top


Konspektai.com > Psichologija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Diskutuojančių žmonių sąveikos mažojoje grupėje stebėjimas r.f.bales metodikaparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Grupės sąvoka psichologijos žodyne yra tokia: „grupė – tai žmonių bendrija, kurios narius jungia koks nors bendras požymis“. Grupės yra skirstomos į keletą rūšių: organizuota arba neorganizuota grupė, neoficialioji grupė, referentinė grupė, mažoji grupė bei difuzinė grupė. Laboratoriniame darbe mes tirsime grupės narių sąveika mažoje grupėje. Tai nedidelė žmonių, tiesiogiai bendraujančių tarpusavyje, grupelė. Tarp grupės narių vyksta tarpusavio bendravimas, supratimas ir grįžtamasis poveikis. Tai vadinama interakcija arba sąveika. Viena žinomiausia ir populiariausia sisteminio stebėjimo metodika yra sukurta R. F. Bales, kuri aprašo mažoje grupėje vykstančią tiek verbalinę, tiek neverbalinę interakciją. R. F. Bales sukurta metodika – tai orginali schema, leidžianti registruoti grupėje vykstančią sąveiką pagal vieningą planą. Autoriaus nuomone, naudojantis šia sistema galima aprašyti bet kokią grupinę veiklą. Grupės stebėjimas vyksta laboratorijoje, kurioje yra įrengtas vienpusio matymo stiklas. Grupės nariams R. F. Bales iš anksto pateikdavo kokią nors aktualią problemą, apie kurią tiriamieji diskutuodavo ir galiausiai sugalvodavo bendrą išvadą ir problemos sprendimą. Grupinis sprendimo priėmimas psichologijos žodyne apibrėžiamas taip: „tai grupės narių, sprendžiančių bendrą uždavinį, besikeičiančių informacija, vieno iš kelių galimų sprendimų pasirinkimas“. Grupės narių nuomonės diskusijos metu gali ir nesutapti, tačiau diskusijos pabaigoje būtina priimti bendrą sprendimą. Grupės nariams bendrai sprendžiant uždavinį jų veikla vystosi nuosekliomis fazėmis: 1. Bendra orientacija uždavinio sąlygose (pasikeitimas informacija); 2. Uždavinio atlikimo eigos numatymas (vienas kito bei išorinės informacijos įvertinimas); 3. Kontrolė (grupės narių mėginimai vadovauti arba paveikti vienas kitą); 4. Grupinio sprendimo fazė; 5. Tarpasmeninės ir vidinės įtampos susilpnėjimas; 6. Solidarumo arba susipriešinimo pasireiškimai.
0

Ebbinghauso kreivėsparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Švegždai, Ebbinghausas. Įvadas. Jutimu, suvokimu, mąstymu ir kitais būdais gautos informacijos įsiminimas, laikymas ir atsiminimas vadinamas atmintimi. Informacija atmintyje koduojama vaizdais ir sąvokomis (1). Darbo tikslas: nustatyti Ebbinghaus kreivę ir ištirti priekio ir galo efektus. Metodika. Tiriamasis. Psichologijos specialybės antro kurso studentė. Aparatūra. Darbbo eiga. Instrukcija tiriamajam:. Ekrane pasirodys vienas po kito skaičiai. Rezultatų apdorojimo procedūra. Rezultatai. 1 lentelė: Teisingai atsakytų elementų pozicijų palyginimas. 2 lentelė: Teisingai atsakytų elementų pozicijų palyginimas skirtingais tyrimo etapais. 3 lentelė: Teisingai atsakytų elementų skaičius (procentais). 1 grafikas: Ebbinghaus kreivė. 2 grafikas: Priekio efekto naikinimas. 3 grafikas: Galo efekto naikinimas. Rezultatų aptarimas. Pirmo etapo metu buvo nustatyta tiriamosios atminties apimtis – 6 simboliai. Patvirtinta Ebbinghaus priklausomybė – pirmieji ir paskutinieji sekos elementai įsimenami geriausiai.
4

Ebinghauso kreivės nustatymas ir panaikinti priekio bei galo efektaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Metodika. 1 lentelė: Teisingai atsakytų elementų pozicijų palyginimas. 1 grafikas: Ebbinghaus kreivė. 2 grafikas: Priekio efekto naikinimas. 3 grafikas: Galo efekto naikinimas. Rezultatų apdorojimo procedūra. Instrukcija tiriamajam. Darbo tikslas: nustatyti Ebbinghaus kreivę ir ištirti priekio ir galo efektus. Rezultatai. Išvados: tyrimo metu nustatėme Ebbinghaus kreivę. Ji išėjo būtent tokia, kokia aprašoma literatūroje ─ su priekio bei galo efektais().
2

Edukologijos idėjų ištakų apžvalgaparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Trumpa pasaulinės patirties apžvalga. Tolimųjų rytų švietimas. Senovės graikija. Romėnų ugdymas. Viduramžiai. Renesansas. Xvii a. Ugdymo mokslo sistema. Renė dekartas (1596 – 1695). Džonas lokas (1632 – 1704). Xviii a. Ugdymo plėtotė. Xix a. Ugdymas. Krikščionybės įvedimas. Nuo xvi a. Vidurio kuriasi pilnos institucinės švietimo sistemos. Nauji reikalavimai žmogaus ugdymui. Ėjimo, brendimo metai –. Okupacijos periodas. Nepriklausomybė.
0

Elgesio medicinaparsisiųsti


Lapų skaičius: 24
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Elgesio medicinos poveikio priemonės lėtinių neinfekcinių ligų prevencijai. Prevencijos apibrėžimas. Pirminė, antrinė, tretinė prevencija. Kombinuotos dietos ir fizinio aktyvumo intervencijos/ svorio mažinimo intervencijos Tabako kontrolės intervencijos. Daugybinių rizikos veiksnių valdymo intervencijos. Ligos valdymo intervencijos. Intervencijų taikymo aplinka, pateikimo forma ir teorinis pagrindimas. Intervencijų taikymo aplinka bendruomenėse(pvz. Mokykloje, darbo vietoje ir pan.). Informacinės ir komunikacinės technologijos pateikiant intervencijas. Telefonu teikiamos intervencijos. Teorija paremtų intervencijų efektyvymas: Transteorinis stadijų pokyčių modelis (Prochaska and Diclemente, 1982). Elgesio medicinos poveikio priemonių naujovės: dėmesingumu grįstos intervencijos (DGĮ). DGĮ darbe su priklausomybėmis (Chiesaet al., 2014) (24 tyrimų metaanalizė). Apibendrinimas (1):Efektyvios intervencinės programos sudedamosios dalys (Fisher, 2005). Apibendrinimas (2). Ko siekiama elgesio medicinoje sutrikimų prevencijos intervencijose? Vėžys. Rizikos faktoriai ligos pasireiškimui, eigai ir pasikartojimui. Psichosocialiniai faktoriai ir vėžinių susirgimų eiga. PSICHOSOMATINIAI SUTRIKIMAI ELGESIO MEDICINOS KONTEKSTE. Stresas ir somatinė sveikata. Širdies-kraujagyslių ligų psichosomatiniai aspektai. Kvėpavimo sistemos sutrikimų psichosomatiniai aspektai. Lėtinė obstrukcinė plaučių liga. Psichologiniai faktoriai, turintys įtaką somatinių/psichosomatinių sutrikimų vystymuisi. Psichologiniai faktoriai, turintys įtaką somatinių sutrikimų vystymuisi Kai kurie klinikiniai pavyzdžiai.Rekomendacijos specialistui. Dirbant su sunkaus tipo asmenybėmis specialistas turi gebėti. Elgesio rizikos faktoriai susirgti išemine širdies liga.
0

emocijosparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Kiekvieną dieną smegenys priima sprendimus, kurių iki tol nepriimdavo mūsų senoliai: naršome ieškodami informacijos, o jei ji mums aktuali, bandome ją pasverti ir pritaikyti. Juk būdami vaikai daugiausia išmokstame žaisdami. Palyginkite šių laikų ir savo jaunų dienų žaidimus. Sėdėdami prie kompiuterių vaikai ne tik gadina akis (nors jau seniai ir daug kartų įrodyta, kad ekranai negadina akių!), bet ir mokosi ieškoti sprendimų. Jei jų valdomas personažas kur nors įstrigo, vienaip ar kitaip vaikas ras, kaip įveikti kliūtį, o jei neras pats - sprendimą susiras internete ir sau pritaikys! Žaidžiant iššaudyti krūvą zombių ir likti gyvam nėra vien banalu ir žiauru (jau seniai įrodyta, kad tai neskatina žiaurumo, nes žiaurūs paaugliai dažniausiai gyvenime nei televizoriaus matę, nei kompiuterį turėję). Vaikas ugdo savo gebėjimą išgyventi, kuo greičiau priimti geresnį sprendimą, o nepavykus (personažas suvalgomas) iškart galima ieškoti kito, geresnio sprendimo. Juk panašių problemų nesprendėte, kai žaidėte kaubojus ir indėnus ar Alibaba ir 40 plėšikų.
0

Emocijos ir motyvacijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Emocijos. Dėl sąvokos “emocijos” apibrėžimo, kaip ir dėl daugelio kitų psichologijos terminų, kyla nesutarimų. Paprasčiausiai, emocijos yra apibrėžiamos kaip malonumo ar nemalonumo jausmas, pabrėžiant asmens emocinės būsenos įsisąmoninimą. Kitaip tariant, emocijos apima a) sąmoningą išgyvenimą, b) fiziologinius pokyčius ir c) elgesinius veiksmus. Emocijų komponentai. Sąmoningas emocijų išgyvenimas. Fiziologiniai pokyčiai. Elgesio pokyčiai. Emocijų ypatybės. patyrimas;. poliariškumas. kognityviniu įvertinimu. kontinuumas. Emocijų klasifikacija. Nuotaika – ilgalaikė, gana pastovi psichinė būsena, pasireiškianti kaip ilgalaikis teigiamas ar neigiamas emocinis fonas;. Frustracija. Stresas. Aistra. Afektas. Emocijų teorijos. Darwin’o evoliucijos teorija. James-Lange teorija. Motyvacijos šaltiniai. Motyvacijos teorijos. Motyvacija. Pasiekimų motyvacija.
6

Emocijų rūšysparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: EMOCIJŲ SAMPRATA Tai vidiniai asmens išgyvenimai, kylantys įvertinus konkrečių įvykių galimus ar realius poveikius. Tai psichologinės reakcijos, susidedančios iš: fiziologinio sužadinimo, išraiškos veiksmų, bei sąmoningos patirties sąveikos. EMOCIJŲ ASMENYBINIAI SKIRTUMAI Vieni nuo kitų žmonės skiriasi: emocionalumu (kaip greit susijaudiname); ekspresyvumu (jausmų raiškos stiprumu); kokias pastovesnes nuotaikas dažniau išgyvena; kiek pajėgia save reguliuoti; vidinio gyvenimo turtingumu . Šiuos skirtumus lemia: asmenybės bruožai, gyvenimiška patirtis, amžius. EMOCIJŲ SFEROS SUTRIKIMAI Požymiai: neadekvatumas, šaltumas, ambivalentiškumas. Apatija Euforija Disforija Manija Depresija
0

Emocingumasparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Pagrindinių emocijų egzistavimo problema. Universalių emocijų priežasčių problema. Specifinės emocijų fiziologijos egzistavimo problema. Emocijų kontrolės problema. Ar emocijos gali būti neįsisąmonintos?. EMOCIJOS IR ATMINTIS. Kas kinta emocinės raidos metu?. subjektyvus emocijų išgyvenimas. yra daug būdų išskirti pagrindines emocijas. Pagal prototipiškumą. Klasifikacijos lygį. Organizacijos principus. Visos emocijos yra pagrindinės. Emocija – interpretavimo sistema. Ar egzistuoja pagrindinės emocijos?. Pagrindiniai bazinių emocijų ypatumai ir egzistavimo prielaidos. Toward concept of „Modal Emotions“. Emocijų kalbos bendrumai. Veido išraiškos. Reakcija į specifinę situaciją. skirtumai tarp emocijų ir nuotaikų. Temperamentas kaip emocinis reiškinys. Skiriamieji bruožai. Tipo pagrindas. Laikinos savybės. Kognityviniai komponentai. Sąlygų vaidmuo. Praeitis, pirmtakai (antecedents). Universalumas prieš individualumą. Vystymosi reikšmė. Fiziologinių pokyčių sutelkimas. Adaptacija. Informacinė. Veiksmų parengtis. Motyvacija. Vertinimas. . Emocijos veikia pažinimą. Filogenetiškai adaptyvių atsakų palengvinimas. Emocijos sistemina. Specifinės emocijų funkcijos. Visuomeninės funkcijos. Disfunkcijos. Naujumas ar keistumas. Valentingumas. Tikrumas ir netikrumas. Kliūtys ir kontrolė. Veiksnių priskyrimas. atsako būdai. Trys emocijos reikšmės. Emocijų taisyklės. Psichologiniai mechanizmai. Fiziologiniai mechanizmai. Neuromediatoriai. Kodėl būtent smilkinių zonos (lateralizacija)? Pokyčiai nervų sistemoje. Įvairūs stimulai. bazinių emocijų raiška, susijusi su tikslia emocija, nesikeičia raidos metu. kontekstinių faktorių. Sąsają tarp emocinės ir kognityvios raidos. Sąsaja tarp dėmesio raidos ir kūdikio gebėjimo reguliuoti emocijas. Daug faktorių daro įtaką. Aš jaučiu, todėl aš esu – aš manau.
10

Esminiai efektyvaus studento lyderio bruožaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Studento lyderio ir lyderiavimo samprata. Studento lyderiavimo stilių samprata. Studento situacinė lyderiavimo teorija. Kelio į tikslą studento lyderiavimo teorija. Literatūra. Kas yra lyderystė? Efektyvus lyderis yra ne tik vadovas - ekspertas, tačiau ir stipri charizmatinė asmenybė su įkvepiančia vizija, tikslais. Pagrindinis lyderio atributas yra įtaka - vadovauja tas grupės narys, kuris turi daugiausiai įtakos kitų grupės narių veiklai. Lyderis apibrėžiamas kaip grupės narys, kuriam kiti grupės nariai pripažįsta teisę daryti sprendimus, susijusius su grupės veikla. Galima išskirti tris bendrus elementus visiems lyderiavimo apibrėžimams: įtaka, grupė, tikslas. Lyderiavimo terminas apibrėžia lyderiavimą kaip grupės narių veiklos, reikalingos užduočiai atlikti, nukreipimą ir lyderio poveikio jiems procesą. Iš šio apibrėžimo seka keturios svarbios išvados: 1. Lyderiavimas įtraukia kitus - darbuotojus ir pasekėjus. 2. Lyderiavimas reiškia nevienodą galios (jėgos) paskirstymą tarp lyderio ir grupės narių. 3. Gebėjimas panaudoti skirtingas galios formas, įvairiais būdais darant įtaką savo pasekėjų elgesiui. 4. Lyderiavimas susijęs su vertybėmis.
0

Paieška


bottom