top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 14 su reikšme "civiline teise bendroji dalis":

Civiline teise bendroji dalis 1 ...
(Teisė. Konspektas, 23 psl, 55 kB)
Civilinė teisė bendroji dalis 2
(Teisė. Konspektas, 14 psl, 34 kB)
Civilinė teisė bendroji dalis 3
(Teisė. Konspektas, 54 psl, 118 kB)
Civilinė teisė bendroji dalis 4
(Teisė. Konspektas, 42 psl, 106 kB)
Civilinė teisė bendroji dalis 5
(Teisė. Konspektas, 18 psl, 58 kB)
Civilinė teisė bendroji dalis 6
(Teisė. Konspektas, 20 psl, 56 kB)
Civilinė teisė bendroji dalis 6
(Teisė. Konspektas, 20 psl, 25 kB)
Civilinė teisė bendroji dalis 7
(Teisė. Konspektas, 5 psl, 29 kB)
Baudžiamosios teisės sąvoka, funkcijos, sistema. Baudžiamosios teisės mokslas. Baudžiamosios teisės dalykas. Baudžiamieji teisiniai santykiai. Baudžiamosios teisės dalykas, metodai. Baudžiamieji teisiniai santykiai. Baudžiamoji teisė kaip valstybės teisinės sistemos dalis. Baudžiamoji teisė ir kitos visuomeninius santykius reguliuojančios
(Teisė. Konspektas, 74 psl, 137 kB)
Civilinės saugos įvadinė instrukcija. I. Bendroji dalis. II. Pagrindinės sąvokos. III. Ekstremalios situacijos. IV. Gyventojų perspėjimas ir informavimas. Oro pavojus! Tai signalas apie tiesioginę priešo aviacijos užpuolimo grėsmę. VI. Gyventojų apsaugos priemonės. Pavyzdys. VII. Ekstremalių situacijų galimos pasekmės ir darbuotojų veiksma
(Sauga. Konspektas, 9 psl, 18 kB)
Civilinės teisės bendroji dalis 9
(Teisė. Konspektas, 54 psl, 136 kB)
Įvadas. Daiktinė teisė. Prievolių teisė. Daiktiniai ir prievoliniai teisiniai santykiai.civilinio teisinio santykio subjektai.civilinio teisinio santykio objektas. Daiktinės teisėms taikyta teisė.nuosavybės teisiniams santykiams taikyta teisė. Sutartinėms prievolėms taikytina teisė.dovanojimo sutartims taikytina teisė. Sutarčių rūšys. Išva
(Teisė. Kursinis, 17 psl, 27 kB)
Prediktyvistinės Austino koncepcijos kritika. Prieštaravimai modeliui. Teisės filosofija kaip prigimtinės teisės sistema. Šv. Augustino teisės doktrinų klasifikacija. Subjektyvios (gamtinės) valios ir moralės sampratos, jų perskyra. Pasaulėžiūros tipai. Subjektyvios (gamtinės) valios sklaida. Moralinės teisės į gyvybę objektyvizacija. Kaip
(Filosofija. Konspektas, 22 psl, 62 kB)
Teisės teorijos objektas. Teisės teorijos vieta teisės mokslo sistemoje. Vidinė teisės mokslo struktūra. Teisėtumo principas. Teisėkūros demokratiškumas ir viešumas. Teisėkūros profesionalumas. Socialinio kompromiso principas. Išsamumo principas. Daugumos principas. Ekonomiškumo principas. Išorinių norminių teisės aktų tvarkymo taisyklės.
(Teisė. Konspektas, 93 psl, 138 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom