top


Konspektai.com > Ekonomika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Disko klubo verslo planas Fargusparsisiųsti


Lapų skaičius: 24
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Paslaugų verslui įgyjant vis didesnę pasiūlą lietuvoje, verslo planą sudarėme, norėdami įkurti disko klubą "fargus". Bene svarbiausias tikslas - sukurti savo stilių, kad žmogus atsipalaiduotų ir jį pamėgtų. Norint maksimaliai tenkinti klientų norus, pateiksim aukšto lygio aptarnavimą. Todėl personalą atrinksime pagal specialiai sukurtą planelį. Vadovai išrinkti atsižvelgiant ir į žmogaus scharakterio savybes, ir į jų turimas žinias bei sugebėjimus. Įmonės buveinė strateginiu požiūriu turi daug privalumų, nes ji yra senamiestyje, miesto centre, seno namo rūsyje. Pradžioje bus atliktas remontas, sukurtas interjeras, kur mūsų idėjas perteiks geri specialistai. Tikėdamiesi klientų su tam tikrais pageidavimais, paslaugas kursime užpildant konkurentų spragas, pasiūlydami platų pramogų asortimentą, kuris, kaip ir viskas klube pinsis į bendrą visumą, sudarant stilių. Norint įveikti didelę konkurenciją rinkoje, atitinkamai sudaryta marketingo strategija, kuri iki galo sureguliuoja mūsų tikslus. Verslo plano santrauka. Verslo tikslai. Svarbiausios žynios. Kelių mokestis - % nuo realizacijos pimties. Šakos analizė. Rinkos dydis. Šiuo metu "geltonuosiuose puslapiuose" užregistruoti 36 restoranai, 48 kavinės - barai. Rinka sparčiai plėtojasi, kiekvienais metais įsteigiama vis daugiau tokio pobūdžio įmonių. Po 1995 metais įvykusio kavinių, restoranų ir barų streiko buvo sukurta kavinių, restoranų ir barų asociacija, kuri vienija visų šių įmonių veiklą, siekiant pasipriešinti vyriausybės vykdomai ribojančiai politikai. Šios asociacijos narės taip pat riboja tarpusavio konkurenciją, pavyzdžiui, pasižada nenuvilioti už didesnį atlyginimą kitoje įmonėje paruoštų darbuotojų. Apie šios rinkos dydį galima apytiksliai spręsti ir iš maisto prekių bei alkoholio pardavimo kiekio kavinėse, restoranuose ir kitose panašaus pobūdžio įmonėse (žiūrėti į priedo 4 ir 5 lenteles). Tačiau daugelis įmonių slepia realų pardavimų kiekį, siekdamos mokėti kuo mažesnius mokesčius, todėl gauti tikslius duomenis praktiškai neįmanoma. Personalas. Administracija. Aptarnaujantis personalas. Aptarnaujantis personalas. Personalo darbo grafikas. Vadovavimas. Paslaugos ir klientai. Įmonės buveinės reikšmė. Konkurencijos analizė. Marketingo strategija. Asmeninė finansinė apyskaita. Asmeninis turtas. Pardavimų prognozės. Pirmųjų metų pardavimų prognozės. Ilgalaikis turtas. Pradinės išlaidos. Pajamų deklaracija. Pirmųjų metų planuojamų pelno. Apskaičiavimas. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas. Numatoma gauti iš. Visų finansavimo šaltinių 5000 numatoma panaudoti 5 nenuostolingumo lūžio taškas. Verslo plano paskirtis. Bendrieji verslo uždaviniai. "jūsų poilsis - mūsų biznis"-. Specifiniai verslo tikslai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. V. Trumpas administracijos darbuotojų apibūdinimas. Ateities perspektyvos. Išlaidos, susijusios su buveine. Kainodaros strategija. Pirkimo skatinimo strategija.
0

Dn efektas įmonėje ir Lietuvojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Darbo našumo samprata. Darbo našumą lemiantys veiksniai. 1 pav. Darbo našumo veiksniai. Darbo našumo augimo apskaičiavimo metodika. Darbo našumas lietuvoje. 2pav. Darbo rinkos rodikliai. Darbo našumas įmonėje. Literatūros šaltiniai. Našumas yra labai svarbus įmonės sėkmės įvertinimo rodiklis. Bendriausiu atveju jis parodo veiklos efektyvumą: atliktas darbas lyginamas su darbo veiksniu, sunaudotu šiai veiklai atlikti. Darbo našumas gali būti išreiškiamas dviem rodikliais išdirbiu- produkcijos kiekis, tenkantis vienam darbuotojui per tam tikrą laiko vienetą, ir darbo laiko trukmės- laiko normos- sumažėjimu. Darbo tikslas – Išanalizuoti DN efektą įmonėje ir Lietuvoje. Darbo objektas: DN efektas įmonėje ir Lietuvoje. Darbo uždaviniai: 1. Susipažinti su darbo našumo samprata. 2. Išnagrinėti darbo našumo efektą Lietuvoje. 3. Išnagrinėti darbo našumą įmonėje. Darbo metodai: • Literatūros šaltinių nagrinėjimas. • Internetinės literatūros šaltinių nagrinėjimas.
0

Draudimas Lietuvojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Draudimo istorija Lietuvoje. Nepriklausomi draudimo tarpininkai. (brokeriai). Draudimo brokeriai Lietuvoje. 1990 m. rugpjūčio 27 d.laikoma naujos draudimo rinkos Lietuvoje kūrimosi pradžia. Tą dieną LR aukščiausioji taryba priėmė naują Draudimo įstatymą, panaikinusį valstybės monopolį draudimo srityje. Įstatymas leido draudimo veiklaverstis ne tik tuo metu veikusiai vienintelei Lietuvos draudimo įmonei – Valstybinei draudimo įstaigai, bet numatė, kad drausti gali ir akcinės bendrovės, savidraugos draugijos bei draudimo draugijos. Pagal 1990 m. Draudimo įstatymą LR buvo įteisintos dvi draudimo formos: privalomasis ir savanoriškas draudimas. Privalomąjį draudimą vykdė tik Valstybinė draudimo įstaiga.
0

Du tėčiai turtingas ir vargšasparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Robertas Toru Kijosakis (Robert Toru Kiyosaki) amerikiečių investuotojas, verslininkas, motyvacijos treneris, bei rašytojas. Labiausiai žinomas už knygų seriją apie turtingą ir vargšą tėčius. Autoriaus knygos parduotos daugiau kaip 26 milijonų tiražu. Apie 1997 m. pradėjo Cashflow technologiją su pinigų cirkuliacijoms ir turtingu tėveliu. Rašytojas savo kūriniuose didelį dėmesį skiria švietimui apie finansus. „Išsilavinimas šiuo metu daug svarbesnis, nei kada nors buvo anksčiau. Svarbiausia priežastis, kodėl žmonės stengiasi mokytis, yra finansinė, tačiau mokyklose nieko nemokoma apie pinigus. Todėl žmonės neišmoksta elgtis taip, kad pinigai dirbtų jų naudai“, sako R. Kijosakis. Kartais netgi piktybiškai akcentuojama, kad mokslas universitetuose ruošia tik darbuotojus, bet ne vadovus. Kai kuriose knygose rodomas kaip sektinas pavyzdys mesti mokslus ir siekti finansinės nepriklausomybės. R. Kijosakio knyga „Du tėčiai - turtingas ir vargšas“ tai pradžiamokslis kiekvienam, norinčiam valdyti savo finansinę ateitį. Joje parašyta: kaip kalbėti apie pinigus „pinigų kalba“, kaip priversti pinigus dirbti sau, patarimų, kaip siekti finansinės sėkmės. Mano manymu, ši knyga ne tik užpildo mokykloje atsiradusias spragas, bet ji gali padėti susikurti tokį gyvenimą, apie kokį svajojame. Nesvarbu, kokius pažymius gauname mokykloje, juk esame pakankamai protingi žmonės, kad pasiektumėme finansinę nepriklausomybę. Niekada ne per anksti pradėti rūpintis savo finansiniu išsilavinimu.
0

Duoniukų su daržovėmis gamybos ekonominis skaičiavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Ekonominiai skaičiavimai. Planuojamų produktų gamybos ekonominis pagrindimas. Išlaidų, reikalingų produkto gamybai, skaičiavimas. Patalpų, įrengimų ir inventoriaus pasirinkimas. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Eksploatacinių sąnaudų palyginimas. Elektros sąnaudos. Vandens sąnaudos. Pakavimo išlaidos. Visos sąnaudos ir pelnas. Savikainos skaičiavimas. Prognozuojamas pelnas.
0

Efektyvus vadovavimo stiliusparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Teoretikai ir praktikai vadovavimo fenomenu domisi jau daugiau nei pusę amžiaus. Stengiamasi nustatyti jo prigimtį ir veiksnius, lemiančius vadovų darbo efektyvumą, atskleisti efektyvių vadovų bruožus ir kitiems daromos įtakos ypatybes. Įvairūs tyrinėtojai, nagrinėjantys vadovavimo rezultatyvumą, vadovo darbo sėkmę siejo su skirtingais veiksniais: su asmeninėmis savybėmis, su tam tikrais elgesio ypatumais, su situaciniais dalykais (užduoties pobūdžiu, pavaldinių charakteristikomis). Taigi per ilgą tyrinėjimų laikotarpį yra sukauptas didžiulis empyrinis patyrimas, sukurta daugybė teorinių modelių, skirstančių vadovavimo stilius pagal įvairius kriterijus. Tačiau, labiausiai šiuo metu paplitusi vadovų darbo stilių klasifikacija remiasi visų valdymo stilių harmoningu taikymu organizacijoje. Koks turėtų būti šiuolaikinis vadovas, kokiomis savybėmis pasižymėti, kokius darbo metodus taikyti, siekiant įgyvendinti organizacijos tikslus? Į šiuos klausimus pabandyta atsakyti, atlikus vadovų ir valdymo kokybės tyrimus kai kuriose Lietuvos pramonės įmonėse. Šiandieninis vadovas, siekdamas efektyviai vadovauti, turi aiškiai suprasti organizacijos ar savo padalinio tikslus, sugebėti išskirti pačias svarbiausias problemas, būti linkęs į naujoves ir pokyčius, numatyti veiklos rezultatus. Jis turi mokėti logiškai mąstyti, kūrybiškai spręsti problemas, rizikuoti minimaliomis sąnaudomis, priimti sprendimus ir nevengti atsakomybės už jų įgyvendinimą. Vadovas turi būti energingas, ryžtingas, principingas, tolerantiškas, mokėti bendrauti su pavaldiniais, nuolat tobulinti žinias ir įgūdžius. Ar tokius vadovus labiausiai vertina įmonių darbuotojai? Kaip teigia įvairūs tyrinėtojai, organizacijų darbuotojai palankiausiai vertina tokius vadovus, kurie sugeba bendrauti su jais, duoda aiškius ir tikslius nurodymus, yra savarankiški ir skatina pavaldinių savarankiškumą, yra linkę pagelbėti sprendžiant asmenines ir darbo problemas. Jie turėtų būti kompetetingi,...
0

Ekologiškų prekių parduotuvės VERSLO PLANAS Eko kampelisparsisiųsti


Lapų skaičius: 24
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Paveikslų turinys. Lentelių turinys. Santrauka. Įmonės aprašymas. Bendra informacija. Komercinė ūkinė veikla. Projekto aprašymas. Projekto įdėja. Ketinimų įgyvendinimo sąlygos. Projekto nauda. Aplinkos analizė. Įstatyminė aplinka valstybinis reguliavimas. Makroekonominė ir šakos aplinka. Rinkos analizė. Marketingo planas. Įmonės veikla ir šio projekto tikslai. Rinkos dalyvių keliami reikalavimai. Produktai. Kainodara. Marketingo veiklos kaštai. Produkto analizė. Technologinis procesas. Kaina. Kaštų struktūra. Valdymas ir personalas. Savininkai ir vadovai. Personalo funkcijos ir atsakomybė. Atlyginimai. Rizikos analizė. Finansinė rizika. Valdymo rizika. Išorinė rizika. Finansų planas. Finansų plano sudarymo principai, metodai ir prielaidos. Investicijų poreikių prognozė. Paskolos padengimo galimybių analizė. Pajamų pelno prognozė. Pinigų srautų prognozė. Balanso prognozė. Literatūra. M.K. Čiurlionio g.75 Druskininkuose bus steigiama ekologiškų prekių parduotuvė „Eko kampelis“ , kurios savininkės bus Domantė Sirvydytė ir Meda Karauskaitė. Ši mūsų verslo idėja originali tuo, kad šiuo metu nėra vienos vietos, kur sveiką gyvenimo būdą propoguojantys gyventojai galėtų įsigyti prekių savo poreikiams patenkinti. Šioje parduotuvėje bus galima įsigyti ne tik ekologiškų maisto produktų, ekologiškų buitinių cheminių priemonių, bet ir kosmetikos. Vartotojams nereikės gaišti laiko etikečių skaitymui norint išsirinkti sveiką produktą, nes visi siūlomi produktai bus ekologiški. Ekologiški produktai padės išvengti sveikatos sutrikimų, atsirandančių dėl netinkamų maisto produktų vartojimo. Taip pat, parduotuvėje vartotojai bus konsultuojami apie kosmetikos tinkamumą tam tikram odos tipui, turės galimybę užsisakyti specialios kosmetikos, tinkančios jų odai. Mūsų vienas iš tikslų pritraukti kuo daugiau klientų tiek moterų , tiek vyrų įvairaus amžiaus. Tačiau mūsų pardavinėjami produktai yra labiau orentuoti moterims nuo 25 metų iki 50 metų. Kadangi „Eko kampelyje“ bus prekiaujama įvairiomis ekologiškomis prekėmis, tai ir tiekėjų bus pakankamai daug. Maisto produktus užsisakysime iš įmonių, kurių maisto produktai yra patvirtinti ekologiškų produktų sertifikatais. Kad sumažintume transportavimo bei laiko kaštus, tokias prekes kaip: kosmetikos bei namų priežiūros priemones įmonė užsakys per tarpininkus: UAB ,,Damodara” bei UAB ,,Eko pirk”, kadangi šios įmonės bendradarbiauja ne tik su ekologiškos produkcijos gamintojais visame pasaulyje, bet ir padeda naujai besikuriančioms įmonėms sudaryti pradinį prekių asortimentą bei kainodarą, padeda išdėstyti prekes lentynose, bet savo internetiniuose puslapiuose patalpina naujai susikūrusių parduotuvių, prekiaujančių jų tiekiama produkcija, reklamą, taip padėdami pranešti apie save aplinkiniams. Daugiausiai įmonė naudosi bankų paslaugomis. Bankai yra gana svarbūs tarpininkai, kurie padės lanksčiau tvarkyti savo finansus. Bankiniais pavedimais bus mokami atlyginimai, taip pat turint sąskaitą banke bus leidžiama klientams už paslaugas atsiskaitinėti mokėjimo kortelėmis. Ir klientai apie mūsų verslą sužinos įvairiomis reklamomis spaudoje, bei įvairiuose internetiniuose tinklalapiuose, nes mes norime kuo plačiau rinkai pranešti apie naujos įstaigos susikūrimą, formuoti pastovių klientų ratą bei stengtis užsitikrinti gerą įstaigos vardą. “Eko kampelis“ parduotuvėje yra dvi savininkės, kurios užims šiais pareigas: parduotuvės vadybininkės ir buhalterės. Taip pat į personalą įeina 1 valytoja ir 2 pardavėjos- konsultantės. Šiam projektui įgyvendinti mums reikės 72000 litų.Šiuos pinigus įnešime iš nuosavų lėšų. Už šią sumą išsinuomuosime patalpas, jas įrengsime ir likusias lėšas skirsime marketingui, darbuotojų atlyginimui bei kitoms išlaidoms. Atsižvelgiant į gaunamas pajamas, išlaidas, savikainą bei kitus elementus nustatėme, jog lėšos, skirtos parduotuvės įrengimui, mums atsipirks trečiais metais , nes jau pirmaisiais savo veikimo metais „Eko kampelis“ planuoja uždirbti 30,913 LT grynojo pelno. Kitais metais numatomas 32 % pelno augimas. Trečiaisiais metais manome pelną padidinti 34% skaičiuojant nuo antrųjų metų. Ketvirtais metais planuojamas pelnas pakils 22% nuo trečiųjų metų. Penktais metais planuojamas pelnas dar pakils 11 % nuo ketvirtųjų metų. Prekių savikaina skaičiuojama atsižvelgiant į reikalingus rinkoje esančius mokesčių tarifus, bei kainas. Skaičiuojame atsižvelgdami į rinkos tyrimo rezultatus ir pasirinkdami apie 80 % veikimo pajėgumo.
0

Ekonmikos namų darbo sprendimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: 1 užduotis. Kas yra ekonominė veikla? Atsakymas:. Ekonominė veikla – tai veikla, kuria siekiama pelno, gaminant ir parduodant prekes ar teikiant paslaugas, reikalingas vartotojams. 2 užduotis. Pradinė įrengimų vertė – 100 000 lt, likvidacinė vertė – 8 000 lt, naudojimo laikas 5 metai. Sudarykite nusidėvėjimo skaičių lentelę. Skaičiavimams panaudokite metų skaičiaus metodą. Užduotis. Kokia darbo apmokėjimo sistema taikoma jūsų įmonėje? Kokie premijavimo rodikliai ir sąlygos? 5 užduotis. Apskaičiuokite išdirbio normą per darbo dieną, jei vienai paslaugai atlikti reikia 30 minučių. Mechanizavus ir geriau organizavus darbą, paslaugos atlikimo laikas sutrumpėjo 17%. Kiek paslaugų bus esant naujoms sąlygoms? Sprendimas:. 6 užduotis. Įmonės pajamos per metus buvo 180 000 lt. Per metus nupirkta prekių už 144 000 lt, transporto išlaidos – 6 400 lt. Atsargų vertė metų pradžioje 2 520 lt, o metų pabaigoje 12 032 lt. Ar galima apskaičiuoti metinį pelną? Jei taip, tai koks pelno dydis? 8 užduotis. Ataskaitinio laikotarpio įmonės prekių apyvarta sudaro 740 600 tūkst. Lt. Per analizuojamąjį laikotarpį kainos vidutiniškai išaugo 2,9%. Praėjusio laikotarpio apyvarta sudarė 580 000 lt. Apskaičiuoti prekių apyvartos augimo tempą.
0

Ekonometrijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 61
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: ĮVADAS. Nūdienos mokslo raidai būdinga tai, kad matematika vis labiau skverbiasi į įvairias mokslo šakas, pvz., fizika, medicina, gamtos mokslai ir kt. Socialiniai mokslai, tame tarpe ir ekonomika, taip pat nėra išimtis. Matematinius metodus ekonominių procesų analizėje pradėta taikyti gana senai. Pavyzdžiui, anglų ekonomistas Viljamas Peti savo knygoje “Politinė aritmetika” (1676) siūlė pereiti prie griežtesnio minčių reiškimo skaičiais, svoriais, matais. Pirmąjį pasaulyje ūkio modelį sukūrė prancūzų mokslininkas Fransua Kenė. 1756 m. paskelbtame jo darbe “Ekonominė lentelė” autorius ūkio reprodukcijos procesus nagrinėjo pasitelkdamas matematines lygtis. Prancūzų mokslininko Ogiusto Kurno darbas “Turto teorijos matematinių principų tyrimas”, išleistas 1838 metais, faktiškai suformavo klasikinę matematikos mokyklą ekonomikoje, kuri padarė labai didelę įtaką ekonomikos mokslo raidai. XX amžių galima būtų pavadinti ekonomikos matematizavimo amžiumi. Ekonomikos ir matematikos sąveika nėra vienpusė. Ne tik matematiniai metodai skverbiasi į ekonomikos mokslą, bet yra ir priešingas poveikis. Ekonominiai uždaviniai ir problemos skatina specializuotų matematikos šakų, tokių kaip matematinis programavimas, lošimų teorija, masinio aptarnavimo teorija, aktuarijų (draudimo) matematika, atsiradimą. Glaudžioje ekonomikos ir matematikos mokslų sąveikoje susiformavo ir ekonometrija. Ekonometrija - tai ekonomikos teorijos ir matematinės statistikos junginys.
0

Ekonometrija 2parsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Ekonometrijos samprata ir ryšys su kitais mokslais. Pagrindiniai ekonometrinio tyrimo etapai (ekonometrijos metodologija). Regresijos samprata. Statistiniai ir deterministiniai ryšiai. Regresija ir priežastingumas. Regresija ir koreliacija. Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis. Duomenų pobūdis. Duomenų šaltiniai. Dviejų kintamųjų regresijos modelis, jo sandara. Sąvokos „tiesinis“ prasmė (kintamųjų ir parametrų tiesiškumas). Stochastinis regresinės funkcijos patikslinimas. Stochastinių trikdžių svarba. Dviejų kintamųjų regresijos modelis: parametrų įvertinimas mažiausiųjų kvadratų metodu. Regresijos linijos savybės. Tiesinio regresijos modelio prielaidos (mažiausiųjų kvadratų metodo prielaidos). Parametrų įverčiai, remiantis mažiausiųjų kvadratų metodu. Parametrų įverčių variacijos ir standartinės paklaidos savybės. Determinacijos koeficientas. Koreliacijos koeficientas. Kovariacija. Monte karlo eksperimentas. Klasikinis tiesinis regresijos modelis (priimant normalaus pasiskirstymo prielaidą). Intervaliniai parametrų įverčiai dviejų kintamųjų regresijos modelyje. Dvi hipotezių tikrinimo koncepcijos. Regresinė analizė ir variacijos analizė. Variacijos analizė ir prognozavimas. Regresinės analizės rezultatų įvertinimas. Regresija nuo koordinačių sistemos pradžios. Matavimo vienetų poveikis regresinės analizės rezultatams. Dauginės regresijos analizės paskirtis ir ypatumai. Dauginės regresijos lygties parametrų įverčių suradimas, variacija, standartinės paklaidos. Dauginės determinacijos koeficientai. Koreliacijos koeficientų įvairovė dauginėje regresinėje analizėje. Hipotezė apie individualią dalinio regresijos koeficiento reikšmę. Hipotezė apie bendrą (visuminį) įvertinimo reikšmingumą. Hipotezė apie parametrų lygybę ir hipotezė apie modelio atitikimą apribojimams. Hipotezė apie parametrų įverčių stabilumą. Fiktyvių kintamųjų paskirtis. Fiktyvių kintamųjų regresijos modelis (anova modelis). Fiktyvių kintamųjų naudojimo ypatumai. Fiktyvių kintamųjų modelis su dviem kokybiniais kintamaisiais. Ancova modeliai. Fiktyvūs kintamieji ir sezoniškumas. Lūžio regresijos modelis. Interkoreliacijos (multikolinearumo) esmė ir atsiradimo priežastys. Interkoreliacija (multikolinearumas) ir mažaskaitlingumas. Interkoreliacijos (multikolinearumo) pasekmės. Interkoreliacijos (multikolinearumo) suradimas. Interkoreliacijos (multikolinearumo) pašalinimo būdai. Heteroskedastiškumo esmė, atsiradimo priežastys ir pasekmės. Heteroskedastiškumo suradimas. Heteroskedastiškumo pašalinimo būdai. Autokoreliacijos esmė, atsiradimo priežastys ir pasekmės. Autokoreliacijos suradimas ir pašalinimo būdai. Laiko eilučių nestacionarumo esmė ir pasekmės. Klasikiniai nestacionarumo pavyzdžiai. Nestacionarumo suradimo ir pašalinimo būdai.
0

Paieška


bottom