top


Konspektai.com > Informatika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Informacijos valdymo pagrindaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 17
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Trumpai apie įmonę. Veikla. Trumpas įmonės veiklos principas. Istorija. Savybių analyzė. Organizacinė struktūra. Struktūros pralumai. Struktūros trūkumai. Organizacinės veiklos aprašas. Organizacijos esybių sąrašas ir aprašymas. Išorinis sistemos aprašymas. Koks yra vykdomo tyrimo tikslas? Koks yra pagrindinis tiriamos sistemos procesas? Kokie dar procesai yra svarbūs tyrimo tikslo atžvilgiu? Kas yra organizacijos (tiriamos sistemos) įeigos ir išeigos? Kokie organizacijos ryšiai su aplinka? Kokie yra organizacijos veiklos vertinimo kriterijai? Kokie organizacijos tikslai? Vidinis organizacijos sistemos aprašymas. Hierarchijos lygiai. Sujungimo hierarchijos lygiai. Apibendrinimo hierarchijos lygiai. Laiko skalės arba procesų etapai. UAB eltera aukščiausio lygio kontekstinė diagrama. UAB Eltera nulinio lygio kontekstinė diagrama. UAB Eltera pirmo lygio kontekstinė diagrama. Išvados. Darbe bus sudaryta pasirinktos organizacijos UAB Eltera struktūra bei sudarytas organizacijos aprašas. Oganizacijos stuktūra bus sudaryta iš trumpo įmonės bei jos veiklos aprašymo. Taip pat iš imonės struktūros diagramos, įmonės darbuotojų užduočių aprašymo ir savybių analyzės. Organizacijos aprašas bus sudarytas iš įmonės veiklos aprašymo, esybių sarašo ir jų aprašymo, išorinio ir vidinio sistemos aprašymo bei herahinio organizacijos veiklos modelio sudarymo. Darbo metu bus siekiama išanalizuoti imonę UAB Eltera.
0

Informacinė visuomenėparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Informacinė visuomenė – kas tai? Tai atvira, išsilavinusi ir besimokanti visuomenė, kurios nariai gali ir geba taikyti šiuolaikines informacines technologijas visose savo veiklos srityse, moka naudotis šalies bei pasaulio informacijos šaltiniais, o valdžios institucijos užtikrina informacijos prieinamumą ir patikimumą. Nuotolinis mokymasis bei nuotolinis švietimas (angl. distance learning, distance education) Atvirasis mokymasis (angl. open learning). Elektroninis mokymasis (angl. e- learning).
0

Informacinė visuomenė: dabartis ir perspektyvosparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: XXI amžius neįsivaizduojamas be informacinės visuomenės. Jos esminis požymis: svarbiausias produktas – informacija, o pagrindiniai ištekliai – žinios. Informacijos ir ryšių technologijos sukėlė naują pasaulinę pramoninę revoliuciją, kuri atvėrė milžiniškas galimybes žmogaus protui ir sudarė sąlygas mūsų bendro gyvenimo ir darbo būdams pakeisti. Informatika – mokslo šaka, tirianti visų rūšių informacijos struktūrą, organizaciją, funkcijas, sąveiką su kitais materijos elementais. Informacija – žinių, kurias žmogus gali suvokti, priimti ir panaudoti, visuma. Informacinės technologijos – informacijos kaupimo, apdorojimo, pateikimo metodų ir priemonių sistema. Aspektas – tai atžvilgis, kuriuo nagrinėjamas daiktas, reiškinys ar sąvoka; šiuo atveju – informacinė visuomenė. Informacinės visuomenės aspektai – atskirai pozityvieji ir negatyvieji – išdėstyti pagal svarbą, nors tai ir sudėtinga, nes aspektų svarbą sunku objektyviai įvertinti.
10

Informacinės laikmenosparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. 1 eletroninės informacijos laikmenos. Pastovioji atmintis - rom (read only memory). Operatyvioji atmintis – ram(random access memory). Operatyvinė statinė atmintis. Operatyvinė regeneruojama (dinaminė) atmintis. Spartinančioji atmintis – cache. Spartinančiosios atminties architektūra. Įrašymo metodai. Spartinančiosios atminties komponentės. Spartinančiosios atminties struktūra. 2 flash atmintinės. Istorija. Pirmasis komercinis produktas. Antroji karta. Kas yra usb „flash“ atmintinė? Flash atmintinės sandara. 3 kompaktiniai diskai (cd). Istorija. Optinė informacijos saugojimo technologija ir diskų struktūros. Cd-rom technologija. Kaupiklių duomenų perdavimo sparta. Klaidų detekcija ir korekcija. 4 dvd įtaisai. Dvd veikimas. Dvd diskų informacijos kodavimas. Dvd įtaisų struktūra. Disko sukimo ir skaitymo mechanizmas. Skaitmeninis audio/video dekoderis. Mikrokontroleris. Dvd optika. Personalinių kompiuterių dvd įrenginiai. 5 technologijos leidžiančios praplėsti elektroninės informacijos laikmenų galimybes. Išvados. Naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas. Gyvename naujame, greitai besikeičiančiame pasaulyje, kuris kiekvieną dieną mums pateikia po naują išbandybą bei naujovę kuri darbo atlikimą mums daug palengvina. Visuomenė, ypač išsivysčiusiose šalyse pamažu formuojasi į informacinę visuomenę, tokį pokytį lemia vis sparčiau besivystanti kompiuterinė technika, gerėjantys komunikacijos keliai, kas ir lemia žmones perduoti ir apdoroti milžiniškus kiekius informacijos. Visus tuos duomenis juk reikia kažkur saugoti, dėl šios priežasties į pagalbą ir yra pasitelkiami išradimai kurie ir saugo tą informaciją ir reikalus prireikus ji visada bus prieinama. Senovėje informacijai saugoti bei perduoti buvo naudojami akmenys, molinės lentelės, papirusas- ant jų specialių įrankių pagalba buvo iškalami, įspausdinami arba užrašomi žodžiai, piešiniai kurie ir saugodavo informaciją netik kitiems žmonėms bet net ir ateinančioms kartoms. Vėliau informacijei saugoti, užrašyti buvo imta naudoti popierių kuris netgi naudojamas iki šių laikų ir nemanau jog jo žadama atsisakyti. Tačiau laikai labai greitai keičiasi ir jau gana seniai, kartu su pirmūjų elektroninių skaičiavimo mašinų atsiradimu, buvo sukurtos ir elektroninės informacijos laikmenos.
0

Informacines sistemos - internetinio puslapio analizeparsisiųsti


Lapų skaičius: 40
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: 1. TURINYS 2 2. ĮVADAS 3 3. PASIRINKTŲ PRIEMONIŲ ANALIZĖ 4 5. FUNKCINIAI REIKALAVIMAI 7 6. DUOMENŲ BAZĖS MODELIS 26 7. STATINIS SISTEMOS MODELIS 34 8. IŠVADOS 40 9. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS 41 1. ĮVADAS Pasirinkta „SoundCloud“ internetinio saito sistema. „SoundCloud“ yra pasaulyje pirmaujantis saitas skirtas dalintis muzika. Saitas skirtas, bet kam naudotis, visi prisiregistravę vartotojai gali naudotis visomis funkcijomis ir įkelti muziką kurią gali išgirsti bet kas. Didžioji dalis atlikėjų šiame saite nėra labai žinomi todėl tai padeda jiems platinti savo muziką. Pasirinkta ši sistema, nes ja naudojuosi jau kurį laiką ir žinau visas jo funkcija taip pat tai nėra labai sudėtinga sistema, bet tuo pačiu ir ne pati paprasčiausia. Analizuota vartotojo dalis į kurią turi priėjimą bet kas, bet ne visa o tik pagrindinė dalis kuri leidžia sistemai pilnai funkcionuoti.
0

Informacinės sistemos modeliavimas UAB ELME TRANSPORTASparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Nagrinėjama įmonė: UAB "ELME Transportas". UAB "Elme transportas" teikia krovinių gabenimo tarptautiniais maršrutais bei ekspedicijos paslaugas. Kompanija įsteigta 2003 metais, reorganizavus AB "Vakarų laivų gamykla" transporto tarnybą, kurios veikla autotransporto srityje vykdoma nuo 1993 metų. Kompanija yra Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos "Linava" narė. UAB "Elme transportas" – yra AB "Vakarų laivų gamykla" dukterinė įmonė. Įmonėje šiuo metu dirba apie 60 žmonių. Įmonės pagrindinis klientas yra AB "Vakarų laivų gamykla". Dalykinė sritis: UAB "Elme transportas" – Tarptautiniai maršrutai driekiasi po Europos Sąjungos šalis, taip pat dirbame ir Rusijos rinkoje. Bendrovėje dirba kompetentingas ir ambicingas kolektyvas, kurio nariai turi ilgametę patirtį transporto paslaugų srityje ir visada yra pasiruošę išspręsti kylančias problemas bei patarti Jums neaiškiose situacijose. Probleminė sritis: 1.Turimos benzino kolonelės apskaita ir kuro likučio stebėjimas. Šiuo metu sandelininkė privalo kiekvieną rytą tikrinti kolonėlės turimus kuro likučius, kad žinoti kada užsakinėti kurą. Spausdintis čekius, kuriuose nurodomi kortelių numeriai ir kuro kiekiai, kad vesti kuro apskaitą. 2.Kuro apskaitai naudojama daug popierinio darbo. Tai kiekvienai dienai pildomas blankas, kuriame nurodoma data, kuro kiekis, vairuotojo tabelio numeris ir kita informacija. Kiekvieną dieną spausdinamas čekis, pagal kuri pildomas praeitos dienos sunaudotų degalų kiekis ( benzinas ir dyzelinis kuras atskirai). Degalinė aptarnauja tris įmones, todėl sandelio darbuotojas atsakingas už kolonėlę privalo teikti informacija kitų įmonių atsakingiems asmenims apie jų įmonės darbuotojų sunaudotus degalų kiekius. O tam vėlgi pildomas kitoks blankas ir siunčiamas faksu. 3.Visi blankai pildomi rankiniu būdu, informacija apie degalų kiekį degalinėje taip pat gaunama rankiniu būdu iš kolonėlės apskaitos aparato. Tam , kad sumažinti popierinių darbų kiekį reikėtų, papildyti atsakingo žmogaus kabinetą papildoma technine įranga ir taip pat apskaitai vesti pritaikyta programinę įrangą. Tikslai: -Kompiuterizuoti atsakingo žmogaus darbo vietą. -Parinkti tinkama techninę įranga suderinama su degalinės apskaitos aparatu. -Pritaikyti programinę įrangą kuro apskaitai vesti. -Supaprastinti kitų įmonių informavimą apie kuro sąnaudas. Uždavinys: Atlikti esamos informacinės sistemos analizę ir parinkti arba sukurti informacijos apdorojimo ir pateikimo posisteme. Sprendimas: Atlikti esamos informacines sistemos nekompiuterizuotos jos dalies analizę ir papildyti ją reikalingomis kompiuterizuotomis ir nekompiuterizuotomis funkcijomis.
0

Informacinės sistemos organizacijojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Informacinės sistemos organizacijoje. Uždaviniai. Apibrėžti, kas yra informacinė sistema ir iš ko ji susideda. Paanalizuoti informacinių sistemų įtaką organizacijų veiklai. Išskirti informacinių sistemų tipus. Apžvelgti, kuo moderniosios informacinės sistemos skiriasi nuo tradicinių. Prieš pora dešimtmečių informacinės sistemos sąvoka apėmė faktiškai tik bibliotekines. Informacinę sistemą galima apibrėžti kaip kompleksą komponentų įvairių rūšių duomenims ir informacijai rinkti, išsaugoti, apdoroti, laikyti bei skleisti siekiant tam tikrų organizacijos tikslų ir naudojant kompiuterines technologijas. Taigi informacinės sistemos apima. Žmogaus veikoje generuojamą informaciją. Jos formalizavimą ir struktūrizavimą. Informacijos saugojimą ir apdorojimą duomenų bazėse. Prasminės informacijos atgavimą iš atskirų duomenų bazėse saugomų duomenų ir faktų. Pilna informacinė sistema susideda iš. Žmonių. Programinės įrangos. Duomenų bazių. Organizacijos informacinė sistema yra kartu ir žmonių, darbo įgūdžių, informacijos ir informacijos technologijų veiklos procesų derinys. Su ja dirba žmonės- operatoriai, vartotojai, vadovai. Įdiegta informacinė sistema veikia ir formuoja reikiamą informaciją- rezultatų pranešimus. Šiuo metu IS diegiamos šioms svarbiausioms organizacijos veiklos sritims kompiuterizuoti: strateginiams uždaviniams (IS, teikiančios pranašumą konkurencinėje kovoje, veiklos nuolatinio tobulinimo darbams; veiklos proceso esminei pertvarkai; veiklos partnerystės poreikiams; elektroninei komercijai. Efektyviai šias veiklos sritis tvarkyti galima tik įdiegus atitinkamos paskirties IS. Pirmas ir pagrindinis kokios nors kompanijos poreikis diegti ir naudoti informacinę sistemą– tai išnaudojant įvairius operavimo būdus siekti žymaus pelningumo. Daugelis kompanijų naudoja informacines sistemas verslo operacijų pagerinimui ir efektyvumui pakelti. Informacinė sistema kompanijai gali padėti. Padidinti našumą (sumažinti kaštus, padidinti efektyvumą,. Pagerinti...
2

Informacines technologijosparsisiųsti


Lapų skaičius: 80
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: 1 pav. 0 ir Informacijos kiekis, kuris perduodamas vienu dvejetainės abėcėlės simboliu, vadinamas bitu. 2 pav. 3 pav. A. B. 4 pav. Sisteminis blokas. Sisteminę (pagrindinę arba motininę) plokštę ir į ją įstatytais procesoriumi, pagrindine ir spartinančiąja atmintine. Išorinėms atmintinėms. Maitinimo bloką. 5 pav. Centrinis procesorius. Pagrindinė (operatyvioji, darbinė) atmintis. Standusis (kietasis) diskas. Diskelių įrenginys (lanksčių diskelių įrenginys) skirtas informacijos įrašymui į diskelius. Kompaktinių (optinių) diskų įrenginys (CD-ROM, CD-RW) duomenys rašomi ir skaitomi lazerio pagalba. Skiriami dviejų tipų įrenginiai: tik skaitomi (cd-rom) ir įrašomi (cd-rw). Patys kompaktiniai (optiniai) diskai. DVD diskų įrenginys tai 1996 metais sukurtas naujai optinių diskų kartai DVD diskams. Vaizduoklis. Vaizdo plokštė jos paskirtis vaizdo formavimas ekrane, naudojant grafinį arba tekstinį vaizdo kūrimo principą. Vaizduoklyje atkuriamo vaizdo kokybė labai priklauso nuo skiriamosios gebos taškų skaičius ekrane horizontalia ir vertikalia kryptimi. Tai lemia sisteminiame bloke esanti vaizdo plokštė. Į ekraną išvedamas vaizdas saugomas šios plokštės specialioje atmintinės srityje, vadinamoje vaizdo atmintine. Klaviatūra. Pelė. Spausdintuvai. Skeneris. Garso plokštė garsų kompiuteryje įrašymui ir atkūrimui skirta plokštė. Pastaruoju metu asmeninių kompiuterių sisteminėje plokštėje yra integruotos specialios mikroschemos (integriniai grandynai), atliekantys garso valdymo funkciją. Tačiau, aukštos kokybės garsui išgauti naudojamos specialios plokštės. Jos pagalba galima įrašyti ir atkurti monofoninius ir stereofoninius signalus, kurių kokybė artima kompaktinių diskų garso kokybei. Prie garso plokštės jungiasi garsiakalbiai, ausinukai, mikrofonas. Vairalazdė. Modemas. Sisteminė. Taikomoji. Operacinė sistema. Start. 6 pav. Start. Shut down. 7 pav. OK. 8 pav. Byla (dar vadinamas failas, rinkmena) tai...
2

Informacinių technologijų įtaka visuomeneiparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Informacinės visuomenės samprata. Informacinės technologijos. Informacinių technologijų raida. Informacinių technologijų naudojimas lietuvoje. Naudojimasis internetu. Informacinių technologijų minusai įtakojantys visuomenę. Išvados. Literatūros sarašas. Nesunku suprasti, kad ir informacija, ir žinios yra nematerialios vertybės. Tuo tarpu mes gyvename industrinės visuomenės dvasia, t. y. visuomenės, kurios pagrindinis išteklius- kapitalas, o svarbiausi produktai- materialiosios vertybės- pagamintos prekės- turtas (pinigai). Materialiosioms vertybėms galioja pirmasis termodinamikos- tvermės dėsnis- materialiųjų vertybių balansas. O nematerialiosioms vertybėms- žinioms, informacijai- ne. Kaip yra pastebėjęs originalių minčių autorius Bernardas Šou posakiu: ,,Jei aš turiu obuolį ir tu turi obuolį, tai pasikeitę obuoliais mes abu turėsime tik po vieną obuolį. Bet jeigu tu turi idėją ir aš turiu idėją, jeigu pasikeisime idėjomis, mes kiekvienas turėsime po dvi idėjas“, labai akivaizdžiai pademonstravo idėjos- informacijos nematerialumą. Pasaulio pažinimą siejame su trimis pagrindiniais komponentais: materija, energija ir informacija. Pirmieji du seniai išsikovojo deramą vietą ir pripažinimą tiek moksle, tiek švietime. Tuo tarpu informacija vis tebesklando miglose. Pasaulis žengia į informacijos amžių. Pastaraisiais dešimtmečiais žmonijos vystymosi pažangą lemia naujų informacinių technologijų kūrimas ir vystymas (Šalauskas, 2003). Kompiuteris tapo nebe prabangos ar žaidimų šaltinis, bet būtinu išsilavinusių žmonių darbo įrankiu. Kompiuteris šiandien daugumai mūsų yra tokia būtina ir neatskiriama aplinkos dalis, kaip šaldytuvas, televizorius, telefonas. Jis gali būti naudojamas darbui, poilsiui, žaidimams, mokymuisi ir daugeliui kitų tikslų. Todėl kiekvienoje šalyje turi būti sukurta informacinė infrastruktūra: duomenų rinkimo, kaupimo bei platinimo sistemos, kompiuterių tinklai, informacinės sistemos ir visa tai reguliuojantys įstatymai (Dagienė, Žandaris, 2003) Darbo objektas: informacinės technologijos ir visuomenė. Darbo tikslas: nustatyti informacinių technologijų įtaką visuomenei. Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti informacinės visuomenės sampratą; 2. Apžvelgti informacinių technologijų raidą ir naudojimą; 3. Aptarti informacinių technologijų minusus įtakojančius visuomenę. Tyrimo metodai: mokslinės ir kitos literatūros analizė, palyginamoji analizė ir sintezė.
0

Informacinių technologijų praktikaparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Įmonės uab „stragutės mėsa“ pristatymas ir apibūdinimas. Įmonėje naudojama techninė įranga. Uab „stragutės mėsa“ naudojama programinė įranga. Įmonės informacinės saugos užtikrinimo metodai. Įmonėje atliktas tyrimas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo anketos pavyzdys. Tyrimo rezultatai. Tyrimo išvados ir rekomendacijos. Literatūra. Priedai. Informacinių technologijų praktiką atlikau įmonėje UAB „Stragutės mėsa“ nuo 2011-02-28 iki 2011-03-25. Šios praktikos tikslas buvo įgauti praktinių įgūdžių, reikalingų apdorojant, sisteminant ir pateikiant informaciją, ugdyti sugebėjimą panaudoti taikomąsias programas sprendžiant praktinius kasdieninės veiklos uždavinius, rengiant aukštos kokybės dokumentus, tvarkant tyrimų duomenis ir ataskaitas, rengiant dokumentus su grafiniais elementais. Įmonė UAB „Stragutės mėsa“ gamina bei realizuoja pagaminta mėsos produkciją. Ši įmonė pradėjo veikti nuo 1992 m. Bet tada ji veikė kaip I. Užkuraitienės individuali įmonė. 1999m. įmonė buvo perorganizuota į UAB „Stragutės mėsa“ su 5 jos savininkais ir akcininkais. Įmonė gamina aukščiausios kokybės produkciją. Kokybiški gaminiai patenka į 18 firminių įmonės parduotuvių. Taip pat mėsos produkcija yra aprūpinama daugiau nei 1000 prekybos įmonių. Gamyboje dirba 51 darbuotojas, realizacijoje 63, administracijoje 16 darbuotojų. Būtent šie žmonės tvarko įmonės buhalteriją, apskaitą. Toliau diagramoje pateikta įmonės valdymo struktūra.
0

Paieška


bottom