas, kurių buvo laikomasi norint pagerbti žmogaus atminimą, palengvinti jo pomirtinį kelią. Šiame referate, remdamasi M. Paknio knyga „Mirtis LDK kultūroje XVI-XVIII a.“ bei kitais šaltiniais, bandysiu smulkiau apžvelgti mirties jaukinimo ir įprasminimo būdus LDK. Ieškosiu atsakymų į iškilusius klausimus, stengsiuos paaiškinti kaip to meto visuomenėje suprantamas išsiskyrimas su pasauliu, galiausiai, kaip ruošiamasi mirčiai, pomirtiniam gyvenimui.
0

Mokslas ir karyba Senovės Graikijojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Žymiausi Senovės Graikijos filosofai Sokratas Vienas iš žymiausių pasaulio filosofų. Tai buvo vienas iš nedaugelio filosofų, kuris sugebėjo gyventi taip, kaip jis kitus mokė gyventi. Tikriausiai tai yra pagrindinis kriterijus, padaręs Sokratą tokiu žymiu žmogumi. Sokrato gyvenimas laikomas išminčiaus idealu, o jo mokslas-filosofijos istorijos atskaitos tašku. Platonas Objektyviojo idealizmo pradininkas. Sokrato mokinys, rėmęsis taip pat pitagorininkų Parmenido, Herakleito filosofija. Būdamas 40 metų Atėnuose įkūrė filosofijos mokyklą, vadinamąją Platono akademiją. Parašė apie 30 filosofinių dialogų. Žymiausias jo mokinys – Aristotelis. Harmonija Platonui buvo gėris, teisingumo išraiška ne tik vidiniame, bet ir socialiniame gyvenime, kurio idealą jis vaizdavo valstybės utopijoje. Ideali valstybė turinti siekti teisingumo, vadovaudamasi visiems bendru tikslu ir pajungdama jam asmeninius interesus.
0

Mokslo revoliucijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: XX a. vidurys ir antra pusė – tai laikotarpis, kai sparčiai žengė į priekį mokslas ir technika. Pažanga palietė visas mokslo sritis – fiziką, biologiją, mediciną. Atsirado ir naujų mokslo šakų. Prasidėjo kosmoso tyrimo ir kompiuterių era. Mokslo revoliucija turėjo tiek teigiamų, tiek neigiamų pasekmių. Išmokę panaudoti branduolinę energiją, žmonės įgyvendino seną savo svajonę – pakilo į kosmosą. Sužinota daug naujo apie Saulės sistemą. Be aplink žemę skriejančių dirbtinių palydovų būtų neįmanomos šiuolaikinės telekomunikacijos. 1957 m. SSRS paleido į kosmosą palydovus “Sputnik 1” ir “Sputnik 2”. 1961 m. Į kosmosą pakilo kosmonautas J. Gagarinas. 1965 m. Kosmonautas A. Leonovas pirmasis išėjo į atvirą kosmosą. 1969 m. JAV astronautai Amstrongas ir Oldrinas nusileido Mėnulyje 1981 m. Sukurtas pirmasis daugkartinis erdvėlaivis “Columbia”. 1999 m. Orbitoje aplink Žemę imta montuoti tarptautinė kosminė stotis
0

Napoleonas bonapartasparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Napoleonas gimė 1769 m. rugpjūčio 15 d. Ajače, Korsikos saloje, bajoro šeimoje. Mokėsi Prancūzijos karo akademijoje. 1785 m. baigė gaudamas leitenanto laipsnį. 1796-1797 m. Tulono apgultyje sėkmingai vadovavo prancūzų armijai Italijoje kovoje su anglais. 1798-1799 m. vadovavo nesėkmingam prancūzų įsiveržimui į Egiptą. Pralaimėjęs grįžo į Prancūziją ir užėmė aukštą konsulo postą. Pamažu tapo neginčijamu Prancūzijos valdovu. Napoleonas reformavo Prancūzijos finansų ir teismų sistemą, įkūrė banką ir universitetą, centralizavo šalies valdymą, išleido civilinį kodeksą „Napoleono kodeksas". 1804 m. jis pasiskelbė imperatoriumi, o 3 savo brolius paskyrė kitų Europos valstybių valdovais. 1805 m. po Austerlico mūšio jis užėmė Austriją, 1806 m. — Prūsiją, 1808 m. po sukilimų labai sunkiai ir neilgam įsigalėjo Ispanijoje. Bandymai susilpninti ar palaužti Angliją baigėsi nesėkme. Didžiausia Napoleono klaida buvo 1812 m. pradėtas karas su Rusija. Dėl neįvertinto priešo sumanumo ir gamtinių sąlygų kaitos, bei ligų, 700 tūkst. Napoleono armija nepasiekė užsibrėžtų tikslų ir patyrė didžiulių nuostolių.
0

Neolitines kultūrosparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Neolitinė rytų pabaltijo kultūros. Narvos kultūra - III tūkstantmečio pr. m. e. antrąjį ketvirčio ir vidurinio neolito ir žalvario amžiaus pradžios archiologinė kultūra, pavadinta pagal tirinėtą Narvos vietovę šiaurės rytų Estijoje. Terminą 1967 metais pasiūlė N. Gurina, kuri pabrežė aiškų šios ir vietinės Kundos kultūros ryšį. Tai patvirtino ir vėliau tyrinėti Estijos, Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos paminklai. Paplitusi Estijoje, Latvijoje, vakarū ir rytų Lietuvoje, Sankt Peterbugo, Psokovo, Kaliningrado srityse, vakarinėse Novgorodo ir Smolensko sričių dalyse (Rusija), šiaurės Baltarusijoje.
0

Otas fon Bismarkasparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Darbo tikslas: Trumpai papasakoti apie Otą fon Bismarką : jo gimimą, svarbiausius pasiekimus, atminimo įamžinimą. 1862 - 1890 m. prižiūrėjo Vokietijos suvienijimą. Nuo 1867 m. buvo Šiaurės Vokietijos sąjungos kancleris. Kai 1871 m. atsirado antroji Vokietijos imperija, tapo jos pirmuoju kancleriu ir buvo pramintas „Plieniniu kancleriu“.
10

Pagrindiniai feodalizmo bruožaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Feodalizmas – viduramžių ir naujųjų amžių pradžios visuomeninė santvarka, susiklosčiusi žlugus Vakarų Romos imperijai, V–VI amžiuje. Dažniausiai feodalizmu vadinama tokia santvarka, kai valstybė yra suskirstyta beneficijomis, lenais, feodais Agrarinis ūkis ,kur žemė yra pagrindinis pragyvenimo šaltinis . Visuomenė pasiskirsčiusi į žemininkų ir jos priklausančių nelaisvųjų ar asmeniškai laisvųjų žemdirbių masę. Karalius valdo valstybę per diduomenę ir yra pirmasis tarp lygiųjų.
0

Parakinių ginklų atsiradimas ir raidaparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Temos aktualumas ir reikšmingumas. IX amžiuje Tangų dinastijos laikotarpiu Kinijos alchemikai įvairiausiais būdais bandė išrasti gyvenimo eliksyrą, tačiau tokiu būdu atsitiktinai išrado pagrindinius parako elementus, išgavo sprogimą sukeliantį mišinį. Pradžioje parakas buvo siejamas tik su fejerverkais, kurie buvo skirti linksminti žmones. Tačiau vėliau kinai suvokė, kad šį mišinį būtų galima panaudoti ir karo metu. Kaip bebūtų pirmieji parako formulės užrašymo šaltiniai atkeliauja iš XIII amžiaus. Juos užrašė Anglijos vienuolis Roger Bacon. Naujienos keliavo greitai ir tai sukėlė didžiulę ginkluotės revoliuciją Europoje. Didesni ir geresni ginklai išvydo dienos šviesą ir taip palaidojo senuosius kovos ginklus. Taigi XIV-XV a. Išradus paraką atsirado parakinai ginklai -pabūklas, patranka, arkebūza, muškieta, pistoletas, raketos, granatos, minos, ir kitokie parakiniai ginklai, kuriuos mes žinome šiandien. Ginklo įtaka karo atžvilgiu šiai dienai yra akivaizdi, kadangi nuo tada, kai pirmą kartą buvo panaudotas ginklas, iki dabar, kai žmogaus vaidmuo tiesioginiame mūšyje lieka minimalus, nes „kariauja“ aukštosios technologijos, karo baigtį lemia galimybė jomis disponuoti.
0

Parlamentarizmo raida ir Anglijos revoliucijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 35
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Parlamentarizmo raida ir anglijos revoliucija. Anglijos parlamentas. Nuo XIII a. Anglijos karalius valdė privalėdamas atsiklausti parlamento, kurį sudarė dveji rūmai, lordų ir bendruomenės. Lordų rūmuose posėdžiaudavo aristokratai ir vyskupai jie vykdė ir aukščiausiojo teismo funkcijas, o bendruomenių rūmų deputatus rinkdavo turtingieji gyventojai, dažniausiai žemvaldžiai ir pirkliai. Tarp karaliaus ir parlamento vyko nuolatiniai konfliktai dėl valdžios pasidalijimo. Kartais konfliktus paaštrindavo ir dideli religiniai nesutarimai, nes šalį valdė tai katalikai, tai protestantai. Elžbieta. Stiuartai. Ilgasis parlamentas. “ilgojo parlamento” nutarimai. Pilietinis karas. Oliveris kromvelis (1599-1658 m.). Airijos sukilimas. Škotija. Karai. Nepasitenkinimo o. Kromvelio vidaus politika priežastys. Monarchijos atkūrimo priežastys. Pagal “habeas corpus act”. Valstybinis perversmas anglijoje “šlovingoji revoliucija”. “teisių bilis”. Išvada. Priežastys. Rezultatai. Šaltiniai.
10

Paieška


bottom