top


Konspektai.com > Informatika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Informacinių technologijų raidaparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Giedriaus Daujoto. Arpanetas. 1971 m. Per kompiuterių tinklą buvo pasiųsta pirmoji elektroninio pašto žinutė. Po poros metų R. Metkalfas sukūrė technologiją Elthernet, skirtą palaikyti ryšiui tarp atskirų kompiuterių, ir sukonstravo pirmąsias tinklo kortas. Vėliau, praėjus didžiausiam karo pavojui, rinkos jėgos išstūmė šią sistemą iš vyriausybės glėbio. Tačiau ji, kaip pagrindinis Interneto kamienas, veikė tik iki 1990m. Specialaus tinklinio protokolo TCP/IP. Informacinių technologijų raida. Informacija tai žinios, kurias galima perduoti, priimti ir įsiminti. Jutimo organai (regos, klausos, lytėjimo ir kiti) informaciją iš aplinkos perduoda į smegenis, o šios ją apdoroja ir kontroliuoja tolesnius mūsų veiksmus. Taip mes suvokiame aplinką, kurioje gyvename, įgyjame įgūdžių ir patirties. Netgi paprasčiausi vienaląsčiai gyvūnai geba justi aplinkos veiksnius (pavyzdžiui, šviesą, maistą) ir į juos reaguoti. Tobulesnės sandaros būtybės gali ne tik instinktyviai reaguoti į aplinką, bet ir apdoroti ar įsiminti informaciją. Štai paukščiai, pastebėję vanago šešėlį, tuojau sprunka į krūmus, voverės rudenį paslepia maistą ir žiemą, bado metu, jį atsikasa. Tai padeda išgyventi gamtoje. Kai kuriuos gyvūnus įmanoma išmokyti apdoroti ir dar sudėtingesnę informaciją: išdresiravus šunį jis gali lengvai atlikti įvairias komandas, beždžionės išmoksta naudotis įvairiais įrankiais ir t.t. O žmogus, kitaip negu kitos būtybės, dar ir sąmoningai mąsto. Tačiau ir jis netapo toks iš karto. Per ilgą evoliucijos raidą ištobulėjo jo smegenys, todėl apdorojo daugiau informacijos. Taip žmogus pradėjo vartoti primityviausius įrankius, palaipsniui perėjo prie sudėtingesnių ir sudėtingesnių ir pagaliau tapo tokiu, kokį mes dabar visi matome. Pirmykštės bendruomenės nariai dar neturėjo savo kalbos. Jie buvo tarsi izoliuoti vieni nuo kitų. Savo nuotaiką, idėjas perduodavo sutartiniais judesiais ir riksmais. Tačiau,...
0

Informacinių technologijų raidaparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Informacinių technologijų vystymąsis. Internetas. Interneto samprata. Trumpa interneto chronologija. Interneto augimas. Kompiuteris. Kompiuterio samprata. Kompiuterių klasės. Išvados. Naudota literatūra. Informacija – tai žinios, perduodamos vienų asmenų kitiems tiesiogiai (žodžiu, veiksmu) arba netiesiogiai (ĮVAIRIOMIS KOMUNIKACIJOMIS PRIEMONĖMIS). Informacija jau nuo seniausių laikų yra svarbus dalykas žmonių gyvenime. Ji leidžia žmonės bendrauti, keistis informacija su kitais visuomenės nariais. Labiausiai informacijos reikšmė žmonėms išaugo po to, kai buvo išrastas kompiuteris. Tai įvyko XX – ojo amžiaus penktajame dešimtmetyje. Šis įvykis ir tolimesnis kompiuterio tobulėjimas davė stimulą kompiuterio ir informacinių technologijų vystimuisi. Nuo pirmųjų kompiuterių, kurie buvo skirti tik skaičiavimui, iki dabartinių, kurie – suvienijo žmones bendravimui per kompiuterinius tinklus. Neveltui XXI amžius – informacinės visuomenės ir informacinių technologijų klestėjimo amžius. Retas šių laikų žmogus įsivaizduoja savo gyvenimą be informacinių technologijų (kompiuterio, televizoriaus, mobilaus telefono ir t.t). Kiekvieno informacinės visuomenės nario kasdiene darbo, ir ne tik darbo, priemone tapo kompiuteris ir pasaulinis kompiuterių tinklas – internetas, kuris leidžia įvykdyti tiesiogines savo užduotis, bendrauti ir dalintis informacija su kitais informacinės visuomenės nariais. Šiame darbe aš jums papasakosiu apie informacinių technologijų raidą, bei labiau įsigilinsiu į kompiuterio bei interneto istoriją.
0

Informacinių technologijų vystymasisparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Pirmykštis žmogus. Informacijos perdavimas raštu. Informacijos mainai telegrafu ir telefonu. Radijas ir televizija. Elektroninės skaičiavimo mašinos. Kompiuteris ir jo panaudojimas. Internetas. Išvados. Interneteka. Informacija – tai žinios, kurias galima perduoti kitiem, priimti ir įsiminti. Jutimo organai (regos, klausos, lytėjimo ir kiti). Žmogus, kitaip negu kitos gyvos būtybės, dar ir sąmoningai mąsto. Tačiau ir jis netapo toks iš karto. Per ilgą raidą ištobulėjo jo smegenys, todėl apdorojo daugiau informacijos. Taip žmogus pradėjo vartoti primityviausius įrankius, palaipsniui perėjo prie sudėtingesnių ir pagaliau tapo tokiu, koks dabar yra. Pirmykščiai žmonės dar neturėjo savo kalbos. Jie buvo tarsi izoliuoti vieni nuo kitų. Informaciją perduodavo sutartiniais ženklais, judesiais ir riksmais. Tačiau, tai jau buvo protaujanti asmenybė. Eidami į medžioklę jie suplanuodavo kaip greičiau ir saugiau pagauti žvėrį, nepasiklysti miškuose. Jau pirmykštis žmogus, ritmiškai suduodamas akmeniu į akmenį, išgavo pirmą muzikinį garsą.Ilgainiui žmonės pradėjo tarti vis ilgesnius skiemenis ir taip atsirado kalba. Tai labai pakeitė jų gyvenimą.
0

Informatikos pagrindinių programų pristatymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. MS Word priemonės. Lentelių kūrimas ir redagavimas MS Word priemonėmis. Grafinės informacijos apdorojimas ms word priemonėmis. Duomenų įvedimas ir redagavimas skaičiuoklėje ms excel. MS Excel formulės ir funkcijos. Pranešimo iliustracijų (pateikties) ruošimas powerpoint priemonėmis. Išvados. Šiuo metu kuriame informacinę visuomenę – atvirą, išsilavinusią, nuolat besimokančią ir savo veiklą grindžiančią žinojimu. XX amžiaus pabaiga pažymėta „informacinės visuomenės“ kūrimo nerimu. Kiekvieną dieną per radiją, televiziją, spaudą, paskaitas, seminarus kartojami šie žodžiai. Nė viena konferencija neįstengia jų išvengti. Kartodami šiuos žodžius tarytum ritualą, siekiame (greičiausiai nesąmoningai) iškviesti magiškąsias, vidines žmogaus galias, kad trokštami, visuomenės pažangą skatinantys dalykai išsipildytų. Todėl teikiami metodiniai patarimai ir praktinės užduotys paskaitų metu turi apimti pagrindines bendrosios informatikos temas: naudojimasis kompiuteriu ir bylų tvarkymą, tekstų tvarkymą, skaičiuoklės, pateikčių rengimą, informacijos paieška ir komunikacijas Internete.
0

Integruota programine irangaparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Integruota programinė įranga. 1 lentelė. 2 lentelė. Tai taikomųjų programų paketas, kuriame yra keletas modulių, įgalinančių atlikti įvairius darbus, pvz. , ruošti dokumentus, valdyti duomenų bazę, atlikti skaičiavimus elektronine lentele ir kt. Naujausių integruotų paketų privalumai. Vieno tipo vartotojo sąsaja. Vienoda bendros paskirties užduočių vykdymo metodika (failų tvarkymas, redagavimas, siuntimas elektroniniu paštu ir kt. ,. Priemonės dirbti Internete. Apžvelgsime plačiausiai naudojamus taikomųjų programų integruotus paketus, apimančius tekstų rengimo, elektroninių lentelių, duomenų bazių valdymo sistemų, grafinių (prezentacijos) paketų ir kt. Programinę įrangą. Šiuo metu yra trys pagrindinės pasaulinės kompanijos, dirbančios ir besivaržančios dėl šios įrangos kūrimo: Microsoft, Corel ir Lotus. 1 lentelėje pateikta integruotų paketų suvestinė. Microsoft Office Corel Office Professional Lotus Smart Suite Tekstų ruošimo įranga. Word word perfect word pro skaičiuoklė. Excel. Quatro Pro 1-2-3 Duomenų bazių valdymo sistema. Access. Paradox. Approach Grafinė (prezentacijų) įranga. Power Point. Presentations Frealance Graphics Asmeninės informacijos ir dalykinio planavimo įranga. Outlook Info Central. Organizer Kompiuterijos žurnale pateikti minėtų trijų firmų naujausių raštinės paketų tyrimų duomenys. Šeši PC World žurnalo ekspertai palygino paketų kainas ir teksto redaktorių, elektroninių lentelių, duomenų bazių, prezentacijų ruošimo programų, asmeninės informacijos organizatorių bei integracijos galimybes. Autoriai ne tik palygino paketus, bet ir vertino, ar jie turi naujų, iš tiesų naudingų savybių, dėl kurių vertėtų juos įdiegti. Buvo sukurta formali vertinimo taškais sistema, siekiant palyginti kiekvienos programos svarbiausias savybes. 2 lentelėje pateikta paketų naudingumo ir našumo tyrimų suvestinė. Našumo tyrimą atliko PC World testavimo centras. Kaip matyti iš 2 lentelės, aiškaus laimėtojo nėra, tačiau...
0

Internetasir jo paslaugosparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Kas yra internetas ir IP adresas? Interneto paslaugos Kas yra FTP ir HTTP? Elektroninis paštas Pagrindinės El. pašto funkcijos Kas yra WWW? Kas yra hipertekstas? Kas yra naršyklė? Kas yra IRC?
0

Internetinės svetainės lhr.lt duomenų bazėparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Hipoteka - tai esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrinantis nekilnojamojo daikto įkeitimas, kai įkeistas daiktas neperduodamas kreditoriui. Lr hipotekos registras veiklą pradėjo 1998 balandžio 1d. Pagrindinis hipotekos registro tikslas — registruoti nekilnojamojo ir kilnojamojo turto (turtinių teisių) įkeitimo sandorius, ginčo tvarkos bei informacijos apie įregistruotus hipotekos (įkeitimo) sandorius teikimas. Hipotekos registrą tvarko skyriai, įsteigti prie apylinkės teismų, ir centrinės hipotekos įstaiga. Lr centrinės hipotekos įstaiga yra valstybės biudžetinė įstaiga, finansuojama lietuvos valstybės biudžeto fondų. Tai juridinis asmuo, turintis visas lr įstatymuose numatytas juridinių asmenų teises ir pareigas. Pagrindinis centrinės hipotekos įstaigos tikslas yra kaupti, saugoti, sisteminti, tiekti teistės aktus, susijusius su jos veiklos kryptimis. Steigėjo funkcijas vykdo lr teisingumo ministerija. Lr hipotekos registro skyriuose yra tvarkoma visa informacija, susijusi su hipotekos bei įkeitimo sandoriais. Jie registruojami, išregistruojami, keičiami. Hipotekos skyriuose išduodami pažymėjimai apie sandorių įregistravimą, o dirbantis teisėjas priima nutartis dėl įkeisto nekilnojamojo bei kilnojamojo turto disponavimo (t.y. Pardavimas iš varžytinių, areštas bei perdavimas kreditoriui). Hipotekos ar įkeitimo įregistravimas pradedamas įforminant sandorį hipotekos lakštu. Internetinėje svetainėje www.lhr.lt vartotojas gali susipažinti su lr teisingumo ministro įsakymu dėl hipotekos, įkeitimo, priverstinės hipotekos, priverstinio įkeitimo lakštų formų ir hipotekos, įkeitimo ir priverstinio įkeitimo lakštų pildymo institucijos patvirtinimo.
0

Internetinių socialinių tinklų analizė ir taikymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 26
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Internetiniai socialiniai tinklapiai. Internetinio socialinio tinklapio samprata. Internetinių socialinių tinklų raida. Saugumas socialiniuose tinkluose. Privatumo problemos. Internetinis persekiojimas. Saugumo užtikrinimas. Socialinių tinklų įtaka asmeniniam gyvenimui. Socialinių tinklų daromas poveikis sveikatai. Socialinių tinklų priklausomybės problemos. Išvados. Literatūros sąrašas. Šiuolaikinėje visuomenėje , kai informacinės technologijos vystosi ypač sparčiai, vis labiau plinta ir nauji komunikacijos būdai elektroninėje erdvėje. Vienas iš jų, atsiradęs dar visai neseniai, dabar pasiekęs populiarumo piką - internetinis socialinis tinklapis. Milijoninius vartotojų skaičius turintys socialiniai tinklapiai vis labiau plečiasi ir didėja. Žmonės yra labai socialios būtybės, tad per įsijungimą į šiuos tinklus žmogus gauna tai ko jam reikia – kontaktus, ryšius, bendrininkavimą, bendradarbiavimą. Laikui bėgant internetiniai socialiniai tinklai taip išsiplėtė, kad juose atsirado naujų galimybių ne tik asmeniniams vartotojams, tačiau ir įvairiems verslams . Taip augantis socialinių tinklų sūkurys savo naujovėmis įtraukia vis daugiau vartotojų ir tampa neatsiejama jų kasdienybės dalimi. Socialiniams tinklams plačiai išplitus pasaulyje atsirado ir būtinybė juos tirti ir mokėti deramai įvertinti jų poveikį. Socialinių tinklų veikimo ir poveikio žmonėms supratimas yra svarus veiksnys, darantis įtaką interneto ateičiai. Socialiniams tinklams pasiekus didžiulius mastus ir į juos diegiant vis daugiau naujovių, atsiranda ir naujos grėsmės, viena jų – vartotojų privatumas. Nors didžioji dauguma tinklapių įvairiais būdais garantuoja vartotojų konfidencialumą bei duomenų saugumą, tačiau spragų, asmeninės informacijos atžvilgiu, atsiranda vis daugiau. Iškyla naujos grėsmės vartotojo tapatybės anonimiškumui, vartotojo erdvės privatumui, vartotojo bendravimo privatumui. Taip asmenys besinaudojantys socialiniais tinklapiais gali susidurti su įvairiomis problemomis, susijusiomis su asmeninės informacijos patekimu į viešąją erdvę. Socialinių tinklų išplitimas atnešė ne tik privatumo problemų, tačiau ir grėsmę sveikatai. Vis daugiau žmonių liguistai įsitraukia į socialinius tinklus ir tai gali sukelti daugybę naujų problemų
0

Interneto kriminalistikaparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Nesaugios programinės įrangos, joje pilna klaidų, labai daug nemokančių ja naudotis arba darančių klaidų konfigūruojant serverius, net geležis kartais turi problemų. Kreditinės kortelės. E-pašto bombinimas arba spam žinučių siuntimas. Įsibrovimas į kito kompiuterį įvairiais tikslais. Virusai. Kreditinės kortelės. Bombing ir Spamming. Įsibrovimas į kito kompiuterį įvairiais tikslais. Virusai. Iii β klasė. Klaipėda. 1999 Kadangi Interneto gerųjų galimybių yra tiek daug, kad jų neina apibūdinti, nei vienu sakiniu, tai blogųjų galimybių yra lygiai taip pat daug. Kas svarbiausia, galimybės keičiasi kasdien. Jei dar prieš kelis metus kompiuterio BIOS’o sugadinimas atrodė kaip kažkokia nesąmonė ar utopija, tai dabar nuo "Černobylio" jau yra nukentėję milijonai kompiuterių. Net šiandien kai kuriems kietiems kompiuteristams atrodo, kad užsikrėsti virusu tik perskaičius elektroninio pašto žinutę ar peržiūrėjus Interneto puslapį neįmanoma, tačiau praktika sako kai ką kita. Žmonės, pirmieji išsiuntę elektroninę žinutę, buvo labai patenkinti, ilgai tai atrodė stebuklas, labai geras dalykas, tačiau net ir mažai Internetu besinaudojantis žmogus gali pasakyti, kad kartais ateina neprašytų žinučių, iš niekur. O kartais jų būna labai daug. JAV jau seniai žmonės perka įvairiausias prekes Internetu, atsiskaitydami kreditine kortele, juk tai labai patogu. O Lietuvoje (be abejo, ir kitose valstybėse) "Internautai" moka ne tik tai, jie tai pat moka nusipirkti prekių kreditine kortele, tik jiems tai beveik nekainuoja. Bet tai - tik smulkiųjų darbas, yra kietų hakerių, kurie Internetą ir kompiuterį moka nuo A iki Z, kurie sugeba įsilaužti į tokias sistemas, kur apsauga maksimali, jie sugeba ištraukti iš ten duomenis ar net juos pakeisti. O ką kalbėti, kad pasaulyje yra milijonai vargšų Internautų, po kurių kompiuterius knaisiojasi vos metus ar du praktikos turintys "hakeriukai". Absoliuti dauguma "įsilaužimų" į kompiuterius iš pasaulinio tinklo lieka...
0

Interneto naršyklės Informacinių technologijų referatasparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Interneto naršyklės istorija. Pirmoji interneto naršyklė. Interneto naršyklės. Populiariausios interneto naršyklės lietuvoje. Naršyklių privalumai ir trūkumai. Išvados. Literatūros sąrašas. Temos aktualumas: Šiais laikais vis daugiau ir daugiau žmonių naudojasi internetu, manau neraščiau nei vieno savo bendraamžio, kuris juo nesinaudotų. Naudojantis internetu, naršant po įvairius puslapius automatiškai reikia pasitelkti į pagalbą interneto naršyklę, tačiau kokios jos būna, kam jos reikalingos ir ką jos daro nedaugelis žinom, tiesiog naudojamės ir tiek, todėl manau šiam technologijų pasaulį vertėtų pasidomėti kuom mes naudojamės. Darbo tikslas: išanalizuoti interneto naršykles Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti kas yra interneto naršyklė 2. išanalizuoti kokios yra pagrindinės interneto naršyklės
0

Paieška


bottom