top


Konspektai.com > Politologija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Kaip tapti geru piliečiu pagal Aristoteli?parsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Esė
Darbe esantys žodžiai: XXI amžiuje vis dažniau svarstomas pilietiškumo svarbos klausimas . Valstybės gyventojai kaltinami nusiteikimu , pasyvumu bei savos šalies bei jos kultūros negerbimu . Taigi , kyla klausimas kodel visuomenėje vis mažiau pilietiškumo? Kaip tapti geru bei doru piliečiu bei padėti savo valstybei ? Į šiuos klausimus galime atsakymų ieškoti Antikos filosofo Aristotelio veikale „Politika“. Visų pirma ryškėjanti tendencija yra , jog žmonės tampa kosmopolitiški , nebepasitiki savos šalies valdžia todėl nedalyvauja savos valstybės valdyme , kadangi jie jaučiasi pasaulio gyventojais , o ne tik vienos valstybės piliečiais,ypač , jeigu tosios valstybės valdžia yra nepatikima ir nepateisinanti lūkesčių . Taip savaime kyla problema , jog šie žmonės nebesidomi tautos interesais. O būti ne piliečiu Aristoteliui paprasčiausiai reiškė būti barbaru, arba, kitaip tariant, provincialu. Suprantama, visa tai neturi nieko bendra su, atrodytų, logišku priekaištu, jog atsainumas savo bendruomenei užkerta galimybę ją kritikuoti. Kaip tik objektyvi kritika turėtu teigiamos įtakos valstybės valdymui , tuomet galbūt netgi nepasitikintys savo šalies valdžia bei atsainūs jai žmonės pamatytu , jog išmintingai pasinaudojus Aristotelio gero piliečio modeliu, galima tai pakeisti. Apibendrinus tai , galime spręsti , jog patys valstybės gyventojai nerodo iniciatyvos kuriant darnia tautą , nesistengia jos labui , todėl tokių žmonių , pasak Aristoteli , mes netgi negalime laikyti piliečiais .
0

Kas yra Europos Sąjungaparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Kas yra europos sąjunga? Es šiandien. Tikslai. Principai. Ypatumai. Istorijos pradžia. Svarbiausios sutartys. Valstybės narės. Institucijos. Kalbos. Piliečių teisės. Simboliai. Sprendimų priėmimas. Teisės aktai. Biudžeto sudarymas. Biudžeto paskirstymas. Biudžeto tvirtinimas ir kontroliavimas. Europos Sąjunga - tai Europos valstybių asociacija, siekianti platesnės ir gilesnės ekonominės bei politinės joje dalyvaujančių šalių integracijos. Šiandien Europos Sąjunga yra didžiausia pasaulyje tarptautinė organizacija, apimanti 3.2 mln. kv. kilometrų, vienijanti 15 valstybių ir daugiau kaip 370 milijonų gyventojų. 1999 metų ES biudžetas siekė 86 350.4 mln. eurų, arba 362 671.68 mln. litų. Tai valstybių asociacija, siekianti glaudesnės ekonominės ir politinės integracijos vardan savo piliečių gerbūvio užtikrinimo, taikos ir stabilumo Europoje.
0

Kas yra NATOparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Kas yra ir ko siekia NATO. NATO istorija. Naujasis NATO po 1989 m. Nauja aplinka - naujos grėsmės. NATO keitimasis. NATO siekis užtikrinti saugumą per plėtimąsi. NATO - tai Šiaurės Amerikos ir Europos šalių bendros gynybos organizacija, siekianti užtikrinti savo narių saugumą ir stabilumą. Tačiau NATO nėra vien tik karinė organizacija. NATO taip pat sukūrė aktyvaus bendradarbiavimo tarp valstybių narių mechanizmą, kuris visų pirma yra politinio pobūdžio, skatinantis bendrą gynybos planavimą, konsultacijas krizių valdymo, ekonomikos, mokslo, aplinkos apsaugos bei kitose srityse. Karinių operacijų metu NATO veiksmai pagrįsti visų valstybių narių susitarimu. Toks principas visiškai išsaugo valstybių suverenitetą ir politinę nepriklausomybę.
0

Kas yra Vidurio ir Rytų Europaparsisiųsti


Lapų skaičius: 1
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Rytų Europai buvo priskiriamos centrinės, centrinės rytų ir pietryčių Europos dalys po 1945 m. patekusios sovietų įtakon. Iš esmės tai buvo sovietų bloko sinonimas. Terminas reiškė ne tik ideologinį Rytų ir Vakarų konfliktą, bet valstybių bloką orientuotą į Sovietų Sąjungą. Rytų Europos socialistinėse valstybėse politinė sistema buvo sovietinio modelio, politinio žaidimo taisykles nurodydavo Maskva iki sovietinio komunizmo žlugimo. Britų geografas Halfordas Mackinderis teigia, jog kas valdo Rytų Europą, tas valdo branduolį, kas valdo branduolį, tas valdo pasaulį.
0

Klasikinė politinė teorijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Samprata. Politine bendrija kaip simbolinis mikro kosmosas. Reprezentacijos rusys. Kosmologine ir kitos tiesos. Platonas. Platono politines teorijos bruozai. Aristotelis. Helenistine politine filosofija. Romenu politinis mastymas. Augustinas. Popieziu revoliucijos bruozai. Jono solsberiecio politine teorija. Tomo akviniecio politine teorija. Tomo hobbes politine teorija. Monteskje. Politikos mokslų sąvoka gan neaiški: sunku pasakyti ar egzistuoja vienas vieningas politikos mokslas ar daugelio beveik nesusijusių mokslų apie politika visuma.
Neaiški ir KPT sąvoka- neaišku, kas yra klasikinė, nei kas politinė, nei kas teorija. Del aiškumo, sutariama, kad ši savoka apima laikotarpį kol gyvavo vakarų kultūros tradicija, nutrūkusi po Hegelio mirties.
0

Kolumbijos universiteto trumpa analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Tiesiogiai susijusių disciplinų ar programų su viešąja politika Kolumbijos universitete nėra, tačiau bakalauro studijų programa (Politikos mokslų) ir kelios magistrantūros studijų programos (Amerikos politika, Tarptautiniai santykiai, Politikos metodologijos) apima ir glaudžiai siejasi su viešąja politika, kadangi šie mokslai paliečia viešo reguliavimo politikas, turto paskirstymo bei perskirstymo politiką, teisėsaugos institucijas ir t.t. Tad dėl šių priežasčių šie mokslai didžiąja dalimi apima viešąją politiką Bakalauro studijos: Politikos mokslai – programos dalykai tiria piliečių tarpusavio sugyvenimo teorijas ir kaip tokio sugyvenimo instituciniai, procedūriniai, teisingumo ir moralės aspektai turi būti reguliuojami visuomenėje. Svarbiausi politologijos programos dalykai nagrinėja struktūrinės demokratijos problemas, valstybės valdymo formas ir institucijas, politines partijas ir socialinius judėjimus, tarptautiniai santykius, ekonomikos reguliavimą, politines filosofijas, viešąją nuomonę, žiniasklaidą ir rinkiminį elgesį. Svarbi politologijos tyrimų tema yra valstybės ir jos piliečių (pilietinės visuomenės) santykiai.
0

Konflikto ir karo samprataparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Sąvoka. Sun tzu. Thucydides. Carl von clausewitz. Mao dzedun. Che Guevara. Karų klasifikacija. Konfliktas kaip trijų fazių ciklas. Konfliktų skaičius. Konfliktų skirstymas. Pagal tarptautinės sistemos pobūdį, konfliktus galima skirstyti į. Konfliktų skirstymas. Bendruomeniniai konfliktai. Bendruomeniniai konfliktai. Etniniai konfliktai siejami su. Kaip galima spręsti konfliktus. Konflikto reguliavimas. Šiandieniniai europos konfliktai. Truputis statistikos.
0

Konservatizmas 1parsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Konservatizmas. Konservatizmo ir liberalizmo skirtumai. Konservatizmas Lietuvoje. Tėvynės sąjungos partijos vadovybė. Konservatizmas - tai is Lotynų kalbos conservare -išsaugoti. Konservatizmas -vienas svarbiausių politinių doktrinų. Konservatizmas - tai pastangos išsaugoti esamą santvarką, papročius ir t. t., neatsižvelgiant i visuomenės gyvenimo pokyčius. Liberalizmo išsūkis senajai vidurarnzių santvarkai išprovokavo jos šalininkus, pirmiausia bajorijos, dvasininkijos ir kitų privilegijuotų sluoksnių, reakciją. Šioms socialinėms grupėms prireikė savo doktrinos, kurią butų galima priešpriešinti auganciai liberalizmo įtakai. Tokia doktrina ir tapo konservatizmas.
0

Konservatizmas 2parsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Konservatizmas pasaulyje ir pagrindinės idėjos. Konservatizmas ir tradicijos. Tarpinės institucijos ir nuosavybė. Koncervatizmas ir moters vaidmuo. Konservatizmas lietuvoje. Tėvynės sąjungos ( lietuvos konservatorių) ištakos. Tėvynės atgimimo sąjungos steigiamoji deklaracija. Šiandieninė tėvynės sąjungos veikla. Tėvynės sąjungos sąranga. Europos demokratų sąjunga (EDU). Jaunųjų konservatorių lyga (JKL). Išvados. Literatūra. Konservatizmas susiformavo, kai Prancūzų Didžioji revoliucija peraugo į jakobinų diktatūrą ir ėmė kelti grėsmę Europos stabilumui ir gerovei. Tuomet pagrindines mintis suformavo E.Berkas savo veikale "Apmąstymai apie prancūzų revoliuciją". Tas idėjas vėliau išplėtojo politikai, bei įvairūs veikėjai. Konservatizmo srovė Vakarų Europos politiniams rėžimams davė daug ryškių lyderių - Dizraelis, Čerčilis, de Golis, Teacheris, Reaganas ir kiti. Šie garsūs asmenys savo šalių istorijoje paliko neišdildomą pėdsaką ir tapo kiekvieno konservatoriaus idealu, verto kad juo būtų žavimasi.
0

Konspektas politologijaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Politika. Politikos mokslo ištakos ir raidos etapai. Pagrindinės politikos mokslo kategorijos. Galia.autoritetas. Legitimumas. Galios pasiskirstymo visuomenėje modeliai. Autoritetas ir legitimumas tiesiogiai siejami su valdzia. Valdžios pasiskirstymas visuomenėje., totalitarizmas ir autoritarizmas - samprata, totalitarizmas pagrindiniai bruožai ir tipai autoritarizmas pagrindiniai bruožai ir tipai. Totalitarizmas ir masės. Autoritarizmas pagrindiniai bruožai ir tipai. Totalitarizmas ir masės. Masių atsiradimo xxa. Priežastys. Antikinės ir šiuolaikinės demokratijos skirtumai. Antikinės. Institucijų sąrangos modeliai. Politinės partijos ir partinės sistemos. Rinkimų sistemos. Politika – pgl. Aristoteli per politika aiskinama kas yra ka sir ka kaip norime matyti. Tai soc moxlas (visuomeninis tarp zmoniu) Raidoje supratimas apie politika kito. Politika-valstybės valdymas (Aristotelis), valstybės vidaus ir išorės politika. Pgl graikus( kur near prievartos-ten near pilitika-tik visuomen,rysiai) Pgl bendra veikla ir erdve)Politika siejama su visuomeniniais, bet neasmeniniais dalykais. Ji turi tyrimo OBJEKTA, kuris siejasi su kitais mokslais (sukoncentruota social,moxlu objekta) problemu sprendimas, kaip kas turi but.
0

Paieška


bottom