top


Konspektai.com > Medicina
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Darbo sauga kineziterapiauto darbo vietojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Mano darbo tikslas. Kineziterapeuto veiksmai prieš darbo pradžią. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Drabo sauga kineziterapijos kabinete. Kineziterapeuto darbas su gulinčiais ligoniais. Stresas ir emocinis išsekimas. Naudotos literatūros sąrašas. Įvadas. Kiekvieno žmogaus teisė - turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo. Sąlygas. Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos, netinkamos darbo. Sąlygos daro fizinę, moralinę ir ekonominę žalą žmonėms, įmonėms ir. Valstybei. Nustatyta, kad darbo sąlygas įtakoja psichofiziologiniai, estetiniai, socialiniai psichologiniai ir sanitariniai higieniniai veiksniai. Prie sanitarinių-higieninių veiksnių priskiriami: gamybinis mikroklimatas, virpesiai, apšvietimas, radiacija, triukšmas, darbo patalpų apšildymas, ventiliacija, cheminiai veiksniai (būsto ekologija), oro drėgnumas ir judėjimas. Visiems šiems veiksniams yra nustatytos normos ir reikalavimai, kurių nepaisant nebus sudarytos optimalios darbo sąlygos. Taip pat to priežastimi gali tapti netinkamas darboviečių įrengimas ir darbo įrenginių eksploatavimas, ko pasekoje gali įvykti nelaimingi atsitikimai darbe. Todėl būtina sudaryti darbo saugos programą, ir išsamiai su ja supažindinti darbuotojus, nes didžioji dalis nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl pačių darbuotojų saugos taisyklių darbe nesilaikymo. Darbuotojų sauga ir sveikata labai priklauso nuo darboviečių tinkamo įrengimo bei naudojamų darbo įrenginių. Darbo įrenginiai turi būti sumontuoti, išdėstyti ir naudojami taip, kad sumažintų riziką darbo įrenginių naudotojams ar kitiems darbuotojams. Darbo įrenginiai privalo būti montuojami ar išmontuojami saugiai, atsižvelgiant į privalomas gamintojo pateiktų instrukcijų nuorodas. Nelaimingų atsitikimų darbe rezultatams likviduoti yra būtinas socialinis draudimas. Taip pat darbo sąlygų optimizavimui yra būtina atsižvelgti į darbo ir poilsio laiko planavimą...
2

Dauginis organų disfunkcijos sindromasparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: DODS. Indikacijos gydymui ITS-e. 1. organų funkcijų nepakankamumas. 2. intensyvus monitoravimas dėl gręsiančių organų funkcijų sutrikimų. 3. trumpalaikė intensyvioji priežiūra (iki 24 val.). 4. gali būti naudingas monitoravimas ir gydymas ITS-e. 5. grįžtamo pobūdžio organų funkcijų sutrikimas. Gydymas ITS-e nerekomenduojamas ligoniams, kuriems. 1. monitoravimo ir gydymo nauda ne didesnė nei kt. skyriuose. 2. santykinai maža nepalankios prognozės rizika – pakankamai gera būklė, kad būtų naudinga gydyti ITS – e. 3. ypač didelė nepalankios prognozės rizika – labai bloga būklė, kad būtų naudinga gydyti ITS – e. Svarbiausi faktoriai, įvertinant indikacijas gydyti ITS – e. 1. diagnozė. 2. būklės sunkumas. 3. fiziologinis rezervas ( amžius, lydinčios ligos). 4. reikalingų gydymo priemonių turėjimas. 5. anksčiau taikyto gydymo efektyvumas. 6. prognozė, numatoma gyvenimo kokybė po išrašymo iš ligoninės. 7. ligonio giminių pageidavimai.
0

Dažniausiai buityje patiriami apsinuodijimaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 26
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Apsinuodijimai. Apsinuodijimas maistu. Apsinuodijimas anglies monoksidu (smalkėmis). Apsinuodijimas alkoholiais (alkoholio surogatais). Apsinuodijimas vaistais. Išvados. Literatūra. Apsinuodijimai yra gana dažnas reiškinys buityje. Kasmet pasaulyje nuo apsinuodijimų miršta daug žmonių. Lietuvoje į medikus pagalbos kasmet kreipiasi apie 15 tūkst. apsinuodijusių ligonių, iš kurių apie 70 proc. sudaro suaugusieji ir apie 30 proc. - vaikai. Susidaro nemaži ligonių srautai ir susidurti su jais gali bet kuris medikas. Mirtingumas nuo apsinuodijimų mūsų šalyje yra didesnis negu Vakarų šalyse ir suaugusiųjų mirtingumas yra didesnis negu vaikų. Tai nulemia toksinių medžiagų pobūdis - Lietuvoje dažniau negu Vakarų šalyse apsinuodijama alkoholiniais gėrimais ir jų surogatais, įvairiais chemikalais, vaistais, maistu. Ir tai dažniausiai įvyksta dėl per didelio suaugusiųjų aplaidumo, neapdairumo. Rašant darbą remtasi Lietuvos autorių knygomis, lietuviška Šeimos sveikatos enciklopedija, taip pat remtasi internetiniais puslapiais. Autoriai nagrinėję apsinuodijimo temą R. Gražulevičienė, R. G. Sakalnikas (1996), R. Damijonaitienė, R. Povilaitis, G. P. Žukauskas (1996) A. Janušauskas, V. Janušauskienė (2001). Kursinio darbo tikslas – išnagrineti dažniausiai buityje patiriamus apsinuodijimus. Tikslui pasiekti iškelti tokie uždaviniai: 1.Apibrėžti apsinuodijimo sąvoką. 2.Įvardinti dažniausiai buityje pasitaikančias apsinuodijimų rūšis; 3.Išanalizuoti dažniausiai buityje patiriamų apsinuodijimų simptomus; 4.Išnagrinėti pirmosios pagalbos etapus (pirmoji pagalba apsinuodijus);
0

Difterija Etiologija Patogenezėparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Difterija (diphthería) - tai nosiaryklės ir kvėpavimo takų gleivinės fibrininis plėvinis uždegimas, pasireiškiantis bendra intoksikacija, parenchiminių organų bei nervų sistemos pažeidimu. Etiologija.Sukėlėjas - Corynebacterium diphtheriae, gramneigiamosios, aerobinės lazdelės, kurios priklauso Corynebacteríaceae šeimai. Lazdelės yra tiesios ar kiek lenktos, sustorėjusiais galais, jos tepinėliuose išsidėsčiusios netvarkingai. Difierijos korinebakterijos skirstomos į 3tipus: gravis, mitís ir íntermedius, kurie gamina stiprų egzotoksiną. Jį paveikus forrnalinu, gaunamas netoksiškas anatoksinas, vartojamas skiepų gamybai.Difterijos lazdelės yra gana atsparios aplinkos poveikiui: ant įvairių paviršių gali išlikti gyvos iki 15 dienų, vandenyje, piene -- 6-20 dienų atsparios išdžiūvimui bet jautrios aukštai temperatūrai ir dezinfekcinėms medžiagoms.
0

Diuretikaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: 85) Diuretikai. Fermento karboanhidrazės inhibitoriai. Veikimo mechanizmas. Efektai. Kiti efektai. Farmakokinetika. Vartojimas. Glaukoma. Epilepsijai gydyti. Nepageidaujamas veikimas. Kontraindikacijos. Kilpiniai diuretikai. Furozemidas. Veikimo mechanizmas. Farmakokinetika. Vartojimas. Hiperkalemija. Edemoms mažinti. Nepageidaujamas veikimas. Kontraindikacijos. Tiazidai. Veikimo machanizmas. Farmakokinetika. Vartojimas. Hipertenzijai, esant chroniniam širdies nepakankamumui, nefrogeniniam necukriniam diabetui. Nepageidaujamas poveikis. Kalį išsaugantys diuretikai. Veikimo mechanizmas. Farmakokinetika. Vartojimas. Mineralkortikoidų pertekliui: pirminei hipersekrecijai ir antriniam aldosteronizmui. Pastarasis gali atsirasti esant chroniniam širdies nepakankamumui, kepenų cirozei, nefrotiniam sindromui. Nepageidaujamas veikimas. Kontraindikacijos. Osmosiniai diuretikai. Veikimo mechanizmas. Vartojimas. Šlapimo tūrio padidinimas. Intrakranialinio ir akių kamerų skysčio spaudimo mažinimas. Nepageidaujamas veikimas. Kontraindikacijos. Fermento karboanhidrazės inhibitoriai aktyvina inkstų žievėje fermentą adenilatciklazę ir ciklinį AMF, slopinantį audinių fermentą karboanhidrazę. Inkstai. Fermento karboanhidrazės inhibitoriai veikia visame nefrone, bet labiausiai proksimaliniuose kanalėliuose. Nuslopinus fermento karboanhidrazės veiklą, mažiau susidaro anglies rūgšties, ir mažiau vandenilio sekretuojama į kanalėlio spindį. Fermento karboanhidrazės inhibitoriai veikia CNS: sukelia mėguistumą ir dezorientaciją, slopiną epilepsijos traukulius ir smegenų skysčio sekreciją į smegenų skilvelius ir mažina akies kamerų skysčio spaudimą. Vartojami per os, fermento karboanhidrazės inhibitoriai rezorbuojasi gerai. Diuretinis efektas pasireiškia po 2 val. Ir trunka iki 12 val. Išsiskiria pro inkstų proksimalinio kanalėlio S-segmentą. Fermento karboanhidrazės inhibitoriai vartojami epilepsijai gydyti. Hiperchloreminė metabolinė...
0

E-sveikatos privalumai ir trūkumai Lietuvoje ir ESparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Praeito dešimtmečio pabaigoje mokslinėje literatūroje atsirado nauja sąvoka – e. sveikata. Tai šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimas sveikatos priežiūros įstaigoje siekiant patenkinti pacientų, specialistų, administratorių poreikius ir lūkesčius. E. sveikatos vaidmuo organizuojant sveikatos priežiūros paslaugas Europos Sąjungos šalyse stiprėja, todėl yra svarbu įvardinti jos teikiamą naudą ir esamus trūkumus. Tikslas – aprašyti e. sveikatos privalumus ir trūkumus Lietuvoje ir ES. Tikslui įgyvendinti buvo iškelti šie uždaviniai: • aprašyti e. sveikatos privalomus atsižvelgiant į e. sveikatos paslaugą ar funkciją Lietuvoje ir ES; • aprašyti e. sveikatos trūkumus Lietuvoje ir ES. E. sveikatos sistemos privalumai Viena iš nacionalinės e. sveikatos sistemos funkcijų – tai elektroninių receptų sukūrimas ir išsiuntimas. Ši funkcija leidžia medicinos darbuotojui pasinaudojant elektronine interaktyvia recepto forma išrašyti receptus vaistams ir medicininėms pagalbos priemonėms. Gydytojas turės galimybę parinkti pacientui tinkamiausią vaistą iš analogų grupės, atsižvelgiant į jo kainą. Leis matyti tokią informaciją kaip galimi šalutiniai poveikiai, kontraindikacijos.
0

Efekto priklausomybe nuo dozesparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: 25) Efekto priklausomybė nuo dozės Vaistų veikimo stiprumas priklauso nuo jų kiekio (dozės). Vaistai turi būti dozuojami taip, kad sukeltų pageidaujamus efektus. Nuo dozės kartais priklauso ir vaisto veikimo ypatumai. Pav. , nedidelės acetilsalicilo rūgšties dozės mažina padidėjusią kūno temperatūrą, o didesnės slopina ir uždegiminius procesus. Kartais vaistai dozuojami pagal jų sukeliamus efektus, ypač jei pakitimai nuo jų vystosi greitai. Tačiau dažniausiai vartojamos vidutinės .
0

Ekstremalių situacijų valdymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Ekstremalių situacijų valdymui. Greitosios medicinos pagalbos suteikimo valdymui. Priešgaisrinės apsaugos valdymui. Transporto priemonių buvimo vietos nustatymui. Visuomenės saugumą užtikrinančių įstaigų pajėgumų neatidėliotinas reagavimas į pranešimus apie ekstremalias situacijas ir greitas informacijos perdavimas priklauso nuo įvairių duomenų iš daugelio šaltinių. Sugebėjimas greitai gauti ir apdoroti informaciją bei atitinkamai paskirstyti resursus yra vienas iš svarbiausių šios veiklos efektyvumo veiksnių. Informacija apie įvykio vietą ir geografinę padėtį dažnai yra lemiama planuojant saugumą užtikrinančius veiksmus. Vilniaus kolegija. Sveikatos priežiūros fakultetas. Slaugos katedra. Savarankiško darbo užduotis. Ekstremalių situacijų valdymas. Parengė SL08Bgrupės studentė: Inga Jablonskaja. Vilnius, 2 Visuomenės saugumą užtikrinančių įstaigų pajėgumų neatidėliotinas reagavimas į pranešimus apie ekstremalias situacijas ir greitas informacijos perdavimas priklauso nuo įvairių duomenų iš daugelio šaltinių. Sugebėjimas greitai gauti ir apdoroti informaciją bei atitinkamai paskirstyti resursus yra vienas iš svarbiausių šios veiklos efektyvumo veiksnių. Informacija apie įvykio vietą ir geografinę padėtį dažnai yra lemiama planuojant saugumą užtikrinančius veiksmus: Ekstremalių situacijų valdymui Greitajai medicinos pagalbai Priešgaisrinei apsaugai Transporto priemonių buvimo vietos nustatymui Ekstremalių situacijų valdymui Ekstremalios situacijos (potvyniai, žemės drebėjimai, uraganai, gaisrai, pavojingų medžiagų nutekėjimai, masiniai neramumai, badas, epidemijos ir t.t.) turi aiškias erdvines charakteristikas. GIS naudojamos daugelio ekstremalių situacijų valdymo uždavinių sprendimui: prognozavimui, planavimui, pasirengimui, reagavimui, pasekmių pašalinimui ir atstatymui. Ekstremalių situacijų prognozavimas. Ekstremalių situacijų...
0

Embriotoksinis teratogeninis ir kancerogeninis vaistu veikimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: 27) Embriotoksinis teratogeninis ir kancerogeninis vaistų veikimas. Mutageninis. Teratogeninis. Embriofetotoksinis. Pavojingiausi pirmieji 2 nėšt. Mėn. (tačiau svarbūs ir kiti 2 mėn. ). Didžiausias jautrumas aistams - 3-11 sav. Po paskutinių mėnesinių. Yra 3 kritiniai periodai: implantacija (7-8 d. ), placentos formavimasis (3-4 sav. ), pagrindinė organogenezė (5-6 sav. ). Po 4 mėn. Statistika. 25%. 10%. 65% - kilmė nežinoma (manoma, kad 2-7%. 2%. GK 1: 100 vaikų sukelia gomurio skeltumą, antiepileptikai. Placentos laidumą. Molekulinė masė. Tirpumas lipiduose. A - visiškai nepavojingas. B. Geras. C - gyvūnams pavojinga, bet nėščioms vaistų poveikis netirtas (abejotinas. D - vaistas pavojingas žmogui, bet nepaisant grėsmės, jei būtina - toleruotinas (neskirtinas. X - nevartotinas. Imunodepresantai ir antinavikiniai. Mažieji imunodepresantai. Citostatkai. Hormonai. GK. Antidiabetiniai. Skydliaukės hormonai. Lytiniai hormonai. Antibiotikai ir pan. B-laktaminius. Amoksicilinas. Cefalosporinai. Aminoglikozidai. Tetraciklinai. Chloramfenikolis. Makrolidai. Grizeofulvinas: neskirtinas; amfotericinas B. Priešvirusiniai. Prieštraukuliniai. Lamoridžinas. Raminamieji. Barbitūratai, bromidai. Valeriono. Neuroleptikai. Aminazinas. Antihistamininiai. Loratidinas. Anestetikai. Ketaminas, predionas. Prokainas tinka, lidokainas, trimekainas. Nsaid. Aspirinas. Paracetamolis. Kt. Nsaid. Kardiotoniniai, antiaritminiai. B2-adrmim. Amiodaronas. Antihipertenziniai, diuretikai. KT, kosulį veikiantys. Acetilcisteinas. Jodo. Kromonai. Leukotrienų antagonistai. Mekliziną (Bonine), ondasetroną. Piperazinas - B, pirantelis ir mebendazolis. Antikoaguliantai. Heparinas. Netiesioginiai antikoaguliantai. Vit. D. Polivitaminai. Vit. K. Vit. C. Folio rūgštis. Fe. Fluoras. Rö. Kompiuteris. Alkoholis. Kava. Rūkymas. Nėščiųjų taisyklės. 3-4 mėn. Nevartoti. Išbandytus. Nevartot. Kuo mažiau. Sisteminio poveikio vaistus vartoti po 4 nėštumo...
0

Endokrininė sistemaparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Pagumbūrys. Hipofizė. Antinksčiai. Skydliaukė. Prieskydinė liauka. Kasa. Lytinės liaukos. Užkrūčio liauka. Konkorėžinė liauka. Išvados. Literatūra. Pogumbūris (hypothalamus). Tai tarpinių smegenų apatinė dalis, esanti po regimuoju gumburu. Pogumburį sudaro : •Pilkasis gūbrys; •Regimųjų nervų kryžmė; •Speniniai kūnai; •Pogumburinė sritis; •Posmegeninė liauka. Pogumburio pilkojoje medžiagoje yra daug branduolių, kuriuose gaminasi ir patenka į priekinę hipofizės dalį medžiagos, vadinamos hipofizės hormonus atpalaiduojančiais faktoriais. Tai liberinai ir statinai. Liberinai – skatina priekinės hipofizės dalies hormonines funkcijas, o statinai – slopina kai kurių hipofizęs hormonų sekreciją. Atpalaiduojančių faktorių išskyrimą reguliuoja nerviniai impulsai, taip pat kai kurių hormonų kiekio sumažėjimas kraujyje. Pogumburyje esantys poriniai branduoliai – supraoptinis ir paraventrikulinis gamina hormonus: vazopresiną ir oksitociną. Jie nervinių ląstelių aksonais patenka į užpakalinę hipofizės dalį. Tarp pogumburio ir priekinės hipofizės dalies funkcinis ryšys palaikomas humoraliniu būdu, o tarp pogumburio ir hipofizės užpakalinės dalies – nerviniu ryšiu. Hipofizė (hypophysis). Neporinė liauka, gulinti turkiškajame balne. Liaukoje skiriama priekinė, vidurinė ir užpakalinė dalys. Priekinė hipofizės dalis vadinama adenohipofize, užpakalinė – neurohipofizė. Adenohipofize yra didesnė už neurohipofizę. Jos parenchimą sudaro liaukinio epitelio ląstelės, tarp kurių yra kraujagyslių ir nervų. Neurohipofizė sudaryta iš pituicitų ir nervinių skaidulų. Per nervines skaidulas ir kraujagysles hipofizė turi glaudų funkcinį ryšį su tarpinių smegenų pogumburiu, kuris reguliuoja hipofizės veiklą. Priekinė hipofizės dalis gamina somatotropiną, ir tropinius hormonus. Somatotropinas stimuliuoja augimą, skatina baltymų sintezę, reguliuoja riebalų, angliavandenių apykaitą.
2

Paieška


bottom