top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Gyvybės draudimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 32
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Draudimo samprata. Istorinė apžvalga. Draudimo sąvoka ir apibrėžimas. Draudimo funkcijos, objektai ir formos. Draudimo klasifikavimas. Svarbiausios draudimo sąvokos. Gyvybės draudimo samprata. Gyvybės draudimo grupės. Gyvybės draudimo sutartis. Gyvybės draudimo įmonių investicinė veikla. Gyvybės draudimas lietuvoje. Universalus gyvybės draudimas. Investicinis gyvybės draudimas. Studijų draudimas. Pensijų draudimas. Gyvybės rizikos draudimas. Kaupiamasis gyvybės draudimas. Vaikų draudimas. Šeimos draudimas. Gyvybės draudimo įmonių lietuvoje statistikos. Analizė. Pagal sudarytas sutartis. Pagal pasirašytas draudimo įmokas. 10 paveikslas. Pagal gyvybės draudimo techninės dalies pelną. Lietuvos gyvybės draudimo rinka. 2005 metais ketvirtyje. Išvados. Naudotos literatūra. Gyvybės draudimas – tai socialinė paslauga, teikiama gyventojams, kad atsitikus nelaimei jie neturėtų dar ir finansinių rūpesčių. Pasaulyje draudimas atsirado labai vėlai, istorijos apžvalgininkai draudimo atsiradimą sieja su žila senove; jau biblijoje buvo užsiminti pirmieji saugumo poreikiai ir jų užtikrinimo būdai. Taigi saugumo poreikis atsirado labai seniai, tačiau efektyvūs šio saugumo užtikrinimo būdai pasirodė kur kas vėliau. Tiesa, gyvybės draudimas rinkoje pasirodė dar vėliau. Šiais laikais gyvybės draudimo paslaugos suteikia unikalias galimybes apsidrausti ne tik mirties atveju, bet ir kaupti pinigus ateičiai. Gyvybės draudimo įmonės gali pasiūlyti tokias paslaugas, kaip studijų draudimas, kuris padeda kaupti lėšas būsimoms vaiko studijoms, šeimos draudimas, suteikiantis galimybę viena sutartimi apdrausti visus šeimos narius, atsižvelgiant į jų skirtingus poreikius, taip pat vaikų draudimas – tiems, kurie nori užtikrinti savo vaikų saugią ir sočią ateitį, pensijų draudimas – norintiems, atėjus pensiniam amžiui mėgautis poilsiu, ir kiti gyvybės draudimo tipai: universalusis, rizikos, kaupiamasis ir kt. Šio kursinio projekto tikslas – susipažinti su lietuvos gyvybės draudimo rinka. Šio darbo uždaviniai. Trumpai apžvelgti draudimo istorinę raidą. Apibrėžti, kas tai yra draudimas. Išsiaiškinti, kokios yra pagrindinės sąvokos bei ką jos reiškia. Sužinoti, kokios yra gyvybės draudimo grupės. Sužinoti, kokia yra gyvybės draudimo įmonių investicinė veikla. Susipažinti, kaip sudaroma gyvybės draudimo sutartis. Išsiaiškinti, kokios draudimo bendrovės lietuvoje teikia gyvybės draudimo paslaugas. Išanalizuoti jų veiklos rezultatus per pastaruosius kelerius metus. Patikrinsiu, ar pelninga jų veikla. Gyvybės draudimo rinka lietuvoje palyginti dar yra nesena. Šią paslaugą lietuvoje teikia 8 bendrovės arba grupės. Kai kurios jų šioje rinkoje jau yra gana seniai – tai „Ergo Lietuva gyvybės draudimas“, „VB gyvybės draudimas“. Turėdamos ilgalaikę patirtį šioje srityje, šios bendrovės iki šiol dirba nenuostolingai ir yra tarp lyderiaujančių bendrovių.
8

Idėjų generavimas ir vertinimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: I Verslo idėjos (produkto, paslaugos, technologijos) plėtotės procesas. Galimybių analizė. Naujų idėjų generavimas. Idėjų vertinimas ir atranka. Idėjos. Nr. 3 Spa sauna. Troleibuse!. Nr. 4 Vieniši turistai. Nr. 5 Kas vyksta Lietuvoje? Idėjų atranka. Verslo idėja. Aprašy. Kite. Ją. Perspektyvi. Rinkos galimybė. Praktinis. Įgyvendinamumas. Gebėjimas. Apsaugoti. Idėją. Finansinis. Įgyvendi. Namumas. Rizikos. Laipsnis. Atitikimo asmeninėms. Savybėms. Laipsnis. Iš viso. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Vertinimo skalė. 0 neatitinka kriterijaus. 10 idealus kriterijaus atitikimas. Pasirinkta idėja - Nr. 5 Kas vyksta Lietuvoje? Verslo steigimo sprendimų balansas. Priežastys pradėti savo verslą. Priežastys nepradėti savo verslo. Sprendimų balansas. Teigiamai lūkesčiai (įrašykite). Neigiami lūkesčiai (įrašykite). Galutinis balansas. Galutinis balansas. Vertinimo skalė. 1 nesvarbu. 10 labai svarbu. II Atrinktos vienos verslo idėjos įgyvendinimas. Atrinktos verslo idėjos įgyvendinimo kliūtys. A Konkurentų reakcija. B Techninių ir kitų žinių stoka. C Finansinių išteklių stygius. D Nesugebėjimas apginti savo idėjos. E Reguliuojantys verslą įstatymai. F Tinkamų, kvalifikuotų jūsų verslui darbuotojų trūkumas. G kitos. Atrinktos verslo idėjos įgyvendinimo kliūtys bei jų poveikio įvertinimas. Įgyvendinimo kliūtys. Poveikis. Tikimybė. Bendras balas. A kliūtis. B kliūtis. C kliūtis. D kliūtis. E kliūtis. F kliūtis. G kliūtis. Vertinimo skalė. Poveikis Tikimybė. III Verslo idėjos įgyvendinimo planavimas. Pagrindiniai klausimai (į juos reikia įrašyti atsakymus). Pagrindinės naujo verslo idėjos suformavimas. Ar tikrai žinote, kad rinkoje egzistuoja jūsų naujo verslo idėjos galimybė ir poreikis? Lėšų iš išorės (savų) gavimas. Ar jūsų verslo idėja patraukli finansuoti pajėgioms organizacijoms? Ar verslo idėją reikia keisti remiantis atsiliepimais? Verslo pasiūlymo vertė. Kuo jūsų siūlomas rinkai produktas yra ypatingas, kuo jis skiriasi nuo rinkoje esančių, konkurentų siūlomų, ką jis...
0

Įėjimo ir išėjimo iš rinkos teisinis reglamentavimas LRparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Verslo aplinka. Verslo teisiniai aspektai Lietuvoje. Verslo teisiniai pagrindai formos pasirinkimas ir registravimas. Verslininkystės formos. Įmonių įėjimo į rinką ir išėjimo iš jos sąlygos analizė praktiniu aspektu. Įmonių įėjimas į rinką. Įmonių išėjimas iš rinkos. Išvados. Literatūros sąrašas. Šio kursinio tikslas išnagrinėti įėjimo ir išėjimo iš rinkos teisinį reguliavimą Lietuvos Respublikoje tiek teoriniu požiūriu tiek praktiniu požiūriu. Kad atskleisti šią temą bendrai charakterizuosime verslo aplinką ir teisinio veiksnio vietą joje, toliau teoriniu aspektu nagrinėsime verslo kūrimo teisinius pagrindus ir registravimą, aprašysime verslo organizavimo formas ir keliamus reikalavimus. Atkleisti įėjimo ir išėjimo iš rinkos reguliavimą praktiniu aspektu naudosimės Lietuvos investicinio klimato ataskaita ir pateiksime savo išvadas ir pasiūlymus. Kurti verslą - sudėtinga. Reikia kruopščiai pasirengti, įveikti nemažai sunkumų. Čia omenyje turima verslo aplinka ir jai įtaką darantys veiksniai. Tik turint realios informacijos galima sėkmingai numatyti verslo kūrimo galimybes. Pirmiausia reikėtų pasižiūrėti, kas (pagal amžių, socialinę padėtį) nori kurti verslą ir kas juos skatina tai daryti. Antai jaunus žmones traukia noras įgyvendinti naujoviškas neįprastas idėjas; darbininkus - noras tapti. IŠVADOS. Parašius kursinį apie įmonių įėjimą ir išėjimą iš rinkos teisinį reguliavimą Lietuvoje, galim prieiti prie išvadų, kad Lietuvos teisinė sistema dar nėra tobula ir kad yra daugybė darbų, kuriuos reikia atlikti, kad palengvinti verslo kūrimą bei likvidavimą. LR teisiniai aktai turi daug spragų, bet tai tik laiko klausimas, kuomet bus jos ištaisytos.
0

IĮ Gudienos technika marketingo strategijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Įmonės pristatymas (įmonės charakteristika). „gudienos technika“ situacijos analizė. Ssgg (swot) analizė. Pest analizė. Bostono matrica. Marketingo strategija. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Šiuolaikinis verslas atsidūrė dinamiškoje aplinkoje, kurioje pokyčiai yra pastovus reiškinys. To pasekoje įmonėms atsirado būtinybė nustatyti savo tikslus bei planus jiems pasiekti. Tai kiekvienoje organizacijoje tapo pagrindiniu tikslu ir besitęsiančiu procesu. Marketingo planavimas – tai orientacija į ateitį. Planas padeda numatyti ateitį ir priimti gerai apgalvotus sprendimus, nes jį rengiant apgalvojamos visos alternatyvos, su kuriomis gali tekti susidurti. Marketingo planavimas apima marketingų tikslų ir pačių tinkamiausių strategijų šiems tikslams pasiekti numatymą. Taigi, bendriausias strateginis planas apima visą įmonės veiklą ir numato pagrindinius jos tikslus. Šiame darbe analizuosime IĮ „Gudienos technika“ marketingo strategiją bei pasiūlysime įmonės efektyvios veiklos ir plėtros sprendimus. Darbo tikslas: išanalizuoti IĮ. „Gudienos technika“ marketingo strategiją, atrasti stipriasias jos puses, bei pateikti siūlymus ateičiai.
0

ĮI JUSTĖ verslo planasparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Verslo plano tikslai. Paslaugos aprašymas. Darbuotojų kvalifikacija. Teisiniai aspektai. Marketingo planas. Rinkos analizė. Marketingo rinkinys. Pardavimų prognozės. Medžiagos, patalpos ir įranga. Reikalingos medžiagos ir žaliavos. Įranga ir priemonės. Patalpos. Organizacinis planas darbuotojų pareigos ir atlyginimas darbuotojų atsakomybė rizikos įvertinimas rizikos valdymo metodai ssgg analizė alternatyvi veikla finansinis planas finansiniai šaltiniai sąnaudų prognozė ilgalaikis materialusis turtas pelno ataskaita balansas pinigų srautų analizė projekto atsipirkimo laikas išvados literatūros sąrašas. Vienas iš svarbiausių etapų, pradedant savo verslą ar norint išplėsti veiklą, yra verslo plano sudarymas. Individualios įmonės „Fantazija“ verslo planas – tai dokumentas, kuriame aiškiai ir argumentuotai išdėstyta verslo sumanymo esmė, numatyta strategija ir ateities perspektyvos, prognuozuojami rezultatai. Šio verslo pradžios planavimas - tai tikslų nustatymas ir priemonių tiems tikslams pasiekti plano sudarymas. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai planai padės priimti teisingus sprendimus, būtinus norint pasiekti verslo tikslus. Taigi, tikslai yra konkretūs, atitinkantys realią ekonominę įmonės galią. Svarbiausi verslo plano rengimo tikslai: 1. Numatyti įmonės veiklos kryptis, kuriomis bus siekiama galutinio tikslo – pelno; 2. Įsitikinti pinigų investavimo tikslingumu; 3. Parodyti verslo perspektyvą; 4. Numatyti, kaip efektyviau pasiekti norimų rezultatų. Uždaviniai tikslams pasiekti: 1 Įvertinti verslo formavimo ir vystymo sąlygas; 2 Atlikti išorinės ir vidinės aplinkos analizę; 3 Apskaičiuoti priimtiems sprendimams įgyvendinti reikalingas lėšas (rasti efektyviausią kainos ir kokybės santykį); 4 Įvertinti politinės, teisinės aplinkos, mokesčių normatyvinės bazės, rinkos konkurencinių sąlygų kaitos faktorius. Verslas visada susijęs su galima nesėkmė t. y. rizika. Riziką lemia informacijos stoka arba jos klaidingumas. Vadovaujantis turima informacija priimsiu valdymo sprendimus, nuo kurių priklausys rizikos pasekmės. Stebėsiu ir analizuosiu aplinkos pokyčius, būsiu pasiruošusi dirbti nuolat kintančiomis sąlygomis. Kavinė „Fantazija“ bus naujai įsikūrusi įmonė. Vartotojus pritrauksime jaukiu ir patraukliu interjeru, skaniu ir kokybišku maistu, aukštos kokybės aptarnavimu, neaukštomis ir lanksčiomis kainomis. Stengsimės būti išskirtiniai savo paslaugomis. Realizuodama savo sumanymą, įkurdama kavinę ‚Fantazija‘ tikiuosi, kad veikla bus sėkminga, ir pelninga.
0

Įmonėparsisiųsti


Lapų skaičius: 18
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Dabartinė ekonomikos krizė- tai pirmiausia, gamybos sferos krizė, kurių pagrindu yra įmonė. Visos ekonomikos reformavimo kryptys vienu ar kitu atveju paliečia įmonę. Būtent čia ir yra centras visų reformų. Pertvarkyti įmonę kartais tenka sunkiomis aplinkybėmis, kurios apibūdinamos kaip labai priklausomos nuo žaliavos importo ir elektros energijos, apyvartinių lėšų stoka, apribojimu biudžetinių lėšų, kurios turėtų būti paskirtos paskatinti materialinei gamybai. Įmonė kaip planavimo objektas. Vieta ir planavimo rolė įmonės valdyme. Pirmiausia, prieš tai kaip pradėti kokį nors darbą, žmogus turi įdėmiai apgalvoti, ko jis nori, kokia kaina, kokiu laiku ir kokių priemonių pagalba jis visa tai padarys. Priešingu atveju visi jo ketinimai gali būti neįvykdyti, todėl pirmasis ir pagrindinis valdymo etapas bet kuriuo atveju ir yra tikslo pasiekimas ir iš jo išeinančios aplinkybės jo įvykdymui. Tikslo pasiekimo stadijoje reikia numatyti, prognozuoti, planuoti. Galinis rezultatas šioje stadijoje yra sukūrimas idealaus gamybinio proceso modelio, nukreipto reikiamo tikslo pasiekimui įmonėje. Planavimas kaip mokslas, veiklos rūšis ir kūryba. Struktūra ir esmė planavimo objektų įmonėje. Planavimo esmė. Darbo resursai. Gamybiniai ištekliai. Investicijos. Informacija. Laikas. Įmoninis kapitalas.
8

Įmonę veikiantys vidiniai ir išoriniai veiksniaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Įmonės veiklai įtaką darantys veiksniai. Ssgg analizės išoriniai veiksniai. Ssgg analizės vidiniai veiksniai.vidiniai aplinkos veiksniai. Vidiniai veiksniai. Veiksnių sudedamosios. Gamybinė ir komercinė veikla. Išorinės aplinkos veiksniai. Išoriniai veiksniai. Klientai. Išvados. Literatūra. Įmonė dažniausiai apibūdinama kaip gaminanti produkciją arba teikianti paslaugas techninius organizacinius ir ūkinius požiūrius vientisa sistema. Produkcijos gamybos ekonominiai rezultatai pasiekiami optimaliai organizuojant darbo objektų, darbo priemonių ir darbo subjektų sąveika. Paskutiniu metu ypač akcentuojama žmogaus veiksnys. Tai yra jau ir neabejojama, kad socialiniai aspektai nemažiau svarbūs už materialius ir dažnai kaip tik jie lemia įmonės ekonominius rezultatus. Bet ir didelę įtaka daro ir vidiniai ir išoriniai veiksniai. Daugiau apie juos kalbama šiame referate. Šio darbo tikslas: išsiaiškinti kokie išoriniai ir vidiniai veiksniai įtakoja viešbučio veiklą. Darbo uždaviniai: kokie yra vidiniai ir išoriniai veiksniai SSGG įtakojantys įmonės veiklai; kokie yra vidiniai aplinkos veiksniai? kokie yra išoriniai aplinkos veiksniai? ir kaip įtakoja šie veiksniai įmonės veiklą?
2

Įmonės APB Apranga finansinė analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 29
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Bendroji apb apranga charakteristika. Finansinės būklės analizė. Horizontalioji finansinė analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Vertikalioji analizė.vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Santykinė finansinė analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Rizikos vertės rodikliai. Lūžio taško analizė. Išvados ir pasiūlymai. Cituota ir naudota literatūra. Priedai. Priedas nr. Balansas. Priedas nr. Pelno (nuostolio) ataskaita. Priedas nr. Pinigų srautų ataskaita. Priedas nr. Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita. Darbo tikslas: susipažinus su apb „Apranga“ veikla atlikti finansinę analizę bei prognozavimą. Darbo objektas: apb „Apranga“ ūkinės veiklos ir jos rezultatų tyrimas. Darbo uždaviniai. Susipažinti su apb „Apranga“ veikla. Atlikti balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos vertikaliąją ir horizontaliąją analizę. Atlikti santykinių rodiklių analizę. Pateikti lūžio taško analizę. APB „Apranga“ įsteigta ir pradėjo savo veiklą lietuvoje 1993 m. Įmonės buveinės adresas yra kirtimų gatvė 51, Vilnius, Lietuva. Įmonė įregistruota, kaip akcinė bendrovė pagal lietuvos respublikos akcizinių bendrovių įstatymą. Pagrindinė įmonės ir dukterinių įmonių veikla yra mažmeninė prekyba drabužiais. APB Apranga– mažmeninės prekybos lyderė baltijos šalyse, užimanti 35% lietuvos drabužių parduotuvių rinkos. 2003-ųjų metų pradžioje įmonė pradėjo savo veiklą latvijoje, o 2004-aisiais – estijoje. Šiuo metu ABP „Apranga” Baltijos šalyse valdo 101 parduotuvės tinklą: 71 – Lietuvoje, 23 – Latvijoje, 7 – Estijoje.
8

Įmonės asortimento analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Pagrindiniai prekės identifikavimo elementai. Prekių asortimento samprata ir jo parametrai. Išvados. Naudota literatūra. Įvadas. Šiame darbe aptarsime pasirinktos įmonės asortimentą. Paanalizuosime alaus daryklos Švyturio asortimento ilgį, plotį, gylį, suderinamumą. Pailiustruosime prekių lygius pagal Ph. Kotlerį. Aptarsime, kad prekių asortimentą sudaro visų prekių šeimų, klasių, linijų, tipų, ženklų ir vienetų, kuriuos pardavėjas siūlo pirkėjui, rinkinys. Švyturys seniausia veikianti alaus darykla Lietuvoje, įkurta dar 1784 metais. Per kelis šimtmečius šios Klaipėdos daryklos gaminamą alų pamėgo ne tik pajūrio, bet ir visos Lietuvos gyventojai. Švyturio aludarių meistriškumas pirmuoju aukso medaliu buvo įvertintas dar 1883 metų Klaipėdos tarptautinėje verslo mugėje, o antruoju 1927 metų Lietuvos ūkio parodoje Klaipėdoje. Švyturys 1998 metais pirmasis Lietuvoje pasiryžo iš esmės pertvarkyti gamybą pagal pasaulinius kokybės standartus. Tai padėjo sukurti ir pradėti gaminti alų, atitinkantį pasaulinius kokybės reikalavimus ir tuo pačiu išsaugojusį tikro lietuviško alaus savybes. Būtent tada ir buvo sukurta nauja Švyturio alaus šeima, kurioje šiandien jau aštuonios alaus rūšys. Kiekviena jų pajėgi įtikti net patiems išrankiausiems alaus mėgėjams. Pagrindiniai prekės identifikavimo elementai. Prekės ženklas. Kiekviena prekė gali būti apibūdinta pavadinimu, reiškiančiu jos priklausymą tam tikrai prekių grupei. Tai tradiciškai susiformavęs grupinis prekės pavadinimas, dažniausiai siejamas su prekių paskirtimi ir beveik nesusijęs nei su konkrečiu gamintoju, nei su prekybininku. Kai kurios firmos gali nuspręsti, kad jas tenkina padėtis, kai jų prekės jokiais specialiais būdais neišskiriamos iš konkuruojančių prekių. Jos tiesiog naudoja bendrinių prekių pavadinimus ir nesistengia prekės identifikuoti tiksliau. Tačiau renkantis prekę tokių pavadinimų ne visada pakanka, nes vienai grupei...
8

Įmonės ekonominiai tikslai ir valdymo formosparsisiųsti


Lapų skaičius: 31
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Įmonės samprata. Valdymo formos. Individualios (personalinės) įmonės. Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Akcinės bendrovės. Įmonių pagal valdymo formas statistika. Įmonės tikslai. Tikslų formavimas. Ekonominiai įmonės tikslai. Gamybos tikslai. Pasisekimo ekonominiai tikslai. Finansiniai įmonės tikslai. Įmonių ekonominiai tikslai pagal valdymo formą. Išvados. Literatūra. Įvadas. Prieš imantis bet kokios veiklos, svarbiausia yra pasiekti trokštamų rezultatų. Kuo daugiau padėjėjų, glaudesnio bendradarbiavimo, vieningo darbo, bendrų interesų ir t.t. Tuo didesnė tikimybė pasiekti tikslą. Dirbant komandoje lengviau sujungti visas organizacijas į vieningą visumą. O tai, žinoma, kiekvienam yra naudinga. Tikslas tai kiekvienos įmonės vienas esminių elementų, tai siekimas veiklos rezultato, pavyzdžiui: pagaminti gaminį, suteikti paslaugą, įgyti pripažinimą, garantuoti apsaugą, gauti pelną ir t.t. Šio darbo tikslas apibūdinti įmonę, jos valdymo formas bei tikslus, susipažinti su jų formavimu. Taip pat palyginti, kokiai valdymo formai kokie tikslai būdingiausi. Mūsų darbas susideda iš trijų dalių: Įmonės sampratos, Valdymo formų ir Įmonės tikslų. Pirmoje dalyje trumpai aprašoma kas tai yra įmonė. Antroje aptariamos įmonių veiklos formos ir pateikiami statistiniai duomenys apie įmones pagal jų valdymo formas. Trečiojoje ir pačioje plačiausioje dalyje yra nagrinėjami įmonės tikslai. Konkrečiau– įmonės ekonominiai tikslai bei jų rūšys, taip pat įmonių ekonominiai tikslai pagal valdymo formą. Siekiant vaizdingiau pateikti turimą informaciją buvo panaudotos 5 lentelės ir nubraižyti 4 pavyzdžiai. Darbą sudaro 25p. Įmonės samprata. Įmonė dažniausiai apibūdinama kaip gaminanti produkciją ar teikianti paslaugas techninė, organizaciniu ir ūkiniu požiūriu vientisa sistema. Pagal LR įmonių įstatymą įmonė tai savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymų numatyta tvarka tam tikrai komercinei ūkinei...
0

Paieška


bottom