top


Konspektai.com > Mechanika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Grandies masės inercijos momento radimas fizinės švytuoklės metoduparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Labaratorinis darbas nr. 5a. Grandies masės inercijos momento radimas fizinės švytuoklės metodu. Darbo tikslas: rasti grandies inercijos momentą per matematiškai išreikštas formules. Bandymo shema Švytavimo periodų skaičiavimas. Švytavimų laikas. Grandis pakabinta taške. Grandis pakabinta taške.
0

Guolio žiedo nuimtuvo skaičiavimaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 23
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Įrangos jėgų skaičiavimas. Presavimo jėgos skaičiavimas. Suleidimo tolerancijų parinkimas. Jungiamųjų paviršių suleidimo didžiausios ir mažiausios įvaržos skaičiavimas. Jungiamųjų paviršių nugludinimo dydžio skaičiavimas. Jungiamųjų paviršių nominalinės įvaržos skaičiavimas.skersmenų santykių skaičiavimas. Pagalbinio koeficiento skaičiavimas. Didžiausio slėgio tarp jungiamųjų elementų skaičiavimas. Presavimo jėgos skaičiavimas.sraigto medžiagos parinkimas. Veržlės medžiagos parinkimas. Leistinojo slėgio sriegių vijose parinkimas. Leistinųjų tempimo įtempimų parinkimas veržlės medžiagai. Leistinųjų glemžimo įtempimų parinkimas veržlės medžiagai. Sriegio profilio formos parinkimas. Veržlės aukščio koeficiento parinkimas. Sriegio vidurinio skersmens skaičiavimas. Fiktyvaus trinties kampo skaičiavimas. Pagrindinių veržlės dydžių skaičiavimas. Standartinių elementų parinkimas. Lankščios jungties poveržlės matmenys. Vielokaiščiai. Nustatymo sraigtas. Poveržlės matmenys. Leistinųjų normalinių įtempimų sraigto medžiagai skaičiavimas. Sraigto pjūviuose veikiančių įrąžų nustatymas. F. Ts. Tf. Sraigto stiprumo tikrinimas. Sraigto ilgio nustatymas. Sraigto mažiausio inercijos spindulio skaičiavimas. Gniuždomo sraigto liaunio skaičiavimas. Leistinų normalinių įtempimų skaičiavimas. Mažos liaunies sraigtas. Gniuždymo normalinių įtempimų skaičiavimas. Sraigto skerspjūvio plotas. Gniuždomo sraigto stabilumo tikrinimas. Įrangos elementų suleidimų parinkimas.sraigtas su veržle, vidutinio tikslumo suleidimas. Veržlės su apkaba suleidimas su įvarža. Ašelės su griebtuvais suleidimas su tarpu. Rankena su sraigtu, suleidimas su vidutine įvarža. Nustatymo sraigtas su apkabomis. Įrangos elementų tepimo būdo ir medžiagų parinkimas. Kursinio projekto užduoties analizė. Išvados.
0

Hidraulikos koliokviumo klausimai atsakymaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 18
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Kokie jėgos srautai yra mobiliose mašinose. Išvardinkite juos. Užrašykite srauto galios išraišką ir ją paaiškinkite. Parašykite paskalio dėsnį ir pagal jį suklasifikuokite hidraulines mašinas.paaiškinkite dėsnio matematinės išraiškos narius. Kuo išreiškiama jėga hidraulinėse mašinose? Jos išraiška ir vienetai. Siurblio slėgis ir slėgio aukštis. Vakuumetrinis ir manometrinis slėgis.jo matavimo vienetai. Siurblio našumas (tūrinis, masinis, idealus). Jo matavimo vienetai. Siurblio naudingumo koeficientas. Jo sudedamosios dalys ir matematinės išraiškos. Siurblių kavitacijos reikšmė ir jos mažinimo būdai. Tūrinių siurblių slėgio charakteristikos.paaiškinkite ir nubrėžkite. Viengubo veikimo stūmoklinio ir plunžerinio siurblio principinė schema, sudedamosios dalys ir veikimo principas. Našumo grafikas. Našumo išraiška. Dvigubo veikimo stūmoklinio siurblio schema, sudedamosios dalys ir veikimo principas. Našumas ir jo grafikas. Stūmoklinių siurblių našumo netolygumo įvertinimas. Matematinė išraiška. Stūmoklinių siurblių panaudojimas. Membraninių siurblių esminis skirtumas nuo stūmoklinių. Jų principinė schema , sudedamosios dalys, ir veikimo principas. Diafragminio siurblio principinė schema ir sudedamosios dalys. Pagrindiniai reikalavimai prieš įjungiant diafragminį siurblį.paaiškinkite esmę. Hidrauliniai cilindrai ir jų klasifikavimas pagal atskirus skiriamuosius požymius. Jų sutartinis žymėjimas schemose (pateikti ne mažiau kaip 7 tipus). Kokiais būdais įvairių tipų hidrauliniuose cilindruose (hidrauliniuose varikliuose) atliekamos stūmoklio (plunžerio) tiesioginio ir atbulinė eigos.? Krumplinio siurblio principinė schema, siurblio sutartinis zymėjimas schemose, jo konstrukcija ir veikimo principas. Privalumai. Turime du krumplinius siurblius, kurių krumpliaračių skersmenys yra vienodi, tačiau skirtingi krumplių moduliai. Vieno siurblio m1 =2mm., antro – m2 =5mm. Kurio siurblio bus didesnis našumas, o kurio geresnis pompavimo tolydumas. Kodėl? Darbo skysčio kompresija krumpliniuose siurbliuose, jos priežastys ir jos pašalinimo būdai. Kokiomis priemonėmis galima padidinti krumpliaratinio siurblio slėgį ir našumą. Krumplinių variklių privalumai. Pagrindiniai jiems keliami reikalavimai. Viengubo veikimo plokštelinio principinė schema, sutartinis žymėjimas schemose, sudedamosios dalys ir veikimo principas. Našumas ir jo išraiška. Kaip galima reguliuoti našumą ir darbo skysčio srauto kryptį viengubo veikimo plokšteliniame siurblyje? Kuo skiriasi viengubo veikimo plokštelinio siurblio konstrukcija nuo dvigubo veikimo plokštelinio siurblio konstrukcijos? Dvigubo veikimo siurblio našumas ir jo išraiška. Nuo ko priklauso dvigubo veikimo plokštelinio siurblio našumas ir kaip galima jį keisti? Plokštelinių variklių skirtumas nuo šio tipo siurblių. Sraigtinių siurblių klasifikavimas ir privalumai. Pateikite jų naudojimo pavyzdžius. Žymėjimas schemose. Principinė reguliuojamo spindulinio rotorinio – plunžerinio siurblio schema, sudėtinės dalys ir veikimo principas. Jo našumo matematinė išraiška su paaiškinimais. Žymėjimas schemose. Spinduliniai rotoriniai didelio sukimo momento lėtaeigiai varikliai (principinė schema, veikimo principas, sukimo momentas ir panaudojimas). Kokios yra ašinės rotorinės – stūmoklinės mašinos? Kaip reguliuojamas jose darbo tūris? Jų charakteristika ir panaudojimas. Ašinių rotorinių – stūmoklinių hidraulinių mašinų darbo tūrio matematinė išraiška siurbliams su pasviruoju bloku ir disku. Paaiškinkite. Ašiniai rotoriniai – stūmokliniai varikliai. Jų panaudojimas ir varikliu perduodamas sukimo momentas. Sparninių siurblių konstrukcija ir veikimo principas. Jų našumas bei panaudojimas. Posūkio variklių klasifikavimas pagal atskirus skiriamuosius požymius. Jų schemos, žymėjimas schemose. Posūkio variklio velenu perduodamo momento matematinė išraiška.
0

Hidraulines pavaros kursinisparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Bendroji dalis. Hidrocilindrų hidraulinis skaičiavimas. Pradiniai duomenys skaičiavimui. Hidrocilindrų skersmenų skaičiavimas. Stūmoklių kotų skersmuo. Hidrocilindrų našumas. Skysčio padavimo kiaurymių skersmuo. Darbo kameros slėgis. Didžiausia hidrocilindro jėga. Hidrovariklio parinkimas ir hidrauliniai. Skaičiavimai. Hidrovariklio parinkimas. Hidrovariklio hidraulinis skaičiavimas. Hidrovariklio našumas. Darbinis slėgis. Hidraulinių variklių parinkimas tūrinės pavaros. Sistemoje. Siurblių parinkimas. 1 Hidrovariklių parinkimas. 2 Didžiausi hidrocilindrų stūmoklių judėjimo greičiai. 3 Hidrovariklio veleno sukimosi greitis. Darbo skysčio parinkimas. Vamzdyno hidraulinis skaičiavimas. 1 Vamzdžių vidiniai skersmenys. 2 Faktiniai tepalo srautų greičiai. 3 tepalo tėkmės rėžimas. 4 Hidraulinės trinties koeficientas (Darsi koeficientas). 5 Slėgio hidrolinijos mažiausias vamzdžio sienelės storis. 6 Slėgio nuostoliai hidrolinijose. Hidropavaros galingumas ir naudingumo koeficientas. 1 Slėgio nuostoliai hidrolinijose. Hidropavaros šiluminio darbo rėžimo skaičiavimas. Grafinė dalis. 1 Hidrocilindro tvirtinimo ašies galų skersmuo. 2 Atsparuminiai hidrocilindro skaičiavimai. Literatūra. Specifikacija BENDROJI DALIS Hidraulinių aparatų komplektas, kurį sudaro viena arba kelios tūrinės hidraulinės mašinos, skirtos mechaninei energijai perduoti ir mechanizmų darbo įrenginiams priversti judėti suslėgtu darbo skysčiu, vadiname tūrine hidrauline pavara. Tūrinės hidraulinės pavaros naudojamos statybos ir kelių tiesimo mašinose, transportavimo ir žemės ūkio mašinose, staklių pramonėje, metalurgijos pramonės mašinose. Pagal energijos šaltinį hidraulinės pavaros būna trijų tipų: Siurblinė hidraulinė pavara tai pavara, kurioje darbo skystis hidrauliniam varikliui teikiamas tūriniu siurbliu, įeinančiu į šios pavaros sudėtį. Akumuliatorinė hidraulinė pavara tai pavara, kurioje darbo skystis tiekiamas hidrauliniam varikliui nuo iš anksto pakrauto...
0

Irankių medžiagosparsisiųsti


Lapų skaičius: 63
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: REIKALAVIMAI METALO PJOVIMO ĮRANKIAMS (MPĮ) -1 Pjaunant metalą MPĮ yra nupjaunama drožlė. Pjovimo būdu pagamintų detalių tikslumas ir kokybė priklauso: nuo MPĮ tikslumo ir kokybės, jų nustatymo įrenginyje parametrų, pjovimo režimų MPĮ turi būti: technologiškos konstrukcijos, su racionaliai panaudota įrankine medžiaga, Patikimi ir patvarūs, našiai dirbantys, Stiprūs ir standūs MPĮ STANDARTIZAVIMAS Įrankiniai plienai: LEGIRUOTIEJI METALOKERAMINIAI KIETLYDINIAI
0

Keraminės medžiagosparsisiųsti


Lapų skaičius: 22
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas 2. 1. Trumpa keramikos istorija 3. 2. Keraminių dirbinių klasifikacija 4. 3. Molio dirbiniai 5. 4. Ugniai atsparios medžiagos 5. 5. Stiklas 6. Stiklo žaliavos 6. Pagrindinės statybinio stiklo atmainos 6. Techninis stiklas 7. 6. Šiuolaikinė keramika 9. Klasifikacija ir svarbiausios panaudojimo sritys 9. Žaliavos ir jų savybės 11. 7. Techninis keramikos gaminių formavimas 12. 8. Pritaikymas 15. Keraminiai pluoštai 15. Izoliacinės medžiagos 15. Šlifavimo smėliasrove antgaliai 15. Šilumos keitėjai aukštoje temperatūroje 16. Apsauga 17. Kosminių laivų terminė apsauga 17. Kaitinimo elementai ir uždegikliai 18. Guoliai 18. Biokeramika 19. Išvados 21. Literatūra 22. Plėtojant įvairias technologijas, vis dažniau naudojamos medžiagos, turinčios rinkinį savybių, kurių gamtoje sukurtos medžiagos neturi. Daug metalų junginių su nemetalais yra vadinami keraminėmis medžiagomis. Keraminės medžiagos jau nuo gilios senovės buvo naudojamos krosnių išklojai, tigliams ir įvairios paskirties indams gaminti, tačiau pastaraisiais metais atsirado daugybė naujų taikymo sričių. Sukurtos keraminės medžiagos dažniausiai turi vieną ar kelias išsiskiriančias savybes: mažą savitąjį tankį, ilgaamžiškumą, patikimumą, kietumą, standumą, mechaninį stiprį aukštoje temperatūroje, mažą šilumos varžą ir laidumą, radiacinį atsparumą, optinį skaidrį ir kt.
0

Kinematika nd nr3parsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Namų darbas NR.3 plokščiojo 4 grandžių mechanizmo kinematinė analizė. Darbo užduotis: pagal 46 varianto duomenis iš bendrosios schemos (pav. 1) sudaryti uždavinio skaičiuojamąją schemą ir paskaičiuoti taškų a, b, d, e greičius. Sprendimas. Pagal užduoties duomenis sudarome užduoties schemą. Greičių skaičiavimas. Taško a greičio nustatymas. Taško d greičio nustatymas. Kadangi mechanizmo grandies ad judėjimas yra plokščias, tai pasirinkus poliumi tašką a, galime užrašyti, kad:. Po greičių plano sudarymo galime tiksliai nustatyti vektorių. Kryptis, kas leidžia suprojektuot lygtį. Į koordinačių ašis. Kampinio greičio ω3 kryptis nustatoma pagal vektoriaus kryptį, žiūrint poliaus b atžvilgiu. Pagreičių skaičiavimas. Mechanizmo grandies ad kampinio pagreičio ε2 nustatymas. Įsistatę skaičius gausime. Atsakymų lentelės. Greičiai:. Pagreičiai:.
0

Kirpimas skelimas glemzimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Kirpimas, skėlimas, glemžimas Užduotis Duotas plieninis skritulio skerspjūvio strypas su cilindrine galvute (9 pav. ), jo skersmuo d=40 mm, galvutės skersmuo D=64 mm, galvutės aukštis h=30 mm. Strypas įstatytas į skylę ir yra tempiamas jėga F=140 kN. Plieno leistinieji įtempimai: tempiamasis σadm=180 MPa, kerpamasis τadm=110 MPa, glemžiamasis σp, adm=340 MPa. Reikia: Patikrinti strypo stiprumą. Pradiniai duomenys: F=140 kM, D=64 mm, d=40 mm, h=30 mm, σadm=180 MPa, τadm=110 MPa, σp, adm=340 MPa. 9 pav. pradinė schema Skaičiavimas Skaičiuojamoji schema 10 pav. Skaičiuojamoji schema .
0

Kontrolė ir reguliavimas. Ggamybos kontrolėparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Kontrolės samprata: Pagal vieną iš apibrėžimų valdymo kontrolė, valdymo kontrolė – procesas, užtikrinantis realios ir planuotos veiklos atitikimą. Iš tikro, kontrolė įnoringesnė nei planavimas.Kontrolė padeda vadovams stebėti savo planavimo, organizavimo ir vadovavimo efektingumą.Esminė kontrolės dalis – iškilus reikalui – imtis koregavimo veiksmų. Kontrolė - procesas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad reali veikla atitiktų planuojamą, faktinė situacija- norimą. Suradau kelis praktiškai vienodus kontrolės apibrėžimus,kurie skyrėsi tik tuo,kad vieni buvo labiau išplėtoti,kiti ne,tai pateikiu vieną išplėtotą ir vieną neišplėtota kontrolės apibrėžimą. Kontrolės funkcijos tikslas – nustatyti, kaip laikomasi sudarytų veiklos planų ir organizacinių sprendimų. Kontrolės funkcija – reikalinga, kad sužinotume, kaip vykdomos įvairios techninės ir ekonominės užduotys,kokių esama kliūčių ar sunkumų. Ieškodamas vadybos knygose ir internete kontrolės funkcijų tikslų suradau kelis variantus,kurie iš esmės nusako ta pačią funkciją: ar laikomasi numatytu planų ir kaip jie vykdomi. Dažniausios mažųjų ir vidutinių įmonių kontrolės formos ir priemonės
0

Kuro energetikaparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Benzinas. Garų slėgis. Benzino senėjimas ir kokybės pokyčiai. Benzino priedai ir benzininiai biodegalai. Benzino tiekimas. Dyzelinas. Dyzelino kokybės rodikliai. Pagrindinės dyzelino charakteristikos. Savybės, svarbios eksploatuojant dyzelin laikymo ir transportavimo sistemas. Dyzelino priedai. Biodyzelinas. Mazutas. Pagrindinės mazuto charakteristikos. Mazuto tiekimo ir laikymo sistemos. Mazuto degimas ir degimo produktai. Reaktyvinis kuras (jet kuras). Benzinas, lengvoji naftos distiliavimo frakcija. Bespalvis, lengvai garuojantis ir nesunkiai užsiliepsnojantis skystis. Gaminamas iš naftos, rečiau – iš dujų, kieto kuro (akmens anglių, degiųjų skalūnų, durpių, medienos) arba sintezės būdu.
2

Paieška


bottom