top


Konspektai.com > Sociologija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Darbo sauga apmokėjimas už darbąparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Apmokėjimas už darbą. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio minimumas. Darbo apmokėjimo organizavimas. Valstybės ir savivaldybių įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimas. Darbo apmokėjimas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų. Priešgaisrinės saugos organizavimas įmonėje. Instrukcijų rengimo tvarka. Informacijos šaltiniai.
0

E. Fromm asmenybės teorijos analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas Šio darbo esmė yra išanaliziuoti E. Frommo knygoje „Žmogus sau“ aprašoma teorija apie asmenybę, kokia ji yra, iš ko ji susideda. Taip pat aptarsime kokios vidinės ar išorinės jėgos ir kaip jos lemia žmogaus elgesį, išsiaiškinsime ar žmogaus elgesys priklauso nuo jo pačio, kaip vaikystės patirtis prisideda prie asmenybės formavimosi. Aprašysiu kaip vystosi suaugęs žmogus ir kas lemia psichologines žmogaus problemas. Apžvelksiu kaip pasinaudojus šios teorijos idėjomis būtų galima padėti žmogui spręsti iškilusias gyvenimo problemas, susiesiu teorija su savo studijuojama specialybę, kaip as galėčiau ją pritaikyti ateityje, savo gyvenime. Kaip šis autorius supranta terminą „asmenybė“? Pagrindinės asmenybės sudedamosios dalys. Kokios vidinės ar išorinės jėgos ir kaip lemia žmogaus elgesį? Paaiškinkit, ar žmogaus elgesys priklauso nuo jo paties. Kaip vaikystės patirtis prisideda prie asmenybės formavimosi? Kaip vystosi suaugęs žmogus? Kas lemia psichologines žmogaus problemas? Kaip, pasinaudojus šios teorijos įdėjomis, galima padėti žmogui spręsti iškilusias gyvenimo problemas? Kaip šio autoriaus teorijos dėsnius galėtumėte pritaikyti savo profesinėje veikloje? Kaip šio autoriaus teorijos dėsnius galėtumėte pritaikyti savo gyvenime, paaiškinti atskirus gyvenimo įvykius ar dėsningumus (didžiausia dalis). Kaip jus paveikė perskaitytos knygos.
0

Ekonominė anomijos išraiška ir reikšmėparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Esė
Darbe esantys žodžiai: Anomija – kriminologijos terminas, plačiausiai išplėtotas dviejų žinomų sociologų – prancūzo E.Durkheim’o ir amerikiečio R.Merton’o. Durkheim’as – vienas pirmųjų, paaiškinusių ir tyrusių anomiją. Šį terminą jis vartojo norėdamas apibūdinti socialinių normų trūkumą, dėl kurio sutrinka visuomenės gyvenimo reguliavimas ir kontrolė. Kitaip tariant, tai žmonių pasimetimas, nežinant, kaip elgtis ir ko tikėtis vieniems iš kitų. Aiškinant plačiąja prasme, anomija atsiranda keičiantis įvairioms visuomenės struktūroms (kurioms būdingi tam tikri bruožai) iš vienos formos į kitą. Pirminė forma (paprastoji) pasižymi daugmaž vienodu žmonių elgesiu, vaidmenimis, mąstymo būdu, žmonės vykdo beveik tokias pačias funkcijas ir turi panašius tikslus. Visuomenei specializuojantis (pereinant iš pirminės formos į sudėtingesnę) žmonių atliekami vaidmenys, elgesys, mąstymo būdas keičiasi ir įvairėja. Jie ima vykdyti skirtingas funkcijas, siekia skirtingų tikslų. Apskritai, atsiranda daug naujų visuomenės struktūrų, kurios yra artimos ir suprantamos tik nedidelei visuomenės daliai. Šiuo atveju žmonės tampa mažiau susiję vieni su kitais, susvetimėja, silpnėja jų įsipareigojimai (nenusižengimas normoms, žalos nedarymas), ir dėl to tampa pažeidžiami). Buvusių normų ima nepakakti naujam gyvenimo būdui, atsiradusiai įvairovei, jos kartais ima nebetikti naujoms sąlygoms, dėl to žmogus nebežino, kaip jam elgtis. Galiausiai – padaugėja konfliktų ir pačių nusikaltimų.
0

Ekonominė krizė ir gimstamumasparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Gimstamumo sąvoka. Suminiai bendrieji gimstamumo rodikliai. Demografinės tendencijos. Ekonominės krizės priežastys (lietuvoje ir pasaulyje). Ekonominės krizės įveikimas. Gimstamumo skatinimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Apie gimstamumą Lietuvoje, jau sunku kažką tai ir kalbėti. Situacija kiekvienais metais darosi vis sudėtingesnė ir prastesnė. Nors atrodo vaikučių ir gimsta, bet vis tiek niekaip nepasiekiame tos ribos, kur gimstamumas pralenktų mirtingumą. Tiek ekonominiu požiūriu, tiek socialiniu požiūriu. Gimstamumas mažėja, o to padariniai tampa labai liūdni- tautos senėjimas, emigracija, mirtys ir ekonominė krizė veda Lietuvą prie tautos mažėjimo ir išnykimo. Na, o ekonominė krizė labai susijusi su gimstamumu visame pasaulyje. Juk besikeičiančios gyvenimo sąlygos, pinigų stygius, nestabili ekonomika ir neužtikrintas rytojus, neatneša naudos gimstamumui, o jį tik pristabdo. Dėl sumažėjusių darbo vietų skaičiaus, ženkliai padidėjęs nedarbo lygis, nedidelės pašalpos ir algos, tik mažina ir neskatina gimstamumo. Aišku, galime kaltinti valdžią politikus, dėl netinkamų įstatymų priėmimų, nekeičiamų reformų žmonių naudai ir kitų veiksnių.Bet žmonės ieško būdų išgyventi, nori, kad vaikai neaugtų skurde ir nepritekliuje. Kiti siekia aukštumų mokslo ir darbo srityje, kiti visiškai nenori ir neplanuoja turėti savų atžalų, arba tiesiog nelieka savoje šalyje. Ekonominiai nuosmukiai, tampa dideliu iššūkiu Lietuvos ateičiai. Ši tema, tikrai labai aktuali tarp jaunų žmonių, kurie ruošiasi kurti šeimas, kaip ir tarp vyresnių žmonių, kurie galvoja apie savų atžalų ateitį. Problemą įžvelgiu tame, kad gimimas jau tampa ne malonus palikuonių auginimas ir skatinimas kelti gyventojų skaičių, o gimsta tiesiog „apskaičiuoti“-suplanuoti vaikai, kuriems tėvai tikrai atsakingai ruošiasi. Juk auginti vaiką Lietuvoje yra be galo brangu, pašalpos mažos, kainos didelės. Nors kai sako politikai, Lietuvoje yra vienos ilgiausių motinystės atostogos Europoje, bet kas iš to? Jos irgi yra trumpinamos ir mažiau procentaliai apmokamos, tad moterys ir galvoja, ar verta gimdyti ar ne? Darbo tikslas: 1. Įvertinti ir išsiaiškinti , kaip ekonominė krizė paveikė Lietuvos gimstamumą. Darbo uždaviniai: 1. Apibūdinti Lietuvos gimstamumo lygį ir jos problemas. 2. Aprašyti gimstamumo rodiklius. 3. Išsiaiškinti, kokios yra Lietuvoje ekonominės krizės priežastys ir kaip jas taisyti. 4. Susieti gimstamumą su ekonomine krize.
0

Emigracija Lietuvojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Emigraciją įtakojantys veiksniai. Su kokiomis problemomis susiduria emigrantai. Kalbos barjeras, šeimos palikimas. Emigracijos padariniai. Tyrimas. Priedai. Įvadas Emigracija, tai viena iš 20 amžiaus rykščių. Nuo šio reiškinio kenčia ne tik Lietuva, bet ir kitos pasaulio šalys, ypatingai ekonomiškai silpnesnės. Per pastaruosius 20 metų iš mūsų šalies išvyko ne vienas tūkstantis žmonių. Mane ši problema sudomino, kadangi vienas iš mano šeimos narių yra emigravęs į kitą šalį. Taip pat manau, kad šiai problemai skiriamas nepakankamas dėmesys. Visgi, kas yra emigracija?Emigracija- žmonių persikėlimas iš vienos šalies į kitą nuolatiniam gyvenimui. Emigrantas – išeivis, asmuo, savo noru persikėlęs gyventi į kitą šalį. Tai pagrindiniai emigracijos apibrėžimai. Priežastys:-politinės ir ekonominės, tačiau emigraciją taip pat lemia ir asmeninės priežastys, antrosios pusės suradimas. Šio tyrimo tikslas - atskleisti pagrindines emigravimo priežastis ir numatyti iškilusios problemos sprendimo būdus. Tyrimo uždaviniai: 1. Aptarti pagrindines priežastis, kurios skatina emigraciją. 2. Apžvelgti kokie žmonės dažniausiai emigruoja. 3. Išanalizuoti su kokiomis problemomis susiduria žmonės išvykę svetur.
0

Esė apie knygą Vidinio išgijimo keliasparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Esė
Darbe esantys žodžiai: Dauguma iš mūsų dvasiškai serga. Skamba gal būt keistai, tačiau mes kenčiame, nors neturime ligos. Negalime išvengti kančios, kuri susijusi su liga, nelaime, artimo žmogaus netekimu. Bet visą kitą – blogį, kurį susikuriame iš tingėjimo rūpintis savimi, savo vidine sveikata, galime išsigydyti pirmiausia atlikę savo paties refleksiją. Didžiausia nelaimė – reikiamu laiku nepatirti meilės. Meilės trūkumas arba jos aplaidumas pirmaisiais vaikystės gyvenimo tarpsniais neigiamai prisideda prie tolimesnės asmenybės harmoningos sielos būsenos. Dėl meilės stokos autorius laikosi požiūrio, kad diena iš dienos žmogų kamuoja dvasinis disbalansas, kuris sukelia neigiamas nuotaikas ir elgsenos sutrikimus. „Neurotinės būsenos įsišaknijusios psichosomatiniame dirvožemyje, tiksliau pakitusioje centrinėje nervų sistemoje“. Kitaip sakant, blogis įaugęs tampa vidine nuostata, įprasta sielos būsena. Statistika taip pat daro prielaidą, kad meilės trūkumas vaikystėje sukelia polinkį į agresiją. Kuomet žmogus užaugęs nepatyręs vaikystėje meilės, dažnai niekuo nepasitiki ir viską mato tik juodomis spalvomis. Bet koks kitų žmonių nuomonių nesutapimas su jo nuomone suvokiamas kaip priešiškumas.
0

Feminizmasparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Liberalusis feminizmas. Marksistinis feminizmas. Radikalusis feminizmas. Socialistinis feminizmas. Išvados. Literatūros sąrašas. Tikslas – išnagrinėti feminizmo ypatybes, bei kokią įtaką feminizmas daro visuomenei. XX amžiuje Vakarų Europoje ir Šiaurės Amerikoje pasirodė naujas socialinis reiškinys – feministinis judėjimas. Šis judėjimas “sudavė stiprų smūgį” socialiniams mokslams, tame tarpe ir sociologijai. Sąvoka feministas paprastai yra vartojama kreipiantis į asmenis, kurie teigia, kad moterys yra diskriminuojamos dėl jų lyties, ir kurių pagrindinis siekis – galų gale padaryti galą moterų nelygybei socialinių bei teisinių pokyčių pagalba. Feminizmo doktrinoje yra keletas feministinio mąstymo krypčių: kiekviena jų į vyro ir moters santykius žiūri skirtingai, užduoda skirtingus klausimus, o taip pat skirtingai aiškina nusikaltimo sąvoką. Atskiros feministinės teorijos bando įrodyti savo tyrinėjimų rezultatus ir paneigti kitų teorijų tezes, net nebandydamos ieškoti bendrų nusikalstamumo priežasčių modelių.
0

Globalizacija pasaulyje ir Lietuvojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Globalizacijos samprata. Globalizacijos teigiamos – neigiamos savybės. Globalizacijos esmė. Valstybės vaidmuo globalizacijos akivaizdoje. Globalizacija ir lietuva. Išvados. Literatūros sąrašas. Globalizacija procesas, reiškinys, tam tikras fenomenas, vykstantis socialinėje plotmėje, apimantis pačias įvairiausias visuomenės, valstybės bei kitų (socialinių) darinių veiklos sritis, jų aplinką, pasireiškiantis tarpusavio ryšių intensyvėjimu, judėjimu bei kitomis charakteristikomis viso pasaulio mastu. Pagal sritis, kuriose pasireiškia globalizacija, gali būti išskiriamos tokios globalizacijos formos: Ekonominė globalizacija, Kultūrinė globalizacija, Politinė globalizacija, Technologinė globalizacija, Mokslinė globalizacija,Religinė globalizacija,ir kt. Dabar, paskutiniųjų dešimtmečių bėgyje, yra pasaulyje įvykę didelės permainos, iš kurių viena yra vadinamoji globalizacija, dėl kurios vyksta žmonijos susivienijimas politinėse, ekonominėse sistemose, siekiant pašalinti šalių sienas ir sudaryti sąlygas dalintis savo talentais, pasiekimais ir ekonomika. Globalizacijos procesų pagrindas - informacija ir inovacijos. Šių procesų poveikis mūsų visuomenei įvairialypis. Globalizacija sudaro palankias sąlygas sparčiai perimti pasaulinę patirtį ir pritaikyti šalies reikmėms, laisvai judėti kapitalui, įgyvendinti esminius darbo organizavimo pokyčius, keisti žmonių santykius.
0

Hiperaktyvus vaikaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Apie hiperaktyvuma vadinimą vaikų sutrikimą vis dar žinome tiek mažai, kad dažnas jį palaikome komplimentu, nors iš tiesų tai – diagnozė. Psichologijos žodynas hiperaktyvumą apibūdina kaip emociškai sutrikusių, protiškai atsilikusių arba turinčių centrinės nervų sistemos pažeidimų vaikų padidėjusį judrumą, neramumą.tokie vaikai nuolat imasi vis naujos ir naujos veiklos, yra neatidūs, blogai miega, jiems sunku mokytis.hiperaktyvus elgesys paprastai būna tikslingas. Labai dažnai galima supainioti hiperaktyvumo ir judrumo sąvokas. Tačiau judrus vaikas – nebūtinai hiperaktyvus. Vaikai apskritai yra judrūs. Kad įvardytume esant sutrikimą, reikia kelių simptomų, trukdančių vaikui gyventi. Juos turėtų pastebėti ne tik tėvai, bet ir mokytojai bei medikai.
0

Hiperaktyvus vaikasparsisiųsti


Lapų skaičius: 21
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Hiperaktyvus (pernelyg aktyvus) vaikas. Hiperaktyvumo priežastys įvairios. Norint padėti vaikui, reikia padėti visai šeimai. Hiperaktyvių vaikų gydymas. Pagrindinės korekcinės veiklos kryptys. A) nuolatinė priežiūra ir disciplina. C) vaiko nedėmesingumo kompensavimas klasėje specialiomis priemonėmis. D) vaiko mokymas savistabos, savikontrolės būdų, adekvataus savo veiklos vertinimo. Vadovas mokytojui darbe su hiperaktyviais vaikais. Kitos rekomendacijos mokymo ir auklėjimo procese. Šeimos konsultavimas. Vaikas turi tuoj pat patirti savo elgesio pasekmes. Hiperaktyviam vaikui dažniau turi būti parodomos jo elgesio pasekmės. Naudoti paskatinimus, motyvuojant tinkamą elgesį. Skatinti teigiamą elgesį ir tik vėliau taikyti bausmes. Pastovumas, susijęs su laiku, vieta ir globėjais. Iš anksto planuoti problemiškas situacijas ir pasikeitimus. Nuolat prisiminkite, kad vaikas turi sutrikimą. Mokykitės atlaidumo. Hiperaktyvių vaikų problemos ir jų įveikimo būdai įvairiame amžiuje. Kūdikiai (0 – 1 metų amžiaus). Pradedantys vaikščioti kūdikiai ir ikimokykliniai vaikai. Mokyklinio amžiaus vaikai. Sutrikimo eiga ir prognozė. Hiperkineziniu sutrikimu. Ydingas ratas. Ydingas ratas. Savo elgesio ir. Pasekmių. Nesėkmė →žema savivertė→ nesėkmė→žema savivertė ir t.t. Vyraujantis teigiamas emocinis tonas. Santykiuose su vaiku pasiekimas. Skatinimas. Bausmės. Skatinimas. Bausmės Dažniau. Visą laiką. Įvairiose vietose ir aplinkoje. Kiekvieno iš globėjų. Numatyti veiksmų planą. Iš abiejų tėvų.
0

Paieška


bottom