top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Estetikos Reklamoje analizė: dramatizmas kaip estetinė kategorija reklamojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 26
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Kursinio darbo tikslas. Analizės tyrimo objektas – dramatizmas reklamoje. Estetikos kaip mokslo apibūdinimas ir jos reklaminė pusė. Reklamos, apibūdinimas ir jų analizė su pateikiamais papildomais efektais, tarp jų, ir dramatizmu. Reklamos specialisto nuomonė apie reklamos pateikimo būdus. Nuomonė ir pasiūlymai. 1. Kursinio darbo tikslas Mano kursinio darbo tema susijusi su viena iš estetinių kategorijų – dramatizmu reklamoje. Žinome, kad mūsų vartotojiškoje visuomenėje reklama formuoja žmonių gyvenimo stilius, savęs suvokimo standartus ir požiūrį į socialinę aplinką. Koks gi reklamos ryšys su visuomene? Ar ji nesusijusi su visuomenės sąmonės užvaldymu, manipuliavimu? Ar ji turi savo kokybės aukštumas ir seklumas? Ir koks gi vaidmuo reklamoje tenka dramatizmui. Iš šių klausimų galime tik padaryti išvadą, kad reklamos kūrimas – sudėtingas, moksliškai pagrįstas procesas ir vadybininkas, kuriantis reklaminį pranešimą, turi gerai žinoti kur jį skelbti ir rodyti, turi įvertinti ir kartais sunkiai nuspėjamų veiksmų ir veiksnių vaidmenį, fonui pasitelkiamas priemones ir kt. Todėl kursiniame darbe stengsiuosi išanalizuoti reklamas, kurioms būdingas dramatizmas arba siekimas parodyti reklamą kuo dramatiškesniu, t.y. aštresniu ir labiau šokiruojančiu žiūrovą būdu įvairiose gyvenimo ir visuomenės sferose. Toks ir kursinio darbo tikslas. 2. Analizės tyrimo objektas - dramatizmas reklamoje Kas gi yra dramatizmas kaip sąvoka? Tai veiksmo įtampa, ryškus konfliktiškumas, įvykių, situacijų sudėtingumas, pagrįstas skaudžiais priešingų interesų, jausmų susidūrimais. Rodoma situacija turi būti kaip vientisas veiksmas su visomis pakopomis: ekspozicija (išsidėsto priešingos jėgos) – užuomazga (pirminis postūmis) – veiksmo vystymasis (raida, eiga) – kulminacija (aukščiausias įtampos taškas) – atomazga. Labai svarbi yra kalba. Dramatinė kalba yra paprastai konfliktiška, susiduria priešingos nuomonės atskleidžiančios vidinius prieštaravimus. Reklamoje vis dažniau įsigali sensacijos, dramatizmas ir emocionalumas, vedantis iki šokiruojančio efekto. Žmogaus, žiūrovo, piliečio vertybės, t. t. ir amžinos vertybės – pasižymi tuo, kad suvokiamos tiktai daiktuose arba reiškiniuose, kurie vienu ar kitu būdu prieinami regai, jutimui, minčiai dvasinei pusiausvyrai, juslei ir pats suvokimo aktas nėra grynai teorinis, o būtent jausminis, t. y. susijęs su tam tikra suvokiančio subjekto jausmine reakcija. Bet ta reakcija yra nesuinteresuota, t.y. estetinis objektas vertinamas, nepriklausomai nuo praktinės jo reikšmės subjektui.
0

Europos sąjungos institucijos ir paskirtisparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Pagrindinės europos sąjungos institucijos. Europos parlamentas. Europos vadovų taryba. Europos sąjungos taryba. Europos komisija. Europos sąjungos teisingumo teismas. Europos sąjungos audito rūmai. Kitos es institucijos. Išvados. Literatūra. Europos Sąjunga (ES) šiuo metu didžiausia organizacija pasaulyje, vienijanti 27 Europos šalis. Pirminis sukūrimo tikslas po Antrojo pasaulinio karo buvo, siekti ekonominio bendradarbiavimo, ko pasekoje turėjo mažėti konfliktų tarp valstybių, nes tik tarpusavyje prekiaujančios šalys tampa vienos nuo kitų ekonomiškai priklausomos. Nuo to laiko ši sąjunga tapo ne tik bendra rinka, turinti bendrą valiutą - eurą, bet ir organizacija, kurios pagrindinis tikslas propaguoti žmogaus teises pačioje ES ir visame pasaulyje. Svarbiausios ES vertybės – tai žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė, žmogaus teisių užtikrinimas. ES tai lyg viena didžiulė valstybė, veikianti pagal teisinės valstybės principus, o tai reiškia, kad ES veikla reglamentuota sutartimis.
0

Filosofijos sąvokų apibūdinimas ir iliustravimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 18
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Modernizmas. Postmodernizmas. Asmens tapatumas. Informacinis raštingumas.Virtuali erdvė. Intelektualinė nuosavybė. Informacinė visuomenė. Suprekintas laikas. Išmetančioji visuomenė. Simulacrum. Internacionalizacija. Globalizacija.
0

Finansų pagrindų uždaviniaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: 1 variantas. Įmonė nagrinėja du alternatyvius investicinius projektus A ir B. Šių projektų pelningumo prognozės pateiktos lentelėje. Projektas A. Projektas B. Varianto tikimybė. Pelno norma, %. Varianto tikimybė. Pelno norma, %. Optimistinis var. Realistinis var. Pesimistinis var. Palyginkite šių projektų rizikingumą. Sprendimas. Laukiama pelno norma:. Pelno normos vidutinis kvadratinis nuokrypis:, variacijos koeficientas:. (pelno normos vieneto rizika). (pelno normos vieneto rizika). Atsakymas: Projekto A laukiama pelno norma yra 6, 5%, rizika 1, 80% ir rizika, tenkanti pelno normos vienetui lygi 0, 277%. Projekto B laukiama pelno norma 9, 5%, rizika 2, 66%, o rizika, tenkanti pelno normos vienetui lygi 0, 28%. Projekto A variacijos koeficientas yra žemesnis 0, 003%, todėl investavimas į šį projektą būtų pelningesnis. Užduotis: prekę x gamina dvi įmonės a ir b. Įmonės A pastovūs kaštai yra 50 tūkst. Lt, įmonės b 14 tūkst. Lt. Kintami kaštai prekės X vienetui įmonėje A sudaro 1, 2 Lt, o įmonėje B 1, 7 Lt. Abi įmonės prekę X parduoda po 2, 6 Lt. Apskaičiuokite lūžio taškus ir gamybos sverto lygius įmonėms A ir B. Nustatykite, kokios šių įmonių perspektyvos, jeigu pardavimų apimtys išaugo 10% ir kainas tenka sumažinti 4%? Sprendimas. Gamybos kiekis lūžio taškuose yra:. Vnt. Vnt. Pajamos iš pardavimų lūžio taškuose yra:. Lt. Lt. Atsakymas: Įmonės A lūžio taškai yra (92856, 4 Lt; 35714 vnt. ), o įmonės B (40445, 6 Lt; 15556 vnt. ). Gamybos sverto lygius pasirenku laisvai, t.y. QA = 40000 vnt. Ir QB = 20000 vnt. Taigi, gamybos svertai apskaičiuojami:. Pardavimo apimtims išaugus 10%, tai pelno iki palūkanų ir mokesčių išskaitymo pokytis bus:. Atsakymas: Pardavimų apimtims išaugus 10%, įmonės A pelnas iki palūkanų ir mokesčių atskaitymo išauga 93, 3%, o įmonės B 45%. Kainai sumažėjus 4%, t.y. 2, 6 Lt. 100%. P' lt. 90%. =>. Lt; QA = 40000 vnt. ; QB = 20000 vnt., bus.,..
0

Finansų teisėparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Pridėtinės vertės mokesčio instrumentarijus. Akcizo mokesčio instrumentarijus. Nekilnojamojo turto mokesčio instrumentarijus. Išvados. Literatūra. Pvm – tai vienas iš vartojimo mokesčių kuris imamas nuo papildomai sukurtos prekės vertės, taip pat ir antkainių. Vartojimo mokesčiai pagal e. Buškevičiūte yra bendrieji, į kuriuos įeina pvm, apyvartos mokesčiai ir taip pat gali būt mokesčiai atskiroms prekių ir paslaugų rūšims, tai – akcizai, licencijų mokestis ir t.t. Darbo objektas – pvm, akcizo mokestis ir nekilnojamojo turto mokestis. Darbo tikslas - išnagrinėti pridėtinės vertės mokestį, akcizo mokestį bei nekilnojamojo turto mokestį pagal mokesčių instrumentarijų. Darbo uždaviniai. Išnagrinėti pridėtinės vertės mokestį pagal apmokestinimo instrumentarijų, apibūdinant pagrindinius tarifus, mokėjimo būdą bei kitas dalis. Atskleisti pagrindines akcizo mokesčio dalis. Aprašyti nekilnojamojo turto mokestį pagal apmokestinimo instrumentarijų.
0

Gargždų miesto kultūrinis žemėlapisparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Įžymios vietos. Muziejai ir galerijos. Teatrai ir koncertų salės. Vietiniai renginiai. Pramogos ir sportas. Išvados. Literatūros sąrašas. Temos aktualumas: Gargždai — Klaipėdos rajono administracinis centras. Tai vienas seniausių istoriniuose šaltiniuose minimų gyvenviečių Lietuvoje. Žmonių čia gyventa nuo žalvario amžiaus. Istoriniuose šaltiniuose Gargždai pirmą kartą minimi 1253 m. Ordino ir Kuršo vyskupo dalybų akte Miesto vardas tikriausiai kilęs nuo bendrinio žodžio gargždas. Ilgas istorijos laikotarpis leido Gargždams atlikti labai įvairias funkcijas: tai ir pasienio miesto, ir prekybinės gyvenvietės, ir bajoro dvaro, ir parapijos centro, ir žydų štelto bei dar daugelį kitų. Gargždai ramus miestas, daugelis jaunų žmonių neranda sau pramogų ir todėl vyksta laisvalaikį praleisti į kitus miestus. Gal būt tame ir yra tiesos, bet Gargždai turi nuostabių vietų, tai ir nuostabaus grožio parkas su Minijos upės vingiu, piliakalnio vietovė. Gargždų ramumas, kuris užtikrina ir saugumą, traukte traukia miesto svečius pasisvečiuoti ilgiau. Dėl to ir norisi toliau puoselėti Gargždų miesto kultūrą.
0

Geodezijos konspektas klausimai atsakymaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Kas yra geodezija? Geodezijos sudėtinės dalys. Ką analizuoja topografija? Ką analizuoja kartografija? Ką analizuoja aukštoji geodezija? Ką analizuoja kosminė geodezija? Ką analizuoja jūrų geodezija? Ką analizuoja fototopografija? Ką analizuoja inžinerinė geodezija? Geodezijos praktinė reikšmė. Žemės forma ir jos dydis. Žemės paviršiaus taškų altitudės, naudojami terminai. Baltijos aukščių sistema. Amsterdamo aukščių sistemos sąryšis su baltijos aukščių sistema. Altitudės, priklausomai nuo pradinio atskaitos lygio (taško) yra. Kaip skirstomi geodeziniai tinklai? Ką vadiname geodeziniu pagrindu? Kaip sudaromi horizontalieji geodeziniai tinklai? Kaip sudaromi aukščių pagrindo tinklai? Valstybinio geodezinio pagrindo punktai (reperiai, markės). Pagal nustatomus parametrus lietuvoje geodeziniai tinklai skirstomi į. Teritoriniu principu (pagal užimamą teritoriją) geodeziniai tinklai skirstomi. Kaip skirstomi gpns tinklai. Lietuvos vertikalusis tinklas. Lietuvos gravimetrinis tinklas. Lietuvos magnetometrinis tinklas. Nuolat veikiančių gpns stočių tinklas (litpos). Matavimo tikslumo įvertinimas, matavimo paklaidos, kaip jos skirstomos. Planai, žemėlapiai. Koordinačių sistemos geodezijoje. Linijų orientavimas (azimutai, direkciniai kampai, rumbai). Situacijos ir reljefo nuotraukų sudarymo metodai (topografiniai planai, žemėlapiai, jų skirtumai). Masteliai, jų skirstymas. Sutartiniai ženklai, jų skirstymas. Geodezinių nuotraukų sudarymo būdai, kameraliniai darbai. Reljefas, jo elementai, horizontalių savybės. Ploto skaičiavimas. Geodeziniai prietaisai, reikalavimai jiems. Kampų matavimo prietaisai, jų dalys. Teodolitų ir tacheometrų geometrinių sąlygų tikrinimas, reguliavimas. Kampų matavimas. Linijų matavimas. Nivelyrai, kaip jie skirstomi, niveliavimo metodai, ženklai. Nivelyrų tikrinimas ir reguliavimas. Niveliavimo darbai. Žemės paviršiaus reljefo projektavimas sklypo (ploto) niveliavimas. Geodeziniai darbai pažymint vietovėje pastatus ir statinius bei juos eksplotuojant. Statinių pažymėjimo geodezinis pagrindas. Aukščio pagrindo sudarymas ir įtvirtinimas statybos objekte. Pažangiosios matavimo priemonės geodezijoje (gpns struktūra, skenerių panaudojimas, kaip jieveikia
0

Greito maisto restoranų įvaiždžio vertinimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 82
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Prekės ženklo įvaizdis. Prekės ženklo įvaizdžio vertinimas ir metodai. Prekės ženklo įvaizdžio matavimo priemonės. Lyginamieji įvaizdžio matavimo metodai. Įvaizdžio matavimo skalių tipai. Tyrimo metodologija. Greito maisto restoranų įvaizdžio vertinimo tyrimas (funkcinės savybės) tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Įvaizdis (prekės ženklo) apibrėžiamas kaip stichiškai atsiradusi arba tikslingai sukurta racionalių ir emocinių savybių visuma, atspindinti tam tikrą objektą žmonių sąmonėje. Tai – dinamiškas vaizdinys, kintantis priklausomai nuo objekto arba žmonių grupės sąmonės pokyčių. Įvaizdis daro didelę įtaką įmonei – tai turimas organizacijos vaizdinys aplinkinių (vartotojų, klientų, darbuotojų, konkurentų ir kt.) sąmonėje. Įvaizdis nėra kieno nors vieną kartą suformuotas ir nekintantis. Jis yra dinamiškas, jo atributai persitvarko, keičiasi priklausomai nuo pokyčių žmonių grupės sąmonėje. Sukurta daugiau kaip 100 įvaizdžio apibrėžimų. Vien tik per paskutinius dešimtmečius buvo atlikta tūkstančiai tyrinėjimų, paremtų eksperimentais, tačiau ir dabar nėra visiškai aišku, kas laiduoja sėkmingą įmonės ar organizacijos veiklą. Tačiau bet kokiu atveju tokio sudėtingo mechanizmo kaip organizacija užvedimo raktelis yra įvaizdis.
0

Gyventojų santuokų statistinis tyrimas 2003-2007parsisiųsti


Lapų skaičius: 18
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Gyventojų santuokų statistinis tyrimas. Santykiniai rodikliai. Variacijos rodikliai. Baziniai ir grandininiai analitiniai dinamikos eilučių indikatoriai. Vidutiniai dinamikos eilučių indikatoriai. Dinamikos eilutės prognozė 2 metams. Pagal vidutinį absoliutinį padidėjimą. Pagal vidutinį didėjimo tempą. Pagal tiesinį trendą. Prognozės pagal tiesinį trendą patikimumas. Literatūra. Kad galėtume įvertinti valstybėje vykstančių masinių socialinių ir ekonominių reiškinių būklę, reikia rinkti, grupuoti ir susisteminti duomenis, padaryti tam tikras išvadas apie pasirinktą tiriamą objektą, pateikti susistemintą ir išanalizuotą informaciją viešai, rekomenduoti pasiūlymus ateičiai, daryti prognozes, dėl to ir yra aktualu dabartinėje valstybėje ar visuomenėje atlikti įvairiausius statistinius tyrimus. Ne išimtis ir mano – gyventojų santuokų statistinis tyrimas. Gyventojų santuokų statistiniui tyrimui ėmiau duomenis iš Lietuvos Respublikos statistikos departamento internetinio puslapio www.stat.gov.lt. , nes ten pateikiami naujausi duomenys. Analizei panaudojau tik vieną lentelę, kurioje atsispindi naujausia informacija. Šioje lentelėje atsispindi informacija, kiek buvo įregistruota santuokų iš viso, per nagrinėjamą laikotarpį. Ekonominės statistikos tyrimo objektas – gyventojų santuokos. Ekonominės statistikos tyrimo tikslas – naudojant statistinę lentelę ir pritaikant formules išanalizuoti įregistruotų gyventojų santuokų Lietuvoje rodiklius, padaryti išvadas ir pateikti prognozes ateičiai. Uždaviniai: 1.Pateiktus duomenis pavaizduoti grafiškai; 2.apskaičiuoti santykinius rodiklius; 3.apskaičiuoti variacijos rodiklius; 4.apskaičiuoti bazinius ir grandininius analitinius dinamikos eilučių indikatorius; 5.apskaičiuoti vidutinius dinamikos eilučių indikatorius; 6.apskaičiuoti dinamikos eilutės prognozę 2 metams į priekį.
0

Įmonę veikiančios makro aplinkos, jos įvertinimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Darbo tikslas ir uždaviniai. Įvadas. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka gamtinė aplinka išvados literatūra. Kiekviena įmonė veikia tam tikroje aplinkoje. Tarp įmonės ir aplinkos vyksta nuolatinė sąveika. Verslas funkcionuoja atsižvelgdamas į jį supančias veiklos sąlygas ir atitinkamai priima reikalingus sprendimus. Vartotojai reaguoja į juos teigiamai arba neigiamai, taip įtakodami įmonės veiklą. Tai yra grįžtamosios informacijos ciklas. Verslininkai siekdami sėkmingos veiklos privalo atidžiai išnagrinėti jų verslo aplinką. Tik gerai pažįstant išorines sąlygas, esamą įmonės padėtį, galima imtis veiklos ar ją toliau plėtoti. Gerus rezultatus pasiekti padeda tinkama aplinkos analizė ir jos įvertinimas. Tai ypač svarbu dabar, kai vis labiau mūsų šalies verslas turi orientuotis į naujas ir mažai pažįstamas vakarų rinkas. Pastaraisiais metais didelis dėmesys yra kreipiamas į įmonės makroaplinką, bei stengiasi prie jos prisitaikyti, siekdamos kuo geriau atitikti vis labiau kylančius konkurencinius reikalavimus. Įmonės vadovų uždavinys – panaudoti išorinės aplinkos privalumus ir sumažinti jos neigiamą poveikį. Išorinės aplinkos elementus galima klasifikuoti pagal jų poveikio įmonei dydį ir dažnumą. Šiuo požiūriu išskiriama mikroaplinka (artimoji aplinka, tiesioginio poveikio aplinka) ir makroaplinka (tolimoji aplinka, netiesioginio poveikio aplinka).Tiesioginio poveikio aplinka (mikroaplinka) betarpiškai daro įtaką įmonės veiklai ir pati jaučia atoveiksmį iš įmonės pusės. Ši aplinka daro poveikį įgyjant įvairių gamybos išteklių bei paskirstant pagamintą produkciją vartotojams. Tiesioginio poveikio aplinką sudaro veiksniai, kurių poveikis dažnas ir tiesioginis, t.y. pirkėjai, konkurentai, pardavimo tarpininkai, tiekėjai. Netiesioginio poveikio aplinka (makroaplinka) – tai visuma jėgų, darančių įtaką įmonės veiklai, o įmonė joms įtakos tiesiogiai daryti negali. Dažniausiai nagrinėjami šie makroaplinkos elementai:
0

Paieška


bottom