top


Konspektai.com > Istorija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Senovės rytų civilizacijų atradimaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Šumerai. Babiloniečiai. Egiptiečiai. Hetitai. Indai. Kinai. Finikiečiai. Pirmieji išgavo bronzą (vario ir alavo lydinį) apie 3000 m. pr. Kr. Pirmieji išrado ratą. Pirmieji išmoko gaminti plytas iš molio. Pirmieji kūrė bibliotekas, archyvus. Pirmieji pradėjo jungti žvaigždes į žvaigždynus, suformulavo Zodiako sąvoką, suteikė žvaigždynams vardus (Jaučio, Šaulio, Ožiaragio). I tūkst. pr.Kr. sukūrė algebros pradmenis, sprendė lygtis su 3 nežinomaisiais, sugebėjo ištraukti kvadratinę ar kubinę šaknį. Pirmieji sukūrė vieną iš pasaulinių religijų – budizmą . Pirmieji įtvirtino kastų sistemą. Pirmieji pradėjo naudoti šilką. Pirmieji sudarė žvaigždžių katalogą .
0

Senųjų kultūrų atspindžiai šiuolaikinio dizaino pavyzdžiuoseparsisiųsti


Lapų skaičius: 26
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Gizos sfinksas, Chafris, Džedefris, Tutmosis IV. Gizos sfinksas yra simbolis, tūkstantmečius atstovavęs egipto esmę. Joks paveikslėlis neperduos jums to vaizdo ir įspūdžio, kol nepamatysite savo akimis. Iškirstas iš gizos plato pamatinės uolienos, sfinksas iš tiesų yra senovės egipto paslaptingas stebuklas. Liūto kūnas su karaliaus ar dievo galva atsirado, kad simbolizuotų jėgą ir išmintį. Iš šiaurinės sfinkso profilio pusės iškyla aikštėn kūno ir galvos proporcijos. Gali susidaryti įspūdis, kad galva yra mažoka pagal kūną. Kadangi kito dykumos paviršiaus lygis, dalis sfinkso kūno per tūkstantmečius buvo užpilta smėliu. Paskutinį kartą smėlis buvo nuvalytas 1905 m., kad pasimatytų visas sfinkso dydis ir grožis. Pačios letenos yra 15 m ilgio, o visas ilgis yra 45 m. Galva yra 10 m ilgio ir 4 m pločio. Kadangi tam tikri akmens sluoksniai minkštesni už kitus, erozija gan smarkiai pažeidė iškirstos skulptūros originalias smulkmenas.
0

Svarbiausi istorijos įvykiaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: IV tūkst. Pr. Kr. pabaiga Miestų valstybių atsiradimas Tarpupyje. 443m. Pr. Kr. Periklio valdymo pradžia Graikijoje. Apie 3000m. Pr. Kr. Vieningos valstybės susikūrimas Egipte. 338m. Pr. Kr. Mūšis prie Chordijos (Graikija) Apie 2600m. Pr. Kr. Pastatyta Cheopso piramidė Egipte. 334-325m. Pr. Kr. Makedoniečių kariuomenės žygis į Rytus. 1792-1750m. Pr. Kr. Hamurabio valdymas Tarpupyje. 218-201m. Pr. Kr. 2-asis Punų karas Italijoje. Apie 1750m. Pr. Kr. Beturčių ir vergų sukilimas Egipte. II a. Pr. Kr. vidurys Roma užkariauja Makedoniją ir Graikiją. Apie 1500m. Pr. Kr. Tutmozio III užkariavimai Egipte. 113m. Pr. Kr. Tiberijaus Gracho įstatymas Graikijoje. Apie 1200m. Pr. Kr. Trojos karas Graikijoje. 74-71m. Pr. Kr. Spartako sukilimas Romoje. II tūkst. Pr. Kr. pabaiga Dorėnų genčių įsiveržimas į Graikiją. 49m. Pr. Kr. Cezaris užgrobia valdžią Romoje. 776m. Pr. Kr. Olimpinių žaidynių pradžia Graikijoje. 30-14m. Pr. Kr. Oktavianas valdo Romą. 753m. Pr. Kr. Romos įkūrimas. 115-116m. Romos užkariavimai valdant Trajanui. 594m. Pr. Kr. Salono reformos Graikijoje. 284m. Diokletiano valdymo Romoje pradžia. 588m. Pr. Kr. Persai paima Babiloną. 395m. Romos imperijos padalijimas. 525m. Pr. Kr. Persai užkariauja Egiptą. 410m. Gotai užima Romą. 490m. Pr. Kr. Maratono mūšis Graikijoje. 476m. Vakarų Romos imperijos žlugimas
0

Svarbiausios Lietuvos istorijos datosparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: X tūkst. pr.Kr. – dabartinės Lietuvos teritorijoje įsikuria pirmieji nuolatiniai gyventojai. Apie 2500 m.pr.Kr. – į senųjų europiečių gyvenamas teritorijas ateina indoeuropiečiai. Apie 2000 m.pr.Kr. – susidaro baltai. Apie 1700 m.pr.Kr. – Lietuvos teritorijoje pasirodo pirmieji metalo dirbiniai. Apie VI-V a.pr.Kr. – formuojasi vakarų baltų gentys – prūsai, jotvingiai, kuršiai. 98 m. – romėnų istorikas Kornelijus Tacitas pamini Baltijos pajūrio gyventojus aisčius. Apie V a. – formuojasi rytų baltų gentys. 854 m. – kuršių karas su švedais. Apuolės pilies apgultis. 1009 m. – pirmąkart rašytiniuose Šaltiniuose minimas Lietuvos vardas.
0

Tautiniai drabužiai lietuvių kultūrojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Tautiniai dabužiai. Pagrindiniai tautinių rūbų skirtumai. Dzukų kostiumai. Žemaičių drabužiai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Sakoma, kad gražiai papuoštas ir kuolas esti gražus. Be abejo, drabužis daug ką reiškia, nors pačios didžiausios vertybės yra žmogaus viduje, jas rodo elgesys, kalba, gyvenimo būdas, veiksmai. Gyvename tokiu laikotarpiu, kai visko lengva gauti, reikia tik pinigų. Audeklų ir spalvų pasirinkimas gali patenkinti įnoringiausią vartotoją. Susidėvėjus ar susitepus rūbams, yra nemažai įvairių atnaujinimo bei skalbimo priemonių. Nieko panašaus neturėjo mūsų mamos, tuo labiau močiutės. O kaip plieksdavo baltumu iš tolo jų skarelės ir palaidinukės per rugiapjūtės ar linarovių talkas! Pasigamindavo viską pačios. Verpė linus, vilnas. Audė audimus. Išaudusios drobes tiesdavo ant pievos, laistydavo vandeniu – tegu saulė balina. O kad drabužiai ir audiniai būtų dar baltesni, mirkino arba virino juos pelenų šarme. Žinoma, skalbė tvenkinio ar upės vandenyje be rūdžių. Mano darbo tikslas a) Pasidomėti kokie tie tautiniai drabužiai. b) Kiek Lietuvoje susidarė moterų tautinių drabužių etninių tipų. c) Panagrinėti kokie pagrindiniai tautinių drabužių skirtumai.
0

Technikos istorija. Tecnikos paminklas Meridianasparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Rašinys
Darbe esantys žodžiai: Meridianas – medinis burinis laivas (barkentina). Prišvartuotas miesto centre, dešiniajame Dangės krante. Mokomasis burlaivis "Meridianas" pastatytas 1948 metais Suomijoje, Turku laivų statykloje kaip kontribucija Tarybų Sąjungai po Antrojo pasaulinio karo kartu su kitais 48 tokio tipo burlaiviais. Jų išlikę labai nedaug. Kone labiausiai pasisekė Estijon patekusiam tokio tipo burlaiviui. Dabar jis puikuojasi Taline. Mūsiškis, tekęs Klaipėdos jūreivystės mokyklai, buvo daugelio pokario būsimųjų laivavedžių, kapitonų pirmasis laivas. Jame jūros krikštą yrą gavę žinomi jūrų kapitonai: Vilius Pakalniškis, Z. Kaupas, Ričardas Lučka. "Meridianas" kaip mokomasis burlaivis nustojo veikęs 1967 metais.
0

Valdžia, kurią renkame patysparsisiųsti


Lapų skaičius: 1
Tipas: Rašinys
Darbe esantys žodžiai: Valdžia, kurią renkame patys. Visa politika galima prilyginti genocidui. Tai, ko nepadarė J. Stalinas su gulagais, padaro mūsų išrinktoji valdžia. Iš tikrųjų yra taip, kad kokia Lietuva, tokia ir valdžia. Kokie mes, tokia ir valdžia. Patys tą valdžią renkame. O kokie gi vis dėl to esame me, lietuviai? Dabartiniai mes, besirūpinantys kaip prikimšti savo pilvus. Jokie dvasiniai turtai mums nerūpi. Pasikeisme mes lietuviai, pasikeis ir visa kitas. Tik reikės daug daug metų. Lietuviai dažnai net nekeliauja į rinkimus, nes mano, jog vistiek niekas nepasikeis. Bet už tad tos pensininkės ir penksininkai nueina į rinkimus, ir išrenka mums valdžią. Ir dažnai ne tą, kuri būtų geriausia, o tą, kuri pažadėjo padidinti pensijas ir atpiginti cukų. Todėl mūsų valdžia ir yra tokia. Vidurinioji karta ir jaunimas neįstengia nueiti į rinkimus ir išreikšti savo nuomonės, o po rinkimų visi vėl verkiame, kad valdo tie patys žmonės. Deja, bet mūsų šalis nėra stipri. O kažkada gal ir buvo, galbūt 1410 metais. O dabar ji nėra stipri vien dėl to, .
0

Valstybingumo problema vakarų baltų gentyseparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: V. Žulkaus požiūrį į valstybingumo vakarų baltų gentyse problematiką, formavo archeologiniai tyrinėjimai, istorijos šaltiniai bei iki jo paskelbtos publikacijos apie baltų valstybių valstybingumo problematiką (Volkaitės-Kulikauskienės, Alseikaitės – Gimbutienės ir kt.) Savo publikacijoje „Baltų visuomenė ankstyvaisiais viduramžiais“V. Žulkus apžvelgia netik Vakarų, bet ir apskritai visų Baltų genčių genezę į valstybingumą, ir atsargiai užsimena apie priežastis„kodėl ne jokia kita gentis, o būtent Rytų Baltų regionas-Lietuvių gentis buvo dominantas valstybės susiformavime“.
0

Versalio rumų apžvalgaparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Darbo tikslas Surasti kuo daugiau informacijos šia tema. Parengti tekstinį ir vaizdinį darbo pristatymą Uždaviniai Apžvelgti Versalio rūmų ir jų gyventojų istoriją Apžvelgti Versalio pilies Château kompleksą Aprašyti Versalio parko plėtrą
0

Vidurinis geležies amžiusparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Laikotarpio apibūdinimas. Ūkinis, visuomeninis ir dvasinis gyvenimas. Naudota literatūra. Vidurinio geležies amžiaus pradžia siejama su įtvirtintų gyvenviečių virtimu pilimis – slėptuvėmis, genčių sąjungų teritorijų išsiskyrimu – 450 metai, o pabaiga su turtingųjų atsiskyrimu nuo gentainių ir apsigyvenimu atskirose pilaitėse, didelių centrų atsiradimu, nauju piliakalnių gynybinės sistemos sustiprinimo atsiradimu, tai būtų 900 metai. V amžiaus antroje pusėje ir VI amžiuje baltų genčių ribos įgavo baigtines formas, kurios didele dalimi atpažįstamos ir istorinių laikų pradžioje. Sunku nesutikti, kad žemėlapio stabilumą lėmė ir visuomeninių jėgų suformuotos valdymo bei valdymosi struktūros, kurios turėjo atitikti pačią visuomenės sluoksninę sudėtį. Keli šio laikotarpio baltų visuomenę apibūdinantys terminai atskleidžia skirtingas visuomenės gyvenimo puses: „klasinės visuomenės formavimosi laikotarpis“ – terminas, naudotas sovietinėje istoriografijoje įprastai klasių pakopinei genezei apibrėžti;
0

Paieška


bottom