top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 50 su reikšme "lietuvių kal":

Page 1 of 3
Kaip globalizacija veikia lietuvių kalbą? Skaitymas 4min. Globalizacija kaip reiškinys gali būti siejama su XX a. antrąja puse, kuomet ėmė augti ir stiprėti tarptautinės organizacijos, didėti ekonominė valstybių priklausomybė. Dabar, kai nukeliauti į kitą pasaulio kraštą galima mažiau nei per 12 valandų, kai susisiekti su daugeliu žmonių pasaulyje ...
(Lietuvių kalba. Konspektas, 1 psl, 5 kB)
Kaip kinta lietuvių kalba, keičiantis visuomenės komunikacinėms reikmėms Savo kalbą norėčiau pradėti žymaus Vokietijos rašytojo Ernsto Moriso Arnto žodžiais: „Nieko dvasingesnio nei širdingesnio už kalbą tauta neturi. Tad jei tauta nenori prarasti to, per ką egzistuoja, turi nieko kito taip nežiūrėti kaip kad nebūtų darkoma jos kalba.“ Šiuos ...
(Lietuvių kalba. Interpretacija, 5 psl, 5 kB)
Kokios grėsmės tyko lietuvių kalbos? Lietuvių kalbos grėsmės. Lietuvių kalbos išnykimas. Kalbos iškraipymas. Barbarizmas. Lietuvių kalba tampa antraeilė. Kaip išsaugoti savo kalbą? Išvados. Šaltiniai. Kalba – didžiausias žmogaus turtas. “Kalba, kuria kalbam ir kuria didžiuojamės, yra mūsų kalba. Joje užtenka žodžių meilei ir neapykantai, ...
(Lietuvių kalba. Referatas, 11 psl, 339 kB)
Lietuvių kalba internete Lietuvių kalba internete – našlaitė Internete vis dar sunku atskirti raštingus lietuvius nuo neraštingų. Daugelis jų vis dar lengvai atsisako lietuviškų rašmenų ir nepaiso pagrindinių kalbos normų. Valstybinės kalbos komisijos pirmininkė Irena Smetonienė mano, kad netaisyklingos lietuvių kalbos vartojimas internete ...
(Lietuvių kalba. Namų darbas, 2 psl, 4 kB)
Lietuvių kalba skaidrės Lietuvių kalbos abėcėlę sudaro 32 raidės: Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž Balsės Aa Ąą Ee Ęę Ėė Ii Įį Yy Oo Uu Ųų Ūū Priebalsės Bb Cc Čč Dd Ff Gg Hh Jj Kk Ll Mm Nn Pp Rr Ss Šš Tt Vv Zz Žž Linksnis – linksniuojamų kalbos dalių gramatinė kategorija. ...
(Lietuvių kalba. Prezentacija, 27 psl, 573 kB)
Lietuvių kalbėjimo 10 klasės potemė ...
(Lietuvių kalba. Konspektas, 2 psl, 5 kB)
Lietuvių kalbos kalbėjimas 22 tema Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais Moralė yra žmonių santykių centras, pagrindas, formuojantis požiūrį į aplinkinius bei aplinką. Ji apibūdina autoritetingas gero ir blogo žmonių elgesio normas, kurias nustato bendruomenė, visuomenė, papročiai, ...
(Lietuvių kalba. Rašinys, 2 psl, 16 kB)
Lietuvių kalbos nykimas - kalbėjimas Savo kalbą norėčiau pradėti labai pamokančiais ir teisingais Mikalojaus Daukšos žodžiais: „Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką ...
(Lietuvių kalba. Konspektas, 2 psl, 6 kB)
Lietuvių kalbos žodynas ilgaamžės kalbinės raiškos turtas Kiekviena tauta turi pamatinių arba likiminių tekstų. Gausu tekstų, kuriuose tauta mato save pačią ir kitus. Lietuviams tokį tekstą yra atstojusi kalba. Rūpestis kalba yra esmingai pažymėjęs ne vieną iškilų žmogų. (Jonas Basanavičius nebuvo kalbininkas, bet, siekdamasis lietuvių proistorės, ...
(Lietuvių kalba. Prezentacija, 10 psl, 755 kB)
Lietuvių kalbos – kaip valstybinės – prestižo svarba visuomenėje Įvadas. Kas mūsų tautai yra kalba? Lietuvių kalbos – kaip valstybinės – prestižiškumas. Ar įmanoma išsaugoti lietuvių kalbą? Išvados. Naudota literatūra. Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia ...
(Lietuvių kalba. Referatas, 8 psl, 67 kB)
Įžanga. Pasaka – epinio žanro trumpas pasakojamasis nesudėtingo turinio kūrinys, dažniausiai sekamas vaikams. Tai literatūra, skirta tikrovę perkelti į fantastinį pasaulį, vaikams suprantama, juos sudominančia kalba. Įtraukiančiu siužetu pasakos perteikia nesenstančias tautų moralines, etines vertybes, elgesio normas. Jos ugdo kūrybingumą,
(Lietuvių kalba. Prezentacija, 2 psl, 12 kB)
1917 m. rugsėjo 18 - 22 d. prasideda Vilniaus konferencija. Į ją atvyksta 214 delegatų. Konferencija tęsėsi 5 dienas. Su pakilia nuotaika visa konferencija, Jonui Basanavičiui pirmininkaujant, pareiškė lietuvių tautos pasiryžimą atgaivinti savarankišką nepriklausomą Lietuvos valstybę, demokratiniais principais sutvarkytą etnografinėse (Kau ...
(Istorija. Referatas, 5 psl, 146 kB)
Įvadas. 26 metų gruodžio 17-osios perversmas lietuvoje. Jav lietuvių politinių srovių požiūris į lietuvos valdžią po perversmo. Lietuvos tautininkų vyriausybės politika jav lietuvių atžvilgiu. Išvados. Literatūros sąrašas. 1926 m. gruodžio 17 d. perversmas buvo svarbus reiškinys ne vien prieškario nepriklausomos Lietuvos gyvenime. Jo ...
(Istorija. Referatas, 9 psl, 47 kB)
Algimantas Mackus 1932 – 1964 (Algimantas Pagėgis) 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vakarus, nuo 1949 m. gyveno JAV. Studijavo Ruzvelto universitete Čikagoje. Nuo 1954 m. dirbo lietuvių radijo programoje „Margučio radijas“. Leidiniuose „Aidai“, „Dirva“, „Draugas“, „Literatūros lankai”,  „Margutis”, „Metmenys” ir kt. paskelbė recenzijų, lit ...
(Lietuvių kalba. Prezentacija, 20 psl, 522 kB)
Keliai į mokslo aukštumas. Viliojo platesni horizontai. Pasitraukus į užsienį. Antanas Šerkšnas gimė 1903 m. gegužės 17d. buv. Seinų aps. Veisiejų vls., Bertašiūnų kaime, mažažemių valstiečių šeimoje. „Mokslui eiti sąlygų neturėjau – iki 18 metų dirbau žemės ūkio darbus. Pradžios mokslą išėjau pats, dirbdamas namie“, - rašė jis 1940 m. gru
(Psichologija. Referatas, 10 psl, 10 kB)
Maironis (tikroji pavardė Jonas Mačiulis, dokumentuose ir Mačiulevičius) gimė 1862m. spalio 21 d. Pasandravio dvare, Šiluvos valščiuje, dabartiniame Raseinių rajone, laisvųjų valstiečių šeimoje. Maironis – žymus XIXa. pab.- XXa.pr. lietuvių poetas romantikas. Jis rašė eilėraščius, poemas,istorines dramas. Maironis ištobulino poetinę kalbą ...
(Lietuvių kalba. Interpretacija, 20 psl, 519 kB)
(intensyvūs, dramatiški išgyvenimai, aktualios idėjos, vertybės) lemia eilėraščio struktūrą, poetinės kalbos pobūdį. Turtingas dvasinis pasaulis dažnai atskleidžiamas lyrinio subjekto monologu, kartais kalbėtojas kreipiasi į menamą pašnekovą. Kompozicija darni, logiška, aiški. Taigi Maironio poezijoje jungiasi du pradai. Romantinis (jausmi
(Lietuvių kalba. Konspektas, 13 psl, 26 kB)
Gyvenime apsisprendimai yra kasdienybė: renkamės drabužius, pomėgius, būsimą profesiją. Vieną už kitą geresnius pasirinkimus siūlo ir įvairios reklamos, žiniasklaida, žmogui belieka tik apsispręsti ir pasirinkti tinkamiausią variantą. Kad žmogus yra laisvas rinktis skelbia ir Šv. Raštas, Antikos filosofai. Apsisprendimo problema yra aktual
(Lietuvių kalba. Rašinys, 2 psl, 3 kB)
Šių dienų visuomenėje, rodos, jau nieko nebestebina žmonių tarpusavio susvetimėjimas. Vis dažniau pasirenkama bėgti nuo problemų nei jas spręsti, taip išlaikant distanciją ir pasiliekant nuošalyje. Bandydami taikstytis su tokia padėtimi mes pasislepiame už savotiškų kaukių, taip netekdami savojo veido. Deja, tai yra ne tik prasto asmeninio
(Lietuvių kalba. Rašinys, 1 psl, 8 kB)
Klasika – tai išliekamąją vertę turintys kūriniai, jie buvo skaitomi visada, nes sugeba įtraukti žmogų į aprašomą veiksmą, taip pat perskaitęs kūrinį šiek tiek tobulėji ir pakeli savo žinių lygio kartelę. Vieniems klasika tampa šių dienų bestseleriai, o kitiems tai antikos ar viduramžių laikais parašyti kūriniai, kurie priverčia pajusti tų
(Lietuvių kalba. Rašinys, 2 psl, 5 kB)
« PradžiaAnkstesnis123SekantisPabaiga »
Susijusi paieška:

Paieška


bottom