top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Atsargų apskaitos informacijos kaupimas ūkinės veiklos rezultatams apskaičiuotiparsisiųsti


Lapų skaičius: 34
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Duomenų kaupimas yra labai svarbus apskaitos procesas. Kad gauti pelną, įvykdyti įmonės užsibrėžtus tikslus, būtinas kruopštus duomenų kaupimas, kad vėliau galima būtų sudaryti teisingas ir tvarkingas metines finansines atskaitomybes. Kiekvienoje įmonėje net ir labai nedidelėje vykdoma apskaita. Įmonė remdamasi Tarptautiniais apskaitos standartais, Europos Sąjungos direktyvomis ir, žinoma, bendraisiais apskaitos principais stengiasi kuo geriau vesti apskaitą.
Atsargos – vienas iš įmonės veiksnių jos pelningai veiklai palaikyti. Šiam tikslui pasiekti, įmonės vadybininkai turi tiksliai nustatyti, kada, kiek jų ir kaip dažnai turi būti užsakyta, kad būtų patenkinti klientų poreikiai ir kiek galima sumažintos bendrosios atsargų valdymo išlaidos.
Įvadas. I. Teorinė dalis. 1. Atsargų struktūra. 2. Atsargų įvertinimas. 3. Reikalavimai atsargų įsigijimo dokumentams. 4. Atsargų išdavimo operacijų dokumentavimas. 5. Atsargų įkainojimo būdai. 6. Atsargų sunaudojimo (pardavimo) apskaitos būdai. 7. Atsargų pirkimų ir atsiskaitymų su tiekėjais apskaita. 7.1. Pirkimų nuolaidos. 7.2. Pirkimų grąžinimai. II. Praktinė dalis. 1. Prekės kortelė (etiketė). 2. Materialinių vertybių užpajamavimo orderis. 3. Atsargų apskaitos kortelė. 4. Atsargų likučių sandėlyje apskaitos žiniaraštis. 5. Kortelė (medžiagų ir atsarginių dalių, skirtų automobilių eksploatacijai. ir remontui, išdavimui iš sandėlio). 6. Prekių priėmimo pagal kiekį aktas (forma patvirtinta LR pramonės ir prekybos ministerijos 1995 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 129). 7. Prekių priėmimo pagal kokybę ir komplektiškumą aktas (forma patvirtinta LR pramonės ir prekybos ministerijos 1995 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 129). 8. Atsargų judėjimo sandėlyje apskaitos žiniaraštis. 9. Medžiagų perkėlimo įmonės viduje važtaraštis. 10. Atsargų inventorizacijos aprašas (naudojimo tvarka patvirtinta LR Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719). Išvados.
10

Automobilio išradimo atvejo analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Paveikslėlių sąrašas. Įžanga. Automobilio istorija. Ratas. Pirmieji dviračio, šarvuočio ir savaeigio tanko eskizai. Garo automobilio aprašymas ir pirmoji garo mašina. Variklis. Pirmieji automobiliai. Pirmasis dyzelininis variklis. Pirmoji serijinė automobilių gamyba. Masinės automobilių gamybos ypatumai. Naujos kartos automobiliai. Automobilio istorija lietuvoje. Išvados. Literatūra. Paveikslėlių sąrašas. Paveikslėlis 1 dviračio eskizas. Paveikslėlis 2savaeigio tanko eskizas. Paveikslėlis 3 ferdinando ferhisto garo automobilis. Paveikslėlis 4 omnibusai. Paveikslėlis 5 karlas bencas. Paveikslėlis 6 pirmasis pasaulyje automobilis. Paveikslėlis 7 g. Daimleris. Paveikslėlis 8 g. Daimlerio automobilis. Įžanga. Automobilio pavadinimas sudarytas iš graikiško žodžio autos- pats ir lotyniško žodžio mobilis- judantis. Automobilis, kaip ir rodo jo pavadinimas, pats juda, jam varyti nereikia žmogaus raumenų jėgos. Jau nuo senų laikų žmonės pradėjo kurti automobilius, juos tobulino, bei naudojosi. Anksčiau automobilis žmonėms buvo prabanga. Ne kiekvienas gyventojas galejo įsigyti automobilį. Palaipsniui automobilis buvo tobulinamas. Atsirasdavo vis įvairesniu ir vienas už kitą geresnių modelių. Šiais laikas automobilis mus lydi visur. Automobiliu mes važiuojame į darbą, keliaujame. Turbūt neįsivaizduojame dabartinio pasaulio be automobilio. Tai mūsų pagrindinė susisiekimo priemonė, palengvinanti mūsų gyvenimą. Darbo objektas: automobilių pramonė. Darbo tikslas: apžvelgti automobilių atsiradimo bei jų pramonės vystymosi istoriją. Darbo uždaviniai: apžvelgti automobilių istoriją, masinius automobilių gamybos ypatumus, naujos kartos automobilius ir lietuvos automobilių istoriją. Automobilio istorija.
0

Automobiliu serviso projektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 25
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Automobilių serviso teikiamų paslaugų analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vartotojų analizė. Technologinė dalis. Pradiniai duomenys lengvųjų automobilių TPS technologiniam skaičiavimui. Darbo vietų skaičiavimas. Technologinių įrenginių parinkimas. Metinė darbų apimtis. Bare aptarnaujamų automobilių skaičius. Metinė savitarnos darbų apimtis. Darbininkų skaičiaus skaičiavimas. 1- Automobilių vietų skaičiavimas. 3- Pagalbinių patalpų plotų skaičiavimas. Pagrindiniai baro rodikliai. 4- organizacinė dalis. Technologinio proceso schema. Serviso valdymas. 6- Darbo organizavimas. Automobilių remonto paslaugų teikimo tvarka. Darbų sauga. Reikalavimai darbo vietoms. 8- Darbo higienos, sanitarijos reikalavimai. Asmens apsauginės priemonės, darbuotojų privalomas medicininis patikrinimas. 0- Priešgaisrinė sauga. 2- išvados. Naudota literatūra. Įvadas. Kasmet Lietuvoje vis sparčiau didėja automobilių skaičius, tad atsiranda galimybės kurti naujas automobilių priežiūros stotis arba tobulinti senasias automobilių techninės priežiūros stotis. Norint pasiekti aukštą automobilių aptarnavimo lygį reikia, kad servizuose būtų įrengti aukštos kokybės įrengimai ir kad su jais dirbtų aukšta kvalifikacija turintys darbuotojai. Įrenginių pasiūla šiuo metu Lietuvoje yra labai didelė, dėl Europos atstovų veiklos mūsų šalyje. Šie visi faktoriai nulėmė mažų automobilių remonto įmonių kūrimasi. Maži servisai yra apsirūpinę būtiniausia įranga ir įrankiais kurie būtini atliekant automobilio remonto ir priežiūros darbus. Tokios nedidelės įmonės užima nemažą dalį Lietuvos rinkos susijusios su automobilių remontu. Tačiau jos nelabai gali konkuruoti su tokiomis įmonėmis kaip FORD ir t.t. Tokio tipo servisai yra aprūpinti pačia naujausia ir pažangiausia įranga ir įrankiais, ten dirba tik aukščiausią kvalifikaciją turintys darbuotojai. Dažniausiai tokie dideli servisai kartu užsiima ir naujų automobilių...
0

Avaringumo mažinimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 28
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Socialinio marketingo problematika bei metodologinė analizė. Socialinio marketingo tendencijos ir kryptys. Metodologija. Elgsenos keitimo teorijos. Avaringumas lietuvoje vairuojant neblaiam stovyje. Avaringumo problematika. Šiandieninė neblaivaus vairavimo situacija. Tikslinė projekto grupė. Vairavimo neblaiviam elgesys ir jo priežastys. Pirminės neblaivau vairuotojo paskatos sėsti prie vairo. Antrinės neblaivaus vairuotojo paskatos sėsti prie vairo (jau išgėrus). Priemonės vykdomos neblaivaus vairavimo prevencijai. Ideo tiriamieji metodai. Ask. Five why‘s (penki kodėl) metodas. Look. Asmeninių daiktų ideltifikavimo (personal inventory) metodas. Learn. Konkurencinio elgesio tyrimas (competitive behaviour survey). Socialinio marketingo koncepcijos projektas. Planuojamos kompanijos tikslai ir uždaviniai. Socialinio marketingo planas ir taikymas. Ramiantis. Vertinimas. Išvados. Naudota literatūra. Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, kasmet visame pasaulyje eismo įvykiuose žūsta apie 1,27 mln. žmonių. Ji prognozuoja, kad iki 2030 m. žuvusiųjų keliuose skaičius išaugs iki 2,4 mln. per metus. Tad veikla, skirta saugai keliuose didinti, neabejotinai reikalinga ir prasminga. Tačiau tokios veiklos istorija, palyginti su paties automobilizmo istorija, yra itin trumpa. Todėl tikimasi, kad ateityje įmanoma pasiekti kur kas daugiau, nei iki šiol. Didėjant automobilių skaičiui, o kelių tinklui nesiplečiant, auga automobilių koncentracija, eismo intensyvumas, daugėja spūsčių ir t.t. Pasekmė - išaugęs eismo įvykių, jose žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius. Eismo įvykiai – tai ne tik sužeisti ir žuvę žmonės, bet ir dideli ekonominiai kaštai visuomenei bei darbdaviams. Šiandien psichologai visame pasaulyje analizuoja vairuotojų ir kelių naudotojų saugos problemas, pirmiausia atsižvelgdami į tokius veiksnius kaip vairuotojo elgesys, įgūdžiai, konsultavimo ir mokymo kokybė. Pripažinta, jog svarbiausias priežastinis vaidmuo kelių eismo įvykiuose tenka vairuotojų elgesiui.
2

Azartiniai lošimaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Azartinių lošimų būdai. Lošimų apibūdinimas bei sąvoka. Azartinių lošimų pinklės. Priklausomybė azartiniams lošimams. Pagalba azartinių lošimų žaidėjams. Išvada. Literatūros sąrašas. Problema, apie kurią prieš keletą metų dar net nežinojome, šiandieną jau kelia rūpestį. Pradžioje šis pomėgis neatrodo kenksmingas. Apie tai skelbia žiniasklaida, rodydama jį kaip žaismingą ir nekaltą pramogą. Daugelyje valstybių gyventojai pratinami prie azartinių lošimų įvairiomis sporto, televizijos bei atskirų prekių pirkimo loterijomis. Tiek Lietuvoje, tiek užsienyje televizija propaguoja „aukso puodus“, kuriuose galima laimėti didžiules sumas. Rodomos eilės prie loterijos bilietų pardavėjų. Tačiau neprimenama, jog su azartiniais lošimais, kaip ir su narkotikais, ateina nusikalstamumas, prostitucija, savižudybės, pinigų plovimas. Tai nėra kokios nors vienos socialinės grupės reiškinys. Azartinių lošimų liga gali susirgti ir pensininkė namų šeimininkė, pralošusi maistui skirtus pinigus, ir banko vadovas, paleidęs vėjais savo ir klientų pinigus.
0

Baigiamoji praktikos ataskaita kelionių organizatoriaus UAB “Viliota” ir partneriaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 32
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Kelionių organizatoriaus UAB “Viliota” ir partneriai veikla. Kelionių organizatoriaus UAB “Viliota” ir partneriai teikiamos paslaugos. Vizos. Vizų rūšys.vizų išdavimo vieta. Dokumentai, pateikiami vizai gauti. Išmanyti turizmo ir kelionių agentūrų veiklos specifiką. Išmanyti turizmo įmonių klasifikaciją ir teisinius pagrindus. Susipažinti su turizmo įmonės steigimo dokumentais: pažymėjimais, įstatai, licencijos. Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registracijos pažymėjimas. Įregistravimo pažymėjimas. Liudijimas. Pažymėjimas. Prašymas. Steigimo aktas. Susipažinti su turizmo įmonės padaliniais ir gebėti organizuoti jų darbą: informacijos sklaida, bendradarbiavimas, problemos, pavaldumas, atsakomybės. Darbuotojų skatinimas. Nuobaudų skirimas. Susipažinti su turizmo įmonės vizija, misija. Įmonės tikslai. Susipažinti su kelionės sutartimi, žinoti jos reikšmę, mokėti ją sudaryti. Turizmo paslaugų teikimo sutarties samprata. Pareiga teikti informaciją. Sutarties forma ir turinys. Turisto teisė atsisakyti sutarties. Kelionės organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties. Sutarties sąlygų pakeitimas. Sutarties šalių pasikeitimas. Sutarties vykdymas ir atsakomybė už netinkamą jos vykdymą. Draudimas panaikinti ar riboti civilinę atsakomybę. Susipažinti su turizmo paslaugų paketais ir mokėti juos sudaryti. Susipažinti su pagrindiniais turizmo įmonės produktais, jų reklama, leidiniais, paslaugos pardavimo politika. Susipažinti su turizmo įmonės verslo partneriais, bendradarbiavimo sutartimis, jų sudarymų, specifika. Mokėti rezervuoti oro, geležinkelių, keltų, autobusų transporto bilietus. Išmanyti draudimo kompanijų teikiamas paslaugas, draudimo sutarčių sąlygas ir pasėkmes už jų nesilaikymą. Susipažinti su finansinių nostolių draudimu: medicininių išlaidų draudimas, nelaimingų atsitikimų draudimas, finansinių nuostolių draudimas, bedrosios civilinės atsakomybės draudimas. Išvados. Priedai.
0

Bibliotekų vadybaparsisiųsti


Lapų skaičius: 72
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Dalyko programa. Bendroji vadybos teorija. - vadybos mokslo terminologija. - vadybos mokslas. Vadybos teorijų raida. Vadybos raida lietuvoje. Valdymo procesas ir jo sudėtinės dalys. Literatūra. Bibliotekų vadyba. Bibliotekų valdymo specifika. Bibliotekinės veiklos planavimas. Bibliotekų veiklos organizavimas. Pokyčių bibliotekose valdymas. Bibliotekų valdymas. Motyvacija ir kontrolė bibliotekose. Bibliotekinės veiklos marketingas. Bibliotekos vadovas. Seminarų, savarankiškų bei kursinių darbų temos. Šios disciplinos tikslas – remiantis bendra vadybos teorija, suteikti studentams teorinių ir praktinių žinių apie bibliotekų valdymą, parengti būsimus bibliotekų specialistus praktinių valdymo problemų bibliotekose sprendimui, teorinių paskaitų ir pratybų metu ugdyti studentų vadovavimo žmonėms įgūdžius. Vadybos mokslo terminija. Vadybos teorijos raida. Ikimokslinis periodas (iki 1880 m.). Mokslinės vadybos teorijos (1880-1927) svarbiausi atstovai: F.Teiloras (Frederick Taylor), M. Vėberis (Max Weber) ir jų pasekėjai. Žmogiškųjų santykių teorija (1927-1950) ir jos svarbiausi atstovai : H.Fajolis (Henry Fayol), M.Folet (Mary Follett), E.Meijo (Elton Mayo). A.Maslou (Abraham Maslow) “Žmogaus poreikių teorija” ir jos įtaka vadybos teorijoms. Sintezės periodas (nuo 1950). Vadybos mokslo raida Lietuvoje. Naujausių vadybos teorijų apžvalga. Valdymo procesas ir jo sudėtinės dalys: planavimas, organizavimas, vadovavimas, motyvacija ir kontrolė.
0

Bibliotekų valdymo problemų analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Bibliotekų valdymo problemos bibliotekoms vadovaujančių institucijų požiūriu. Bibliotekų valdymo problemos bibliotekų vadovų požiūriu. Bibliotekų valdymo problemos eilinių darbuotojų požiūriu. Bibliotekų valdymo problemos bibliotekos paslaugų vartotojų požiūriu. Bibliotekų valdymo problemos bibliotekininkystės ir informacijos mokslų teoretiku požiūriu. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. XX a. pabaiga apibūdinama kaip nuolatinių pokyčių visuomenėje ir veržlios informacijos ir komunikacijos technologijų plėtros laikotarpis. Bibliotekoms jis tapo radikalaus paskirties permąstymo, funkcijų atnaujinimo ir savo nišos informacijos visuomenėje nustatymo laikotarpiu. Politines permainas Europoje po Berlyno sienos ir didžiosios Sovietų imperijos žlugimo lydėjo radikalios socialinės, ekonominės ir administracinės reformos, palietusios visas veiklos ir gyvenimo sritis. Ne išimtis buvo ir bibliotekos. Lietuvos kaip ir kitų Vidurio bei Rytų Europos šalių bibliotekininkystė turėjo išgyventi dvigubus pokyčius: viena vertus, viso pasaulio bibliotekininkystėje permainas sąlygojo naujų technologijų invazija, lydima specialistų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos ir turinio reformų, o kita vertus, pasikeitusi šalies politinė, ekonominė, socialinė situacija lėmė nacionalinius Lietuvos bibliotekininkystės keitimosi aspektus. Šio darbo tikslas yra išsiaiškinti aktualiausias bibliotekų valdymo problemas. Bibliotekos valdymas aiškinamas kaip sudėtinė bibliotekų darbo planavimo, organizavimo, administravimo, kontrolės, darbo normavimo procesų visuma, garantuojanti jos normalų funkcionavimą. Lietuvoje dėmesys bibliotekų valdymo problemoms padidėjo 8-ajame dešimtmetyje. Imta nagrinėti ekonominius bibliotekų veiklos aspektus, tobulinti darbo mokslinio organizavimo bibliotekose teoriją. Lietuvos bibliotekų veiklos valstybinio valdymo funkcijas atlieka ir bibliotekų politikos formavimo bei įgyvendinimo klausimus sprendžia Lietuvos Respublikos Kultūros bei Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos. Viena pagrindinių bibliotekų valdymo problemų yra finansavimas. Nepakankama materialinė bazė neleidžia taip greitai, kaip būtų galima, atlikti daug darbų. Lėšų stinga bibliotekų įrangai, fondų komplektavimui, bibliotekų modernizavimui, taip pat nerimą kelia maži bibliotekininkų atlyginimai. Dar viena problema yra ta, kad ne visos savivaldybės biblioteką mato kaip prioritetinį objektą. Tačiau situacija ima keistis, patvirtinus bibliotekų modernizavimo programą, savivaldybės ėmė teikti prašymus pritarti investiciniams projektams, kuriais numatoma tvarkyti bibliotekas. Svarbu pažymėti, kad savivaldybės ne tik prašo lėšų, bet ir ketina skirti atitinkamą savo biudžeto dalį. Tai iš esmės nauja tendencija, parodanti, kad vietos bendruomenei ir valdžiai biblioteka tampa prioritetu.
0

Braškių auginimo įmonės steigimas ir verslo organizavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 30
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Braškių auginimo verslo kūrimas. Braškių auginimo verslo pagrindimas ir jo charakteristika. Verslo misija, vizija, tikslai ir uždaviniai. Apribojimai verslo kūrimui. Kuriamos įmonės steigimas. Įmonės veiklos charakteristika. Verslo organizavimo modeliavimas. Organizavimo tikslai ir uždaviniai. Organizavimo proceso darbai. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas sektorių metodu. Verslo organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados. Naudota literatūra. Įmonės steigimas, verslo kūrimas ir jo vystymas reikalauja nemažo pasirengimo, tiek teorinių, tiek praktinių žinių turėjimo. Šio mano kursinio darbo tikslas yra suprojektuoti braškių auginimo verslą. Remdamasi savo turimomis žiniomis, įgytomis studijuojant, kiek įmanoma labiau stengsiuosi, kad skaitant šį kursinis darbą būtų suprantama ko reikia verslo pradžiai ir jo vystymui.
7

Čekijos regioninės plėtros strategijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 18
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Politinė sistema. Administracinis suskirstymas. Ekonomika. Demografija ir migracija. Regioninė politika. Regioninės plėtros strategija. Regioninės politikos principai. Pagrindiniai regioninės plėtros veiksniai. Užimtumas. Žemės ūkis. Transportas. Ssgg analizė. Čekijos regioninės plėtros strateginis planas. Vizija. Uždaviniai. Stebėsena. Naudota literatūra. Čekija– valstybė Vidurio Europoje. Ribojasi su Lenkija, Vokietija, Austrija ir Slovakija, susideda iš trijų istorinių žemių - Bohemijos, Moravijos ir Moravijos Silezijos, ES narė. Sostinė - Praha. Įstatymų leidžiamoji valdžia – Parlamentas, kuris renka prezidentą. Valstybė – respublika, vadovas – prezidentas. Savivalda – municipalinės tarybos, renkamos ketveriems metams tiesioginiuose rinkimuose. Lietuva – valstybė Europos geografiniame viduryje. Ribojasi su Latvija, Baltarusija, Lenkija, Rusija, ES narė. Sostinė – Vilnius. Valstybė – respublika, vadovas – prezidentas, kuris renkamas tiesioginiuose rinkimuose. Įstatymų leidžiamoji valdžia – Parlamentas. Nariai į savivaldybių tarybas renkami tiesioginiuose rinkimuose, merą renka taryba.
0

Paieška


bottom