top


Konspektai.com > Mechanika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Lenkimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Sijos leistinoji projektinė apkrova Užduotis Duota plieninė dviatramė sija (1 pav. ). Jos ruožų ilgiai L1=120, 0cm, L2=160, 0cm, L3=240, 0 cm, koeficientai b1=-1, b2=2, plieno projektinis stipris R=210MPa. Sijos skerspjūvį (2 pav) sudaro stač. 60´400 mm ir lovis Nr. Reikia apskaičiuoti leistinąjį projektinės apkrovos parametro didumą. Pagrindiniai duomenys: L1=120, 0 cm, L2=160, 0 cm, L3=240, 0 cm, β1= -1, β2= 2, Stač. =60x400, Lovis. =Nr. 1 pav. Plieninės dviatramės sijos pradinė schema 2 pav. Sijos skerspjūvio pradinė schema Sprendimas Skaičiuojamoji schema ir diagramos 3pav. Skaičiuojamoji schema ir diagramos Atraminių reakcijų skaičiavimas Skaičiuojame momentus apie tašką b, t. y. ΣMb=0; -Fra(L1+L2+L3)-Mf+Mf+2Mf=0 Skaičiuojame momentus apie tašką a, t. y. ΣMa=0; -Mf+Mf+2Mf+Frb=0 Gavome, kad Frb yra neigiamas todėl schemoje pakeičiame šios reakcijos kryptį. Tikrinam atraminių reakcijų skaičiavimą: ΣFy=0 Fra-Frb=0, 385Mf - 0, 385Mf = 0 0=0 Atramines reakcijas apskaičiavome gerai. Skersinių jėgų skaičiavimas Skaičiuojame skersines jėgas iš kairės pusės: Q1=Fra=0, 385Mf ; Q2=Q3=Q4=Q5=Q6=Q1=0, 385Mf. Skaičiuojame skersines jėgas iš dešinės pusės.
0

Magnetinės medžiagosparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas (darbo tiklas, uždaviniai). Magnetinės medžiagos. Minkštamagnetinės medžiagos. Kietmagnetinė medžiaga. Feromagnetikai. Reiškiniai, kuriuos medžiagose sukelia magnetinis laukas. Išvados. Literatūros sąrašas. Nuolatiniais magnetais arba magnetais vadinami ilgai neišsimagnetinantys kūnai. Tokių savybių turi magnetinės medžiagos – feromagnetikai. Tai, geležis, nikelis, kobaltas. Dėl elektronų sąveikos juose atsiranda skirtingai įmagnetintos sritys (domenai). Magnetinamie lauke jų įsimagnetinimas suvienodėja (kryptis pasidaro maždaug vienoda), ir visas medžiagos gabalas tampa nuolatiniu magnetu. Nuolatiniai magnetai būna įvairių formų: strypiniai, pasagiškieji ir t. t. Nuolatinis magnetas, kaip ir ritė, kuria teka elektros srovė, turi du polius: šiaurinį ir pietinį. Paprasčiausias nuolatinis magnetas yra jau žinoma magnetinė rodyklė. Referato tikslas: Išsiaiškinti magnetinių medžiagų struktūrą, ir jų panaudojimą. Uždaviniai: a) Išsiaiškinti kas yra magetinės medžiagos b) Išsiaiškinti kokios yra magnetinės medžiagos ir kur jos naudojamos c) Išsiaiškinti, kokius reiškinius sukuria magnetinės medžiagos
0

Mašinų elementų kursinis projektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 17
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Užduotis ir kinematinė schema. Elektros variklio parinkimas ir kinematinis skaičiavimas. Reduktoriaus skaičiavimas. Orientacinis reduktoriaus velenų skaičiavimas. Krumpliaračių konstrukciniai matmenys. Diržinės pavaros skaičiavimas. Guolių parinkimas. Naudotos literatūros sąrašas. Specifikacijos. Brėžiniai. Mašinų elementų disciplinoje nagrinėjami teoriniai mašinų tipinių detalių ir mazgų skaičiavimo pagrindai, t.y. tokių detalių ir mazgų, kurie montuojami įvairios paskirties ir įvairių konstrukcijų mašinose. Tokios detalės ir mazgai yra varžtai, sraigtai, veržlės, pleištai, krumpliaračiai, grandinės ir joms skirtos žvaigždutės, velenai, guoliai, movos ir kt. Šiame kursiniame projekte projektuojama pavara bus skirta kelimo mašinai suproektoti. Kaip prototypa imu “РЭМ“. Kadangi pavaros darbas vyks uždaroje patalpoje, turėtų būti tylus, pastovus, sklandus, be staigių šuolių ir t.t. O svarbiausias keliamas jam reikalavimas patikimumas ir saugumas. Sudarant šį mechanizmą buvo parinkti tokie įrenginiai: variklis → planetinis reduktorius → diržas (M – CT - KD). Prieš pradedant skaičiavimus iš žinyno parenkami sudėtinių įrenginių naudingo veikimo koeficientai.
0

Mašinų elementų kursinis projektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Variklio parinkimas, kinematinis skaičiavimas. Uždaros pavaros (reduktoriaus) stipruminiai skaičiavimai ir pagrindinių geometrinių parametrų nustatymas. Reduktoriaus eskizinis komponavimas. Preliminarus velenų skaičiavimas. Guolių parinkimas ir patikrinimas. Movų parinkimas ir patikrinimas. Tepalo parinkimas ir tepimo aprašymas Literatūra. Šiame kursiniame darbe projektuojama dviejų laipsnių technologinio įrenginio pavara, kuri gali būti naudojama pvz., konvejeriui sukti. Projektuojama pagal tokią schemą: variklis – cilindrinių tiesiakrumplių krumpliaračių pora - sliekinis susikabinimas – grandinė – būgnas. Orientacinio bendrojo pavaros perdavimo skaičiaus apskaičiavimas. Bendro naudingumo koeficiento nustatymas. Reikalingas elektros variklio galingumas ir sukimosi dažnis Patikslintas perdavimo skaičius. Randami velenų sukimosi dažniai. Randami velenų kampiniai greičiai. Randami velenų nominalūs sukimo momentai. Randami velenų galingumai. Uždaros pavaros (reduktoriaus) stipruminiai skaičiavimai ir pagrindinių geometrinių parametrų nustatymas. Reduktoriaus eskizinis komponavimas. Preliminarus velenų skaičiavimas guolių parinkimas ir patikrinimas. Parinkimas ir tepimo aprašymas. Movų parinkimas ir patikrinimas.
6

Mašinų elementų kursinis projektas su brėžiniu dwgparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Užduotis. Įvadas. Variklio parinkimas, kinematinis skaičiavimas. Uždaros pavaros (reduktoriaus) stipruminiai skaičiavimai ir pagrindinių geometrinių parametrų nustatymas. Reduktoriaus eskizinis komponavimas. Preliminarus velenų skaičiavimas. Guolių parinkimas ir patikrinimas. Movų parinkimas ir patikrinimas. Detalių suleidimų, tolerancijų ir paviršių šiurkštumų parinkimas. Tepalo parinkimas ir tepimo aprašymas. Literatūra. Brėžinys: reduktoriaus surinkimo brėžinys (a1). Šiame kursiniame darbe projektuojama dviejų laipsnių technologinio įrenginio pavara, kuri gali būti naudojama pvz., konvejeriui sukti. Projektuojama pagal schemą: variklis – cilindrinių tiesiakrumplių krumpliaračių pora - sliekinis susikabinimas – grandinė – būgnas. Pradiniai duomenys projektavimui: pavaros darbinio veleno (būgno) jėga: Fdv = 5.0 kN; darbinio veleno sukimosi greitis: vdv = 0,65 aps/min; būgno skersmuo D = 450 mm. Projektuojama pavara bus reversuojama. Pavara dirbs vieną pamainą. ĮVADAS Suprojektuota pavara privalo suktis projektavimo užduotyje užduotu sukimosi dažniu, bei išlaikyti užduotą darbinio veleno galingumą. Gaminami pramonėje asinchroniniai elektros varikliai turi standartinį apsisukimų skaičių, todėl sukimosi dažniui suderinti būtina naudoti lėtinančias ar greitinančias pavaras ( priklausomai nuo variklio ir įrenginio greičių ). Šiuo atveju visos pavaros yra lėtinančios, nes išėjimo veleno greitis yra daug mažesnis už variklio veleno greitį.
0

Mašinų gamybos technologijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 18
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Mašinų gamybos technologija. Įvadas. Uždaviniai. Analitinė dalis. Detalės paskirtis ir jos konstrukcijos aprašymas. Detalės masės skaičiavimas. Detalės technologiškumo analizė. Gamybos tipo nustatymas ir partijos dydžio skaičiavimas. Technologijos dalis. Ruošinio ir jo gamybos būdo parinkimas. Detalės apdirbimo technologijos maršruto schemos sudarymas ir įrenginių parinkimas. Parinktų įrenginių techninė charakteristika. Užlaidų ir operacinių matmenų nustatymas vienam paviršiui analiziniu metodu ir parinkimas iš lentelių kitiems paviršiams. Ruošinio masės, medžiagos sunaudojimo normos ir medžiagos sunaudojimo koeficiento skaičiavimas. Pjovimo rėžimų ir laiko normų nustatymas operacijoms. Analitinė dalis: Aprašyti detalės paskirtį ir jos konstrukciją Apskaičiuoti detalės masę. Technologijos dalis: Išanalizuoti įmonės technologijos procesą. Parinkti ruošinį ir jo gamybos būdą. Sudaryti detalės apdirbimo technologijos maršruto schemą ir parinkti įrenginius. Nustatyti užlaidas ir operacinius matmenis vienam paviršiui analiziniu metodu ir parinkimas iš lentelių kitiems paviršiams.
7

Mašinų ir prietaisų gamybos technologija kursinis su brėžiniaisparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Detalės paskirtis. Detalės techninių sąlygų, nurodytų brėžinyje, analizė. Detalės konstrukcijos technologiškumo analizė. Gamybos tipo, partijos dydžio ir takto nustatymas. Technologinio proceso projektavimas. Ruošinio parinkimas. Technologinių bazių parinkimas. Detalės paviršių apdirbimo metodų parinkimas. Detalės apdirbimo technologinio maršruto sudarymas. Užlaidų skaičiavimas. Detalės mechaninio apdirbimo operacijų projektavimas. Detalės kokybės techninės kontrolės metodų ir priemonių parinkimas. Suminės gamybinės paklaidos skaičiavimas. Technologinio proceso normavimas. Įrengimų kiekio skaičiavimas. Detalės tvirtinimo įtaiso projektavimas. Išeities duomenų projektavimui sudarymas. Užspaudimo jėgos skaičiavimas. Užspaudimo mechanizmo skaičiavimas. Įtaiso tiksluminis skaičiavimas. Įtaiso stipruminis skaičiavimas. Šiuo metu Lietuvoje daug buvusių mašinų gamybos įmonių yra suskaidytos ir privatizuotos. Kai kuriose iš jų gaminama ankstesnė produkcija, kitose pagal užsakymus gaminami įvairūs įrenginiai bei detalės. Kursinio projekto užduotis – išnagrinėti korpuso – stiklinės tipo detalę, bei sudaryti jos apdirbimo technologiją, paruošos parinkimo, jos mechaninio apdirbimo klausimus.
10

Matavimo duomenų kokybės parametrų sklaidai tirti apdorojimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Visą matmenų eilę (iš matavimo rezultatų išbraukus stambias klaidas) suskirstyti į keletą (patogiausia 5-11) lygių intervalų. Tam tikslui nustatomas intervalų skaičius. Intervalo žingsnis. Pirmo intervalo ribos apskaičiuojamos taip. Intervalų skaičiavimas. Matavimų skaičius intervale. Pasikartojimo dažnis. Vidutinis intervalo dydis. Grupavimo centro vidutinė teorinė reikšmė.
0

Matavimų teorija ir praktika kursinis projektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Suleidimas su įvarža. Pereinamasis suleidimas. Riedėjimo guolių suleidimai. Kiti cilindrinių sujungimų suleidimai. Darbinių kalibrų pagaminimo matmenys. Srieginio sujungimo ir pleištinio sujungimo suleidimai. Krumpliaratinės pavaros kontrolinių rodiklių skaičiavimas. Krumpliaračio darbo brėžinys. Veleno darbo brėžinys. Statistinis duomenų apdorojimas. Naudota literatūra. Apskaičiuoti lygiems cilindriniams sujungimams 6–7 suleidimą su įvarža, parinkti standartinį suleidimą. Nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Parinkti išardomam centruojančiam cilindriniam sujungimui 3-5 tarpinį suleidimą, apskaičiuoti tarpų ir įvaržų tikimybę, nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Apskaičiuoti ir pagrįsti riedėjimo guolių suleidimus 1-4; 4-3, nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Duomenys: Radialinis rutulinis riedėjimo guolis 210, tikslumo klasė – 0, radialinis apkrovimas P=8000 N. Kiti cilindrinių sujungimų suleidimai Apskaičiuoti darbinių kalibrų pagaminimo matmenis cilindriniam sujungimui 1-8, nubraižyti tolerancijos laukų schemas ir kalibrų eskizus. Nubraižyti srieginio sujungimo 1–12 ir sujungimo pleištu 1-6 tolerancijos laukų išdėstymo schemas, parinkus atitinkamus suleidimus
0

Mechanikos konspektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Kokius žinote technikos panaudojimo tikslus ir ką reikia žinoti ją įsigyjant? Kokius žinote mechanizmus ir pavaras, kokie jų privalumai bei trukumai? Kaip klasifikuojami vidaus degimo varikliai, jų privalumai bei trukumai? Iš kokiu mechanizmu ir sistemų sudarytas vdv ir kokia jų paskirtis? Elektros energijos tiekimas. Kokius žinote elektros variklius, jo techniniai rodikliai ir taikymai? Kaip klasifikuojami mažagabaritiniai traktoriai, jų bendra sandara ir atskiru daliu paskirtis? Kokia technika naudojama prie mažagabaritinių traktorių želdynu priežiūrai ir jų techn. Rodikliai? Kokius zinote siltnamio sildymo bei vedinimo budus ir kokia jų įranga? Kokius žinote plūgus, plūgo bendra sandara ir pagrindiniai reguliavimai? Kokius žinote kultivatorius, kokiems darbams atlikti jie naudojami ir kokios pagrindines darbines dalys? Kokias žinote akėčias, volus, frezas, kokiems darbams naudojami ir kokios pagrindines darbines dalys? Kokiems darbams atlikti naudojami skarifikatoriai, aeratoriai, kelmu smulkintuvai, velenos pjovikliai ir kokios jų pagrindines darbines dalys?
0

Paieška


bottom