top


Konspektai.com > Psichologija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Konfliktai ir jo etapaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Konfliktų samprata, jų klasifikacija, rūšys ir etapai. Konfliktų priežastys. Konfliktų dinamika. Konfliktų pasekmės. Konfliktų sprendimo būdai. Konfliktinės situacijos analizė. Išvados. Literatūra. Taip jau susiformavo mūsų visuomenėje, kad konfliktas laikomas blogiu, santykių, bendravimo ir bendradarbiavimo nesėkme. Bet iš tikrųjų konfliktas nėra nei geras, nei blogas. Svarbiausia yra jo sprendimo būdas. Mūsų gyvenime konfliktai sutinkami labai dažnai, kadangi gyvename civilizuotame pasaulyje ir mūsų kiekvienas žingsnis vienaip ar kitaip ir susietas su kitais žmonėmis, su skirtingomis socialinėmis grupėmis, su įvairiais kolektyvais. O kiekvieno žmogaus išskirtinumas, individualumas ir skirtybės nuo kitų žmonių yra žinomi kiekvienam. Konfliktas būna ne tik išorinis, bet ir vidinis, konfliktas pats su savimi. Gana dažnai konfliktas yra slepiamas ir dėl skirtingų priežasčių: konfrontacijos baimės, vengimo pripažinti konfliktą ir kt. Konfliktas atpažįstamas iš pasikeitusio bendravimo, atvirumo stokos, žodžių, teikiamos informacijos (pasitikėjimas) atrankos. Bendravimo dalyviai pradeda pastebėti, kad skiriasi jų interesai ir vertybės, o tai sukelia įtampą ir susierzinimą. Interesų skirtingumas imamas suvokti kaip savųjų interesų pažeidimas ar ignoravimas. Konflikto eigoje jo dalyviai taip pat gali siekti skirtingų tikslų, kurie dažnai yra suvokiami kaip „pergalės“ pasiekimas. Tarpasmeninių konfliktų metu žmogus gali išgyventi ir savo vidinį, motyvų konfliktą, tenka spręsti problemą, kaip apginti savąją Ego, nepasiduoti gniuždančiai aplinkai, likti ištikimu sau ir išlaikyti gerus santykius su aplinkiniais. Vienus konfliktas patraukia, kitus atstumia, baido. Požiūris, o taip pat ir sprendimo būdai, kurie ir svarbiausi konflikto procese, priklauso nuo žmogaus būdo ir jo vertybinių orientacijų. Ir vis gi svarbiausias dalykas yra, kad visus konfliktus reikia racionaliai ir objektyviai spręsti, be to su vienoda nuostata abiems konfliktuojančioms pusėms. Konflikto ignoravimas ir net kompromiso pritaikymas nėra konflikto sprendimas. Kiekvienas gali bent iš dalies likti nepatenkintas, ir pasitaikius progai atnaujinti seną konfliktą. Tai gi jau tik iš to galima suprasti, koks įvairiapusiškas yra konfliktas, kiek jis turi daug savyje skirtingų komponentų ir gali būti suvokiamas iš skirtingų pozicijų. Be to kiek daug reiškia dažnai ne laiku ir ne vietoje pernelyg pasireiškiantis žmogaus egocentriškumas, kuris kartu su emocijomis užtemdamas žmogaus protą, sugadina partnerių bendravimą, sukelia nereikalingus konfliktus.
0

Konfliktai ir jų sprendimo būdaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Konflikto samprata, tipai, sprendimas. Vidinių asmenybės konfliktų tipai. Tarpasmeninių konfliktų tipai ir struktūra. Konflikto struktūra. Konflikto prevencija. Konfliktiškų asmenybių tipai. Išvados. Literatūros sąrašas. Darbo tikslas. Mikrodalelės savybių modeliavimas ir analizė. Ištirti mikrodalelės savybes, kai ji sutinka aukštą trikampi barjerą (rasti skaidrumo koeficiento d priklausomybę nuo barjero storio d ir mikrodalelės masės m ). Pradiniai duomenys. Daleles ir berjero potencialu skirtuas tiriamoji mikrodalelė mikrodaleles masė planko konstanta. Žmogaus buvimas pasaulyje – tai buvimas kartu t.y. buvimas su kitais žmonėmis. Tik būdamas ir veikdamas kartu su kitais žmogus gali atskleisti save visą ir įgyvendinti savo troškimus. Žmonės kartu būna bendrauja t.y. kreipdamiesi vieni į kitus, skatindami mylėdami, padedami, mokydami ir mokydamiesi vieni iš kitų, jungdamiesi į bendrijas. Žmonės, gyvendami ir veikdami kartu su kitais, neišvengia konfliktų, todėl visuomenės nariams reikia mokytis juos spręsti. Konflikto sprendimo būdai priklauso nuo to, tarp ko konfliktas kilo ir dėl ko jis kilo. Asmens vidini konfliktą sprendžia pats asmuo mąstydamas, veikdamas, ieškodamas teisingiausio sprendimo; tarpasmeninius konfliktus geriausia spręsti abipusiu susitarimu, kompromisu. Kaip jau minėjau visi konfliktai kyla tarp žmonių. Bendraujant iškyla įvairių nesusipratimų, kurie sukelia konfliktiškas situacijas. Kiekvieną žmogų vis kitaip veikia konfliktas. Mes visi skirtingi. Situacijų daug, kiekvienas vis kitaip suvokiame jų esmę. Norėdami geriau sužinoti kaip pasielgsime vienoje ar kitoje situacijoje psichologai išskiria konfliktiškų asmenybių tipus. Juos apžvelgsime šiame darbe. Bet iš pradžių turime išsiaiškinti kas yra konfliktas. Kokios jo atsiradimo priežastys ir t.t. Darbo objektas – konfliktų sukeliamos problemos. Darbo tikslas – nustatyti pagrindinius konfliktų tipus, struktūrą bei sprendimo būdus. Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti konflikto sampratą ir rūšis; 2. Išanalizuoti konfliktiškų asmenybių tipus; 3. Nustatyti pagrindinius konfliktų sprendimo būdus. Tyrimo metodai – mokslinės ir kitos literatūros analizė.
0

Konfliktasparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: TIKSLAI: išnagrinėti konfliktavimo dėsningumus rasti būdus konfliktams spręsti KONFLIKTAS – priešingų, nesuderinamų tendencijų (prieštaringų įvykių, motyvų, tikslų, poelgių, impulsų ir t.t.) susidūrimas, sukeliantis stiprius nemalonius išgyvenimus nuomonių priešingumas, interesų įvairovė yra žmonių prigimties dalis. Todėl verta klausti apie tai, kaip elgtis situacijose, kai susikerta žmonių pozicijos ir siekiai. kai konfliktai atpažįstami, jie gali stimuliuoti atsinaujinimą ir santykių tarp žmonių pagerėjimą.
0

Konfliktinės situacijos mokykloje X analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 22
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Lentelė (autorių indėlis į bendrą darbą). Literatūros apžvalga. Konflikto samprata. Konfliktų klasifikacija ir stadijos. Konfliktų priežastys. Pagrindiniai konfliktų sprendimo būdai. Konfliktinės situacijos analizė. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra. Šių dienų visuomenė socialinių santykių požiūriu apibūdinama kaip probleminė, konfliktiška. Konfliktas vienas pagrindinių socialinių reiškinių, kylančių tarp įvairiausių žmonių grupių. Reikėtų nepamiršti, kad galimybės visapusiškai ir maloniai bendrauti vieniems su kitais yra susijusios su gebėjimu spręsti ir valdyti konfliktines situacijas. Kurios neigiamai veikia tiek mokinių, tiek pedagogų santykius, todėl daugiau dėmesio reikėtų skirti bendradarbiavimo kultūros ugdymui. Pastaruoju metu dauguma filosofų ir pedagogų savo moksliniuose darbuose nemažai dėmesio skiria ugdytojų ir ugdytinių tarpusavio bendravimo problemai, teoriškai pagrįsdami darnaus bendravimo su vaikais dėsningumus ir jo apraiškas, atskleisdami juos savo tiesioginėje pedagoginėje veikloje. Tačiau konfliktai šiandieninėje mokykloje išlieka aktuali problema. Mokykloje vis dažniau prabylama apie tam tikras situacijas, kurias būtų galima įvardinti konfliktiškomis. Kokie konfliktai vyrauja mokyklose, kokios jų kilimo priežastys, kaip jie dažniausiai reiškiasi, kokios taikomos konfliktų sprendimo strategijos – mažai tyrinėta. Remiantis moksliniais tyrimais, maždaug kas dešimto vyresniųjų klasių mokinio ir mokytojų santykiai šalti ar net priešiški; kas antras moksleivis patiria mokytojų pažeminimą: mokytojai šiurkštūs, išlieja ant mokinių susikaupusį pyktį, be pagrindo kaltina, draugų akivaizdoje priekaištauja dėl gabumų stokos ir panašiai [3]. Problemos aktualumas sąlygojamas tuo, kad moksleivių ugdymo rezultatai tiesiogiai priklauso nuo psichologinio klimato, nuo mokyklos bendruomenės tarpusavio supratimo, atsidavimo siekiamam tikslui, bei sugebėjimo dirbti komandoje. Remdamiesi tuo pasirinkome išanalizuoti konfliktinę situaciją kilusią vienoje bendrojo lavinimo mokykloje. Darbo tikslas – remiantis konflikto psichologijos bei edukologijos žiniomis atlikti konfliktinės situacijos X mokykloje analizę. Darbo uždaviniai: 1. Susipažinti su konflikto samprata, konfliktų klasifikacija bei stadijomis. 2. Išsiaiškinti, kokios yra pagrindinės konfliktų priežastys ir kokie galimi konfliktų sprendimų būdai. 3. Susipažinti su konfliktine situacija. 4. Įvertinti galimą konfliktinės situacijos sprendimo būdą. Metodika. Šiame darbe buvo naudojami rekomendacinio pobūdžio leidiniai, mokslinės literatūros šaltiniai ir internetinių svetainių teiginiai.
0

Konflikto psichologijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Kas yra tas konfliktas? Tai priešingų tikslų, interesų, pozicijų, nuomonių ar požiūrių susidūrimas, rimti nesutarimai, kurių metu žmogų užvaldo nemalonūs jausmai arba išgyvenimai. Skirtingų žmonių pažiūros, nevienodas įvairių reiškinių suvokimas ir jų vertinimas gana dažnai sukelia ginčytinas situacijas. Dažnai konfliktinės situacijos pagrindą sudaro objektyvūs prieštaravimai. Tačiau kartais pakanka kokios nors smulkmenos- nevykusiai ir nelaiku pasakytų žodžių, nuomonės, kitaip tariant, incidento,- ir konfliktas gali prasidėti.
0

Konfliktų tipaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Vidiniai ir socialiniai konfliktai. Tarpasmeniai konfliktai. Pagrindiniai konfliktų tipai. Konflikto schema. Išvados. Literatūra. Žodis „konfliktas“ yra kilęs iš lotynų kalbos „conflictus“ – susidūrimas – tai priešingų tikslų, interesų, pozicijų, nuomonių ar požiūrių susidūrimas, rimti nesutarimai, kurių metu žmogų užvaldo nemalonūs jausmai ar išgyvenimai. Su konfliktais mes susiduriame visur: tiek namuose, tiek darbe, tiek draugų būryje. Netgi kai atrodo nėra su kuo konfliktuoti, kažkas ima graužti mus iš vidaus t.y. neišsprendžiamos problemos, neramumai kylantys viduje, kurie kartais daug stipriau kankina nei konfliktinės situacijos su kitais asmenimis. Būtų nuostabu jeigu žmogus savo gyvenime galėtų išvengti konfliktų kylančių tiek jo paties viduje, tiek bendraujant su kitais asmenimis tačiau tai pavyksta labai retam iš mūsų.
0

Konspektas George Kellyparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Asmenybės konstruktų teorijos ištakos ir pagrindinės prielaidos. Asmenybės konstrukto samprata. Konstruktų savybės ir rūšys. Konstruktų sistemos tipai ir dinamika. Konstrutų sistema ir asmenybės unikalumas. Asmeybės raidos ypatumai. Asmenybės tyrimo metodai. Asmenybės teorijos įvertinimas. Asmenybės konstruktų teorija. Asmenybės konstruktų teorijos ištakos. Kelley teoriją galima priskirti kognityvinei asmenybės teorijos paradigmai, jis yra šios paradigmos tėvas. Asmenybės funkcionavimą grindžia kognityvinais procesais - savęs ir išorinio pasaulio atpažinimu, interpretavimu, naujos informacijos organizavimo į jau suformuotą konstruktų sistemą. Prognozavimas – įvykių ir pasireiškimų numatymas. Kurdamas savo teoriją remiasi konstrukyviuoju alternatyvizmu. Jo esmę išreiškia teiginys – į vieną ir tą patį reiškinį galima žiūrėti iš skirtingų pozicijų, turi daugelį vertinimo alternatyvų, iš kurių žmogus paprastai pasirenka vieną ir mano, kad ši alternatyva teisingesnė už kitas. Kelley taip nemano. Paprastai žmogus nežino visų alternatyvų. Įvairios vertinimo alternatyvos turi teisę egzistuoti. (skirtingų kampų metodas – papasakok kaip matai situaciją, eik į kitą kampą – kaip šią situaciją mato tavo oponentas, kitą kampą – kokia priešo pozicija, kitą kampą- kaip situaciją mato neutralus žmogus)
0

Konsultavimas socialiniame darbeparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Konsultavimas socialiniame darbe. Kuo skiriasi egzistencialistai ir humanistai pagal konsultavimo tikslus. Kas nėra konsultavimas? Kuo konsultavimo santykis skiriasi nuo įvairių kitų santykių ir kuo jis yra panašus. Kuo konsultavimas skiriasi nuo kitų artimų profesinių veiklų. Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos sąsajos. Specifiniai psichologinio konsultavimo bruožai, skiriantys nuo psichoterapijos. Konsultanto vaidmuo ir vieta. Psichoterapijos ir konsultavimo skirtumai ir panašumai. Konsultavimas socialinio darbo kontekste. Konsultavimo pamatiniai principai. Kontakto palaikymo įgūdžiai. Konsultavimo aplinka. Konsultanto ir kliento kontaktas. Konsultavimo erdvė. Konsultavimo proceso struktūra. Konsultavimo laikas. Kokios formuluotės galėtų padėti eilinį susitikimą su klientu. Kaip reikėtų užbaigti kiekvieną eilinę konsultaciją. Pirmas susitikimas (specifiniai bruožai)(. Konsultavimo pabaiga. Pagrindiniai konsultavimo būdai ir procedūros (įgūdžiai–metodai). Patarimai pradedančiam konsultantui. Geštaltinės pakraipos metodai. Darbo specifika dirbant su nemotyvuotais klientais. Motyvacinis intervių. Etiniai psichologinio konsultavimo principai. Meno terapija. Grupės sudarymo principai, darbo forma, trukmė. Taikymo sfera. Fotografijos ir kino terapija. Kino terapija. Sapnai ir jų analizė.
10

Konsultavimo ir psichoterapijos palyginimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Pagr konsultavimo ir psichoterapijos skirtumai. Vaikų konsultavimo įgūdžiai. Vaikų pagr. Problemų kategorijos Z. Froidas. Ž.piažė. L.kohlbergas. E.eriksonas. Svarbiausios vaikų ir paauglių problemos susijusios su šiais veiksniais. A.maslou. W. Glazeris. Konsultavimo proceso sudedamosios dalys. (etapai). Vaiko klinikinio įvertinimo ir psichoterapinio interviu panašumai ir skirtumai. Klinikinio įvertinimo interviu. Psichoterapinis interviu. Psichoanalitinės ir psichodinaminės terapijos ir konsultavimo teoriniai principai. Froidas. Nerimo rūšys. Psichodinaminio plano įvertiniamas. Psichodinaminio konsultavimo tikslas. Psichodinaminio konsultavimo technikos. Pagal m.chetnik intervencijų rūšys dirbant su tėvais. Individualiosios psichologijos teoriniai principai.
10

Kūno kalbaparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Jo visiškai nejaudina. Rūkymo pozos. Rūkymas yra įtampos panaikinimas ar atleidimas, o ne priklausomybė nuo nikotino, kaip daugelis mano. Jei žmogus yra susijaudinęs ir negali verkti, rėkti, muštis ar kitaip išleisti susikaupusį garą, jis tai padaro rūkydamas. Mokslininkai nustatė, kad cigaretę rūkantis žmogus greičiau priima sprendimus, negu pypkininkas. Taigi kartais rūkoma tada, kai įtemptai mąstoma. Rūkydami galite pastebėti, kad vieni dūmus išpučia į viršų, kiti žemyn. Taip yra irgi ne be priežasties. Aukštyn pučiantis dūmus žmogus į jį graužiančią problemą arba įtampą žiūri teigiamai, jis savimi labiau pasitiki ir mano, kad ją gali išspręsti savo naudai. Taip pat didėja tikimybė, kad apie savo problemas jis papasakos. Jei žmogus dūmus pučia žemyn, galima spręsti apie neigiamą problemos sprendimo požiūrį. Kartais rūkantysis išpučia dūmus per lūpų kamputį. Tai reiškia, kad jo galvoje svarstomi dalykai yra slapti, tačiau tai gali reikšti ir mandagų gestą, kai rūkantysis nenori pūsti dūmų į pašnekovą. Čia tik keletas pozų, iš kurių galima spręsti apie žmogaus santykį su jo pašnekovu. Dabar knygynuose yra nemažai knygų apie kūno kalbą, jos reikšmę verslo susitikimuose, skaitant paskaitą ir kitose gyvenimo srityse, kur neverbalinė kalba išnagrinėta kur kas giliau ir išsamiau. Dar niekam nepakenkė žinojimas, ką reiškia pašnekovo rankų, kojų, veido judesiai, nepakenks ir eiliniam lietuvaičiui. Pasidomėkite!. .
0

Paieška


bottom