top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 43 su reikšme "lyginamoji":

Page 1 of 3
Darbo organizavimas parlamente: Lietuvos ir JAV atvejų lyginamoji analizė ...
(Politologija. Konspektas, 2 psl, 11 kB)
Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva esant ir nesant svarbių priežasčių. Lyginamoji analizė su Latvija ...
(Teisė. Tyrimas, 18 psl, 25 kB)
Kaupiamojo gyvybės draudimo AB ERGO Lietuva gyvybės draudimas ir UAB Bonum Publicum palyginamoji analizė Įvadas. UAB “Bonum publicum” kaupiamasis gyvybes draudimas. Draudimo objektas. Draudiminiai įvykiai. Nedraudiminiai įvykiai. Draudimo suma ir išmokos. Draudimo sutarties galiojimas. AB „Ergo Lietuva” kaupiamasis gyvybės draudimas. Draudimo ...
(Kita. Referatas, 13 psl, 23 kB)
Kelionių draudimo ab „lietuvos draudimas“ ir ass „gjensidige baltic“ lyginamoji analizė ...
(Ekonomika. Referatas, 17 psl, 45 kB)
... Lietuvos ir Švedijos vietos savivaldos sistemos lyginamoji analizė ...
(Kita. Namų darbas, 21 psl, 40 kB)
Lizingo bendrovių palyginamoji analizė Šiame darbe yra nagrinėjamos pasirinktų finansinių institucijų teikiamos paslaugos. Pasirinktos finansinės institucijos yra šios: 1. UAB DANSKE lizingas 2. UAB Ūkio banko lizingas 3. UAB Swedbank Lizingas 4. UAB SEB lizingas. Įvadas. UAB Danske lizingas teikiamos paslaugos. UAB Danske lizingas lengvojo ...
(Ekonomika. Kursinis, 20 psl, 49 kB)
Lyginamoji konstitucinė teisė Įvadas į lyg. Konst. Teisę. Konst.teisės dalykas ir samprata. Reguliavimo metodas. Kons. Teisė - tai konkrečios šalies teisės normų sistema, reguliuojanti žmogaus teisinę padėtį, visuom. Polit. Santvarkos pagrindus, valst. Valdžios organizavimo ir veiklos pagrindus, taip pat savivaldos pagrindus. K.t. Sistema. ...
(Teisė. Konspektas, 63 psl, 69 kB)
Lyginamoji konstitucinė teisė 1-5 tema Lyginamoji kt – mokslas apie pasaulio valstybių konstitucinę teisę. Lyginamoji kt kaip mokymo dalykas, jo kaip savarankiško mokslo atsiradimas ir raida. „klasikinė (juridinė) (vėliau modernioji-juridinė) kt mokykla ir jos metodologija. Sociologinė kt mokykla ir jos metodologija. Kt mokyklų ypatumai jav, ...
(Teisė. Konspektas, 39 psl, 129 kB)
Lyginamoji konstitucinė teisė 6-7 tema ...
(Teisė. Konspektas, 24 psl, 108 kB)
Monetarinės ir fiskalinės politikos palyginamoji analizė ...
(Politologija. Prezentacija, 27 psl, 945 kB)
Rinkimų sistemų lyginamoji analizė ...
(Politologija. Kursinis, 26 psl, 46 kB)
Smulkaus ir vidutinio verslo veiklos sąlygų lyginamoji analizė pabaltijo valstybėse ...
(Ekonomika. Diplominis, 39 psl, 66 kB)
UAB PZU Lietuva ir UADB Industrijos garanto transporto priemonių (kasko) draudimo palyginamoji analizė Įvadas. Draudimo bendrovių istorija ir vykdoma veikla. Draudimo rūšies apibūdinimas. Draudimo bendrovių palyginamoji analizė. Draudimo objektai. Draudžiamieji įvykiai. Nedraudžiamieji įvykiai. Draudimo įmokos, jų skaičiavimas bei mokėjimo ...
(Ekonomika. Referatas, 26 psl, 455 kB)
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir VŠI Skuodo informacinio centro palyginamoji analizė Įvadas. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Vmvt funkcijos ir uždaviniai. Vmvt struktūra. Všį skuodo informacinis centras. Skuodo informacinio centro teikiamos konsultacinės informacinės paslaugos ir. Kursai. Valstybinės maisto ir veterinarijos ...
(Kita. Referatas, 16 psl, 33 kB)
Įvadas. Veiklos sritys. Paslaugų konkurencingumo didinimas marketingo priemonėmis teoriniai aspektai. Konkurencijos ir konkurencingumo samprata. Konkurentų analizė ir jos svarba. Pav. Konkurentų analizės etapai. Trečiasis etapas – konkurentų strategijų nustatymas. Konkurencijos strategija yra optimalus įmonės veiklos rūšių parinkimas ir su
(Vadyba. Diplominis, 60 psl, 182 kB)
Įvadas Šalies ekonominiai būklei įvertinti ir ekonominei analizei atlikti yra naudojami makroekonominiai rodikliai. Bendrasis vidaus produktas- yra svarbiausias makroekonominis rodiklis atspindintis valstybės ūkio augimą. Šio rodiklio pagalba vertinamas šalies išsivystymo lygis, vystymosi tempai, atliekama palyginamoji įvairių šalių raid ...
(Ekonomika. Referatas, 8 psl, 90 kB)
Anotacija. Annotation. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata ir rūšys. Smulkaus ir vidutinio verslo reikšmė ekonomikos plėtrai. Smulkaus ir vidutinio verslo privalumai ir trūkumai. Smulkių ir vidutinių įmonių rėmimo sistemų bruožai ES. Smulkių ir vidutinių įmonių rėmimo sistemų bruožai Lietuvoje. Smu
(Ekonomika. Referatas, 11 psl, 24 kB)
Įvadas. Darbo sutarties pasibaigimo darbdavio iniciatyva pagrindų lr ir prancūzijoje lyginamoji analizė. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas dėl ekonominių priežasčių. Darbo sutarties nutraukimas dėl su asmeniu susijusių priežasčių. Socialinės garantijos, taikomos darbdavio iniciatyva atleidžiamiem ...
(Teisė. Referatas, 10 psl, 19 kB)
Įvadas. Finansinės krizės samprata. Pagrindinių finansinių krizių istorija. Tulpių karštligė 1673 m. Pirmoji pasaulio finansinė krizė. -1878 m. Ilgoji depresija. Didžioji pasaulinė ekonominė krizė (1929-1933). M. Golbali finansų krizė. Finansinių krizių priežastys ir pasekmės. Sąsają su dalyku „finansų rinkos ir institucijos“. Išvados. Lit
(Ekonomika. Referatas, 18 psl, 57 kB)
Turinys. Įvadas. Informacinės visuomenės samprata. Informacinės technologijos. Informacinių technologijų raida. Informacinių technologijų naudojimas lietuvoje. Naudojimasis internetu. Informacinių technologijų minusai įtakojantys visuomenę. Išvados. Literatūros sarašas. Nesunku suprasti, kad ir informacija, ir žinios yra nematerialios
(Informatika. Referatas, 13 psl, 107 kB)
« PradžiaAnkstesnis123SekantisPabaiga »
Susijusi paieška:

Paieška


bottom