top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Darbuotojų kaita UAB Pirmagraparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Darbuotojų kaita daugelyje Lietuvos organizacijų yra labai didelė. Vidutinis pardavimo vadybininko darbo stažas vienoje įmonėje dažnai neviršija dvejų metų, daugelis darbuotojų vienu ar kitu būdu nuolat domisi darbo pasiūlymais. Darbuotojų kaita pati savaime nėra neigiamas procesas: su naujais darbuotojais ateina naujos idėjos, nauja energija, jėga, kurios galbūt ir trūksta verslo sėkmei. Tačiau didelė darbuotojų kaita tampa sėkmingos veiklos trukdžiu. Problema: didelė darbuotojų kaita įmonėje. Darbo tikslas: išanalizuoti darbuotojų kaitos priežastis UAB ,,Pirmagra“. Tyrimo objektas: darbuotojų kaita. Uždaviniai: 1.Apibrėžti darbuotojo, kaitos ir darbuotojų kaitos sampratą. 2.Pristatyti UAB ,,Pirmagra“ ir atskleisti įmonės problemą. 3.Darbuotojų kaitos sprendimo modelis. Tyrimo metodai: literatūros analizė. Apie įmonę UAB ,,Pirmagra“ savo veiklą pradėjo 2001 m. Ukmergės rajone, Deltuvos miestelyje. Pagrindinė įmonės veikla yra racionų bei pašarų receptūrų sudarymas. Nuo pat įmonės įkūrimo pradžios daug dėmesio skiriama technologijoms tobulinant produkto gamybai . Šiuo tikslu 2002 metais įsigyta Agrosoft programinė įranga, kuri sąlygoja įmonės gaminamos produkcijos aukštą kokybę ir patikimumą. Įmonė užsiima didmeninė prekyba pašarais ir žaliavomis, papildais bei
0

Darbuotojų motyvavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 37
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Motyvacijos samprata raida. Motyvacijos teorijos. Turinio teorijos. Proceso teorijos. Motyvacijos proceso struktūra. Dabo motyvų sistemos formavimas. Motyvacija ir personalo valdymas. Asmens darbo ir organizacijos veiklos motyvacija. Personalo darbo motyvacija tam tikrais karjeros etapias. Darbo užmokesčio svarba motyvuojant darbuotojus. Asmeninio patyrimo ir teorinės dalies palyginimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Įvadas. Šiuo metu Lietuvos darbdaviai vis dažniau atkreipia dėmesį į savo darbuotojus, jų lūkesčius bei pasitenkinimą darbu. Tai yra itin svarbu užtikrinant savo įmonės produktyvumą, išlaikant gerus specialistus, kuriant teigiamą organizacijos klimatą. Kuomet kalbame apie motyvaciją dirbti ir dirbti gerai, kalbame apie gausą veiksnių, skatinančių darbuotis. Tai ir darbo užmokestis, savęs įtvirtinimas, pagarba, savęs, kaip priklausančio tam tikrai organizacijai ar komandai suvokimas, karjera, kūrybinė atmosfera, premijos ir vadovybės pasitikėjimas, galimybė save įtvirtinti. Motyvuojantys veiksniai nevienodai motyvuoja skirtingus žmones. Tai, kas be galo yra svarbu viršininkui, nebūtinai taip pat svarbu yra ir jo pavaldiniui. Norėdami motyvuoti savo darbuotojus, darbdaviai turėtų periodiškai kalbėtis su savo darbuotojais ir pasiaiškinti, kiek darbuotojai patenkinti savo darbu bei ko jiems trūksta. Kuo daugiau darbuotojas turės galimybių diskutuoti apie savo darbo poreikius ir lūkesčius, tuo geriau vadovas supras kaip išlaikyti pasitenkinimą darbu bei produktyvumą. Susidarys geresnės sąlygos vadovauti ir apsaugoti darbuotojus nuo stresinių situacijų, frustracijų ar apatiško požiūrio į darbą. Darbuotojų motyvavimas, turėtų tapti bendrosios strategijos įmonėje dalimi. Jos tikslas suvienyti įmonės darbuotojus ir kreipti juos, kad būtų pasiektas bendras tikslas. Filosofija yra pagrįsta tuo, kad visi darbuotojai yra vieni laivo keleiviai, ir kiekvieno likimas priklauso nuo laivo likimo, yra įmonės sėkmės varomoji jėga..
10

Darbuotojų motyvavimo skatinimo šiuolaikinės tendencijos. Reikšmė dabarties organizacijojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Motyvacijos esmė ir jos atsiradimą lemiantys veiksniai. Darbuotojų skatinimo psichologiniai aspektai. Darbuotojų skatinimas. Asmeninis darbuotojų suinteresuotumas. Psichologiniai reikalavimai ir darbuotojų skatinimas. Psichologiniai didaktiniai saktinimo principai. Darbuotojų skatinimo planai. Vienetinio darbo užmokesčio planas. Komandų arba grupių skatinimo planai. Viduriniojo ir aukščiausiojo lygio vadovų skatinimas. Pardavimo darbuotojų skatinimas. Priedai už nuopelnus kaip skatinimo priemonė. Pelno dalijimos planas. Darbuotojų akcijų nuosavybės planas. Scanlono planas. Darbo užmokesčio svarba motyvuojant darbuotojus. Konflikto raida. Išvados. Literatūra. Įvadas. Jau pačioje vadybos mokslo pradžioje buvo pastebėta, kad valdymo efektyvumą itin lemia tai, kaip gebama darbuotojus sudominti darbu ir paskatinti juos rezultatyviai veikti. Tuo atveju, jeigu vadovo nurodymo vykdytojui negarantuojamos jokios paskatos, neverta net tikėtis, kad jis bus tinkamai įvykdytas. Pasirodo, noras būti paskatintam būdingas visam gyvajam pasauliui. Visa, kas reaguoja į skatinimą, yra gyva. Visa, kas gyva, nori būti skatinama, - konstatavo H. Emersonas, suformulavęs dvylika darbo našumo didinimo principų. Stebėjimų duomenys duoda teisę tvirtinti, kad gerai organizuotas skatinimas įgalina darbuotojus veikti taip, kad kurį laiką jiems neprireikia jokio vadovavimo, nes, remdamiesi ankstesne patirtimi, jie renkasi vadovui patinkančio elgesio modelį. Deja, praktikoje šie nieko nekainuojantys darbuotojų skatinimo metodai dažniausiai ignoruojami, nors darbuotojai juos itin vertina. Taip yra ir taip, kad užuot ėmęsi aktyvinančių skatinimo priemonių, daugelis vadovų mieliau taiso savo darbuotojų klaidas ir už jas baudžia, įspėdami, peikdami ar net atleisdami iš darbo. Tačiau specialistų nuomone, taikant bausmes galima tik trumpam pagerinti padėtį, bet neįmanoma užtikrinti nuolatinio veiklos tobulėjimo. Aišku, negalima teigti, kad derėtų visiškai atsisakyti...
2

Darbuotojų ugdymo metodai Toyotaparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Toyota požiūris į automobilių gamybą, kokybės kontrolės procedūras sukėlė ištisą revoliuciją automobilių pramonėje. „Tiesiog laiku“ gamybos koncepcija tapo pagrindiniu automobilių gamintojų modeliu visame pasaulyje – ir ne tik automobilių gamintojų. „Toyota“ ne tik gamina automibilius, ji išugdo gabių darbuotojų. Nereikia nė sakyti, kad „Toyota“ bendrovės sėkmę labiausiai lemia darbuotojai. Personalas kruopščiai atrenkamas, mokomas,ir skatinamas dirbti kuo geriau, nes tik derinant jų įgūdžius, motyvaciją ir bendrą dvasią kiekvienas mūsų gaminys pasižymi išskirtine kokybe ir pstikimumu. Bendrovę „Toyota“ galima apibūdinti dviem trumpais svarbiausiais teiginiais: nuolatinis tobulėjimas ir pagarba žmonėms. Nuolatinis tobulėjimas, dar dažnai vadinamas „kaizen“ (tobulėti), nusako pagrindinį „Toyota“ veiklos principą – viską išbandyti. Tikroji nuolatinio tobulėjimo vertybė yra mokymosi dvasios ir aplinkos kūrimas. Tokią aplinką galima sukurti tik ten, kur ir tiesų jaučiama pagarba žmonėms. Tikslų kėlimas ir jų aiškinimas, sėkmės kelio atskleidimas, žmonių skatinimas kartu siekti bendro tikslo ir pagalba šalinant iškilusias kliūtis – tai yra tikrasis vadovavimas. „Toyota“ sėkmės kelio ir išskirtinumo paslaptis nėra koks nors vienas atskiras elementas. Svarbiausia – visų šių elementų sistema. Reikia kasdien stengtis išlaikyti šiuos elementus vienovėje, ir labai nuosekliai, o ne prabėgomis. „Toyota“ daugeliui bendrovių yra pavyzdys, jos vadovai rūpinasi ne tik automobilių, bet ir žmonių tobulėjimu. „Toyota“ mokymo sistemos tikslas – aptikti pagrindines problemų priežastis ir neleisti joms atsirasti.
0

Dėvėtų rūbų verslas. Individualios įmonės Rūbų fiesta veiklos analizė.parsisiųsti


Lapų skaičius: 17
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Indidualios įmonės „Rūbų fiesta“ veiklos analizė. Įvadas. Darbo tikslas. Darbo objektas. Darbo uždaviniai. Įmonės pristatymas. Įmonės valdymo struktūra. Verslą įtakojantys veiksniai. Verslo aplinka. Individualios įmonės „rūbų fiesta“ ssgg analizė. Stiprybės. Parduodamų prekių asortimentas. Paklausa ir pasiūla. Konkurencija. Reklama. Kainų nustatymas, jų strategijos. Išvados. Literatūra. Priedai. Kai vieni žmonės pasaulyje domisi mada ir savo garderobą keičia pagal naujausias mados tendencijas, kiti neišgali nusipirkti naujų drabužių sau, savo vaikams. Todėl visiškai suprantamas dėvėtų drabužių ir dėvėtų prekių egzistavimas. Dėvėtų prekių rinka nėra dirbtinai sukurta, ji natūraliai susidariusi dėl skirtingų gyvenimo sąlygų žvelgiant tiek viso pasaulio, tiek atskiros šalies mastu. Šios rinkos dalyviai be savo asmeninių tikslų, vykdo ir humanišką misiją.
0

Dominikos respublikos centrinis bankas ir jo šalies ypatumaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Dominikos banko istorija. Dominikos centrinio banko strateginiai tikslai. Svarbiausios centrinio banko funkcijos. Organizacinė struktūra. Banko atliekamos funkcijos. Diskonto norma. Rezervų reglamentavimas. Atviros rinkos operacijos. Išvados. Literatūra. Žodis „bankas“ yra kilęs iš italų kalbos žodžio „banco“, reiškusio stalą, prie kurio viduramžiais sėdėdavo žmonės, versdavosi pinigų mainymu ir panašiomis operacijomis. Senovės Graikijoje nuo šių stalų pavadinimo (graikų kalba – trappeza), prie kurių sėdėdavo pinigų keitėjai, davė ir jiems patiems vardą, kuris amžiams prigijo: tai yra stalininkai, arba mūsų laikais – bankininkai. Pirmieji bankai, dalykiniai namai atsirado senuosiuose rytuose.
0

Drabužių parduotuvių įvaizdžio vertinimas (vartotojo savybės)parsisiųsti


Lapų skaičius: 70
Tipas: Diplominis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Prekės ženklo įvaizdis. Prekinio ženklo vertė. Kitų autorių modeliai. Atskirų požymių svarbumo nustatymas. Prekės ženklo elementai. Vertinimo metodai. Metodologija. Tyrimo rezultatai. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Įvaizdis yra vienas iš svarbiausių elementų bet kokiam šių laikų verslui, o ypač rūbų pramonei. Įvaizdį galima apibūdinti kaip psichologinį bei socialinį reiškinį, kuris daugiau ar mažiau įtakoja mūsų kasdieninį gyvenimą. Kiekviena kompanija kreipia didžiulį dėmesį į kiekvienos parduotuvės įvaizdį. Mes pasirinkome „Drabužių parduotuvės įvaizdis ( vartotojo savybės)“ temą, nes mums, kaip būsimiems verslininkams, įdomu, koks turi būti parduotuvės įvaizdis ir kokio tipo klientus mes galėtume pritraukti į ją. Kalbant apie drabužių pramonę, kiekvienas verslininkas nori, jog jų prekės vardas būtų garsiausias bei žinomiausias. Garsiausios kompanijos jau turi susikūrusios tam tikrą savo įvaizdį, bet ir mažiau žinomos kompanijos bando jį sukurti.
0

Duomenų bazėsparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Duomenų bazių taikymas. Duomenų organizavimo principai, duomenų vaizdavimas. Populiarių duomenų bazių valdymo sistemų palyginimas. Ryšys su kitomis programomis. Išvados. Literatura. Terminas „duomenų bazė” atsirado XX amžiaus 6-ojo dešimtmečio pabaigoje, tačiau ir šiuo metu vis dar įvairiai apibrėžiamas. Yra kelios DB sampratos.Pagrindinės yra dvi. 1. DB - tai kartu saugomų ir susijusių duomenų, skirtų apdoroti kompiuteriu, visuma. Duomenys atitinka realaus pasaulio tam tikros - skirtos automatizuoti - dalies (taikymo srities) modelį. Duomenų pavyzdžiai: bibliotekos kartoteka, telefonų abonentų knyga, pirkėjų užsakymų registracijos žurnalas ir kt. Duomenys saugomi ir apdorojami ne bet kaip, o laikantis tam tikrų susitarimų, taisyklių. Kitaip tariant, duomenys tam tikru būdu sutvarkyti (priešingu atveju nebūtų DB). Reiktų skirti vadinamąjį fizinį ir loginį duomenų organizavimą. Pirmasis nurodo duomenų fizinio išdėstymo būdus kompiuterio atmintyje, o antrasis - duomenų struktūros vaizdavimą - modelį, reikalingą vartotojams. Duomenims, saugomiems DB, būdingos šios savybės: • integruotumas; • nepertekliškumas; • nepriklausomumas. Duomenų integruotumas reiškia, kad visi duomenys kaupiami ir saugomi kartu nustačius jų tarpusavio ryšius. Taip saugomus duomenis dažniausiai naudoja ne vienas, o keli vartotojai. Antroji savybė nusako tai, jog duomenys saugomi vengiant jų dubliavimo. Kai yra pertekliškumas, t.y. kelios duomenų kopijos, joms veltui eikvojama atmintis, o modifikuojant duomenis tenka kelis kartus naudoti tas pačias atnaujinimo operacijas. Be to, kai duomenų kopijos atitinka skirtingas atnaujinimo stadijas, tai gali iššaukti prieštaringos informacijos pateikimą. Duomenų nepriklausomumas reiškia, kad duomenų apdorojimo taikomosios programos nesikeičia modifikuojant duomenis. 2. Antroji DB samprata yra platesnė, ji apima ne tik tvarkingai saugomus duomenis, bet ir programinę įrangą, skirtą duomenų bazėms kurti ir įvairiais būdais apdoroti. Duomenų bazė yra organizuotas (susistemintas, metodiškai sutvarkytas) duomenų rinkinys, kuriuo galima individualiai naudotis elektroniniu ar kitu būdu. Nors terminas kilo kompiuterių pramonėje, dabartinės vartojimo prasmės ribos praplėstos ir EU Database Directive (kurianti duomenų bazių intelektualinės nuosavybės teises) apima ir neelektronines rūšis. Kompiuterinė duomenų bazė Duomenų bazė (dažnai netaisyklingai vadinama tiesiog duombazė) nėra pati kompiuterinė programa. Duomenų bazei sukurti ir valdyti naudojama duomenų bazių valdymo sistema (DBVS), angl. data base management system (DBMS), kartais prie duomenų prieiti galima įvairiomis programomis (pvz.: DBF plėtinio failus galima atidaryti Microsoft Excel programa).
0

Duona. Bendrieji reikalavimaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: 1. Taikymo sritis Šis standartas taikomas duonai, kepamai iš ruginių, kvietinių, kvietruginių miltų ar jų mišinių ir kitų receptūrose nurodytų žaliavų. 2. Normatyvinės nuorodos Šiame Lietuvos standarte kitų leidinių nuostatos pateiktos nedatuotomis nuorodomis. Nuorodos rašomos atitinkamose teksto vietose, o leidinių sąrašas pateikiamas šiame skyriuje. Taikant šį Lietuvos standartą turi būti naudojami tuo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodytų leidinių leidimai. LST 1424 Duona ir pyrago kepiniai. Riebalų kiekio nustatymo metodai; LST 1431 Duona ir pyrago kepiniai Sudėjimas, laikymas ir gabenimas; LST 1437 Duona ir pyrago kepiniai. Priėmimas, mėginių sudarymas, juslinių rodiklių ir masės nustatymas; LST 1442 Duona ir pyrago kepiniai. Akytumo nustatymas; LST 1492 Duona ir pyrago kepiniai. Drėgmės kiekio nustatymo metodai; LST 1544 Miltiniai kepiniai ir konditerijos gaminiai. Sacharidų kiekio nustatymo metodai; LST 1553 Miltiniai kepiniai ir konditerijos gaminiai. Rūgštingumo ir šarmingumo nustatymo metodai; LST EN 45014 Bendrieji tiekėjų atitikties deklaracijai keliami reikalavimai (ISO/IEC 22:1996). 3. Reikalavimai 3.1 Duona turi būti kepama laikantis šio standarto, receptūrų, technologijos instrukcijų, higienos normos HN 15 [1] reikalavimų. 3.2 Duonai kepti naudojamos žaliavos turi atitikti galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus. Importuojamos žaliavos turi būti leistos naudoti Sveikatos apsaugos ministerijos. 3.3 Maisto priedai, gerinantys duonos kokybę arba turintys įtakos gamybos technologijai, turi būti nurodyti HN 53 [3] ir naudojami šioje higienos normoje nustatyta tvarka.
0

Ekonominės aplinkos įtaka SVVparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. SVV įmonių apžvalga. Valdymo metodai ir struktūros. Valdymo metodai. Valdymo funkcijos. Įmonių valdymo organai. SVV įmonių personalas. Išvados. Literatūra. Šis darbas – tai trumpa smulkaus ir vidutinio verslo įmonių valdymo apžvalga.bendrais bruožais aptariama smulkaus ir vidutinio verslo įmonių samprata ir vaidmuo šiuolaikinėje ekonomikoje.atskleidžiami įmonių valdymo metodai, funkcijos ir organai, išanalizuojami jų ypatumai. Gamybos proceso organizavimas apima tris efektyvaus valdymo funkcijas:organizuoti darbo vietą,planuoti ir kontroliuoti gamybą.funkcijos leidžia gamybos procesui vykti organizuotai ir veiksmingai.svarbų vaidmenį smulkaus verslo gyvavime atlieka personalas.taigi šiame darbe norėčiau atskleisti mažų ir vidutinių įmonių personalo valdymo metodus ir trumpai aptarti darbuotojų vadybos ypatumus. Tai reikšmina ne tik verslo kūrimo pradžioje, bet ir tolimesnei eigai bei plėtrai. Temos aktualumas. Kadangi Lietuvoje smulkaus ir vidutinio verslo įmonių kasmet daugėja, todėl tokių įmonių valdymo ypatumai yra aktualūs norintiems pradėti ir valdyti savo verslą. Ir klausimai susiję su šia tema man pasirodė aktualūs. Darbo tikslas – susipažinti, kas tai yra smulkaus ir vidutinio verslo. Įmonių valdymas, išanalizuoti jų rūšis ir atskleisti įmonių valdymo. Ypatumus. Uždaviniai. Susipažinti su SVV įmonių samprata ir aptarti jų vaidmenį šiuolaikinėje ekonomikoje. Išsiaiškinti pagrindinius įmonių valdymo metodus ir struktūras. Atskleisti SVV įmonių gamybos proceso organizavimo efektyvumą. Veiksmingumą, planavimą ir kontrolę. Pateikti SVV įmonių personalo valdymo organizavimo ir vadybos metodus. Bei sistemas.
0

Paieška


bottom