top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Botulizmasparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Diplominis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Botulizmas. Ligos priežastys. Ligos eiga. Ligos simptomai. Prevencija. Komplikacijos. Botulizmo etiologija. Botulizmo toksinų tipai. Botulizmo formos. Imunitetas. Botulizmas europoje. Botulizmo profilaktika. Botulizmo simptomai ir eiga. Kaip išvengti botulizmo? Patarimai. Išvados. Literatūra. Temos aktualumas. Žarnyno infekcinių ligų žinoma gana gausi grupė. Jos sukėlėjai parazituoja žmogaus žarnyne. Botulizmas - viena pavojingiausių maisto infekcijų. Kadangi jos metu yra pažeidžiama nervų sistema, susirgus šia liga pasėkmės gali būti įvairios, todėl reikia gerai žinoti, kas tai per liga ir kokį maistą vartojant, kyla rizika ja užsikrėsti. Temos naujumas Ši liga buvo žinoma jau senovės Graikijoje, Romoje. Apie ją rašė bei nagrinėjo Hipokratas. Lietuvoje remiantis Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, per 2006-2012 m. buvo užregistruota 17 botulizmo atvejų (2006 m. – 3, 2007 m. – 4, 2008 m. – 2, 2009 m. – 0, 2010 m. – 4, 2011 m. – 3, 2012 m.-1) Tikslas – atskleisti botulizmo sukelėjus ir sužinoti galimas ligos pasėkmes. Uždaviniai: 1. Išsiaiškinti kas yra botulizmas; 2. Aptarti botulizmo atsiradimo priežastys ir pasėkmes; 3. Apibūdinti galima profilaktika.
0

Darbų saugos kontroliniai klausimaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Kontrolinis darbas
Darbe esantys žodžiai: ŽMOGAUS SAUGA IR EKOLOGIJA KONTROLINIS DARBAS 1.Nurodyti pagrindinius privalomus įmonėse DSS dokumentus. 2.Nurodyti DSS instrukcijų turinio koregavimo ir apskaitos tvarką. 3.Nurodyti darbuotojų pareigas DSS klausimais. 4.Nurodyti asmeninių apsaugos priemonių išdavimo, apskaitos, nurašymo tvarką. 5. Nurodyti bendruosius DS reikalavimus dirbant su asfato maišykle.
0

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos ir instruktavimo tvarkaparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Įvadas (kas tai?). Darbo uždaviniai. Instrukcijos. Instruktavimas. Instrukcijos rengiamos. Instruktavimo tvarka. Įmonėse vykdomi instruktavimai darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Įvadinis. Pirminis. Periodinis. Papildomas.
10

Derybų įpatumaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Derybos- tai bendravimo procesas, kurio metu partneriai, remdamiesi skirtingomis pozicijomis, siekia rasti abi patenkinančias puses patenkinantį sprendimą. Bendravimas ir derybos- visuotinai paplitęs būdas spręsti pačius įvairiausius vadybinius klausimus. Beveik visi darbai, visos žmogaus ir visuomenės akcijos prasideda ir užsibaigia įvairių formų, įvairaus turinio pokalbiais, bendravimu ir derybomis. Įmonių veikloje labiausiai paplitusios vadybinės, komercinės ir ekonominės derybos. Derybų pasėkoje sudaromi pirkimo- pardavimo sandėriai, finansavimo, nuomos. Nors įvairiose derybose aptariami kaskart vis kiti klausimai, tačiau derybų vedimo principai ir eiga yra panašūs. Derybų meno pagrindas- mėginti suderinti jūsų požiūriu gerą rezultatą su antrosios šalies geru rezultatu. Kad abi pusės derybose ką nors laimėtų, reikia būti gerai pasiruošusiems, lanksčiam. Deryboms reikalingi atitinkami įgūdžiai. Derėjimasis yra įgūdis, kurį gali išsiugdyti kiekvienas. Turint tokius įgūdžius atsiranda galimybės daug kur juos pritaikyti. Būtiniausi derybininkų įgūdžiai yra šie: gebėjimas nustatyti tikslus; gebėjimas išnagrinėti daug pasirinkimo galimybių; gebėjimas gerai pasiruošti deryboms; gebėjimas palaikyti pokalbį, išsakyti ir išklausyti kitą pusę; gebėjimas išdėstyti dalykus pagal svarbą.Paminėti įgūdžiai naudingi ne tikderybose, bet ir kasdieninėj veikloj. Derybų rūšys. Įvairioms deryboms reikia vis kitokių įgūdžių. Kiekvienos verslo derybos pasižymi tam tikromis savybėmis.
0

Ekologinis ženklinimas Europojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Ekologinis ženklinimas europoje. Ekologinis ženklinimas lietuvoje. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Ekologija terminas sudarytas iš dviejų graikiškų žodžių: oikos – namai, logos – mokslas. Ekologinis ženklinimas – tai yra savanoriškas būdas pareikšti aplinkosauginį veiksmą. Eko ženklas yra grafinis simbolis, dažniausiai pateikiamas prekės etiketėje. Jis suteikia galimybę žmogui, net ir nesuprantančiam viso chemijos ar biologijos almanacho, išsirinkti ne tik kokybiškas, bet ir aplinkai nekenksmingas prekes, kadangi gaminiai, turintys eko ženklus, atitinka griežtus mokslininkų nustatytus kriterijus. Ekologinis ženklinimas yra laisvanoriškas gamintojų ir importuotojų pasirinkimas. Jis naudingas tuo, kad informuoja vartotojus. Ekologinis ženklinimas atsižvelgia ne tik į gaminio sudėtį, bet ir į žaliavų gavybos, gamybos, gaminio naudojimo, atliekų perdirbimo, antrinio panaudojimo ir utilizavimo procesus - taip vadinamą “gaminio gyvenimo ciklą”. Kriterijai nustatomi gaminių ir paslaugų grupėms, kurios turi panašią vartojimo paskirtį. Tikslas: apibudinti ekologiškus ženklus. Uždaviniai: 1) išvardinti dažniausiai vartojamus Eko ženklus Europoje. 2) išvardinti dažniausiai vartojamus Eko ženklus Lietuvoje. 3) trumpai apibudinti Eko ženklo nauda visuomenei.
0

Ekologiškų maisto produktų rinkos tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Tyrimo aktualumas bei praktinis reikšmingumas – šis tyrimas yra aktualus ekologiškų maisto produktų gamintojams ir tiekėjams. Pirmiausia todėl, kad pagal šį darbą galima bus galima sužinoti vartotojų nuomonę apie ekologiškų maisto produktų pasiūlą. Tyrimo objektas – ekologiški maisto produktai ir jų pasiūla. Tyrimo tikslas – išanalizuoti ekologiškų maisto produktų pasiūlą rinkoje kiekybiniu ir kokybiniu aspektais. Tyrimo hipotezė. Ekologiškų maisto produktų pasiūla gali užtikrinti vartotojų poreikius. Tyrimo uždaviniai. Įvertinti ekologiškų maisto produktų vartojimo lygį. Išsiaiškinti, kokie veiksniai yra svarbiausi pirkėjams renkantis ekologiškus maisto produktus. Tiriamieji klausimai. Kokios yra pagrindinės vartotojų grupės. Kokie yra pagrindiniai atskirų vartotojų grupių poreikiai. Tyrimo pagrindiniai etapai. Tikslo, uždavinių, tiriamųjų klausimų ir hipotezės formulavimas. Antrinių duomenų rinkimas bei analizė. Anketos rengimas. Pirminių duomenų rinkimas anketinės apklausos metu. Pirminių duomenų analizė. Turimos informacijos analizė (ar pasiteisina iškelta hipotezė, ar ne). Išvadų formulavimas. Tyrimo organizavimas ir tyrimo imties dydžio nustatymas. Tyrimas buvo atliktas naudojant antrinius ir pirminius duomenis. Antriniai duomenys buvo surinkti iš statistikos departamento internetinio puslapio. Analizuoti antrinius duomenis buvo naudojamos dinaminės analitinės lentelės. Pirminiai duomenys buvo surinkti vykdant anketinę apklausą. Apklausa buvo vykdoma nuo vasario 2 dienos iki kovo 2 dienos. Imties dydis gali būti nustatomas tiek naudojant statistinius, tiek ir nestatistinius metodus. Apklausa buvo vykdoma radviliškio rajone, kutiškių kaime, kur gyvena apie 740 gyventojų.
0

Elektroninė valdžia viešajame valdymeparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Elektroninės valdžios samprata. Elektroninės valdžios paslaugų teikimo lygmenys. Elektroninės valdžios paslaugų pasiūla. Elektroninės valdžios prioritetai. Elektroninės valdžios privalumai ir trūkumai. Esamos elektroninės valdžios paslaugų būklė Lietuvoje. Išvados. Literatūra. El. Valdžia šiuolaikinėje visuomenėje be galo didelė ir įtakinga, jos dėka palaikomas nuolatinis ryšys, taupomas valstybės tarnautojų ir visuomenės laikas bei kaštai, didinamas efektyvumas, kokybė. Todėl neginčijamai ši tema ypatingai aktuali šiuolaikinėje visuomenėje. Šio darbo tikslas - susipažinti su e. valdžios esme, išsiaiškinti, kaip el. valdžia veikia viešajame administravime ir mūsų visuomenėje. Uždaviniai: apžvelgti el. valdžios sampratą. Išsiaiškinti el. valdžios paslaugų teikimo lygius. Nustatyti el. valdžios prioritetus, privalumus ir trūkumus. Apžvelgti dabartinę el. valdžios būklę Lietuvoje. Didelė dalis el. valdžios klausimams skirtos literatūros tikisi, kad informacinės technologijos gali iš esmės pagerinti viešąjį valdymą, valdžios ir piliečių, viešojo ir privataus sektoriaus santykius – pavyzdžiui, padaryti šiuos santykius paprastesnius, labiau interaktyvius, atitinkančius piliečių poreikius. Lietuvos el. valdžios koncepcijoje teigiama, kad el. valdžia gerokai pakeis mūsų sampratą apie tai, koks turi būti valdymas.
8

Elektroninės mokėjimo sistemosparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Atsiskaitymai internetu. Atsiskaitymų plėtojimosi tendencijos. Elektroninių atsiskaitymų sistemos samprata. Pagrindinės elektroninių atsiskaitymų priemonės. Pagrindinės mokėjimo sistemos. Elektroninė bankininkystė. Kitos mokėjimo sistemos. Elektroninių mokėjimo sistemų pralumai. Saugiausios mokėjimo sistemos. Išvados. Literatūra. Temos aktualumas. Šiomis dienomis vis daugiau žmonių, norinčių pasinaudoti kokiomis nors paslaugomis ar norinčių įsigyti tam tikrą prekę, vis dažniau renkasi elektroninę erdvę. Sparčiai tobulėjant technologijoms, patogesne alternatyva tampa internetas. Bėgant metams jis apima vis daugiau gyvenimo sričių. Viena iš jų – atsiskaitymas už prekes ar paslaugas elektroniniu būdu. Taigi žmonėms vis dažniau tenka su tuo susidurti. Labai svarbu suprasti, kas yra elektroninė mokėjimo sistema ir kaip ji veikia. Problema. Šiais laikais viskas sparčiai keičiasi, nespėjama priprasti prie nusistovėjusios tvarkos, ir vėl atsiranda kas nors naujo. Tačiau šie pokyčiai yra neišvengiami. Todėl elektroninių mokėjimo sistemų klausimas yra labai aktualus šiomis dienomis. Atrodo jos jau gerą dešimtmetį vyrauja mūsų gyvenime, tačiau viskas sparčiai tobulėja, ir tampa labai svarbu suvokti šiuos pokyčius. Darbo objektas: elektroninės mokėjimo sistemos. Darbo tikslas: paaiškinti, kas yra elektroninės mokėjimo sistemos, kaip jos veikia ir kaip jos yra susiję su šiandieniniu pasauliu. Darbo uždaviniai: 1. Išsiaiškinti elektroninės mokėjimo sistemos sąvoką bei veikimo principą; 2. Pristatyti pagrindines ir plačiausiai naudojamas elektronines mokėjimo sistemas; 3. Išdėstyti elektroninių mokėjimo sistemų privalumus; 4. Pateikti saugiausių elektroninių mokėjimo sistemų sąrašą. Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, svarbiausios informacijos atrinkimas ir pateikimas
0

Emocinės būsenos: afektas, aistra, frustracijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: Afektu – vadinamas trumpas, stiprus teigiamų ar neigiamų emocijų išgyvenimas. Jį lydi išoriniai ir vidiniai organizmo pakitimai. Afektas – tai reakcija į įvykusią situaciją. Afektą sukelia: žmogaus patiriamas vidinis konfliktas, atsiradęs iš prieštaravimo tarp jo potraukių, poreikų, siekių, norų arba reikalavimų, kuriuos jam kelia kiti arba jis pats, ir jų patenkinimo galimybių.
0

Energetinių sistemų ir technologijų namų darbaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 26
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Sistema sudaryta iš trijų daugiabučių penkiaaukščių gyvenamųjų namų, kuriems šiluma tiekiama centralizuotai iš vieno šaltinio (žiūr. schema 1). Pastatai neturi rūsių, pastatyti ant grunto. Visų pastatų šiluminės charakteristikos vienodos, todėl nustatomos remiantis būdingo pastato skaičiavimais. Būdingo esamo seno ir to paties renovuoto pastato techninės ir šiluminės charakteristikos pateikiamos 1 ir 2 lentelėse. Būdingo pastato bendras šildomas plotas A=3000 m2. Šiluma į pastatus tiekiama BEKANALE dvivamzde centralizuota šilumos tiekimo sistema, kurios esamos ir po renovacijos charakteristikos pateikiamos 3 lentelėje ir užduoties failo lape „ŠT TINKLAI“. Šildymo sezonas trunka d=199 parų. Šiluma šilumos šaltinyje gali būti ruošiama trimis būdais: katile, šilumos siurblyje ir kogeneraciniame įrenginyje. Šių šilumos gamybos variantų techninės, ekonominės charakteristikos pateikiamos 4 ir 5 lentelėse. Kuro kaloringumas nustatomas pagal 1 pratybų paskaitos metu pateiktas lenteles.
0

Paieška


bottom