top


Konspektai.com > Istorija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Barokas, rokokas, klasicizmasparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Barokas gimė Italijoje 16 a. - tai organiška Renesanso meno tąsa. Iš Italijos jis paplito visoje Europoje ir ypač suklestėjo tose šalyse, kuriose katalikiška bažnyčia įtvirtino savo pozicijas kontrreformacijos dėka. Kontrreformacija buvo reakcija į svarbų istorinį įvykį - Liuterio bažnyčios reformą, kuri toliau rutuliojo esminius Europos kultūros bruožus – individualumą ir pasaulietiškumą. Tai lėmė vis didesnį dėmesį žemiškoms, materialioms vertybėms, o religinį dvasinį žmogaus gyvenimą pamažu keitė egzaltuotos emocijos ir besaikis vitališkumas. Visa tai atsispindi baroko mene. Vaizduojamojoje dailėje įsivyrauja dinamiškumas, įtampa, kuri išreiškiama diagonalinio judėjimo kompozicijoje akcentavimu, įvairiais sudėtingais rakursais, tonų, formų ir medžiagų kontrastais, detalių gausa ir saiko praradimu. Architektūroje ir taikomojoje dailėje
0

Benitas Musolinisparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Benito Amilcare Andrea Mussolini gimė 1883 m. liepos 29 d. Predappio, Italija mirė – 1945 m. balandžio 28 d. Giulino di Mezzegra, Italija. Benitas Musolinis gimė kalvio Musolinis mokėsi bažnytinėje mokykloje. 1902 m. pradėjo dirbti mokytojo padėjėju. Išvyko į Šveicariją, ten baigė Lozanos universitetą Jaunystėje pasinėrė į politiką, žavėjosi anarchizmu, vėliau tapo vienu iš socialistų partijos vadovu Buvo išsilavinęs, talentingas žurnalistas, geras oratorius.
0

Budizmasparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Keista, tačiau savo tėvynėje Indijoje budizmas neįsitvirtino. Nuo VII a. budizmą neabejotinai nustelbė induizmas, kurio orientacija į dievobaimingą pamaldumą geriau atitiko paprastų žmonių religinius poreikius. Nuo XI a. budizmas Indijoje jau vaidina tik nereikšmingą vaidmenį. Tačiau pastaraisiais metais daktaras Ambedkaras atvertė į budizmą daugybę parijų, “neliečiamųjų klasei“ priklausančių asmenų. Jų dabar apie 5 milijonus. Tikslas vienas, kelių daugybė. Vadžrajanos budizmas – viena iš pirmųjų budizmo atšakų. Žodis “vadžia“ kažkada reiškė dievo Indros Perkūno vėzdą, vėliau juo imta žymėti ypatingą substanciją kurią įsivaizduojama esant skaisčią persišviečiančią ir atsparią kaip deimantas. Todėl vadžrajana paprastai verčiama “deimantinė važiuoklė“. Lamaizmas yra tibetiškasis budizmas, išpažįstamas Tibeto vienuolių tie savo, tie gretimose šalyse. Iš pradžių žodis “lama“ reiškė aukšto rango dvasinį mokytoją, bet vėliau “lama“ imta vadinti kiekvieną vienuolį. Dzenbudizmas, ypač svarbus Japonijos tikėjimas, atsirado Kinijoje, kur jis vadinosi čan, kas kinų kalba reiškia meditaciją. Japoniškosios sektos. Japoniškosios sektos, atsiradusios budizmo idėjomis lydantis su tradiciniu sintoizmu, yra gausios ir įvairios. Budizmą išpažįstančios šalys. Tikslas vienas, kelių daug. Vadžrajanos budizmas. Lamaizmas. Dzenbudizmas. Japoniškosios sektos.
10

Ciceronasparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Cicerono gyvenimas. Markas Tulijus Ciceronas (Marcus Tullius Cicero) gimė 106 m. pr. Kr. sausio 3 d. Arpino kaime (apie 150 km nuo Romos). “Cicer” lotynai vadina žirnį, o Cicerono prosenis, matyt, ant nosies galo turėjo randą kaip žirnio užuomazgą, nuo kurios ir gavo tą pravardę. Jis nesigėdyjo šios pavardės ir pažėjo ją išgarsinti. Ciceronas sulaukęs mokyklinio amžiaus, įrodė, ko iš tiesų vertas jo vardas. Parodęs nepaprastus gabumus, jis taip pagarsėjo ir tokį vardą įgijo tarp vaikų, kad jų tėvai ateidavo į mokyklą, norėdami savo akimis pamatyti Ciceroną ir patys įsitikni tuo, kas buvo kalbama apie jo mokslumą ir tūleriopus gabumus. Vaiskystėje jis dar tetrametru parašęs nedidelę poemą “Poncijus Glaukas”. Jo motina Helvija, kilusi iš garbingos giminės ir gražiai gyvenusi. Cicerono tėvas priklausė raitelių luomui, kurio reikšmė Romos diduomenės gyvenime I a. pr. Kr. ėmė aiškiai didėti, o senatorių luomo autoritetas, atvirkščiai, smuko.
0

Didieji geografiniai atradimaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 25
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Didieji geografiniai atradimai Didieji geografiniai atradimai – XV-XVI a. Ispanijos ir Portugalijos jūreivių ekspedicijos,per kurias buvo atrasta naujų žemynų ir jūrų kelių. Tai 1492 m. Amerikos ir 1498 m. Jūrų kelio į Indiją atradimai bei 1519-1522 m. Pirmoji kelionė aplink pasaulį Geografinių atradimų amžiaus idėja atsirado Renesanse, kai pradėjo plisti naujos technologijos. Buvo sukurti geresni ginklai ir laivai. Kilo idėja atrasti kelią į Aziją per vakarus. Svarbūs įvykiai buvo karakų ir karavelių išradimas
0

Elektronikos pasiekimai Lietuvojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Telekomunikacijų ir elektronikos tikslai bei uždaviniai. Lietuvos įmonės, kuriose gaminami ir produktyvuojami. Elektronikos prietaisai. Uab "auregis". Bod group. Elekon. Uab elinvision. Uab „eltesta“. „linomos“. Uab „modematic“. Uab "rgg". Uab "švaitas". Uab „tipas“. Apibendrinimas. Naudotos literatūros sąrašas. Šių laikų elektronikos pasiekimai gana stipriai pažengė į priekį. Atsigauna ir elektronikos pramonė. Telekomunikacijos yra viena iš sparčiausiai besivystančių Lietuvos ūkio sričių. Šių sričių plėtra glaudžiai susieta su naujausiais fizikos, elektronikos, matematikos ir inžinerinių mokslų pasiekimais. Be inžinerinės krypties specialistų, tolesnei plėtrai reikalingi ir platų fizikinį išsilavinimą turintys darbuotojai. •Patenkinti telekomunikacijų paslaugų teikimo organizacijų poreikį specialistams; •Patenkinti valstybinių telekomunikacijų organizacijų poreikį specialistams; •Paruoštų specialistų įgūdžiais bei žinojimu skatinti tarptautinį Lietuvos bendradarbiavimą telekomunikacijų ir elektronikos srityje bei padėti atsigaunančiai Lietuvos elektronikos ir telekomunikacijos pramonei; •Telekomunikacijų ir elektronikos žinių ir mokslinių įgūdžių formavimas tiksliųjų bei gamtos mokslų pasiekimų pagrindu; •Fizikinių ir matematinių žinių sąsajos su šiuolaikiniais telekomunikacijų, informacinėmis bei elektroninių sistemų technologijomis; •Telekomunikacijų bei elektronikos verslo, paslaugų gamybos bei mokslo plėtra Lietuvoje; •Paruoštų specialistų gebėjimas pritaikyti bei perteikti kitiems naujausius fizikos mokslo, telekomunikacijų bei elektronikos pasiekimus.
0

Europos konstitucijos istorijos apžvalgaparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Interpretacija
Darbe esantys žodžiai: 2001 m. Belgijos mieste Lakene 15 tuometinių ES valstybių narių ir vyriausybių vadovai nusprendė sušaukti Europos Konventą, kuriam būtų pavesta parengti tekstą, pakeisiantį egzistuojančias Europos sutartis. Europos Konventas, pirmininkaujamas Valery Giscard d‘Estaing, darbą pradėjo 2002 m. Vasario 28 d. Konventą sudarė 105 nariai. Šie nariai atstovavo vastybių narių ir valstybių kandidačių vyriausybes, šių valstybių nacionalinius parlamentus, Europos Parlamentą ir Komisiją. Konvento darbe taip pat dalyvavo 13 stebėtojų, atstovaujančių Regionų, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetus, Europos socialinius partnerius ir Europos ombundsmeną. Visos Konvento sesijos vyko viešai, o visi ofiacialūs dokumentai buvo skelbiami, visų pirma internete. Po 16 mėnesių darbo 2003 m. Birželį-liepą Konventas bendru susitarimu patvirtino Sutarties dėl Europos Konstitucijos projektą (Europos Konstituciją). Lietuva į Konvento darbą įsitraukė kaip šalis kandidatė pačiame derybų dėl narystės ES įkarštyje, o baigė kaip stojanti į ES valstybė. Remiant bei pristatant Lietuvos pozicijas Konvente didžiausias dėmesys buvo skiriamas pagrindiniams elementams, lėmusiems ES projekto sėkmę valstybių narių lygybės, demokratinio atstovavimo, Bendrijos metodo bei ES institucinės architektūros principams. Šis projektas buvo pateiktas Tarpvyriausybinei Konferencijai, sudarytai tada esančių ir būsimų valstybių narių vyriausybių atstovų. Valstybių ir vyriausybių vadovai galutinį susitarimą pasiekė 2004 m. Birželio 18 d. 2004 m. Spalio 29 d. Romoje buvo pasirašyta Europos Konstitucija. Konstitucijos tekstas yra padalintas į 4 dalis. Pirmoje dalyje apibrėžiamos ES vertybės, tikslai, kompetencija, sprendimų priėmimo procedūros ir institucijos. Joje taip pat apibūdinami ES simboliai, pilietybė, demokratinis gyvenimas ir finansai. Antroje dalyje pateikiama ES Pagrindinių Teisių Chartija. Trečiojoje dalyje aprašomos ES politikos, vidaus ir išorės veiksmai ir...
0

Hieroglifaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 17
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Hieroglifai. Egiptiečių raštas. Hieroglifinis raštas. Hieratinis raštas. Demotinis raštas. Majų raštas. Ideogramos. Silabogramos. Kinų raštas. Dantiraštis. Raida ir įvairovė. Japonų raštas. Kinų kalbos įtaka ir rašto sistema. Rašymo būdas ir kryptis. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas. Manoma, kad patys seniausieji bendravimo ženklai išplito kartu su homo erectus prieš porą milijonų metų, galbūt net daugiau. Pirmuosius žingsnius į rašto sukūrimą žmogus žengė dar prieš 20 - 30 tūkstančių metų. Keičiantis žmogaus protui, keitėsi ir susisiekimo sistema, kol galiausiai apie 3800 m. pr. Kr. Mesopotamijos civilizacijoje buvo sukurtas pirmasis hieroglifinis raštas. Jį sukūrė šumerai. Mokslininkai tyrinėdami senovės civilizacijas atrado ir senesnių rašto užuomazgų, tačiau tai buvo tik pavieniai ženklai, o ne jų sistemos. Hieroglifai kilo iš piešinių, vėliau įgavo reikšmę, kol galiausiai tapo raštu. Šiame darbe ir pabandysiu aptarti seniausią rašto formą – hieroglifus, jų rūšis. Hieroglifas - kai kurių rašto sistemos ženklo, paprastai turinčio simbolinę, o ne fonetinę reikšmę ir išreikšto stilizuotu piešiniu, pavadinimas. Hieroglifas gali būti stilizuoto gyvūno, daikto, geometrinės formos pavidalo ir reikšti tiek konkretų daiktą, tiek abstrakčią idėją, veiksmą. Dalis hieroglifų būna sudėtiniai ir gali reikšti visą sakinį ar posakį. Rašto sistemos, naudojančios hieroglifus: Egiptiečių raštas Majų raštas Kinų raštas Dantiraštis Japonų raštas
0

Įmonės „X“ personalo valdymo analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 26
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Personalo valdymo analizė. Personalo struktūra ir planavimas. Personalo valdymas ir motyvacija. Darbuotojų kaita ir jos priežastys. Darbuotojų atrankos, priėmimo ir orientacijos procesas. Įmonės „x“ personalo valdymo analizė. Bendra informacija apie įmonę. Organizacinė valdymo struktūra. Valdymo informacinės sistemos ir jų panaudojimas įmonėje. Išorinės aplinkos analizė. Personalo valdymo tobulinimo planas. Personalo valdymo funkcijų tobulinimas. Darbuotojų verbavimo ir atrankos tobulinimas. Darbuotojų karjeros planavimo tobulinimas. Darbuotojų skatinimo sistemos pasiūlymai. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedas „x“ įmonės organizacinė struktūra. Kiekvieną dieną organizacijos ir kompanijos susiduria su žmogiškųjų išteklių sprendimo problemomis, vis labiau supranta, kad pagrindinis kompanijos turtas yra – žmonės, kurie dirba šioje organizacijoje. Visame pasaulyje personalo vadovai sprendžia tokias esmines problemas kaip motyvacijos stoka įmonėje, personalo dažna kaita, apmokymų ir kokybės valdymo, personalo valdymo tobulinimo planus. Todėl šiame darbe pirmiausiai norėčiau akcentuoti kaip tas problemas sprendžia įmonė „X“. Darbo aktualumas – išanalizuoti kaip vyksta personalo valdymas šioje kompanijoje, kaip atsižvelgiama į žmogiškųjų išteklių svarbą, siekiant strateginių tikslų ir kokiais būdais įmonės personalo valdymo padalinys tai gali pasiekti ir realizuoti. Darbo tema – „X“ įmonės personalo valdymo analizė Problema – „X“ įmonės personalo tobulinimas Darbo objektas – „X“ įmonės personalas Darbo tikslas – teoriškai išanalizuoti personalo valdymą ir praktiškai atskleisti „ X“ įmonės personalo valdymą. Darbo uždaviniai:
0

Imperatorius Augustas ir jo valdymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Valdymo pradžia, pilietiniai karai. Disciplina kariuomenėje, karai. Mintys apie respubliką ir reformos valdymo aparate. Miestai. Jų puošimas ir suskirstymas, reformos teisėtvarkoje. „Tautos grynumas“. Imperatoriaus būdo bruožai. Išvados. Literatūros sąrašas. Kiekvienas daiktas, žmogus, šalis turi savo istoriją, ir mes kiekvienas kuriame savo istoriją. Tik vienų ji ryškesnė, kitų blankesnė. Tik metai bėgdami įvertina tai, kas amžina. Tik jie atrenka kas verta, kas įsimintina, kas bus užfiksuota vadovėliuose ir kartų kartos studijuos apie tai. O kas neverta nugrimsta į užmarštį be jokių, net menkiausių pėdsakų. Vadinasi tai nebuvo net istorijos dalis, o jei ir buvo, tai tik menka ir neryški.
0

Paieška


bottom