top


Konspektai.com > Mechanika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Pneumatinių cilindrų valdymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: 1 laboratorinis darbas. Pneumatinių cilindrų valdymas. Darbo tikslas. Teorinės žinios. Užduotis. Darbo metodika. 1 pav. 2 pav. Ataskaitos turinys. Kontroliniai klausimai. Literatūra. Vienkrypčiam cilindrui suslėgtas oras tiekiamas tik iš vienos stūmoklio pusės. Iš kitos stūmoklio pusės cilindro ertmė yra atvira atmosferai ir oras išstūmiamas per išmetimo portą. Toks cilindras gali atlikti darbą tik judėdamas viena kryptimi. Grįžtamąjį judesį stūmokliui suteikia vidinė spyruoklė arba kartais išorinė jėga, jeigu cilindre spyruoklės nėra. Vienkrypčių cilindrų kotų eiga neviršija 80 mm, todėl jie naudojami kompaktiškuose mažos eigos mechanizmuose: griebtuose, žirklėse, presuose, padavimo, pakėlimo, pernešimo, nustūmimo ir kituose įtaisuose. Vienkryptis cilindras turi vieną stūmoklio sandarinimo žiedą, įmontuotą iš oro tiekimo pusės. Šis žiedas tai elastinga medžiaga įstatoma į žiedines išpiovas, esančias metalinio ar plastmasinio (perbutaninio) stūmoklio korpuse. Stūmokliui judant, sandarinimo žiedo briaunos slysta vidiniu cilindro paviršiumi. Dvikrypčių cilindrų konstrukcija panaši į vienkrypčių. Tačiau jie neturi grąžinančiosios spyruoklės, o abi prijungimo angos naudojamos pakaitomis kaip oro tiekimo ir išleidimo portai. Dvikrypčių cilindrų privalumas tas, kad jie gali atlikti darbą, kotui judant bet kuria kryptimi. Taigi, įrengimo požiūriu jie yra universalūs. Stūmoklio išstūmimo jėga yra šiek tiek didesnė už jo įtraukimo jėgą, kadangi iš koto pusės stūmoklio darbinis paviršius yra mažesnis koto skerspiūvio ploto dydžiu. Tiekiamas oras valdo cilindrą abiejomis judėjimo kryptimis. Pneumatinio cilindro išvystoma jėga skaičiuojama taip. Čia p oro slėgis cilindre, N/m2; A stūmoklio skerspiūvio plotas, m. Išraiška rodo, kad cilindro jėgą galima reguliuoti tik keičiant slėgį p, nes stūmoklio skespiūvio plotas yra pastovus (A = const). Cilindro koto judėjimo greitis skaičiuojamas taip. Čia Q oro srauto debitas,...
0

Pneumatinių valdymo sistemų su dviem vykdymo įtaisais tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: 2 laboratorinis darbas. Pneumatinių valdymo sistemų su. Dviem vykdymo įtaisais tyrimas. Darbo tikslas. Teorinės žinios. 1 pav. Judesio diagramos (1 pav. ) analizė. Užduotis. 2 pav. Schemos aprašymas. Darbo metodika. Ataskaitos turinys. Kontroliniai klausimai. Literatūra. Daugeliui technologinių procesų būdingas tam tikras nuoseklumas. Procesas plėtojasi taktas po takto tam tikra iš anksto apibrėžta tvarka ir, pasiekęs savo galinę fazę, grįžta į pradinę būseną. Tokie procesai, kurių galinė ir pradinė būsenos sutampa, vadinami cikliniais procesais. Sudėtingam cikliniam procesui valdyti reikia daug informacijos, taigi tenka naudoti daug įėjimų signalus formuojančių jutiklių. Todėl, projektuojant ciklinių automatikos įtaisų valdymo sistemas, tikslinga naudoti tokius metodus, kurie remtųsi proceso nuoseklumą apibrėžiančia informacija. Iš tokių metodų pažymėtini taktogramų ir judesio diagramų metodai. Šiame darbe tiriamo dviejų pneumatinių cilindrų (0 ir 0) suderinto valdymo judesio diagrama parodyta 1 pav. Viršutinėje diagramos dalyje pateikta 0 cilindro vieno ciklo judesio diagrama, o apatinėje 0 cilindro. Kiekvieną ciklą galima išskaidyti į 4 taktus, kurie pažymėti skaičiais: 1-2; 2-3; 3-4 ir 4- Abiejų cilindrų padėtys ciklo pabaigoje (5 padėtis) sutampa su jų pradinėmis padėtimis ciklo pradžioje (5 = 1). Ciklo pradžioje (1 padėtis) nuspaudžiamas START mygtukas ir 0 cilindras pirmojo takto (1-2) metu išstūmia savo kotą iki galinės padėties Antrasis cilindras 0 pirmojo takto metu neveikia. Antrojo takto (2-3) metu 0 cilindras laukia išstūmęs savo kotą, o cilindras 0 tada išstūmia savo kotą iki galinės padėties Trečiojo takto (3-4) metu 0 cilindras įtraukia savo kotą iki padėties 4, kuri sutampa su 5 ir 1 (pradine) padėtimi. Trečiojo takto (3-4) metu 0 cilindras neveikia, jis laukia išstūmęs savo kotą. Ketvirtojo takto (4-5) metu 0 cilindras nejuda, o cilindras 0 įtraukia kotą iki padėties 5, kuri sutampa su 1 (pradine)...
0

Praktikos ataskaita UAB Veskonasparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas 2. uab „veskonas“ rekvizitai 3. uab “veskonas” 3. valdymo struktūra 5. 1 pavyzdys. 6. darbo tvarkos taisyklės 8. darbo sauga 9. įmonės veiklos pobūdis, veiklos kryptys 10. 1) projektavimas, montavimas, paleidimas ir priežiūra. 10. 2) pogarantinis aptarnavimas. 10. 3) pastato automatizavimas 11. įmonėje naudojama techninė ir programinė įranga 11. suktuvas „makita 6825“ 12. kampinis šlifuokis „makita ga9020sf“ 12. perforatorius „makita hr2470“ 13. deimantinė gręžimo įranga „ hilti dd200“ 14. projektavimo organizavimas 15. kokybės valdymo sistema 17. įmonės veiklos efektyvumas 18. indviduali praktikos užduotis 18. išvados 20. priedai. Esu Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto, aplinkos inžinerijos fakulteto, termoinžinerijos specialybės trečio kurso studentas. Paskaitų metu mes gauname daug teorinės informacijos, kurią baigus universitetą reikės taikyti dirbant darbą pagal pasirinktą specialybę. Todėl gamybinė praktika yra ne tik puikus būdas patikrinti teorijoje įgytas žinias, bet ir atliekant praktines užduotis sužinoti kažką naujo, pamatyti kaip viskas atrodo tikrovėje, giliau susipažinti su specialybe, darbo specifika, sužinoti problemas, su kuriomis susiduria darbuotojai ir kaip jos sprendžiamos. Manau praktikoje įgytos žinios labai pravers ateityje, baigus universitetą. Praktika truko keturias savaites. Per jas nemažai sužinojau apie įmonę, jos struktūrą, veiklą. Teko bendrauti su personalo skyriaus vadove, kuri įmonėje dirba jau dešimt metų, su generaliniu direktorium, projektuotojais, darbų vadovais. Visi stengėsi kiek galima išsamiau atsakyti į užduodamus klausimus, kiek galima daugiau papasakoti apie įmonę ir jos veiklą. Žinoma, buvo atsakyta ne į visus klausimus – kas liečia pinigus, atlyginimų ir kainų skaičiavimą, pažintį su klientų aptarnavimo sistema, mums buvo paaiškinta, kad tokia informacija nėra vieša ir jie negali mums jos suteikti.
0

Priartejimo jutikliu tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: 4 laboratorinis darbas. Priartėjimo jutiklių tyrimas. Darbo tikslas. Teorinės žinios. A grupė. B grupė. C grupė. D grupė. E grupė. 1 pav. 2 pav. Užduotis. Jutiklių bandymo schemos. 3 pav. 4 pav. Darbo metodika. Ataskaitos turinys. Kontroliniai klausimai. Priartėjimo jutikliai, naudojami loginėse automatikos sistemose, priklauso A grupei. Jie būna įvairių konstrukcijų ir įvairių veikimo principų, tačiau visiems jiems bendra tai, kad jų išėjimo signalas keičia savo loginę reikšmę (1 0) arba (0 1) tada, kai į jutiklio veikimo zoną patenka stebimasis objektas. Pagal veikimo principą priartėjimo jutiklius galima suskirstyti į tris grupes. A) generatoriniu principu veikiantys jutikliai (induktyviniai, induktyviniai magnetiniai, talpiniai,. B) lokaciniu principu veikiantys jutikliai (optiniai, ultragarsiniai,. C) kitaip veikiantys jutikliai (mechaniniai, herkoniniai, pneumatiniai). Visiems generatoriniu principu veikiantiems jutikliams bendra tai, kad artėjant stebimajam objektui prie jutiklio, keičiasi jame įmontuoto aukšto dažnio generatoriaus virpamojo kontūro parametrai arba jo apkrova. Dėl to keičiasi signalas generatoriaus išėjime, kurį ir fiksuoja relinis elementas. Jutiklio relinis elementas įsijungia arba išsijungia, ir taip suformuojamas atitinkamas loginis signalas (1 arba 0) jutiklio išėjime. Konstrukcijos paprastumu ir patikimumu išsiskiria induktyviniai priartėjimo jutikliai. Tokio jutiklio funkcinė schema parodyta 1 pav. Jutiklį sudaro. 1 L C virpesių generatorius. 2 demoduliatorius. 3 relinis elementas. 4 šviesos indikatorius. 5 galios stiprintuvas su apsaugos grandinėmis. 6 maitinimo įtampa. 7 nuolatinė (stabilizuota) įtampa. 8 jutiklio aktyvioji zona. 9 jutiklio išėjimo signalas. Įjungus maitinimą, generatorius ima generuoti periodinius virpesius, kurių dažnis priklauso nuo L ir C:. Šis signalas maitina apviją, magnetinančią atvirą magnetinę grandinę, kuri jutiklio aktyviojoje zonoje 8 sukuria kintamąjį magnetinį...
0

Rankinio elektrolankinio suvirinimo glaistytaisiais elektrodais parametrų tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Automatinio elektrolankinio suvirinimo po fliusu tyrimas. Darbo tikslas: susipažinti su rankinio elektrolankinio suvirinimo glaistytaisiais elektrodais, aparatūra ir įrenginiais, nustatyti suvirinimo siūlės parametrų priklausomybę nuo suvirinimo režimų. Susipažinti su automatinio suvirinimo po fliusu įrenginiais ir išmokti nustatyti suvirinimo. Režimus. Elektrodų klasifikavimas ir jų žymėjimas. Žymėjimo pavyzdys. Maitinimo šaltiniai. Suvirinimo transformatoriai. Suvirinimo postas. Automatinio elektrolankinio suvirinimo po fliusu tyrimas. Įrenginiai, įrankiai ir medžiagos. Išvados.
0

Reguliatorių konstrukcijos slėgio reguliatoriaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Slėgio reguliatorius 3RD. Slėgio reguliatorius AK11B. Slėgio reguliatorius Z970. Slėgio reguliatorių paskirtis- reguliuoti slėgį pagrindiniuose rezervuarose. Slėgio reguliatorius 3RD yra naudojamas šilumvežiose. Kada kompresorius pripumpuoja pagrindinius rezervuarus iki viršutinės slėgio ribos, reguliatorius kompresorių įjungia i tuščią eigą. Kada pagrindiniuose rezervuarose slėgis nukrinta iki apatinės ribos, reguliatorius jį įjungia į darbinę eigą. Viršutinė pagrindinių rezervuarų slėgio riba yra 0,9Mpa, o apatinė 0,75Mpa. Slėgio reguliatorius AK11B naudojamas dyzeliniuose DR1A ir elektriniuose ER9 traukiniuose. Šuose riedmenyse pagrindiniuose rezervuarose slėgis yra palaikomas 0,8Mpa ir 0,65Mpa ribose. Dyzeliniuose traukiniuose kompresoriai yra perjungiami į tuščią arba darbinę eigą, o elektriniuose- įjungiami arba įšjungiami. Slėgio reguliatorius Z970 naudojamas dyzeliniuose traukiniuose D1. Šiuose dyzeliniuose traukiniuose slėgis pagrindiniuose rezervuaruose taip pat palaikomas 0,8Mpa ir 0,65Mpa ribose. Kada pasiekiamas ribinis slėgis, reguliatorius kompresorių perjungia į tiščią arba darbinę eigą.
0

Rotoriniai varikliaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Veikimo principas. Rotorinio variklio dalys. Varantysis velenas (Output Shaft). Kaip dalys sujungtos. Galios sukūrimas. Nuotraukos. Išvados. Literatūra. Santrauka. Įvadas. Rotorinis variklis, tai vidaus degimo variklis, visai kaip ir variklis jūsų automobilyje, tik jis veikia kitaip, nei įprastinis su stumokliais. Mazda buvo pionierius automobilių su rotoriniais varikliais gamyboje. Modelis RX-7, kuris pardavime pasirodė 1978 metais, buvo turbūt sėkmingiausias automobilis su rotoriniu varikliu. Rotoriniai varikliai plačiai buvo taikomi sunkvežimiuose, autobusuose pradedant nuo 1967 Cosmo Sport. Paskutinė RX-7 Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo parduota 1995 metais. Automobiliai su rotoriniais varikliais kaip planuojama, rinkoje vėl pasirodė 2003 metais. Veikimo principas. Šioje nuotraukoje (žiūreti Nr) gerai matomas rotorius. Šis variklis yra iš automobilio Mazda RX–7, visos šios dalys pakeičia tokias tradicinio variklio detales kaip stūmokliai, švaistikliai, cilindrai, vožtuvai, ir paskirstymo velenėlis. Paprastame variklyje, toje pačioje kameroje (cilindre), iš eilės vyksta keturi procesai -įsiurbimas, suspaudimas, degimas ir išmetimas. Rotorinis variklis taippat atlieka šiuos keturis darbus, bet kiekvienas jų vyksta tik tam tikroje kameros vietoje. Tai tarsi turėti atskirą cilindrą kiekvienam darbui, su stūmokliu judančiu per visus tuos keturis cilindrus. Kaip ir stūmoklinis variklis, rotorinis naudoja slėgį, sukurtą oro ir kuro mišinio degimo metu. Stūmokliniame variklyje spaudimas cilindre verčia stūmoklį judėti aukštyn ir žemyn, per švaistiklį, alkūninį veleną šis stūmoklių judėjimas varo automobilį. Rotoriniame variklyje, slėgis veikia sandarioje erdveje tarp trikampio rotoriaus ir vidinės kameros sienelių, visai kaip stūmokliniame variklyje tarp stūmoklio ir cilindro sienelių. Rotorius keliauja variklio kameroje tam tikru menamu takeliu taip, kad trys rotoriaus viršūnės visada liečiasi su...
0

Siurbliai speraparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Mentinių siurblių apibrėžimas ir klasifikacija. Siurbliaračio menčių formos įtaka siurblio charakteristikoms. Išcentrinių siurblių klasifikavimas pagal atskirus skiriamuosius požymius. Kokiu būdu galima padidinti išcentrinio siurblio naudingumo koeficientą ir siurblio aukštį? Išcentrinio siurblio principinė schema, jo sudedamosios dalys ir veikimo principas. Išcentrinio siurblio siurbimo aukštis. Matematinė išraiška. Kokie yra charakteringi greičiai skysčiui tekant išcentrinio siurblio siurbliaratyje. Jų kryptys (nubrėžti grafikus). Kokias priimame prielaidas sudarant išcentrinio siurblio pagrindinę lygtį? Išcentrinio siurblio pagrindinė lygtis ir išvados. Išcentrinių siurblių kavitacinės charakteristikos. Pavaizduoti grafiškai. Išcentrinių siurblių realios charakteristikos. Skysčio tekėjimas išcentrinio siurblio siurbliaratyje (greičiai ir jų vektoriniai lygiagretainiai, greičių fizinė prasmė). Mentinių siurblių panašumo teorijos esmė. Koks ryšys tarp panašių siurblių naudingumo koeficientų? Siurblio greitaeigiškumo koeficiento apibrėžimas ir jo matematinė išraiška. Kaip pagal panašumo teoriją apskaičiuojamas natūralaus siurblio našumas ir slėgio aukštis, žinant modelinio siurblio našumą ir slėgio aukštį? (Matematinės išraiškos). Kokie siurbliai vadinami dinamiškai panašiais? Kokie mentiniai siurbliai laikomi kinematiškai panašiais? Kokie kinematiškai panašių natūralaus didumo ir siurblio modelio proporcingi dydžiai? (matematinė išraiška). Kaip greitaeigiškumo koeficientas priklauso nuo siurbliaračio formos? Jo kitimo įtaka mentinio siurblio modifikacijai. Kaip pagal panašumo teorija apskaičiuojama natūralaus siurblio galia, žinant modelinio siurblio galią? Kokie mentiniai siurbliai laikomi geometriškai panašiais? Kokie geometriškai panašių natūralaus didumo ir siurblio modelio proporcingi dydžiai? (parašykite matematinę išraišką). Kokią įtaką greitaeigiškumo koeficientas turi siurblio naudingumo koeficientui?...
0

Skerspjūvių geometriniai rodikliaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: 1.Užduotis. Duotas skerspjūvis (4.2 lentelė schema Nr. 7) Jo parametrai a 144 mm, b 168 mm. Reikia centrinių svarbiausių ašių atžvilgiu apskaičiuoti atsparumo momentus. 2.Skaičiavimai. 2.1 Skaičiuojamoji schema. 2.2. Plotai. Skaičiuoju skerspjūvio atskirų figūrų plotus. 2.3. Skerspjūvio svorio centras. 2.4. Skaičiuojam paprasčiausių figurų centrų koordinates nustatytos centrinės ašies atžvilgiu. 2.5. Svarbiausieji inercijos momentai. 2.6. Atsparumo momentai. 3.Rezultatai.
0

Skerspjūvių geometriniai rodikliai 2parsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Skerspjūvių geometriniai rodikliai. 1.Užduotis. Duotas skerspjūvis (4.4 lentelė 6 pav.) Jo parametrai a 400 mm, b 60 mm,. Reikia centrinių svarbiausių ašių atžvilgiu apskaičiuoti atsparumo momentus. Pradiniai duomenys, lovio. 2.Skaičiavimai. 2.1 Skaičiuojamoji schema. 2.2 Plotai. Skaičiuoju skerspjūvio atskirų figūrų plotus. 2.3 Skerspjūvio svorio centras. 2.4 Svarbiausieji inercijos momentai. 2.5 Atsparumo momentai. 3.Rezultatai. Apskaičiavau atsparumo momentus svarbiausiųjų ašių atžvilgiu.
6

Paieška


bottom