top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 50 su reikšme "vaik":

Page 1 of 3
10 klasės kalbėjimas. literatūros 1 potemė. Albertas Einšteinas yra sakęs: „Jei norite, kad jūsų vaikai būtų protingi, skaitykite jiems pasakas.“ Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasamprotaukite, kokios išminties mokoma pasakose Įžanga. Pasaka – epinio žanro trumpas pasakojamasis nesudėtingo turinio kūrinys, dažniausiai sekamas vaikams. ...
(Lietuvių kalba. Prezentacija, 2 psl, 12 kB)
2-6m vaikų baimės genezė Įvadas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Baimės genezė. Biologinė baimės genezė. Požievinėse smegenų branduolio. Psichologinė baimės genezė. Baimės atsiradimą sąlygojantys veiksniai. Genai. Paveldėjimas. Nervų sistema. Šeima. Šeimos sudėtis. Tėvų amžius. Šeimų tipai ir jų auklėjimo strategija. Pasikeitusi aplinka. Žiniasklaida. ...
(Psichologija. Kursinis, 32 psl, 67 kB)
Ergonomiška vaiko mokymo ir mokymosi aplinka (mokykloje) Turinys. Įvadas. Mokymosi aplinka. Svarbūs mokymosi aplinkos komponentai. Patalpų matmenys. Apšvietimas. Mikroklimatas. Klasių apdaila. Triukšmas. Baldai. Stalų išdėstymas kabinetuose ar klasėse. Suolų išdėstymas kabinetuose. Išvados. Literatūra. Įvadas. Ergonomika – mokslas apie darbą ...
(Raštvedyba. Referatas, 15 psl, 686 kB)
Apie hiperaktyvuma vadinimą vaikų sutrikimą vis dar žinome tiek mažai, kad dažnas jį palaikome komplimentu, nors iš tiesų tai – diagnozė. Psichologijos žodynas hiperaktyvumą apibūdina kaip emociškai sutrikusių, protiškai atsilikusių arba turinčių centrinės nervų sistemos pažeidimų vaikų padidėjusį judrumą, neramumą.tokie vaikai nuolat imas ...
(Sociologija. Referatas, 11 psl, 20 kB)
Hiperaktyvus vaikas Hiperaktyvus (pernelyg aktyvus) vaikas. Hiperaktyvumo priežastys įvairios. Norint padėti vaikui, reikia padėti visai šeimai. Hiperaktyvių vaikų gydymas. Pagrindinės korekcinės veiklos kryptys. A) nuolatinė priežiūra ir disciplina. C) vaiko nedėmesingumo kompensavimas klasėje specialiomis priemonėmis. D) vaiko mokymas savistabos, ...
(Sociologija. Referatas, 21 psl, 35 kB)
Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatybės. Vaiko brandumas mokyklai. Vaiko emocinė kompetencija. Pedagogo uždavinai. Išvados. Literatūra. Pastaraisiais dešimtmečiais taikant idealųjį ikimokyklinį ugdymą propaguojamas visuminis asmenybės ugdymas. Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigos nuostatuose teigiama, k ...
(Pedagogika. Referatas, 11 psl, 32 kB)
Bendros nuostatos. Ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Įstaigos savitumas. Vaikų poreikiai. Pedagogų ir kitų specialistų pasirengimas. Tėvų ir bendruomenės poreikiai. Požiūris į vaiką ir jo ugdymą. Programos principai, tikslas. Programos uždaviniai. Ugdymo turinys. Metodai ir priemonės. Ugdymo rezultatų vertinimas. Ugdomosios veiklos planavimas. ...
(Pedagogika. Tyrimas, 11 psl, 19 kB)
Įvadas. Kultūrinis ugdymas. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepcija. Kultūrinio ir meninio ugdymo apžvalga koncepcijoje. Kultūrinio ugdymo problemos. Išvados. Literatūros sąrašas. Kultūros sąvoka gali būti apibrėžiama šimtais apibrėžimų, bet nė vienas iš jų nėra visuotinai priimtinas. Tarptautinių žodžių žodyne pateikiamas apibūdin ...
(Pedagogika. Referatas, 9 psl, 22 kB)
Pristatykite kelias vaikystės knygas, dariusias įtaką jūsų pasaulėžiūrai. I literatūra. Žmogaus pasaulėžiūra dažniausiai formuojasi jo vaikystėje. Ją formuoti padeda aplinka, tiek namie, tiek mokykloje, taip pat pasaulėžiūrą formuoja mūsų pomėgiai ir palaipsniui gaunamos žinios ir daugybė kitų dalykų. Asmeniškai man mano pasaulėžiūrą sufor ...
(Lietuvių kalba. Rašinys, 2 psl, 5 kB)
Įvadas. Rizikos grupės vaikų socializacijos samprata mokslinėje literatūroje. Rizikos grupės vaikų socializacijos samprata. Rizikos grupės vaikų socializacijos klasifikacija. Rizikos grupės vaikų socializaciją įtakojantys veiksniai. Rizikos grupės vaikų socializacijos problemos. Nepilnamečių nusikalstamumas. Mokyklos nelankymas. Išvados. L ...
(Edukologija. Kursinis, 14 psl, 43 kB)
Įvadas – šeima. Žmogaus asmenybė. Auklėjimo būdai ir jų įtaka vaiko psichosocialiniam vystymuisi. Keturi auklėjimo stiliai. Psichologinė kontrolė. gyd.T.Ramanauskienė. Išvada. Literatūra. Šeima - svarbiausioji vaikų ugdymo institucija, svarbiausia mikroaplinka, kurioje  vykdoma vaikų socializacija, svarbiausias veiksnys, apsprendžiantis v ...
(Kita. Prezentacija, 20 psl, 626 kB)
1.Seksualinė prievarta.Kas tai ? 2.Seksualinės prievartos priežastys. 3.Seksualinės prievartos pasėkmės. 4.Lietuvos statistika apie vaikus patyrusius seksualinį smurtą. Vis dažniau iš žiniasklaidos išgirstame apie vaikus, kurie patyrė smurtą ar seksualinę prievartą. Deja, tai ne naujas reiškinys. Jis egzistavo visada, tik seniau apie ...
(Pedagogika. Referatas, 8 psl, 20 kB)
Socialinė pedagoginė ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų baimės ir jų įveikimo būdai Įvadas. Baimė ir nerimas. Baimės ir nerimo apibūdinimas. Vaikų baimių šaltiniai. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų baimės. Baimės, susijusios su mokykla. Stichijų, nelaimių ir mistinių dalykų baimė. Mirties baimė. Baimė būti vienam. Baimė, susijusi ...
(Pedagogika. Referatas, 22 psl, 43 kB)
Socialinės reabilitacijos ir integracijos programa vaikams sergantiems cerebriniu paralyžiu Įvadas. Reabilitacijos centrai ir jų veikla. Klianto situacijos įvertinimas. Socialinės pagalbos planavimas. Individualios programos sudarymas. Grupės reabilitacijos programos sudarymas. Tikslinė grupė. Veiklos planas. Biudžetas. Reabilitacijos efektyvumo ...
(Sociologija. Referatas, 9 psl, 24 kB)
Socialiniai aspektai jungtinių tautų vaiko teisių konvencijoje Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje apibrėžtos vaiko teisės, turinčios išskirtinę reikšmę jauno žmogaus socialinės raidos procesui: teisė gyventi, teisė mokytis ir teisė būti saugiam. Svarbi ir vaiko teisė į sveikatą, sveiką aplinką ir tinkamą sveikatos priežiūrą. Vaikų ...
(Teisė. Referatas, 12 psl, 30 kB)
Įvadas. Uždaviniai. Sutrikusio intelekto vaikų asmenybės psichosocialinė charakteristika. Asmenybės kompetencija savarankiškame gyvenime. Teorinis aspektas. Asmenybės kompetencijų teorinė analizė. Sutrikusio intelekto vaikų savarankiško gyvenimo kompetencijų analizė. Socialinio darbuotojo veikla, ugdant sutrikusio intelekto vaikų savaranki ...
(Sociologija. Diplominis, 48 psl, 323 kB)
SOS vaikų kaimo paramos projektas Įvadas.3. Teorinė dalis.4. Projektų rengimas.4. Projektų rengimo etapai.4. Projekto paraiškos struktūra.7. Paraiškų pateikimas.8. Praktinė dalis.9. SOS vaikų kaimo organizacijos aprašymas.9. Projekto aprašymas.11. 1. Projekto įgyvendinimo vieta.11. 2. Projekto įgyvendinimo laikas.11. 3. Projekto santrauka.11. ...
(Ekonomika. Kursinis, 23 psl, 50 kB)
SOS vaikų kaimo paramos projektas Įvadas.3. Teorinė dalis.4. Projektų rengimas.4. Projektų rengimo etapai.4. Projekto paraiškos struktūra.7. Paraiškų pateikimas.8. Praktinė dalis.9. SOS vaikų kaimo organizacijos aprašymas.9. Projekto aprašymas.11. 1. Projekto įgyvendinimo vieta.11. 2. Projekto įgyvendinimo laikas.11. 3. Projekto santrauka.11. ...
(Ekonomika. Kursinis, 23 psl, 30 kB)
Sveikų vaikų fiziologinė raida nuo 0 iki 3 metų Optimalus vaiko vystymasis reikalauja tam tikros aplinkos “stimuliacijos”. Kūdikio vystymąsi įtakoja du faktoriai – vidinė įgimta vystymosi programos realizacija ir išorinės sąlygos. Bet koks išorinių sąlygų neatitikimas vidiniams poreikiams sutrikdo harmoniją bei natūralų vystymąsi. Vaiko normalus ...
(Medicina. Konspektas, 9 psl, 5024 kB)
Konfucijus (kung fu-cu). Apmąstymai ir pašnekesiai. Mišelis Montenis (Michel de Montaigne). Esė. Georgas Hėgelis (georg hegel). Istorijos filosofija. Emanuelis levinas (emmanuel levinas). Etika ir begalybė. Erichas fromas (erich fromm). Menas mylėti. Hermanas hesė (herman hesse). Burtininko vaikystė. Fiodoras dostojevskis. Broliai karamazo ...
(Etika. Rašinys, 6 psl, 34 kB)
« PradžiaAnkstesnis123SekantisPabaiga »
Susijusi paieška:

Paieška


bottom