top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Įmonių socialinė atsakomybėparsisiųsti


Lapų skaičius: 26
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Įmonių socialinė atsakomybė. Organizacijos socialinė atsakomybė ir etikos kodeksas. Organizacijos socialinė atsakomybė. Organizacijos etikos kodeksas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Priedai. 1 priedas. Viešosios įstaigos centrinės projektų valdymo agentūros etikos kodeksas. Problema ir aktualumas. Verslas savo prigimtimi yra aktyvi žmogaus veikla, siekiant naudos (dažniausiai – finansinės). Tam, kad maksimizuotų savo naudą, t. y. pelną, verslas stengiasi kaip įmanoma labiau sumažinti sąnaudas, kuriomis gaminamas produktas ar kuriama paslauga, pagaminti tiek ir tokios kokybės gaminių ar paslaugų, kiek ir kokios nori ar gali pirkti vartotojas. Tokiuose procesuose labai nelengva išlaikyti balansą tarp savo naudos siekimo ir atsakomybės prieš visuomenę, bendruomenę. Dalį tokios atsakomybės reguliuoja valstybės, įstatymais nustatydamos, kas galima, ir ko – ne, kokia verslo veikla yra laikoma tinkama, kokia – ne. Tačiau didelė dalis aspektų yra paliekama „pilkojoje zonoje“, t. y. tik pati organizacija, veikdama tam tikroje kultūrinėje aplinkoje turi nuspręsti, ar naudotis galimybėmis, kurių nedraudžia valstybė, bet kurios nėra itin palankios socialiniu ar gamtosauginiu požiūriu, ar imtis drastiškų veiksmų, ar net nelegalios veiklos siekiant kaip įmanoma padidinti pelną. Šiame kontekste ir nagrinėjama verslo etika ir įmonių socialinė atsakomybė. Objektas– įmonių socialinės atsakomybės samprata ir apraiškos Lietuvoje. Tikslas– išanalizuoti socialinės atsakomybės sampratą ir apraiškas Lietuvoje. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti mokslinę literatūrą, nagrinėjančią įmonių socialinės atsakomybės sampratą. 2. Išanalizuoti, kaip socialinė atsakomybė integruota konkrečios organizacijos veikloje.
0

Individualus karjeros planasparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Karjeros samprata. Karjeros tikslas. Uždaviniai. Tyrinėjimų stadija. Įsitvirtinimo stadija. Išlaikymo stadija. Individualaus karjeros plano rengimas- man lyg žvelgimas į netolimą ateitį, galima repeticija priimant labai svarbius sprendimus, kurie turės svarbos tiek materialiajai tiek moralinei mano gyvenimo pusėms. Norėdama išsirinkti tinkamą karjeros sampratą, turėjau peržvelgti ne vieno žinomo žmogaus idėjas bei mintis apie karjerą. Rinkausi tarp keleto galimų karjeros sampratos autorių: Beachm ir Super, tačiau būtent Super karjeros apibrėžimas man pasirodė artimesnis ir labiau atitinkantis mano karjeros portretą. Taip pat, remdamasi D.E.Super pakopinės profesinės raidos modeliu, suskirstysiu savo karjeros tarpsnius į keletą atitinkamų stadijų ir substadijų.
0

Integruota marketingo komunikacijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Konteksto analizė ir tikslinės auditorijos identifikavimas. Veiklos apibrėžimas. Konkurentai. Tikslinė auditorija. Komunikacijos tikslai. Pirkėjo pasiruošimo stadijos. Žinutės kūrimas (kūrybinė strategija). Komunikacijos kanalas. Komunikacijos biudžetas. Komunikacijos kompleksas. Imk planas teisine ir etine prasme. Asociacija – iniciatyvinė grupė pavadinimu "Eldorado" yra orientacinių žaidimų, aktyvių pramogų, ekskursijų organizatorė. Sunku įvardinti objektyvius pliusus ir minusus, tačiau preliminarūs ir labai abstraktūs spėjimai apie pranašumus ir silpnybes būtų tokie. Pranašumai. Kauno regione vienintelė. Veikia pastoviai (ne vienam projektui susibūrusi grupė). Varžybos dienos/nakties metu. Ekskursijos. Silpnybės. Patirties trūkumas – Kauno miestas yra "naujokas" šioje srityje. Tokios pramogos, palyginus, mažai žinomos, tai reiškia dideles investicijas į rėmimą. Pavadinimas "Eldorado" kelia asociacijas su nuotykiais, turtais ir paslaptimis. Eldorado – legendinė, aukso pilna šalis Amerikoje, kurios ieškojo europiečiai. Taigi ir pavadinimas veda į varžybų esmę – riziką, nežinomybę, azartą, pergalės troškimą. Besirenkantiems ekskursijos tipo žaidimus Eldorado miestas simbolizuoja nepažintą kraštą, kuriame pilna stebuklų, nežinomų ir įdomių vietų, istorijų, įvykių – miesto "lobių". Organizacijos ženklas rinkoje nežinomas, tačiau yra nesudėtingas, simboliškas (kompasas kelia asociacijas su kelionėmis, paveikslėlis – ieškojimais ir atradimais) ir aiškiai orientuotas į veiklą. Siekiamas įvaizdis – jaunos, veržlios, įdomios, priimtinos aktyviems žmonėms organizacijos, gebančios ne tik siūlyti standartines paslaugas, bet atsižvelgiančios į kiekvieno kliento norus ir poreikius.
0

Interaktyvi reklama Lietuvojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Pratarmė. Interaktyvi reklama. Interaktyvi reklama lietuvoje. Interaktyvių reklamų pavyzdžiai. Apibendrinimas. Naudotos literatūros sąrašas. Interaktyvumas (angl. interactivity)− abipusis informacijos apsikeitimo laipsnis tarp komunikacijos dalyvių. Kuo didesnis interaktyvumas, tuo daugiau būdų vartotojas gali sąveikauti su daugialypės terpės elementais. Kadangi interaktyvumas pritraukia vartotojus, organizacijos gali lengviau ir mažesnėmis sąnaudomis paskleisti informaciją apie save ir savo gaminius didesnei vartotojų auditorijai. Tai ypač naudinga pristatant savo produktą plačiai ir skirtingai auditorijai. Rašto darbo aktualumas− rašto darbas padeda suvokti interaktyvios reklamos išskirtinumą iš kitų reklamos rūšių. Rašto darbo tikslas – išanalizuoti interaktyvios reklamos raidą ir galimybes Lietuvoje. Darbą sudaro trys dalys. Pirmoje iš jų yra aptariama interaktyvi reklama, jos teikiama nauda, veikimo principas, išskirtinumas iš kitų reklamos rūšių. Antroje dalyje gilinamasi į interaktyvios reklamos pritaikymą ir panaudojimą Lietuvoje, tolimesnes veiklos galimybes. Trečiojoje dalyje pateikiami lietuviškų interaktyvių reklamų pavyzdžiai, kurie leidžia susidaryti aiškesnę nuomonę apie šios rūšies reklamą.
0

Inžinerijos egzaminuiparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: Inzinerijos objektas. Inzinerijos gaminiai ir paslaugos. Ministerijos. Žemės ir aplinkos turtai (be vandens). Vanduo. Vanduo. Lazeriai. Inovatikos inzinerija. Naujos gamybos technologijos. Technologiju integracija ir taikymas pramoneje. Matavimai, metrologija, standartai, kokybė. Metrologija – tai matavimų mokslas. Inžinerinių medžiagų mechaninės savybės. Inžinerinių medžiagų fizinės, cheminės savybės. Vidutinis medz. Tankis. Medziagos tikrasis tankis. Poringumas. Medz vandens igeriamumas. Medz dregnumas. Dziuvimas. Medz laidumas vandeniui. Nelaidumas vandeniui. Medz atsparumas salciui. Silumos talpumas. Silumos laidumas. Patvarumas ugnyje. Atsparumas ugniai. Cheminis atsparumas. Dispersiskumas. Klampumas. Risimas. Racionalus medžiagų naudojimas. Statybinės medžiagos. Metalai. Keramika. Tekstilinės medžiagos. Mediena. Polimerai. Žaliavos ir medžiagos. Mašinų gamybos inžinerija. Statybos inžinerija. Architektura. Transporto inžinerija. Mechanikos inžinerija. Elektra, elektronika. Polimerai. Pagal makromolekulės grandinės formą polimerai būna. Kaučiukas. Sintetiniai polimerai yra gaunami vykstant sintezės procesui. Inžinerija. Projektavimo apibrėžimai. Nanotechnologijos.
0

Jacobs kavos marketingo komplekso analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Objekto charakteristika. Produktas. Esminis produktas. Esamas produktas.išplėstas produktas. Paskirstymas. Paskirstymo kanalas ir jo ilgis. Paskirstymo sistemos plotis. Vertikalioji marketingo sistema. Kainodara. Kaštai. Paklausa. Konkurencija. Organizacija. Rėmimas. Reklama. Asmeninis pardavimas. Ryšiai su visuomene/ populiarumas.pardavimų skatinimas. Išvados. Literatūros sąrašas. ,,kraft foods lietuva“ – įmonė, gaminanti ne vieną prekę, bet tam tikrą prekių asortimentą. Ši įmonė kavą importuoja iš vokietijos ir lenkijos. Bendrovei 2008 metais priklausė 34,5 proc. Lietuvos kavos rinkos. Tai bene didžiausia kavos rinkos dalis lietuvoje. Taip pat svarbu suvokti kaip ši įmonė vykdo savo marketingo kompleksą, kuris įgalina patenkinti vartotojų poreikius ir pasiekti įmonės tikslus. Šio darbo tikslas sužinoti kaip „jacobs krönung“ kava sugeba patenkinti vartotojų poreikius, ką gali pasiūlyti ,,kraft foods lietuva“ lietuvos rinkai, kokias produkto įsigijimo sąlygas ji gali suteikti, kaip ji pasiekia vartotoją ir kaip ji palaiko ryšį su savo klientais. Mūsų tikslai: išnagrinėti ,,kraft foods lietuva‘‘ importuojamos „jacobs krönung“ kavos marketingo komplekso elementus. Trumpai apžvelgti kavą „jacobs krönung“ kaip produktą. Išnagrinėti kavos paskirstymo ypatumus. Išsiaiškinti ,,kraft foods lietuva‘‘ įmonės kainodaros tikslus. Apžvelgti įmonės produkcijos savikainą, rasti lūžio tašką. Įvertinti produkcijos vartotojų paklausą. Palyginti ,,kraft foods lietuva‘‘kavos kainas su konkurentų. Išsiaiškinti rėmimo strategiją.
10

Jaunimo emigracija iš Lietuvosparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Emigracija: ją įtakojantys veiksniai ir jos keliamos problemos. Socialinės, ekonominės ir psichologinės problemos, su kuriomis susiduriama emigracijoje. Emigracijos padariniai. Siekiai susigrąžinti jaunimą. Išvados. Literatūros šaltiniai. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir pasikeitus politinei sistemai, Lietuvos ekonomika patyrė daug išbandymų. Daugeliui žmonių tampa vis sunkiau rasti darbą, kurio užmokestis, darbo sąlygos ir socialinės garantijos tenkintų jų poreikius. Todėl pastaruoju metu Lietuvoje labai opia problema tampa jaunų žmonių emigracija į užsienį. Lietuvos įstojimas į Europos Sąjungą 2004 metais, atrodo, tik suaktyvino šią problemą, nes nebeliko jokių migracijos barjerų bendrijos viduje. Dažniausiai jauni žmonės į užsienį išvyksta tikėdamiesi rasti geriau apmokamą darbą, tvirtesnių socialinių garantijų, siekdami save realizuoti profesinėje srityje, nors taip pat ir pakeliauti, susipažinti su kitomis kultūromis. Išvykstantieji tampa didele Lietuvos problema, nes šalis netenka darbo jėgos, tai stabdo ekonominį šalies vystimąsi. Tai, jog jaunimas emigruoja į Vakarus, lemia didžiulį demografinį bei intelektinį šalies nuosmukį. Jauni žmonės – mokesčių mokėtojai, kurių įmokų pagrindu aprūpinama socialinės rūpybos sistema. Jei nebeliks žmonių, į biudžetą įnešančių pinigų, gali kilti socialinė krizė, smukti ekonomika, taip pat atsiras poreikis pritraukti specialistų iš trečiojo pasaulio šalių. Pastaruoju metu visuomenėje emigracija dažnai laikoma didžiausia nekarine grėsme Lietuvai - jos demografinei plėtrai, ūkio augimui ir kultūrinio savitumo išsaugojimui. Šio darbo tikslas - atskleisti jaunų žmonių emigravimo priežastis ir numatyti iškilusios problemos sprendimo būdus. Uždaviniai: 1. Aptarti pagrindines priežastis, kurios skatina emigraciją. 2. Nustatyti, kur dažniausiai žmonės emigruoja ir su kokiomis problemomis ten susiduria. 3. Aptarti, kokių priemonių imasi Lietuvos valdžios institucijos, kad sulaikytų jaunimą nuo emigracijos.
10

Juodųjų metalų gamybos istorijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Juoduosius metalus sudaro geležis ir jos lydiniai ( plienas ir ketus) . Plienas- tai geležies ir anglies lydinys su kitomis priemaišomis (siliciu, manganu, siera, fosforu).[6].Ketus- eutektiškai stingstantis geležies, anglies ir silicio lydinys, sudarytas iš daugiau kaip 95 % Fe ir 2,1-4,0 % C bei 0,6-3,0 % Si. Darbo tikslas : 1) susipažinti su juodųjų metalų gamybos istorija Darbo uždaviniai: 1) apibūdinti juoduosius metalus 2) aprašyti ketaus lydymą 3) pateikti plieno gamybos būdus
0

Kaimo plėtros politikos priemonėsparsisiųsti


Lapų skaičius: 23
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Kaimo plėtra Lietuvoje. Kaimo turizmo vieta tolydžioje kaimo plėtroje. Socialinės ir ekonominės politikos poveikis kaimo plėtrai. Kaimo plėtra europos sąjungoje ir lietuvoje. Kaimo infrastruktūra blogėja. Kaimo plėtros programos 2000-2006 m. Lyderio (leader) programa. Kokybė – svarbiausias kaimo plėtros veiksnys. Inovacijų sklaida ir verslumo ugdymas – efektyviausi kaimo plėtrą spartinantys veiksniai. Kaimo plėtros tendencijos lietuvoje ir kitose es šalyse. Pajamos iš žemės ūkio. Ūkininkaujančiųjų amžius. Lėšos kaimo plėtrai. Austrijos patirtis. Suomijos kaimo plėtra. Vokietijos plėtros ypatumai. Pasiūlymai lietuvai. Informacinės technologijos – prioritetinė mokymo sritis suomijoje. Išvados. Literatūra. Lietuvos kaimas apima 97,3 proc. šalies teritorijos. Daugiau kaip pusę žemės ploto sudaro žemės ūkio naudmenos. 2001 metais(gyventojų surašymo duomenimis) kaimo gyventojų skaičius buvo 1146,1 tūkst. arba 32,8 proc. visų šalies gyventojų. Apie pusė jų – darbo jėga – užimtieji ir bedarbiai. Dauguma kaimo verslininkų yra vyresnio amžiaus neturi tam tinkamo pasirengimo ir mokymuisi neskiria reikiamo dėmesio. Kaimo darbo jėga mažiau patraukli pagal išsilavinimą. Žemės išsilavinimo pagrindinė priežastis – jaunųjų kaimo žmonių migracija į miestus. Integracija į Europos Sąjungą, struktūrinių fondų teikiamos paramos efektyvaus įsisavinimo, užimtumo problemų kaime sprendimo būtinybė sąlygoja verslo plėtros kaime aktualumą. Kaimo plėtra - tai viena iš ES bendrosios ž.ū. politikos priemonių, kuria siekiama paspartinti kaimo vietovių ekonominę plėtrą ir palengvinti BŽŪP reformą. Pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymą, kaimo plėtra yra kaimo vietovių gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, kaimo ūkinės ir socialinės struktūros, taip pat bendruomeninių ryšių tobulinimas, siekiant užtikrinti ekonominę ir socialinę sanglaudą, saugoti ir kurti darbo vietas kaimo vietovėse, saugoti ir puoselėti etninę kultūrą, kraštovaizdį bei gamtinę aplinką.
0

Kaimo turizmo organizavimas klaipedos rajoneparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Referatas
0

Paieška


bottom