top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Karjeros planavimo galimybės VPMF Biurometa veiklojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Karjeros planavimas ir karjeros aspektai. Karjeros planavimo mokymasis VMPF Biurometa veikloje. Karjeros valdymo sudarantys etapai. Karjeros planavimo gebėjimų ugdymo planavimo ir veiklos modelis. Išvados. Karjera – tai atskiro žmogaus tobulėjimas pasirinktoje veikloje ir tos veiklos teigiamas įvertinimas aplinkinių rate, visuomenėje. Karjera apsibūdina sėkmingą veiklą, pasisekimą gyvenime. Stichiškai karjerą pasiekti sudėtinga, todėl būtina ją planuoti ir valdyti. Karjeros valdymas kaip visą gyvenimą trunkantis procesas žinių visuomenėje tampa ypač aktualus dėl daugelio priežasčių – darbo rinkos poreikių kaita, gebėjimų pritaikyti bei tobulinti profesinius gebėjimus ir kitų.
0

KASP pagalbos teikimo valstybės ir savivaldybių institucijoms problematikaparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Savanorių pajėgų vieta lietuvos kariuomenėje. Krašto apsaugos savanorių pajėgų (kasp) istorija. Pagrindinės kasp funkcijos ir uždaviniai. Kasp struktūra. Kasp visuomeninės veiklos analizė. Veikla reglamentuojama lr krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo. Sunkumai, su kuriais susiduria kasp. Išvados. Literatūra. Jau nuo seno Lietuvoje pradinė karo tarnyba yra privaloma. Į ją šaukiami nebaigę aukštosios ir nestudijuojantys vaikinai įprastine tvarka, ji trunka metus. Tačiau atsisakius šauktinių kariuomenės, karinė tarnyba tapo suvokiama kaip savanoriška pareiga tėvynei neišsižadant civiliams įprastos kasdienybės – tarnyba. Savanoris – žmogus atliekantis tam tikrus darbus savanoriškai ir nesitikėdamas už tai atlygio). Pagrindinis tokio žmogaus tikslas - padėti kitiems, siekti visuomeninės naudos, bet ne asmeninės. Nors įvairiose valstybėse savanorystės paplitimas yra skirtingo lygio, o ir pats savanorystės suvokimas iš dalies skiriasi, tačiau visur ši veikla yra panaši. Savanorystė labai svarbi valstybės ekonomikai, nes be didelių išlaidų sukuriamas vidaus produktas, suteikiamos žinios asmenims, atliekamas kultūrinis švietimas. Karinės tarnybos Savanoris – tai Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) karys, karo tarnybai skiriantis dalį laisvalaikio nuo įprastinės savo veiklos, pavyzdžiui, darbo ar studijų. Šios rūšies savanoriai atlieka labai svarbų vaidmenį saugant gynybos infrastruktūrą, svarbius valstybės ir savivaldybių objektus, taip pat teikiant pagalbą stichinių nelaimių ir katastrofų atvejais.
0

Kauno privačių odontologijos kliniku paklausos tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Kontrolinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Kauno privaciu odontologijos kliniku paklausos tyrimas. Įvadas. Temos aktualumas. Darbo isvados. Tyrimo probema. Tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodai. Atrankos ir imties dydžio nustatymas. Imties dydžio nustatymo formulė. Paslaugos tyrimas. Odontologinių paslaugų padėtis rinkoje. Kainų pokyčių stebėjimai. Nuolaidos. Anketa. Kauno privačių odontologijos klinikų paklausos tyrimas. Kaip dažnai lankotės privačiose odontologijos klinikose? Kiek vidutiniškai išleidžiate odontologijos paslaugoms? Kas dažniausiai įtakoja Jūsų nuomone rinktis privačias odontologijos paslaugas? Kokios priežastys Jus priverčia vengti apsilankymo pas odontologą? Kokie aspektai Jūsų nuomone svarbu pasirenkant privačią odontologijos kliniką? (pažymėkite svarbu, labai svarbu, nesvarbu, nežinau). Labai svarbu. Svarbu. Nesvarbu. Nežinau. Kabineto išvaizda. Kaina. Reklama. Draugų patarimai. Asmeninė patirtis. Vieta. Įmonės vardas. Kita (įrašykite). Ar turėjote kada pretenzijų savo odontologijos gydytojui? Jei turėjote kokio pobūdžio buvo nusiskundimai? Kaip manote kuriame Kauno regione odontologinės klinikos turi didžiausią paklausą? Jei manote, jog privačios Kauno odontologinės klinikos neturi išvis paklausos tai kodėl? jūsų lytis. Jūsų amžius. Jūsų išsilavinimas. Jūsų mėnesinės pajamos. Rinkos tyrimas. Rinkos paklausos įvertinimas. Rinkos veiksniai, formuojantys pasiūlą ir paklausą. Savikaina. Vartotojų pajamos. Sezonas. Kaina. Išanalizuoti odontologijos klinikų vartotojų požiūrį į paslaugos paklausą. Įvertinti odontologijos paslaugų paklausą. Tyrimo metodo pasirinkimo pagrindimas. Mokslo metodologinėje literatūroje kokybiniai tyrimai neretai apibūdinami kaip natūralistiniai. Jie apima ilgalaikį objekto (asmens, grupės, organizacijos) tyrimą, kurio tikslas - suprasti asmenį, jo elgesį ir jutimus bei fizinės, socialinės ir psichologinės aplinkos poveikį jam. Rečiau kokybinis tyrimas nusakomas kaip etnografinis, kuris gali būti susijęs su individo ar...
0

Kaupiamojo gyvybės draudimo AB ERGO Lietuva gyvybės draudimas ir UAB Bonum Publicum palyginamoji analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. UAB “Bonum publicum” kaupiamasis gyvybes draudimas. Draudimo objektas. Draudiminiai įvykiai. Nedraudiminiai įvykiai. Draudimo suma ir išmokos. Draudimo sutarties galiojimas. AB „Ergo Lietuva” kaupiamasis gyvybės draudimas. Draudimo objektas. Draudiminiai įvykiai. Nedraudiminiai įvykiai. Draudimo suma. Draudimo išmoka. Draudimo sutarties galiojimo terminai. Kaupiamųjų draudimų palyginamoji analizė. Draudimo objektas. Draudiminiai įvykiai. Nedraudiminiai įvykiai. Draudimo suma ir išmokos. Draudimo sutarties galiojimo terminai. Išvados. Literatūros sąrašas. Kaupiamasis gyvybės draudimas - tai efektyvus pinigų investavimas ir parama artimiesiems mirties atveju. Draudimo suma išmokama pasibaigus draudimo terminui arba apdraustajam mirus draudimo galiojimo metu. Mirus apdraustajam visa draudimo suma išmokama, jeigu buvo sumokėta nors viena įmoka. Kaupiamasis gyvybės draudimas yra viena iš populiariausių gyvybės draudimo rūšių Lietuvoje.
0

Keramikos UAB Saulės smiltelė gamybinis finansinis planasparsisiųsti


Lapų skaičius: 22
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Keramikos įmonė UAB „Saulės smiltelė“ planuoja persikelti į naujas patalpas ir pradėti gaminti rankų darbo keramikinius indus iš baltojo, raudonojo bei gelsvojo molio ir dekoratyvinius suvenyrus. Bus naudojamas aukštos kokybės 3 rūšių molis, glazūra, pigmentai, angobas. Atlikus rinkos tyrimą nustatyta, kad ateinančiais metais numanoma parduoti šias gaminių apimtis, kurios pateiktos 1 lentelėje. Numanoma, kad pagamintą keramikinę produkciją bus galima sandėliuoti 7 dienas, o suvenyrus – 10 dienų. Įmonės gamybinį procesą sudaro: 1.Pagrindinės gamybos barai: •Lipdymo baras; •Žiedimo baras; •Glazūravimo baras; •Degimo baras. 2.Pagalbinės gamybos baras. Įmonė dirbs 5 dienas per savaitę, 2 pamainomis po 8 valandas. Darbo dienų skaičius per metus – 252. Įrengimams remontuoti numatoma skirti 5 proc. nominalaus darbo laiko fondo
0

Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimų metodaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 17
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Pirma užduotis Aš kaip ekspertas dalyvauju lengvojo automobilio pirkimo kriterijų (rodiklių) ekspertų vertinime. a) ranguokite rodiklius tikslo svarbumo (pirkimo optimizavimo) atžvilgiu, t.y. svarbiausiam Jūsų požiūriu rodikliui priskirkite aukščiausią pirmąją vietą (t.y. rangas lygus 1), antram pagal svarbumą – antrąją vietą (rangas lygus 2) ir t.t., paskutiniam pagal svarbumą – rangas 5. Rezultatus įrašykite į 1 lentelę. 1 lentelė. Lengvojo automobilio pirkimo kriterijai ir jų rangavimas Šešių ekspertų lengvosios mašinos pirkimo kriterijų rangavimas ir rodiklių svorių skaičiavimas Lengvojo automobilio pirkimo kriterijų reikšmingumo tiesioginis įvertinimas Lengvosios mašinos pirkimo kriterijų reikšmingumo netiesioginis įvertinimas Lengvosios mašinos pirkimo kriterijų porinio palyginimo (AHP) vertinimas Lengvosios mašinos pirkimo kriterijų porinio palyginimo vertinimas Antra užduotis Aš nusprendžiau pirkti lengvąjį automobilį ir turiu galimybę pasirinkti jį iš trijų maždaug vienodos klasės automobilių. Automobilių duomenys duoti 6 lentelėje
0

Kompiuterių architektūra Kietieji diskai – HDDparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Darbo tikslas: Aprašyti apie viena kietuojį diską išsiaiškinti kokia sandara kaip veikia, kokie varikliai ,magnetinei diskai(plokštelės), skaitymo rašymo galvutės, koks yra oro filtras, koks yra korpusas ir apie galvučių pavaras. HDD įrenginio konstrukcija susideda iš šių elementų...
0

Korupcijos dalyko konspektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 58
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: I. Korupcijos sampratos problematika. Korupcinio pobūdžio veikos. Korupcijos subjektai. 1 tema. Korupcijos sampratos problematika. Korupcinio pobūdžio veikos. Korupcijos subjektai. 2 Tema. Korupcijos teorijos. Integruotos korupcijos teorijos reikšmė. 3 tema. Korupcijos klasifikavimas. Korupcijos rūšys, jų reiškimosi sritys ir formos. 4 tema. Korupcijos priežastingumas, sąlygos. Jos užkardymas, pasekmės. 5 tema. Korupcijos tyrimo metodai. Korupcijos indikatoriai. Korupcijos latentiškumas ir kiti specifiniai jos bruožai. 6 tema. Antikorupcinė politika. Teisinė bazė. 7 tema. Korupcijos prevencijos priemonės. Veiksmingumo problema. 8 tema. Antikorupcinė politika. Institucinė bazė. 9 tema. Antikorupcinis švietimas ir antikorupcinė kultūra. Korupcijos samprata Korupcija tai: piktnaudžiavimas galia, valdžia asmeniniais tikslais; iškreiptas elgesys, susijęs su ypatinga motyvacija, tiksliau sakant, su asmenine nauda sau. Tačiau nepaisant to, ar motyvacija yra, ar jos nėra, egzistuoja faktas, kad asmeninė nauda yra užtikrinama visuomenės sąskaita; piktnaudžiavimas valstybine valdžia siekiant gauti naudos asmeniniais tikslais; pinigų (turto) pasisavinimas ir kiti valstybės nuosavybės perėjimo privačiai nuosavybėn būdai, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktai, turto ir pajamų nedeklaravimas, nepranešimas apie politinių partijų finansavimą; nusižengimas civilinei tarnybai, siekiant privačios naudos; piktnaudžiavimą viešojo gyvenimo sferoje siekiant asmeninės naudos Korupcijos apibrėžimai Jungtinių tautų antikorupcinės konvencijos projekte pateikiamas korupcijos apibrėžimas: pasiūlymas, pažadas ar davimas bet kokios naudos kitam asmeniui už neteisėtą atlygį, kad būtų atliktos arba neatliktos to asmens pareigos, arba kurstymas priimti kokią nors naudą kaip neteisėtą atlygį arba jos priėmimas už pareigų atlikimą ar neatlikimą
0

Krovinių rengimas vežimui ir krovos darbaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Transporto rūšies parinkimas. Transporto priemonės parinkimas. Maršruto parinkimas. Krovinio pakuotė. Dokumentai. Laiko sąnaudų maršrute skaičiavimas. Vairuotojo darbo ir poilsio laikas. Krovinio klasifikacija. Krovinio priėmimas vežti. Krovinį vežimo metu veikiantys veiksniai. Krovinio apsauga vezimo metu. Krovos darbai ir svarba. Išvados. Naudota literatura ir šaltiniai. Pastaruoju metu plačiai paplitęs terminas, apibrėžiantis didelį ratą operacijų, kurios atliekamos nuo produkcijos pagaminimo iki pateikimo ją vartotojams. Šias operaci-jas sudaro: medžiagų vežimas, sandėliavimas ir saugojimas, komplektavimas ir įpakavimas, taip pat vežimas bet kokia transporto rūšimi. Taip pat priklauso ir nuo: maršruto parinkimo, eismo gra-fikų sudarymo ir transporto priemonių techninio aptarnavimo. Šių operacijų tikslas likviduoti teritorinį skirtumą tarp gamintojo ir vartotojo, ir užtikrinti saugų ir savalaikį krovinių vežimą iš gamybos vietos į vartojimo vietas, kur jie reikalingi ir kada reikalingi. Svarbiausia kelių transporto savybė yra jo manevringumas. Jeigu geležinkelio ir vandens transportas (dažniausiai upių) priklauso nuo kelių ilgio, automobiliais galima vežti krovinius geros dangos neturinčiais keliais, taip pat sunkiai pravažiuojamu reljefu. Daugeliu atveju automobiliai yra pirma ir paskutinė priemonė kroviniams pristatyti įvairiarūšėje transporto priemonių grandinėje.
2

Kulturizmo pliusai, skirtumai nuo jegos trikovesparsisiųsti


Lapų skaičius: 1
Tipas: Konspektas
0

Paieška


bottom