top


Konspektai.com > Informatika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Komunikacija interneteparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Interneto galios augimas. Internetinės komunikacijos kokybė. Įvaizdžio formavimas internete. Komunikacija su vartotoju. Sėkmingi tinklapiai. Vienos iš sėkmingiausių komunikacijos kampanijų internete pavyzdys JAV. Komunikacija internete lietuviškame kontekste. Ilgos uodegos teorija. Tinklapių lankomumo didinimas. Lankomiausi lietuvos portalai. Išvados ir siūlymai. Literatūra. Priedai. Įvadas. Kasdieniniame gyvenime žmonės nuolat bendrauja vieni su kitais. Tai daryti skatina tiek asmeniniai, tiek profesiniai interesai. Bet koks bendravimas įmanomas tik tuomet, kai egzistuoja mažiausiai du šio proceso dalyviai. Vienas iš jų turi būti suinteresuotas paveikti antrąjį ir tuo tikslu perduoda jam kokią nors informaciją. Siekiama, kad antrasis proceso dalyvis tą informaciją priimtų, suprastų ir sureaguotų taip, kaip pageidauja informacijos siuntėjas. Informacija gali būti siunčiama tiesiogiai arba per trečiąjį proceso dalyvį informacijos pardavėją (perdavimo priemonę). Ar pavyks paveikti informacijos gavėją taip, kaip buvo numatyta, priklauso nuo daugelio sąlygų, kurios veikia komunikacinį procesą. Komunikacinis procesas tai veiksmai, kuriais informacijos siuntėjas siekia paveikti jos gavėją ir sukelti pageidaujamą jo reakciją. Internetas yra viena iš labai reikšmingų informacijos perdavimo priemonių, kuria gali naudotis informacijos siuntėjas siekdamas tikslingai paveikti savo informacijos gavėjus. Internetas - pasaulio kompiuterinių tinklų sistema, kurios žinioje yra didžiulis duomenų, programų, dokumentų ir kitokios informacijos kiekis, ir kuri leidžia asmeninį kompiuterį naudoti tos informacijos paieškai, tiesiogiai bendrauti su milijonais šio tinklo vartotojų. Mūsų darbo tema Komunikacija internete. Šiuo metu tai yra labai aktuali ir sukelianti daug diskusijų tema, kadangi šiuolaikinėje visuomenėje internetas užima labai svarbų vaidmenį. Ši tema yra labai plati, todėl nusprendėme ne pasakoti apie visus internetinės komunikacijos...
0

Koncepcinio ir fizinio modelio kūrimas Sporto Klubo Kompleksasparsisiųsti


Lapų skaičius: 35
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Koncepcinio ir fizinio modelio kūrimas. Anotacija. Įvadas. Projekto pavadinimas. Dalykinės srities aprašymas. Pagrindinė dalis. Koncepcinis modelis. Domenų sarašas. Duomenų įrašų sąrašas. Esybių sąrašas. Ryšių sąrašas. Esybių aprašymas. Ryšių aprašymas. Fizinis modelis. Domenų sąrašas. Nuorodų sąrašas. Stulpelių sąrašas. Lentelių sąrašas. Šios duomenų bazės „Sporto Klubo Kompleksas“ aprašą sudaro koncepcinis ir fizinis modelis bei šių modelių aprašai. Modeliai sukurti naudojant struktūrinę metodiką. Duomenų bazės „Sporto Klubo Kompleksas“, sutrumpintas pavadinimas yra “SKK”. Šis sporto klubo kompleksas yra reikalingas tam, kad atėjęs žmogus galėtų turiningai praleisti laisvalaikį tiek sporto ar aerobikos salėje, tiek baseine. Sporto klube yra baseinas, aerobikos, treniruoklių, bokso, stalo teniso salės. SKK yra dviejų aukštų pastatas, todėl vienos salės yra pirmame aukšte, o kitos antrame. Kiekvienam sportininkui yra išduodama abonemento kortelė, kurią turi kiekvieną kartą pateikti budinčiam asmeniui prieš įeinant į SKK. Taip yra užfiksuojamas laikas, kada sportininkas atėjo į SKK, o išeinant ši kortelė yra atiduodama atgal ir užfiksuojamas išėjimo laikas. Stebėti besilankančių žmonių lankomumą (trukmę, sales, treniruotes). 2) Palengvinti asmeninio trenerio registraciją asmeninėms treniruotėms (galima pažiūrėti kada treneris laisvas, kada užimtas, jei užimtas, tai kur jis treniruos ir ką treniruos). 3) Kaupti informaciją apie sportininkus, trenerius, sales.
2

Kuriamos sistemos naudotojų poreikiaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 18
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Anotacija. Įvadas. Programų sistemos pavadinimas. Dalykinė sritis. Probleminė sritis. Naudotojai. Būsimos sistemos suinteresuotų asmenų kategorijos. Pirminiai. Antriniai. Aptarnaujantieji. Naudotojų grupės. Pirma naudotojų grupė (neprisiregistravę vartotojai). Projekto tikslai. Naudotojų charakteristikos. Naudotojų tipas. Kompiuterizuojamos uždutoys. Problemos ir neišnaudotos galimybės. Patobulintos sąveikos vizija. Kompiuterizuojamų užduočių panaudojamumo tikslai. Antra naudotojų grupė (prisiregistravę vartotojai). Projekto tikslai. Naudotojų charakteristikos. Naudotojų tipas. Kompiuterizuojamos užduotys. Problemos ir neišnaudotos galimybes. Patobulintos sąveikos vizija. Patobulintos sąveikos vizija. Trečia naudotojų grupė (administratoriai). Projekto tikslai. Naudotojų charakteristikos. Naudotojų tipas. Kompiuterizuojamos užduotys. Problemos ir neišnaudotos galimybės. Patobulintos sąveikos vizija. Kompiuterizuojamų užduočių panaudojamumo tikslai. Funkciniai reikalavimai. Pradiniai funkciniai reikalavimai. Funkcinių reikalavimų panaudojamumo matrica. Įkvėpiančios sąveikos idėjos. Svetainė ,,bodybuilding“. Svetainė ,,bodybuilding.lt/forum/”. Svetainė ,,bodybuilding”. Praktiniame darbe bus pristatytas asmeninis fitneso asistentas. Kokios yra prisijungusių, neprisijungusių ir administratorių galimybės bei funkcijos, kurias jie gali atlikti. Nagrinėjami projekto tikslai, naudotojų charakteristikos, problemos ir neišnaudotos galimybės, kompiuterizuojamos užduotys, sąveikos vizijos. Darbą sudaro: 5 dalys, įvadas, trys naudotojų grupės (prisijungę, neprisijungę ir administratoriai), bei pavyzdžiai. Darbo apimtis: 18 puslapių, 8 iliustracijos, 8 lentelės. Programų sistemos pavadinimas Asmeninis fitneso asistentas. Dalykinė sritis Sportinės veiklos planavimas ir sudarymas. Probleminė sritis Sportinės programos sudarymo palengvinimas. Naudotojai ● Naudotojai turi turėti bazinius naudojimosi kompiuteriu gebėjimus. Administratoriai turi turėti gerus naudojimosi kompiuteriu įgūdžius. BŪSIMOS SISTEMOS SUINTERESUOTŲ ASMENŲ KATEGORIJOS 1.1. Pirminiai ● Registruoti naudotojai - siekia efektyvios, asmeniškai kiekvienam naudotojui sukurtos sportinės programos. Galimybė tvarkyti asmeninį profilį. Socialinis aktyvumas: dalintis savo pasiektais rezultatais su kitais internetinės svetainės nariais, domėtis kitų naudotojų veikla ir jų pasiekimais. 1.2. Antriniai ● Neregistruoti naudotojai - siekia paprastos sporto programos, kuri būtų sukurta pagal kūno sudėjimą (amžių, ūgį ir kt.). 1.3. Aptarnaujantieji ● Projektinė grupė - projektuoja, realizuoja ir prižiūri sistemą, kad užsakovas būtų patenkintas ir naudotųsi paslaugomis. ● Administratoriai - siekia užtikrinti tvarką sistemoje. Aptarnauja naudotojus bei koreguoja nekorektišką turinį.
0

Lietuviško alaus produkcijos duomenų bazė, Oracleparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas Mano kursinio darbo pasirinkta tema , Lietuvos alaus produkcijos duomenų bazė. Ši duomenų bazė skirta gamykloms bei , jų prekių duomenims saugoti, apie jų teikiama produkcija, užsakovus , parduotuves , darbuotojus ir pareigas. Tokio tipo duomenų bazė , tinka ne tik paprastam pirkėjui , bet ir pačioms gamyklos , nes galima greitai sužinoti teikiamą jų produkcija , bei koks darbuotojas dirba jų pagrindinėse parduotuvėse. Struktūra Šešios lentelės – „Gamyklos“, „Prekės“, „Parduotuvės“, „Darbuotojai“, „Pareigos“, „Užsakovai“, kurias jungia vienas pagrindinis stulpelis(primary key) ISBN. Eiga Susikūriau lenteles. Lentelė „gamyklos“ saugo pagrindine informaciją apie, gamyklos pavadinima , adresa , telefono numerį bei ISBN kodą. Lentelė „prekės“ saugo informaciją apie , alaus pavadinimą bei jo kainą. Lentelė „parduotuvės“ nurodo koks adresas yra tos parduotuvės bei jos telefono numerį. Lentelė „darbuotojai“ saugo informacija apie darbuotojo vardą , pavardę , telefono numerį nei asmens kodą. Lentelė „pareigos“ nurodo darbuotojo pareigas , bet jo atlyginimą. Lentelė „užsakovai“ saugo duomenis apie užsakovo pavadinimą bei jo adresą. Užpildžiau lenteles penkiais įrašais:
0

Micorsoft access duomenų bazių namų darbo aprašymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Informatikos katedra. Micrsoft access duomenų bazių namų darbo aprašymas. Vadovų yra visokių išmanančių verslą ir pradėjusių nuo nulio, bet tikinčių, kad pasiseks, vertinančių savo darbuotojus ir laikančių juos vos ne tarnais, mandagių bei malonių ir arogantiškų bei nesirenkančių žodžių. Tačiau visi jie moka įdarbintiems žmonėms atlyginimą, kurio dydis, beje, taip pat parodo vadovo požiūrį į žmones. Tačiau atlyginimai ir darbuotojų skatinimas įmonėje, pasirodo, yra ta tema, kuria verslininkai mažiausiai nori kalbėti. Susidaro įspūdis, kad vadovas- labiau rūpi firma nei joje dirbantys žmonės. Tai suprantama: jei firma klestės, darbuotojai turės darbo, o ir atlyginimą gaus didesnį. Kai kurie žmonės dirba tai tarsi tikėtųsi gyventi amžinai. Norėdami išgyventi, visi žmonės privalo dirbti; egzistavimas šioje žemėje priklauso nuo mūsų sugebėjimo pasigaminti maistą, įsirengti pastogę ir pasisiūti drabužius, nuo mūsų sugebėjimo valdyti pasaulį. Sugebėjimas ką nors sukurti visiškai priklauso nuo mūsų valios ir noro dirbti. Kiekviena visuomenė, nepaisant jos ekonominės organizacijos, - kapitalistinės ar socialinės - turi išspręsti gamybos problemas, kad nuolat patenkintų gyvybinius žmonių poreikius. Tą galima padaryti naudojant savanorišką ar privalomą darbą. Kapitalistinėje sistemoje jokia politinė valdžia prievarta neverčia žmonių dirbti, negrasina areštu ar bausme, jei kas nedirba. Kitaip buvo socialistinėje visuomenėje, tokioje kaip Tarybų Sąjunga, kur kiekvienas turėjo dirbti pagal ūkio liaudies centro vystymo planą. Atsisakiusiems dirbti buvo taikomos bausmės arba net įkalindavo darbo stovyklose. Žmogus privalo dirbti. Tai taip pat tikra kaip ir tai, kad jis turi valgyti. Jūs galite dirbti nenoromis ar su džiaugsmu ir dėkingai. Kadangi turite dirbti, tai ar ne geriau tai daryti noriai ir džiugiai? Darbas sustiprins kūną ir gal net taps Jūsų bičiuliu. Fizinė žmogaus struktūra tokia, kad darbas pats savaime duoda atpildą. Jis palaiko žmogaus...
0

Microsoft Office programų paketo pritaikymas ekonomikos ir vadybos mokslų studijoseparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Microsoft office programų paketo pritaikymas ekonomikos ir vadybos mokslų studijose. Įvadas. Ms excel. Formulės ir funkcijos. Lentelė. Excel formulių ir funkcijų pavyzdys. Duomenų vaizdavimas grafikuose. Diagramų tipai. Ms access. Duomenų bazės lentelės pavyzdys. Išvados. Vis didėjantis informacijos srautas skatina kurti informacinę visuomenę , kuri norėdama efektyviai susiteminti gaunamas žinias privalo naudotis kompiuteriais ir įvairiomis jų progamomis. Tai mokėti ypač svarbu akademiniam sluoksniui, tarp jų ir studentams. Čia pateiksiu MS Excel ir MS Access valdymo ypatumus ir galimybes, kuriuos sužinojau taikomosios informatikos praktinių darbų metu. Darbo objektas – Microsoft Office programų paketas. Dirbsime su MS Excel ir MS Access. Darbo tikslas – atskleisti darbo su MS Office privalumus. Darbo uždaviniai: remiantis taikomosios informatikos praktinių užsiėmimų metu atliktomis užduotimis MS Excel ir MS Access veikimo pobūdį ir privalumus.
2

Microsoft windows operacinės sitemos tobulinimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Operacinė sitema. Operacinė sistema windows. Pirmosios windows versijos. Windows nt. Windows 95-98. Windows 2000-me. Windows xp. Paskutinės windows versijos. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Informacinėmis technologijomis vadinami procesai įvairios informacijos rinkimui, saugojimui, analizei, pertvarkymui, siuntimui ir pateikimui vartotojams, kompiuterinės įrangos pagalba. Tobulėjant kompiuterinei ryšio technikai, kompiuterių tinklams ir patiems kompiuteriams neatskiriama daugumos darbuotojų ir tarnautojų dalimi tapo naujos kartos personaliniai kompiuteriai. Kompiuterinę sistemą paprastai sudaro: kompiuterinė aparatūra, programinė įranga, informacija, procedūros, taip pat asmuo, dirbantys su kompiuteriu. Norėdami kuo efektyviau išnaudoti kompiuterių galimybes, žmonės turi būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, stebėti vis atsirandančias naujoves. Kompiuteriai yra mašinos, atliekančios užduotis ar skaičiavimus pagal instrukcijų rinkinį arba programas. Pirmieji visiškai elektroniniai kompiuteriai, sukurti 1940 m., buvo didžiulės mašinos, kurioms veikti buvo būtinos žmonių komandos. Palyginti su šiomis ankstyvosiomis mašinomis, šiandieniniai kompiuteriai yra stulbinantys. Jie ne tik tūkstantį kartų greitesni, bet taip pat telpa ant stalo, ant jūsų kelių ar net jūsų kišenėje.
0

Microsoft Windows operacinių sistemų raidaparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Statybos inžinerija. Turinys, Įvadas, Windows 1.x, Windows 2.x, Windows 3.x, Windows 95, Windows N.T, Windows 98, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7, Išvados. Literatūra. Tikriuasiai kiekvienas gali sutikti , kas Microsoft windows operacines sistemos yra pačios populiariausios pasaulyje. Dabar mes naudojame moderniausias operacines sistemas ,kaip MS windows 7, vista ar popuiariuosius xp, bet ar pažystame šių OS tėvus ir protėvius. Iki tokių pažangiu operacinių sistemų Microsoft turėjo iveikti ilgą kelią, kad vartotojai būtų patenkinti OS raida. Ši medziaga pades susipažinti su Microsoft windows operacinių sistemų raida.
2

Mikroprocesorinė pramoninio manipuliatoriaus valdymo sistemaparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Mikroprocesorinė pramoninio manipuliatoriaus valdymo sistema. Mikroprocesorinių sistemų laboratorinis darbas. Susipažinti su realaus objekto mikroprocesorinio valdymo principais, sudaryti realaus laiko objekto valdymo programą. Sudaryti programą, kuri valdytų manipuliatorių ir pagal kurią manipuliatorius atliktų tam tikrą veiksmų seką. Laboratoriniam darbui atlikti reikalingas IBM PC kompiuteris, įstatoma į kompiuterį universalaus interfeiso bloko plokštė, specializuotas stendas ir pramoninis manipuliatorius. Ibm pc kompiuteris. (su adapteriu). Interfeisinis. Blokas. Stendas. Valdymo ir grįžtamasis žodžiai. Manipuliatorius. Manipuliatoriaus valdymo žodžio, įrašomo į buferinį registrą, struktūra:. B b b b b b b b S. G¬. G®. RP. RA. R®. R¬. R­. S - suspausti pirštus. G® - griebtuvas į dešinę. G¬ - griebtuvas į kairę. Rp - ranka į priekį. RA - ranka atgal. R¬ - ranka į dešinę. R® - ranka į kairę. R­ - ranka į viršų. Aktyvaus signalo lygis žemas. Komandos būna 2 tipų:. Pirmojo tipo - R­, G¬, G®, S, S~, kurių vykdymo trukmė priklauso nuo programoje užduoto realaus laiko. Antrojo tipo - r¯, r®, r¬, ra, rp. Grįžtamojo žodžio struktūra:. A a a a a a a a RP. RA. R®. R¬. R­. Valdymo žodį buferinį registrą mikroprocesorius išveda per programuojamo adapterio KP590BB55 B portą, grįžtamojo ryšio žodis ir taimerio išėjimo signalas nuskaitomas per adapterio A portą. PA 300h adapterio A portas. PB 301h adapterio B portas. PC 303h adapterio C portas. Rg 308h. Sk0 304h. Taimerio valdantysis žodis - 307h. Valdymo žodis 303h. 3600®sk. Taimerio tikrinimo funkcija pradžia. Taimerio tikrinimo funkcija pabaiga. Pa®ax. Rcl ax. Ar yra pernešimas. Bx =. Dec bx. Pradžia. 94h®pc. 0000 0010b ® RG. Programos kartojimo skaitiklio užkrovimas. Taimerio nustatymas: valdančiojo žodžio įrašymas pirma žemesnį baitą, po to į aukštesnį,...
0

Mikrovaldiklio PIC16LC84 taikymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Mikrovaldiklių apžvalga, taikymo sritys. Analitinė dalis. PIC16LC84 techninės charakteristikos. Sutartinis grafinis ženklas, išvadų paskirtis. Sandaros schemos analizė. Atminties organizacija. Išsamus nurodyto sandaros komponento aprašymas: INTCON registras. Informacijos šaltinių sąrašas. Praktinė dalis. Programa, sudaryta pagal testo Nr.2 sąlygas, su komentarais ir H kodais. Programos H failas. Programos vykdymo rezultato skaičiuotė ir jo išraiška indikatoriuje. Spinduolių ir kitų schemos elementų parinkimas, rezistorių skaičiuotė. Grafinė dalis. PIC16LC84 taikymo elektros principinė schema. Mikrovaldiklis yra viena iš mikroprocesoriaus klasės atšakų. Mikroprocesorius galima skirstyti į dvi stambias dalis. 1. Universalūs. Sudėtingi, skirti darbui kompiuteriuose. 2. Mikrovaldikliai – tai įtaisai skirti įvairiems procesams, mechanizmams ir sistemoms valdyti. Mikrovaldiklis PIC16LC84 priklauso 8 bitų mikrovaldiklių klasei. Šis mikrovaldiklis yra nebrangus, aukštos kokybės, pilnai statiškas, CMOS tipo. Šiems mikrovaldikliams taikoma pažangi RISC konstrukcija. PIC16LCXX mechanizmai turi stiprias pagrindo savybes, aštuonių lygių deklą(stack) ir daugialypius vidinius ir išorinius pertraukiamuosius šaltinius. Skirtingos komandos ir duomenų linijos Harvardo konstrukcijoje leidžia 14-os bitų platų komandinį žodį su skirtinga 8-ių bitų plačia duomenų linija. Dviejų pakopų komandų kanalas leidžia visoms komandoms vykti viename cikle, išskyrus programos šakas, kurios reikalauja dviejų ciklų. Visos 35-ios komandos yra galiojančios, be to didelis registrų komplektas yra naudojamas pasiekti labai aukštą vykdymo lygį. Aukštos klasės mikrovaldiklių šeima PIC16LC84 gali būti priskiriama prie konstrukcinių ypatybių, kurių paprastai yra ir RISC mikrovaldikliuose. PIC16LC84 naudojamas ir su Harvard konstrukcija. Ši konstrukcija turi programą ir duomenis, kurie pasiekiami iš skirtingų atminčių. Taigi, prietaisas turi programos atminties liniją ir duomenų atminties liniją.
0

Paieška


bottom