top


Konspektai.com > Informatika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Darbo užmokesčio apskaitaparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Darbo užmokesčio apskaita. Sukurtos programos struktūra. Vartotojo vadovas. Literatūra. Įvadas. Darbo apmokėjimas visada buvo aktuali socialinė, teisinė ir ekonominė problema. Žengiant į XXI amžių, keičiasi ekonominiai ir organizaciniai verslo ir atitinkamai darbo apmokėjimo pagrindai. Darbo apmokėjimas orientuojamas į socialinę partnerystę darbe, kai svarbus ne tik darbo apmokėjimas, bet ir jo organizavimas tokiu lygiu, kuris užtikrintų darbuotojo ir jo šeimos gyvybines reikmes tam tikroje gamtinėje aplinkoje bei jo sicalinį prestižą. Tai pagrindinis veiksnys, skatinantis kiekvienos šalies įmonių personalą našiai ir pelningai dirbti 3, p. Darbo užmokesčio apskaita - tai sunkus, didelio kruopštumo reikalaujantis darbas. Šį procesą būtina kompiuterizuoti, kadangi rankinis to paties pobūdžio darbas gerokai atsilieka nuo kompiuterinio tiek efektyvumu, tiek ir tikslumu, o svarbiausias jo trūkumas yra tai, kad jis sugaišina palyginus daug laiko, už kurį reikia mokėti atlyginimą ir tokiu būdu yra suvartojama daugybė papildomų sąnaudų, kurių galėtų ir nebūti, kompiuterizavus šį procesą. Nuo 1981 m., pradėjus plačiai taikyti personalinius kompiuterius įvairiose žmogaus veiklos srityse, apskaitos procesų kompiuterizavimas taip pat tapo vienu iš aktualiausių uždavinių personalinių kompiuterių pritaikyme. Buvo intensyviai kuriamos įvairios sistemos, kurių dėka bandyta palengvinti sudėtingus skaičiavimo procesus ir tai davė neblogų rezultatų, todėl jos buvo tobulinamos ir plėtojamos toliau. 1986 m. Kompiuterių pasaulį sudrebino programinių priemonių rinkoje pasirodžiusi nauja duomenų bazių valdymo sistema Clarion, kuri buvo tokia sėkminga, kad žaibiškai greitai išsikovojo didžiulį populiarumą tarp profesionalių sistemų kūrėjų. Nežiūrint į kompiuterio evoliucionavimą bei naujų sistemų atsiradimą, šis produktas išliko populiarus ir dabar, po 11 metų, kadangi nedaug kas jam gali prilygti savo paprastumu apskaitos sistemų projektavime ir patogumu bei efektyvumu...
0

Didelių dokumentų tvarkymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Abėcėlinė rodyklė. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Tekstinių dokumentų rengimas. Tekstinių dokumentų rengimas. Tekstinių dokumentų rengimo kompiuterių ypatybės. Kompiuteris ar rašomoji mašinėlė? Dokumento sandara. Tekstinių dokumentų tipai. Tekstų ruošimo kompiuteriu etapai. Tekstų ruošimo sistemos. Tekstų rengimo sistema word. Darbo tvarka. „gryno teksto” dokumento ruošimas. Dokumento pasirinkimas ir teksto rinkimas. Teksto išskyrimas, redagavimas, dokumento įrašymas. Dokumento peržiūra ir spausdinimas. Teksto formavimas. Puslapių parametrų nustatymas. Puslapio parametrai. Išvados. Literatūra. Trumpai aprašysime tekstinių dokumentų sandara ir tipai, tokių dokumentų rengimo kompiuterinės sistemos, pristatoma plačiausiai Lietuvoje paplitusi programa Microsoft Word for Windows. Kompiuteris ar rašomoji mašinėlė? Kažkada rašomoji mašinėlė padarė perversmą rengiant kanceliarinius dokumentus, tačiau šiuo metu ja naudojamasi vis rečiau, kadangi kompiuteriu panašius darbus galima atlikti žymiai kokybiškiau ir greičiau: patogu į dokumentą įterpti lenteles, piešinius, diagramas, nuotraukas ir pan. Turbūt niekam nekils abejonių, ką pasirinkti: rašomąją mašinėlė ar kompiuterį (žr. 1. lentelė). Kompiuteriu formuojamą dokumentą sudaro ne tik tekstas, bet ir papildomi komponentai (linijos, diagramos, piešiniai ir pan.) bei dokumento formavimo informacija. Dažniausiai visas dokumentas yra saugomas vienoje byloje, tačiau ilgi dokumentai gali būti pateikti dalimis atskirose bylose. Byloje esanti informacija skaidoma į puslapius (paprastai programa tai automatiškai), įvertinant pasirinktus matmenis. Mažiausias dokumento sandaros elementas – vienas simbolis.
0

Dinaminiai htmlparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Kas tai yra dinaminis html? kai kurie dhtml privalumai: dinaminių html minusai dhtml panaudojimas dinaminių stilių naudojimas kuriamų web puslapių išvaizdos keitimui dinaminių puslapių kūrimas atskirų elementų atsiradimas ir dingimas teksto spalvos keitimas teksto šrifto keitimas dinaminis pozicionavimas elementų judėjimas ekrane (dvimatė grafika) įvykių apdorojimas programos tekstas: informacijos šaltiniai. Kas tai yra dinaminis HTML? Dinaminis HTML yra technologija, apjungianti savyje HTML, stilių sąrašus ir skriptus, bei leidžianti Web puslapiams keistis ir realizuojanti animaciją. Be to, kai puslapis buvo užkrautas iš serverio, nebereikalingas ryšys su serveriu - viskas vyksta vartotojo kompiuteryje. Dinaminiuose HTML vartotojui spaudžiant klavišus, važinėjant su pele ar spaudžiant jos klavišus, keičiasi Web puslapio teksto dydis, spalva, padėtis ir t.t. Galima animacija, puslapio elementai gali judėti aplinkui, atskiri elementai gali dingti ir vėl pasimatyti. Kai kurie dhtml privalumai. DHTML leidžia elgtis su visu Web puslapiu, kaip programuojamu objektu. Tai leidžia Web puslapiams geriau reaguoti į įvedamus duomenis ir komandas, pateikiamas vartotojo. Papildomos multimedijos panaudojimo, maketų kūrimo galimybės. Pranešimo laukų judėjimas, šrifto spalvos keitimas, specialūs filtrai (pvz. Šešėlių kūrimas) ir daugelis kitų priemonių leidžia sukurti interaktyvesnius dokumentus. Serverio apkrovimo sumažinimas. Žiūrint vartotojui DHTML visi duomenys iš pat pradžių paimami iš serverio ir perkeliami į vartotojo kompiuterį. Po to darbas vyksta tik pastarojo kompiuteryje. Taip mažiau apkraunamas ir tinklas, ir serveris. Interaktyvumo lygio padidėjimas. Dinaminio Web puslapio turinys gali būti pakeistas priklausomai nuo vartotojo veiksmų (pvz. Vartotojas su pele gali tampyti atskirus objektus, matomus ekrane). Duomenų bazių palaikymas. Leidžia pateikti duomenis puslapyje be pakartotino kreipimosi į serverį, kad šis prileistų prie...
0

Dirbtinis intelektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: Kas tai yra dirbtinis intelektas? Galimi apibrėžimai. Di apibrėžimai. Kuris iš jų jums priimtiniausias? Kodėl? Faktai ir taisykles. Kaip tai susije su intelektu? Supaprastinimas. Jo sąsaja su intelektu - natūraliu ir dirbtiniu. Isvedimo mechanizmas.kaip jis realizuojamas? Tiesiogine samprotavimų grandinė. Atvirkštinė samprotavimų grandinė. Ekspertinės sistemos.euristinės taisyklės. Ekspertinės sistemos struktūra. Išskirtiniai es bruožai. Tsg. Žinių bazė su papildomomis duomenų struktūromis. Apibendrintas tsg algoritmas. Asg. Žinių bazė ir papildomos duomenų struktūros. Sprendimų medis es. Taikymai. Sprendimų medžio transformavimas į taisykles. Tikimybiu taikymas ekspertinese sistemose. Negriežta logika. Objektinis programavimas. Semantiniai tinklai. Semantinių tinklų struktūra ir objektai. Semantinio tinklo panaudojimas sistemoje, paremtoje taisyklėmis. Semantinio tinklo atvaizdavimas matricos pavidale. Tikrumo koeficientas. Kaip naudojamas es? Save mokančios sistemos. Kaip jos mokosi? Ką žinote apie vaizdo atpažinimo sistemos? Dirbtinio intelekto kūrimo ir taikymo problemos. Di ir robototechnika. Ekspertiniu sistemu kurimo priemones. Ka zinote apie prologa? Di taikymas karineje sistemoje. Žinių bazės atvaizdavimo būdai. Kalbos atpazinimo sistemos. Ju taikymas. Sprendimu medis ir semantinis tinklas.kuo jis skiriasi? Ekspertines sistemos kaip di dalis. Ka zinote apie neuroninius tinklus. Neuroniniai tinklai. Taikymo sritys. Žinių bazės atvaizdavimo būdai ir pavyzdžiai. Semantinio tinklo transformavimas į taisykles. Ką žinote apie genetinius algoritmus? Semantinio tinklo transformavimas į taisykles. Semantinis tinklas. Jo taikymo sritys ir pavyzdžiai. Tikimybės ir tikrumo koeficientas. Taikymo pavyzdžiai. Koks ryšys gali būti tarp semantinio tinklo ir objektinio programavimo taikymo di sistemose? Euristinės taisyklės ir jų taikymas es. Negriežta logika. Taikymo sritys ir pavyzdžiai. Žinių inžinerija. Pagrindiniai di sistemų projektavimo bruožai.
0

Dirbtinis intelektas - nepilotuojami lektuvaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Teorinė dalis. Pasirinktos organizacijos kaip valdymo objekto charakteristika. Organizacijos pristatymas. Organizacijos valdymo struktūra. Organizacijos produktas ir jo pagrindinės charakteristikos. Organizacijos produktui sukurti reikalingi gaviniai, jų charakteristikos. Organizacijos produktui sukurti reikalingų gavinių virtimo darbo produktu technologinės operacijoso. Produktams pagaminti reikalingos priemonės ir jų techninė charakteristika. Pasirinktos organizacijos aplinka. Pasirinktos organizacijos valdymo funkcijų realizavimo ypatybių nagrinėjimas, siekiant pagrindinių organizacijos tikslų. Organizacijos valdymo problema ir jos sprendimas. Išvados. Naudota literatūra:. Įvadas. UAB, Verosta, tai lietuviško kapitalo įmonė. Pasirinkau šią įmonę analizei, nes joje atlikau praktiką ir jau esu susipažinusi su įmonės veikla. Ši smulkaus verslo įmonė svarbi tuo, kad užpildo tas ekonomikos sritis, kurios yra nenaudingoms didelėms struktūroms, smulkaus verslo įmonėmis kuriama konkurencinė terpė ir žabojamas monopolijų agresyvumas. Sėkmingos ir klestinčios baldų gaminimo įstaigos darbo veikla priklauso nuo tinkamo darbo organizavimo, gaminių paruošimo laikantis visų reikalavimų bei kitų kokybės standartų. Todėl ši įmonė sėkmingai dirba ne tik standartinių baldų gamyboje, bet ir individualių (nestandartinių) užsakymų įgyvendinime. O svarbiausias dalykas tai yra rezultatas, kaip vartotojas vertina jam suteiktą paslaugą. Todėl pagrindinė problema kuri bus sprendžiama darbe ir bus susieta su įmonės pateikimu (pristatymu) visuomenei, įvertinama kuo įmonei svarbus yra kliento aptarnavimas bei kodėl reikia plėsti darbuotojų žinias apie aptarnavimo kokybės gerinimą baldų gamybos įmonėje. Tyrimo objektas UAB Verosta, nagrinėsiu įmonės skverbimosi į rinką metodus, jų teigiamas ir neigiamas savybes, veiklos valdymo problemas. Šias problemas analizuosiu lygindama įmonę su stipriomis rinkoje baldų gamybos įmonėmis bei vartotojų...
0

Dirbtinis intelektas ir ekspertinės sistemosparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: Kas tai yra dirbtinis intelektas? Galimi apibrėžimai. Faktai ir taisykles. Kaip tai susije su intelektu? Di apibrėžimai. Kuris iš jų jums priimtiniausias? Kodėl? Supaprastinimas. Jo sąsaja su intelektu - natūraliu ir dirbtiniu. Isvedimo mechanizmas.kaip jis realizuojamas? Tiesiogine samprotavimų grandinė. Atvirkštinė samprotavimų grandinė. Ekspertinės sistemos.euristinės taisyklės. Ekspertinės sistemos struktūra. Išskirtiniai es bruožai. Tsg. Žinių bazė su papildomomis duomenų struktūromis. Apibendrintas tsg algoritmas. Asg. Žinių bazė ir papildomos duomenų struktūros. Sprendimų medis es. Taikymai. Sprendimų medžio transformavimas į taisykles. Tikimybiu taikymas ekspertinese sistemose. Negriežta logika. Objektinis programavimas. Semantiniai tinklai. Semantinių tinklų struktūra ir objektai. Semantinio tinklo panaudojimas sistemoje, paremtoje taisyklėmis. Semantinio tinklo atvaizdavimas matricos pavidale. Tikrumo koeficientas. Kaip naudojamas es? Save mokančios sistemos. Kaip jos mokosi? Ką žinote apie vaizdo atpažinimo sistemos? Di ir robototechnika. Ekspertiniu sistemu kurimo priemones. Ka zinote apie prologa? Di taikymas karineje sistemoje. Kalbos atpazinimo sistemos. Ju taikymas. Sprendimu medis ir semantinis tinklas.kuo jis skiriasi? Ekspertines sistemos kaip di dalis. Ka zinote apie neuroninius tinklus. Neuroniniai tinklai. Taikymo sritys. Semantinio tinklo transformavimas į taisykles. Ką žinote apie genetinius algoritmus? Semantinio tinklo transformavimas į taisykles. Semantinis tinklas. Jo taikymo sritys ir pavyzdžiai. Tikimybės ir tikrumo koeficientas. Taikymo pavyzdžiai. Koks ryšys gali būti tarp semantinio tinklo ir objektinio programavimo taikymo di sistemose? Euristinės taisyklės ir jų taikymas es. Negriežta logika. Taikymo sritys ir pavyzdžiai. Žinių inžinerija. Pagrindiniai di sistemų projektavimo bruožai.
0

Duomenų bazėparsisiųsti


Lapų skaičius: 41
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Projekto pavadinimas. Duomenų bazė „Automobilių nuoma”. Dalykinės srities aprašymas. Automobilių nuomos punktas, kad paspartintų darbą, kaupia visus duomenis duomenų bazėje. Tai darbuotojams padeda lengviau kontroliuoti įmonės veiklą ir užtikrinti duomenų apsaugą. Potencialus klientas užsukęs į įmonės internetinį puslapį, ras visapusišką jį dominančią informaciją apie šiuo metu nuomuojamus automobilius ( modelį, pagaminimo datą, kainą, spalvą, draudimą ir kt.) Visa tai padės apsispręsti ir išsirinkti norimą išsinuomuoti automobilį. Užsakant pasirinktą transporto priemonę klientui yra automatiškai suteikiamas Užsakovo_id, tada jis turi pasirinkti nuomos trukmę, automobilio modelį ir užsakymas bus įvykdytas. Pasinaudojant užsakymų informacija bus daromos ataskaitos apie paklausiausius automobilius tarp užsakovų, tai padės sėkmingiau įmonei atsižvelgti į klientų poreikius. I Anotacija 1. II Įvadas 3. 2.1 Projekto pavadinimas 3. 2.2 Dalykinės srities aprašymas 3. III Pagrindinė dalis 4. 3.1 Koncepcinis modelis 4. 3.2 Domenų sąrašas 4. 3.3 Duomenų įrašų sąrašas 4. 3.3 Esybių sąrašas 5. 3.4 Ryšių sąrašas 5. 3.5 Esybių aprašymas 6. 4.1 Fizinis modelis 19. 4.2 Domenų sąrašas 19. 4.3 Nuorodų sąrašas 19. 4.4 Stulpelių sąrašas 4.5 Esybių sąrašas
10

Duomenų bazių valdymas Iparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Užduotis. Sistemos modelis. Paskirtis. Lentelių ir sekų struktūra. Ryšiai. Formos. Išvados. Naudota literatūra. Užduotis. Sukurti duomenų bazių valdymo sistemą galutiniam vartotojui, naudojant programinio paketo oracle developer 2000 sudedamąją dalį forms designer. Sistemos modelis. Paskirtis. Ši duomenų bazė palengvina darbą peržiūrinėjant duomenis, įvedinėjant naujus, juos redaguojant ar ištrinant, arba atliekant paiešką. Duomenų bazėje saugoma informacija apie klientus, jų sudarytas sutartis su interneto paslaugų tiekėjais, bei informacija apie siūlomus planus, kuriuos išsirenka klientas užsisakydamas internetą. Lentelių ir sekų struktūra. Duomenų bazę sudaro penkios lentelės: uzsakovai, palnas, darbuotojai, modemai bei sutartys. 1) lentele uzsakovai. Sukūrimas. Create table uzsakovai(. Asm_k number(11) not null. Asm_v varchar2(10) not null.
0

Duomenų įvedimo ir išvedimo pagal pertraukimo reikalavimą tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Mikroprocesorinių sistemų. Duomenų įvedimo ir išvedimo pagal pertraukimo. Susipažinti su pertraukimų sistema, aparatiniais pertraukimais, duomenų įvedimu ir išvedimu panaudojant aparatinius pertraukimus bei pertraukimų perėmimą. Šiam laboratoriniam darbui atlikti naudojamas IBM PC kompiuteris, interfeisinis blokas, specialus stendas. Šiam laboratoriniam darbui atlikti naudojamas tik pirmas režimas, t.y. Režimas Režimai nustatomi programiškai įrašant režimų valdantįjį žodį iš mikroprocesoriaus į PLIA valdančiojo žodžio registrą. Yra dvi valdančiojo žodžio struktūros. Bitų valdantysis žodis (požymis D7=0) valdo porto PC bitus dirbant režimais 1 ir režimų valdančiojo žodžio struktūra. 1 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d. Režimas 0 Režimas 1 Režimas 2 1 x. 0 išvesti. 1 įvesti. 0 išvesti. 1 įvesti. Išvesti. Įvesti. Išvesti. Įvesti. 0 režimas. 1 režimas. Grupė a grupė b. Valdančiojo žodžio struktūra PC porto bitams valdyti. Įrašomo bito reikšmė (0/1). Mikroprocesoriai 8086/88 galia aptarnauti 256 pertraukimus. Kiekvienas jų turi savo numerį ir ISR. ISR pradžios adresas vadinamas pertraukimo vektoriumi ir saugomas pertraukimų vektorių lentelėje. Vienas pertraukimo vektorius užima 4 baitus. Aparatinius pertraukimus apdoroja ir jų prioritetų sistemą realizuoja speciali mikroschema programuojamas pertraukimų kontroleris (PIC). Norint pačiam organizuoti kai kurių pertraukimų apdorojimą, reikia pervesti pertraukimo vektorių savai pertraukimą apdorojančiai paprogramei. Tai vadinama pertraukimo perėmimu. Pertraukimo perėmimas tai naujos pertraukimą apdorojančios paprogramės pradžios adreso įrašymas į pertraukimų vektorių lentelę. Porto PA adresas 300h. Porto PB adresas 301h. Porto PC adresas 302h. PLIA valdančiojo žodžio registro adresas 303h. Ocw1 porto...
0

Duomenų srauto stebėjimas ir analizė lokaliame tinkleparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Rašinys
Darbe esantys žodžiai: Kauno technologijos universitetas. Windows NT turi pagalbines sistemos priemones duomenų srautui lokaliniame tinkle analizuoti. Mes tai atliksime MS Network Monitor. Kompiuterio vardas. Mac adresas. IP adresas. Ktml_nt_. Ktml_nt_. Frame. Time. Src mac addr. Dst mac addr. Protocol. Description. Išvados. Programinės įrangos katedra. Duomenų srauto stebėjimas ir analizė lokaliame tinkle. Paketams atrinkti naudojome du kompiuterius, kurių MAC ir IP adresai yra šie. 00: 80: 48: 92: 68: 2F. 00: C0: 6C: 28: Darbas buvo vykdomas pagal užduotyje pateiktą scenarijų. Kopijavome tekstinį failą iš vieno kompiuterio į kitą ir stebėjome jų siunčiamus paketus. Atrinkome tokius Ethernet freimus, rodančius kaip vyko failo siuntimas. Ktml_nt_. Ktml_nt_. SMB. C transact2 Findfirst, File = icka. Txt. Ktml_nt_. Ktml_nt_. SMB. R transact2 Open (response). Ktml_nt_. Ktml_nt_. SMB. C nt create & x. File = icka. Txt. Ktml_nt_. Ktml_nt_. SMB. R nt create & x. Fid = 0x100a. Ktml_nt_. Ktml_nt_. SMB. C transact2 Query file info, FID = 0x100a. Ktml_nt_. Ktml_nt_. SMB. R transact2 Open (response). Ktml_nt_. Ktml_nt_. SMB. C transact2 Query file info, FID = 0x100a. Ktml_nt_. Ktml_nt_. SMB. R transact2 Query file info (response to frame. Ktml_nt_. Ktml_nt_. SMB. C read & X. FID = 0x100a, Read 0x18 at 0x00000. Ktml_nt_. Ktml_nt_. SMB. R read & X, Read 0x. Ktml_nt_. Ktml_nt_. Nbipx. Session Data, Ack, Recv Seq 0x104, 0x109 Bytes Received. SMB yra application level protokolas OSI modelyje, skirtas tinklo sesijai valdyti. Jis nurodo komandas, kurios turi būti atliktos, kompiuteriui gavėjui priėmus paketą. Čia matyti, kad duomenų perdavimo sesiją inicializuojama pirmame freime, KTML_NT_1 kompiuteriui užklausus KTML_NT_0 surasti failą ricka. Txt. Toliau nurodytas failas atidaromas, nuskaitomi jo atributai ir, galiausiai, failo turinys perrašomas į reikiamą kompiuterį. Panagrinėsime konkretaus freimo (freimas nr)...
0

Paieška


bottom