top


Konspektai.com > Psichologija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Įgūdžių susidarymo ypatumų tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Metodika. Rezultatai ir jų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Visi žmonės turi savo gyvenimo tikslą. Kaip nurodo A.Adleris (2003), kiekvienas žmogaus veiksmas yra kaip priemonė pasiekti tikslą. Kiekvienai žmogaus sąmoningai veiklai vykdyti reikalingos tam tikros sąlygos, kurios tai palengvina. Viena jų būtų žmogaus įgūdžiai. "Įgūdžiai – tai pratybomis įtvirtinti veiksmų atlikimo būdai, suautomatinti sqąmoningos veiklos komponentai. Jie padeda veikti tiksliai, greitai ir lengvai, naudojant mažiausiai energijos" (J.Lapė, G.Navikas, 2003, p.198). Pavyzdžiui, skaitydami knygas, mes negalvojame apie tai kaip skaityti atskiras raides ir jungti jas į žodžius, tai vyksta automatiškai, nes visas mūsų dėmesys būna sutelktas į skaitomo teksto turinį. Kiekvienas žmogus turi daug įgūdžių: vaikščiojimo, skaitymo, rašymo, mašinos vairavimo, šaudymo ir kt. Gali būti skiriami išorinės veiklos – judėjimo ir vidinės veiklos – protiniai įgūdžiai. Paprastai skiriamos keturios įgūdžių rūšys: sensoriniai – sugebėjimas tiksliai ir greitai atpažinti ženklus, pastebėti detales, garsus, nustatyti atstumą iš akies, iš skonio ir kvapo atpažinti sudedamąsias patiekalo dalis ir kt., motoriniai – įgūdis eiti, bėgti, išlaikyti pussiausvyrą važiuojant dviračiu, groti akordeonu nežiūrint į klaviatūrą ir kt., sensomotoriniai – kai atliekami judesiai kontroliuojami regėjimu ar klausa: tai piešimas, rašymas, automobilio vairavimas ir t.t., intelektiniai – matematikos uždavinių , problemų sprendimas, darbo planavimas ir kt. (J.Lapė, G.Navikas,2003). Šiame laboratoriniame darbe bus analizuojami grafinių įgūdžių susidarymo ypatumai. Darbo tikslas: Nustatyti skirtingų sąlygų (1 ir 2 serijų) poveikį kai kurių grafinių įgūdžių formavimuisi. Uždaviniai: • Išanalizuoti gautus duomenis, juos palyginti kaip kinta pirmoje ir antroje serijose. • Paanalizuoti kokios įtakos turi grafinių įgūdžių formavimuisi įvairūs veiksniai. • Išanalizuoti gautus duomenis bei palyginti abiejų grupių rezultatus.
0

Ikoninė atmintisparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Į atminties modelį įeina sensoriniai registrai, kuriuose išorinė informacija gali būti trumpai išlaikoma savo pradiniu pavidalu, tol kol ji bus atpažinta ir perduota toliau. Tikslas: Ištirti ikoninės atminties apimtį pilno ir dalinio atsako metodais. Procedūra: Pasirenkama gardelė, kurios parametrai. Instrukcija tiriamajam: "Jūsų ikoninės atminties apimtis bus tiriama dviem metodais. Rezultatų apdorojimas: Ikoninės atminties apimties tyrimui pirmiausia paskaičiuojama, kiek vidutiniškai raidžių. Rezultatai. 3 lentelė. Rezultatai, gauti palyginus maskavimo pradžios užlaikymo. Rezultatų aptarimas. Tiriant ikoninės atminties apimtį pilno ir dalinio atsako metodais, kaip ir tikėtasi, gautas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp to, kiek vidutiniškai raidžių atgaminama teisingai vienu ir kitu metodu. Išvados: Pilno ir dalinio atsako metodais nustatyta, kad ikoninėje atmintyje. Literatūra.
10

INTELEKTASparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Daugelis psichologų iki šiol diskutuoja ir bando tiksliai paaiškinti, kas iš tiesų yra intelektas. Bendro apibrėžimo ir įrodymų, kurie leistų intelektą įtvirtinti kaip visiškai ištirtą ir įrodytą reiškinį, kol kas rasti nepavyko. Dažnai kyla klausimas, kodėl vieni žmonės yra protingesni už kitus, nuo ko priklauso mūsų kūrybiškumas vienoje ar kitoje sferoje. Manoma, kad vienas svarbiausių ir daugiausiai tam įtakos turinčių veiksnių yra intelektas - tam tikrų žmogaus gebėjimų visuma. Intelektas yra gebėjimas panaudoti visas smegenų galimybes. Mokslininkai teigia, kad intelekto lygį lemia tiek genai - įgimtos žmogaus savybės, tiek aplinka - savybės, kurias žmogus įgyja. Negalima tiksliai nustatyti kokie veiksniai lemia intelektą. Jų įvairumas ir nepastovumas gali klaidinti žmogų, kadangi visi esame skirtingi ir kiekvienas veiksnys mus veikia nevienodai. Mes žinome, kad blogą savijautą gali sukelti nuovargis, nemiga ir stresas, todėl intelektui tokio tikslumo nepajėgsime priskirti. Dažniausiai pasitaikantys klausimai, susiję su intelektu: kas yra intelektas? Nuo ko priklauso intelekto lygis? Ar jis įgimtas, ar išvystomas? Ar intelekto lygį lemia genai ar aplinka? Nors intelektas yra sunkiai suprantamas reiškinys, jį bandoma išsiaiškinti ir perprasti. Pagrindiniai šio darbo tikslai: išsiaiškinti intelekto sampratą ir jo struktūrą, kokios yra žmogaus įgimtos ir kokios įgytos savybės, kokie yra intelekto matavimo būdai. Intelekto samprata Intelektas yra vienas iš psichologijoje gana dažnai nagrinėjamų reiškinių. Pradėtas nagrinėti jau XIX amžiaus pabaigoje, o pati sąvoka „intelektas“ atsirado XX amžiaus pradžioje. Nors, kad ir kaip plačiai apie jį kalbama, psichologai dar iki šiol nepriima bendros išvados apie tai ką reikia laikyti intelektu. Vokiečių psichologas ir teoretikas F. Klintas (F. Klix), yra pateikęs vieną iš originaliausių ir paprasčiausiai skambančių intelekto apibūdinimų: “Jei žodis mąstymas reiškia procesą, tai intelektas - to proceso kokybę“. Pasak F. Klinto, intelektas daro didžiausią įtaką mūsų mąstymui. Intelektas - tai, kaip mes sugebame mokytis iš aplinkos, prisitaikyti prie naujų situacijų ir mokėti spręsti iškylančias problemas, kuo greičiau ir efektyviau. Kuo šie veiksmai atliekami kokybiškiau ir geriau, tuo mūsų intelektas yra aukštesnis, o mąstymas, kaip procesas, darosi sudėtingesnis. Tačiau, jau senai pastebėta, jog žmonės, kurių mokslumo testų rezultatai geri, ne visada taip pat gerai atlieka praktines užduotis, ne taip gerai orientuojasi eilinėse gyvenimo situacijose.
0

Intelektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Kas yra intelektas, jo samprata, įvairūs požiūriai. Ar intelektas įgimtas ar įgytas? Intelekto struktūra. Intelekto ir sugebėjimų rūšys. Ar tai tas pats? Intelekto matavimas. Intelekto sąvoka. Intelektas – šį žodį girdime kone kasdien, tačiau ar tikrai žinome ką tai reiškia? Ar tikslingai vartojame šį žodį ? Žodis intelektas pasak dabartinio lietuvių kalbos žodyno yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio intellectus, kuris reiškia suvokimą, prasmę, tai Marko Julijaus Cezario nuopelnas (I a. pr. Kr.). Tačiau pati sąvoka senesnė, ją randame jau senovės graikų filosofų raštuose (XIV a. pr. Kr.), neabejotinai jos būta ir Senovės Rytų civilizacijų pasaulėžiūrose. Žodyne taip pat galime rasti ir tokį intelekto apibrėžimą: intelektas – gebėjimas mokytis ir išmokti, susivokti naujose situacijose, atskleisti reiškinių sąsają. Taip pat intelektas yra sąvoka, turinti paaiškinti, kodėl vieni žmonės geriau už kitus atlieka pažintines užduotis.
0

Intelektas, iqparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Intelektas. Intelekto istorinė raida. Aplinkos ir paveldėjimo įtaka intelektui. Santykis tarp intelekto ir sugebėjimų. Intelekto struktūra. Intelekto matavimas ir vertinimas. Intelekto koeficientas iq. Išvada. Šiame darbe mes nagrinėsime intelekto ir sugebėjimų santykį, ieškosime skirtumų ir panašumų. Aptarsime intelekto istorinę raidą, jo progresavimą natūraliame gyvenime. Išnagrinėsime intelekto matavimo ir vertinimo galimybes. Sužinosime testų realią naudą ir žąlą ,taip pat koeficiento IQ patikimumą . Nagrinėsime intelekto pritaikymo galimybes praktinėje veikloje, jo kintamumo priežastis ,lavinimo mechanizmus, atliktų tyrimų ir gautų rezultatų išvadas ,taip pat aplinkos ir paveldėjimo įtaką intelektui .Šio darbo tikslas išanalizuoti ir susisteminti intelekto sudėtines dalis ,ištirti jų vertinimo ir matavimo ypatumus, įvertinti testų patikimumą .Sužinosime intelekto atsiradimo priežastis, kur naudojama ši sąvoka, kokią įtaką intelektas daro mokymosi, profesinėje asmeninėje srityje. Ar intelektas reikalingas tikslams pasiekti, o gal tai mokslo žinių įvertinimo sąvoka? Mokslininkų sakoma ne lavinamas intelektas nyksta, sužinosime kaip sustabdyti tą procesą ,ar amžius turi tam įtakos. Taip pat sužinosime kaip intelektas keičia požiūrį į gyvenimą ,siekiamus tikslus, bendravimą...Išanalizuosime kokią reikšmę intelektui turi gabumai ir talentai. Kiekvienas turi tam tikrą(bendrą) intelektą kuris susidaro paprastai gyvenant ( semiantis darbo patirties , mokantis iš savo klaidų, sprendžiant kasdienes problemas)Taigi ištirsime intelekto ypatumus, aptarsime skirtingas mokslininkų ir psichologų nuomones bei padarytas jų išvadas. 1 intelektas Tai gebėjimas išspręsti sudėtingas problema, keičiantis aplinkai ir reikalavimams.(Jörg B. Theilacker 2004m.13).intelektas turi daug išraiškos formų, tai gebėjimas kovoti su gyvenimo iššūkiais ir sunkumais, bei savų reikalavimų iškėlimas ir jų įvykdymas pasitelkiant protinėmis galimybėmis. Ar intelektas paveldėjimas arįgyjamas ginčijamasi iki šiol, tačiau pagal atliktus tyrimus nustatyta kad intelektas yra daugmaž išlavinamoji savybė.(Jorg B.Theilacker 2004m.,20) Taip pat intelektas nepriklauso nuo žmogaus lyties. Jam turi įtakos aplinka, švietimas ir auklėjimas. Intelektiniai sugebėjimai priklauso nuo žmogaus mokymosi, įtempto darbo ir valios pastangų. Intelektui įtakos turi tautiniai, rasiniai skirtumai, kultūros samprata. Žinoma ir tai jog intelektą reikia skatinti, lavinti, ir kad jis kinta .Jo kitimui įtakos turi asmens amžiaus progresas bei mokymosi pastangos.. Taip pat įtakos intelekto formavimuisi turi ir charakterio bruožai darbštumas, kantrybė, ištvermė... intelektas reikalingas racionaliam mąstymui, tikslingai veiklai, efektyviems santykiams su aplinka . Nustatyta jog sparčiausiai intelektas auga pirmus dešimt metų tai sudaro 80% viso būsimo intelekto. Vėliau intelektas auga tik palaipsniui, o 26-rių metų sulaukusio žmogaus protinis išsivystymas pasiekia aukščiausią lygmenį. 80- ties sulaukusio žmogaus intelektas pasiekia žemiausią lygį . intelektas atsiskleidžia tik žmogaus veikloje. „Prielaida jam formuotis yra gebėjimai, t.y. paveldėtos ar įgimtos anatominės, fiziologinės ir psichinės savybės“(J.Lapė 2003m., 200).Pagal P .Vekslerį tarp 25m. ir 50m. vyksta koncervacija, stabilizacija, prasideda regresas. Be veiklos ir mokymosi neįmanomas sugebėjimų lavėjimas, kartais su sugebėjimais formuojasi egoizmas, individualizmas ir išpuikimas , tai priklauso nuo įdiegto auklėjimo, kultūros sampratos, supančios aplinkos, bei paveldėjimo. Ankščiau intelektas buvo laikomas gabumu, dabar jį vadina
0

Interviu technikaparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Interviu Pagrindinis pokalbio ir interviu skiriamasis bruožas yra tas, kad interviu turi tikslą, arba, interviu ir yra pokalbis turintis sąmoningai apgalvotą tikslą – tai yra kryptingas pokalbis. Interviu procesas, o ypatingai interviu pradžia pirmojo kontakto su klientu atveju priklauso nuo tokių komponentų: 1. Individualių kliento ir konsultanto charakteristikų: charakterio savybių, išsilavinimo, gyvenimo patirties, vertybių, požiūrio į įvairius gyvenimo reiškinius, emocinės ir fizinės sveikatos, priklausymo tam tikroms žmonių grupėms. 2. Įstaigos filosofijos, paslaugų pobūdžio ir taikomų darbo metodų. Koks įstaigos požiūris į klientus ir jų situacijas? Pvz., ar problemos priežasčių įstaiga linkusi ieškoti pačiame kliente, ar nepakankamuose bendruomenės ir visos sistemos ištekliuose? Ar įstaigoje atliekamas situacijos vertinimas ir nukreipiama į kitas įstaigas, ar dirbama su atvejais? 3. Kliento tipo. Ar klientas pats kreipėsi pagalbos (savanoris klientas), ar klientas privalėjo susitikti su konsultantu (prievartinis klientas)? 4. Išankstinių socialinio darbuotojo ir kliento nuostatų vienas kito atžvilgiu. 5. Kliento patirties prieš patenkant į konsultanto kabinetą. 6. Fizinės aplinkos, kurioje vyksta interviu.
0

Įvertinimas pagal kognityvinę elgesio paradigmąparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Įvertinimas daromas norint: 1) suformuluoti pagr. problemą, 2) surinkti faktus apie problemą skatinančius veiksnius 3) suformuoti gydymo planą 4) supažindinti pacientą su terapiniu psichologiniu modeliu. Kognityvinė elgesio terapija (Ket) remiasi eksperimentiniu metodu, kai pradinė hipotezė tikrinama namų darbų ir kitų užduočių metu. Įvertinimo metodai. Matavimas kaip Ket įvertinimo būdas ir terapinė priemonė. Elgesinis interviu. Tikslų formulavimas. Savistaba. Klausimynai. Informacija iš kitų žmonių gali būti gaunama interviu su pacientais artimais, reikšmingais asmenimis metu. Tiesioginis elgesio stebėjimas. Elgesio pasekmės. Fiziologiniai matavimai. Išvada.
0

Jutimo adaptacijos laipsnisparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Adaptacinių laipsnių pavyzdžių yra nemažai, keletas jų aprašoma (Myers, 2000) knygoje. Pavyzdžiui kai mes įėję į kaimynės kambarį, užuodžiate nemalonų kvapą. Stebitės, kaip ji gali tai pakęsti, tačiau, praėjus kelioms minutėms, mes patys šio kvapo nebejaučiate. Arba šokdami į baseiną, drebame ir skundžiatės, kad šalta, tačiau truputį vėliau atvykusiam savo draugui jau sušunkame: „Eikš čia. Vanduo puikus.“. Kad patys patirtumėte šį reiškinį, stumtelėkite aukštyn porą centimetrų savo rankinį laikrodį: jūs jausite jį, bet tik kelias minutes. Kai dirginimas nuolatinis, mūsų nervinės ląstelės pradeda rečiau reaguoti. Tačiau kodėl tada objekto į kurį žiūrime nemirksėdami, vaizdas neišnyksta? Todėl, kad mums patiems nepastebint, mūsų akys visada juda. Jos virpa tik tiek, kiek mums reikia, kad atvaizdas tinklainėje nuolat keistųsi. Pagal (Furst, 1999). Iš ryškios šviesos patekus į tamsią patalpą, pradedama orientuotis ne iš karto. Juntamumas nėra statiška būsena, jis priklauso nuo ankstesnių pojūčių, organizmo sandaros ir daugelio kitų dalykų. O pagal (Kėvelaitį ir kt., 2006). Pasikėtus aplinkos sąlygoms, atliekant fizinį darbą, tuos pakitimus vadiname prisitaikymu, arba adaptacija. Darbo tikslas: Išsiaiškinti studentų jutimų adaptacijos laipsnį. Darbo priemonės: trys dubenėliai su įvairios temperatūros vandeniu. Tiriamieji: 2 vaikinai 22 metų ir 19 metų ir viena mergina 19 metų. Darbo eiga: tiriamieji panardina rankas į drungno vandens dubenėlį, vėliau kairė ranka nardinama į šaltą vandenį, o dešinė į karštą, po to abi rankos vėl nardinamos į drungną vandenį ir tiriamieji apklausiami kokią vandens temperatūrą jie jaučia su viena ir kita ranka.
0

Jutimų ir suvokimo konspektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 29
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Psichofizika. Skotopinis-fotopinis regėjimas. Figūros išskyrimas iš fono. Suvokimas kaip konstruktyus procesas. Monokuliniai erdvės informacijos šaltiniai. Binokuliniai erdvės informacijos šaltiniai. Vabzdžių regėjimas. Žuvų regėjimas. Paukščių regėjimas. Šunų, kačių ir arklių regėjimas. Regos iliuzijos. Menamas/tariamas judesys. Garso suvokimas. Muzikos suvokimas. Klausos sutrikimai. Gyvūnų klausa. Laiko suvokimas. Skausmo suvokimas. Uoslė ir skonio pojūčiai. Naujagimių jutimų sistema.
0

Jutimų ir suvokimo šperaparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: Kalbos suvokimas. Kalbos suvokimas - procesas, kurio metu žmonės sugeba interpretuoti ir suprasti kalboje. Girdimus garsus. Kalbos suvokimo psichologijos supratimas susijęs su. Fonetikos sritimi. Lingvistikos sritimi. Kognityvine psichologija. Kaip žmogus supranta garsus? Kalbos stimulai. Kabos garsai sukuriami oro, kuris išeina iš plaučių, ir vokalinio aparato formuojamas į įvairius oro slėgio pokyčius, kurie sukuria mechaninius virpesius. Kalbant, mes suvokiame garsų serijas, kurios vadinamos skiemenimis, taip mūsų nuomone yra suformuojami žodžiai. Akustiniai ženklai: dee dah doo. Spektogramos. Kalbos stimulai. Kalbos garsai vienas kitą veikia, t.y. Vienas kitą perdengia. Kalbos garso signalas įtraukia eilę akustinių signalų, šie garsai. Skirstomi į skirtingas fonetines kategorijas. Kalbos suvokimas priklauso nuo to.
0

Paieška


bottom